Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
41 polskich miast i gmin, 3 ministerstwa i program, który obejmie niemal połowę taboru autobusowego w Polsce – oto zasięg kolejnej inicjatywy rządowej w ramach rozwoju transportu bezemisyjnego. Dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju podpisano list intencyjny, który otwiera nowy rozdział w elektromobilności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących przeznaczyło 120 mln zł.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk zapraszają do udziału w konferencji „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”.
Konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw otrzymają na realizację nowatorskich projektów ponad 55 mln zł. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiego konkursu „Projekty aplikacyjne”.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza przedstawicieli samorządów oraz start-upów do udziału w warsztatach poświęconych współpracy na rzecz tworzenia rozwiązań w obszarze smart cities i Internet of Things.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
22-02-2017
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w I konkursie INNOMOTO w ramach Działania 1.2 ”Sektorowe programy B+R”.
22-02-2017
Uprzejmie informujemy, że link do sytemu informatycznego IP w ramach konkursu 2/1.2/2017 jest aktywny. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r. do godz.16.00.
21-02-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w grudniowym etapie konkursu „Szybka ścieżka” w 2016 r., czas oceny projektów został wydłużony do połowy marca br.
20-02-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
20-02-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 15 lutego 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)...
17-02-2017
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.
16-02-2017
Uprzejmie informujemy, że 16 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki...
16-02-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016 w ramach Inicjatywy EUREKA. Przekazujemy do Państwa wiadomości listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.
15-02-2017
Zwrotu niewykorzystanych środków należy dokonać w proporcji 85 % (środki europejskie) i 15 % (środki krajowe) na odpowiednie konta...

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito