Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 279

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej otrzymają prawie 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu INNOMOTO.
Saule Technologies, Ekoenergetyka, XTPL, Photon, Transition Technologies, Solaris Bus, Genicore, PIAP oraz VIGO Systems - to tylko niektórzy z beneficjentów NCBR, którzy zaprezentują się na targach Hannower Messe 2017.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia dwa Fundusze Funduszy, których łączne środki na inwestycje wyniosą 2 mld zł. NCBR CVC i NCBR VC w najbliższych latach będą kreowały rynek inwestycji w technologie.
Nawet na 400 tys. euro mogą liczyć zwycięzcy pierwszej fazy konkursu Teaming for Excellence. Komisja Europejska wybrała 30 spośród 208 złożonych projektów. Wśród nich znalazły się trzy grupy z Polski – ich zadaniem będzie stworzenie nad Wisłą Centrów Doskonałości.
Wspieranie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej i podnoszenie ich kompetencji niezbędnych na rynku pracy – to cele konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
21-04-2017
Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu Programu WoodINN (konkurs nr 4/1.2/2017/POIR) został wydłużony do 26 maja 2017 r. (godz. 16:00). Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.
21-04-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje FAQ dotyczący konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w programie Akademickie Biura Karier.
20-04-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Programu sektorowego INNOMOTO (konkurs 6/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.
20-04-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Programu sektorowego PBSE (konkurs 8/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
11-04-2017
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia 22.Konkursu Inicjatywy CORNET (nabór wniosków: 13/06/2016 - 28/09/2016), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w wysokości 3 220 341,62 zł na realizację następujących projektów...
10-04-2017
Uprzejmie informujemy, że w I konkursie w ramach Współpracy państw V4-Korea (V4-Korea Joint Research Program) – V4-Korea Joint Call for Proposals, złożono 18 wniosków, w tym 17 z udziałem polskich partnerów. Ocena formalna została przeprowadzona wspólnie przez wszystkie współpracujące agencje.
10-04-2017
Uprzejmie przypominamy, że 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 w południe rozpocznie się nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
07-04-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 15-19 maja 2017 r. w Barcelonie odbędzie się Open Eureka Innovation Week. Serdecznie zapraszamy firmy i instytucje zainteresowane udziałem w programach EUREKA i Eurostars do udziału w tym wydarzeniu.
07-04-2017
Uprzejmie informujemy, ze Komisja Europejska dokonała oceny wniosków złożonych do pierwszej fazy konkursu „Teaming for Excellence”. Z 6 projektów złożonych przez NCBR do Komisji pomyślną weryfikację przeszły 2 projekty:

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito