Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
NCBR ogłosiło czwarty konkurs „Projekty aplikacyjne”. 200 mln zł wsparcia czeka na innowacje stworzone wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy z branży elektroenergetycznej otrzymają ponad 100 mln zł z NCBR na realizację nowatorskich projektów. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła wyniki II konkursu programu sektorowego PBSE.
Już za niecały miesiąc odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Po raz piąty firmy i instytucje realizujące projekty dzięki Funduszom Europejskim będą mogły zaprezentować efekty swoich prac szerokiej publiczności.
Stworzenie nowoczesnych systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo, opracowanie rozwiązań ograniczających wpływ kolei na otoczenie, wdrożenie technologii dla zapewnienia sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz podniesienia komfortu podróżnych.
NCBR ogłosiło wyniki drugiego konkursu programu e-Pionier. Projekty B+R wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) otrzymają w nim od Centrum blisko 40 mln zł dofinansowania.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
20-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”...
19-04-2018
Uprzejmie informujemy, że w Liście dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, doprecyzowano, w jakich sytuacjach przed zawarciem umowy o dofinansowanie wymagane jest dostarczenie dokumentów dotyczących konsorcjantów.
18-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający w postępowaniu nr 234/17/PU pn. „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia przedkomercyjnego...
18-04-2018
Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru oraz wprowadzeniu zmian w dokumentacji dla konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ogłoszonego 19 stycznia br.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
18-04-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w zakładce „Materiały do pobrania” został zamieszczony wzór raportu „ex-post”.
18-04-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w zakładce „Materiały do pobrania” w konkursach I-IV Programu Patent Plus został zamieszczony wzór raportu ex-post.
18-04-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 realizowany jest jeden projekt z udziałem polskiego wnioskodawcy. Informacje o tym projekcie znajdują się w załącznikach poniżej...
16-04-2018
Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu zestawienie dotyczące wysokości środków przyznanych w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej PANDA2.
12-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące IV konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR w obszarze przemysłu metali nieżelaznych. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito