Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie prac badawczo- rozwojowychw sektorze farmaceutycznymi zwiększenie poziomu komercjalizacji wyników badań w obszarze neuromedycyny przeznaczyło 190 mln zł.
Ponad 5 miliardów złotych na nowatorskie projekty w 2016 roku i kolejne 5,5 mld zł w 2017. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza MNiSW, inwestuje w projekty B+R, pomagając innowatorom wdrażać najlepsze pomysły.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu programu sektorowego INNOTABOR. Na wsparcie nowatorskich projektów polskich firm przeznaczy ponad 157 mln zł.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Śląskim zapraszają do udziału w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się w Katowicach od 26 do 27 stycznia 2017 roku.
Już w marcu ruszy drugi konkurs w programie sektorowym Innochem. Na wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw z branży chemicznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało tym razem 180 mln zł.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
20-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
20-01-2017
Uprzejmie informujemy, że 20 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
18-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.2/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
18-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
20-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 23.Konkursu Inicjatywy CORNET.
20-01-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku weryfikacji uzupełnień złożonych dla 40 wniosków skierowanych do korekty, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. IV.2 Regulaminu I konkursu strategicznego programu „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG...
20-01-2017
Szanowni Państwo! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ogłoszonego w ramach programu Neuron Cofund wśród 19 projektów rekomendowanych do finansowania znalazło się 5 projektów z udziałem polskich podmiotów.
20-01-2017
Przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków finansowych w ramach II konkursu ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union.
19-01-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż 13 stycznia otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanego w ramach programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii kwantowych.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito