Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Szkoły wyższe i jednostki naukowe ponownie mogą liczyć na fundusze z NCBR. W kolejnej edycji konkursu na studia doktoranckie czeka na nie aż 155 mln zł.
Rusza drugi konkurs NCBR dla polskiego sektora systemów bezzałogowych. Najlepsze projekty mogą liczyć nawet na 50 mln zł.
Rusza II konkurs programu sektorowego INNOSTAL. Innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej mogą uzyskać z NCBR nawet 95 mln zł dofinansowania.
Narodowe Centrum badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiających na innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.
Opracowanie bezodpadowej technologii wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy, produkcja biopreparatów nowej generacji na bazie unikalnych szczepów mikroorganizmów oraz opracowanie technologii procesu współuwodornienia do wytwarzania biokomponentów dla oleju napędowego...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
18-08-2017
związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmiany
18-08-2017
W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmian
18-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektu złożonego w ramach konkursu 2/1.1.2/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R...
17-08-2017
Informacja o liczbie wniosków złożonych w pierwszym etapie konkursu 1/4.1.2/2017 w ramach Poddziałania 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo- badawcze”.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
18-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zakończeniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. naboru ekspertów do przygotowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne - INFOSTRATEG”.
16-08-2017
Uprzejmie informujemy, że od 6 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. została przeprowadzona weryfikacja formalna i merytoryczna kolejnych 14 formularzy złożonych w naborze na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.
11-08-2017
Uprzejmie informujemy, że w przypadku podmiotów, które zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki swoje pokrywają wprost ze środków budżetu państwa a pobrane dochody zobowiązane są odprowadzić na rachunek dochodów budżetu państwa...
11-08-2017
Informujemy o aktualizacji/doprecyzowaniu zapisów Regulaminu I konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej bieżącą wersją regulaminu
11-08-2017
Informujemy, że zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków złożonych w 2. konkursie polsko-tureckim. Na podstawie uzyskanych ocen Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ustalili wspólną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito