Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 230 mln na przełomowe projekty z zakresu farmacji. Nabór wniosków potrwa od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.
Poczta Polska oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Współpraca agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz spółki Skarbu Państwa pozwoli na wykorzystanie potencjału logistycznego Poczty Polskiej...
Projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON, znajdą się w centrum zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta.
Jak pozyskać finansowanie na innowacyjne projekty? Jak wygląda rynek venture capital w Polsce? Jaki jest potencjał AI w polskiej gospodarce? Wszystkich chętnych, by zdobyć te i inne informacje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do specjalnej strefy NCBR na Impact’18...
NCBR dla firm
07-06-2018
Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęła cykl spotkań dla przedsiębiorców, które mają na celu przybliżenie oferty NCBR i zasad ubiegania się o dofinansowanie. Spotkania odbędą się w 50 miastach w całej Polsce.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
14-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie na „Programy kształcenia nauczycieli"...
14-06-2018
Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru budżetu projektu w dokumencie pn. w dokumencie nr 3 pn. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2017 w ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
13-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Konkursu 1/4.1.2/2018 uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”...
13-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została weryfikacja warunków formalnych projektów złożonych w 2. rundzie konkursu nr 1/4.1.2/2018 RANB
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
14-06-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO realizowanego przez NCBR oraz NCN.
13-06-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG wpłynęło 29 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 332 974 446,00 zł.
07-06-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach III konkursu programu BIOSTRATEG Komisja Odwoławcza Rady Centrum pozytywnie rozpatrzyła dwa odwołania Wnioskodawców dotyczące wniosku nr ID 345176 oraz 344324, uchylając w całości zaskarżone decyzje w sprawie nieprzyznania środków finansowych...
06-06-2018
Informujemy, że w trzecim konkursie w ramach współpracy Polska-Niemcy w obszarze Digitization of Economy (Healthcare Industry/Medical Technology) wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne po stronie polskiej i niemieckiej oraz zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
05-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito