Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 279

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu wsparcie prac badawczo-rozwojowych nad najbardziej innowacyjnymi pomysłami.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań w Singapurze (A*STAR) zawarły dziś porozumienie o kontynuowaniu współpracy przy realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zawarły porozumienie o realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wsparciu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych.
Szczególna grupa adresatów, uproszczone zasady oceny i 50 mln zł na wsparcie wysokiej jakości projektów – oto wyróżniki ogłoszonego przez NCBR nowego konkursu „szybkiej ścieżki” dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dwa nowe konkursy, których celem jest wsparcie rozwoju przyszłych kadr przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora usług dla biznesu. Nabór wniosków w dwóch konkursach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rusza 8 maja.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
22-05-2017
Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spotkania odbędą się w dniu 29 maja 2017 r. w Katowicach - angelo by Vienna House Katowice (ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice)
24-05-2017
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania wnioskodawców dotyczące organizacji paneli w konkursie InnoNeuroPharm.
24-05-2017
Uprzejmie informujemy, że w części I wzoru wniosku o dofinansowanie dodano nowe pola pozwalające na wprowadzenie informacji, czy projekt, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie jest składany do NCBR ponownie w ramach Poddziałania 4.1.2. PO IR.
24-05-2017
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu 4/1.2/2016/POIR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, zostały zaktualizowane listy rankingowe projektów rekomendowanych do dofinansowania.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
23-05-2017
Uprzejmie informujemy, że w konkursie CORE 2017 ogłoszonym przez luksemburską agencję Fonds National de la Recherche (FNR) wpłynęły 3 wnioski na projekty polsko-luksemburskie w obszarze „Innovation in Services”.
22-05-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku weryfikacji dokonanej na podstawie przedłożonych dokumentów w ramach I konkursu programu badań naukowych i prac rozwojowych „Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość” – CyberSecIdent, 10 wniosków spełniło wymogi formalne.
16-05-2017
Informujemy, że do 11 maja 2017 r. została przeprowadzona weryfikacja formalna i merytoryczna 43 formularzy złożonych w naborze na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.
16-05-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.
15-05-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o trwającym naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków pełnych w konkursie Electric Mobility Europe, dotyczącym pojazdów elektrycznych i elektromobilności.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito