Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
NCBR ogłosiło czwarty konkurs „Projekty aplikacyjne”. 200 mln zł wsparcia czeka na innowacje stworzone wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy z branży elektroenergetycznej otrzymają ponad 100 mln zł z NCBR na realizację nowatorskich projektów. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła wyniki II konkursu programu sektorowego PBSE.
Już za niecały miesiąc odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Po raz piąty firmy i instytucje realizujące projekty dzięki Funduszom Europejskim będą mogły zaprezentować efekty swoich prac szerokiej publiczności.
Stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na otoczenie, wdrożenie technologii dla zapewnienia sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz podniesienia komfortu podróżnych.
NCBR ogłosiło wyniki drugiego konkursu programu e-Pionier. Projekty B+R wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) otrzymają w nim od Centrum blisko 40 mln zł dofinansowania.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
24-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Konkursu 2/1.1.1/2018 uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dla rundy marcowej
24-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Konkursu 1/1.1.1/2018 uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, dla rundy marcowej
23-04-2018
Uprzejmie informujemy, że w związku z wątpliwościami Wnioskodawców, wnioski o dofinansowanie projektów w ramach II konkursu IUSER należy składać w języku polskim.
23-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, informuje że w dniu 19 kwietnia 2018 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna części wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
24-04-2018
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia 24.Konkursu Inicjatywy CORNET (nabór wniosków: 07/06/2017 - 27/09/2017), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości 2 171 998,03 zł na realizację następujących projektów...
18-04-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w zakładce „Materiały do pobrania” został zamieszczony wzór raportu „ex-post”.
18-04-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w zakładce „Materiały do pobrania” w konkursach I-IV Programu Patent Plus został zamieszczony wzór raportu ex-post.
18-04-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 realizowany jest jeden projekt z udziałem polskiego wnioskodawcy. Informacje o tym projekcie znajdują się w załącznikach poniżej...
16-04-2018
Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu zestawienie dotyczące wysokości środków przyznanych w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej PANDA2.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito