Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Podczas Hannover Messe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie popularyzować dokonania polskiej nauki. – Rodzime technologie, instytuty i wynalazcy. To jest taka mikstura, której siła wybuchowa będzie niosła polską gospodarkę do góry i którą musimy się pochwalić na targach
Trwają prace nad nowym pilotażowym programem „Usługi Chmury Obliczeniowej” przygotowywanym przez NCBR. Dzisiaj w siedzibie resortu nauki doszło do spotkania wicepremiera Jarosława Gowina z Bradem Smithem, prezydentem Microsoft Corporation.
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.
Dziesięć polskich startupów, w tym beneficjenci NCBR, zaprezentowało się w Pałacu Prezydenckim podczas II edycji wydarzenia zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta i Fundację Startup Poland.
Opracowanie inteligentnych narzędzi monitorujących występowanie zgnilca złośliwego w rodzinach pszczoły miodnej, zintegrowanej strategii reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej oraz technologii innowacyjnych nawozów mineralnych to niektóre z 16 projektów, które otrzymają dofinansowanie...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
24-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
24-03-2017
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17...
23-03-2017
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w I konkursie IUSER w ramach Działania 1.2 ”Sektorowe programy B+R”.
23-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/4.1.2/2016 Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
15-03-2017
Zapraszamy do wypełnienia ankiety sondującej potencjał do współpracy badawczej polsko-jordańskiej. Celem ankiety jest zbadanie Państwa zainteresowania udziałem w ewentualnym konkursie polsko-jordańskim na projekty badawczo-rozwojowe...
22-03-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 22 lutego ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems...
22-03-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 14 marca 2017 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
17-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
17-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito