Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Beneficjenci "szybkiej ścieżki" - Dramiński SA i XTPL - oraz Melex, beneficjent programu INNOMOTO, zostali laureatami Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda wręczył sześciu firmom Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP.
Obchodzące swoje dziesięciolecie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prezentuje swoją bogatą ofertę podczas Kongresu 590. Eksperci NCBR wezmą udział w 9 panelach tematycznych, poświęconych m.in. energetyce, finansowaniu B+R, elektromobilności i medycynie, a w Strefie NCBR benficjenci prezentują...
GAZ-SYSTEM, NCBR i PGNiG wspólnie zainaugurowały programu INGA – Innowacyjne Gazownictwo. Konsorcja przedsiębiorców i naukowców będą mogły wziąć udział w konkursach na rozwój nowatorskich rozwiązań dla sektora gazowniczego. Łączny budżet programu wyniesie 400 mln zł.
Integracja społeczności lokalnej wokół ośrodków akademickich, rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja nauki – oto cele programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Jego II edycję ogłosił dziś wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
429 posłów poparło drugą ustawę o innowacyjności – nikt nie głosował przeciw. Tym samym druga ustawa o innowacyjności została przyjęta przez Sejm. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
15-11-2017
Uprzejmie informujemy o zmianach w konkursie nr 5/1.1.1/2017/POIR Szybka ścieżka MŚP. Celem wprowadzanych zmian jest usprawnienie oraz skrócenie procesu oceny projektów, a także doprecyzowanie zasad i terminów związanych z podpisywaniem umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami.
15-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru w ramach konkursu 3/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
15-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17...
15-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 informuje, iż w dniu 10 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
15-11-2017
Szanowni Państwo, informujemy, że 14 listopada 2017 r. uruchomiono II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
15-11-2017
Informujemy, że w grudniu 2017 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w IV konkursie w ramach inicjatywy ERA-NET TRANSCAN-2. Szczegóły konkursu zostaną opublikowane w dniu jego ogłoszenia.
14-11-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w II konkursie w ramach inicjatywy ERA-CVD Cardiovascular Diseases międzynarodowy panel ekspertów rekomendował do dofinansowania dwa wnioski z udziałem dwóch polskich podmiotów...
10-11-2017
Szanowni Państwo! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ogłoszonego w ramach programu EMEurope wśród 14 projektów rekomendowanych do finansowania przez Panel Ekspertów oraz Komitet Sterujący Konkursu znalazło się 5 projektów z udziałem podmiotów...
09-11-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu CORE 2017. W wyniku oceny panelu ekspertów do dofinansowania nie został rekomendowany żaden ze złożonych w konkursie projektów polsko-luksemburskich.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito