Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 279

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Rusza konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na nie 50 mln zł.
Prace nad ogniwami fotowoltaicznymi oraz tandemowymi na bazie materiałów perowskitowych, opracowanie platformy agregującej potencjał rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz stworzenie hybrydowych układów adsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci – to przykłady projektów wyłonionych w I konkursie
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.
Już pierwszego dnia targów minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz niemiecka minister edukacji i badań naukowych Johanna Wanka podpisali porozumienie o współpracy naukowej między krajami.
Przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej otrzymają prawie 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu INNOMOTO.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
28-04-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu) wniosków złożonych w odpowiedzi...
27-04-2017
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 kwietnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs...
27-04-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że zgodnie z § 11 ust.8 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu 2/1.1.1/2017 terminy spotkań panelowych w ramach naboru marcowego dla Wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
24-04-2017
Informujemy o wprowadzeniu korekty redakcyjnej w § 11 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
27-04-2017
Szanowni Państwo, w związku z częstymi pytaniami dotyczącymi dokumentów załączanych do wniosku wstępnego przez polskich wnioskodawców, informujemy, że NCBR nie wymaga na tym etapie przesyłania żadnej dodatkowej dokumentacji.
25-04-2017
Uprzejmie informujemy, że w pierwszej połowie maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority/ISERD) planują otwarcie konkursu na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych...
11-04-2017
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia 22.Konkursu Inicjatywy CORNET (nabór wniosków: 13/06/2016 - 28/09/2016), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w wysokości 3 220 341,62 zł na realizację następujących projektów...
10-04-2017
Uprzejmie informujemy, że w I konkursie w ramach Współpracy państw V4-Korea (V4-Korea Joint Research Program) – V4-Korea Joint Call for Proposals, złożono 18 wniosków, w tym 17 z udziałem polskich partnerów. Ocena formalna została przeprowadzona wspólnie przez wszystkie współpracujące agencje.
10-04-2017
Uprzejmie przypominamy, że 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 w południe rozpocznie się nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito