Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
W najbliższym czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie realizację programów badawczych w nowatorskiej formule problem-driven research. Pierwszy z nich będzie dotyczył „Bezemisyjnego transportu publicznego”.
Ministerstwo Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”. Spotkanie odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 11:00 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Rubież 46 H, 61-612 Poznań.
Ponad 400 uczestników - przedstawicieli rządu, instytucji publicznych, władz samorządowych, przedsiębiorców i naukowców - wzięło dziś udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju konferencji poświęconej Funduszom Europejskim.
W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki.
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko w imieniu wicepremiera Jarosława Gowina przekazał 35 młodym utalentowanym naukowcom z całej Polski symboliczne czeki na łączną kwotę prawie 40 mln zł.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
06-12-2016
Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1 w Poddziałaniu 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Niewielkim zmianom uległ § 19 (dotyczący zabezpieczeń umowy). Usunięto również jeden z załączników do umowy (zaświadczenie z banku).
06-12-2016
Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 3 w Działaniu 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
05-12-2016
W najbliższym czasie NCBR rozpocznie realizację programów badawczych w nowatorskiej formule problem-driven research, w ramach której sfinansowane przez NCBR prace badawcze przyczynią się do rozwiązania określonego problemu o szerokim oddziaływaniu społecznym.
02-12-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została częściowo zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
22-11-2016
Szanowni Państwo, informujemy, że opracowany został nowy wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu (Umowa), mający zastosowanie do programów krajowych i międzynarodowych.
07-12-2016
Szanowni Państwo! Informujemy, że 5 grudnia 2016 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.
07-12-2016
Szanowni Państwo! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia IV konkursu ogłoszonego w ramach programu Infect-ERA wśród 9 projektów rekomendowanych do finansowania przez Międzynarodowy Panel Ekspertów (PRP) oraz Komitet Sterujący Konkursu (CSC) nie znalazł się żaden..
06-12-2016
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu SOLAR-ERA.NET Cofund. Joint Call.
05-12-2016
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż 2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii...

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito