Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Opracowanie bezodpadowej technologii wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy, produkcja biopreparatów nowej generacji na bazie unikalnych szczepów mikroorganizmów oraz opracowanie technologii procesu współuwodornienia do wytwarzania biokomponentów dla oleju napędowego...
Blisko 50 projektów obejmujących kształcenie na studiach III stopnia uzyska dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku zakończonego właśnie konkursu, szkoły wyższe i instytuty naukowe otrzymają na ich realizację 115 mln zł.
Pierwszy konkurs programu sektorowego INNONEUROPHARM rozstrzygnięty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 160 mln zł na prace badawczo-rozwojowe.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło nabór wniosków w II konkursie programu GameINN. Przedsiębiorcy złożyli aż 90 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 230 milionów złotych.
Ruszył unikalny program wsparcia badań społeczno-gospodarczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło I konkurs programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
27-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, publikuje aktualizację wykazu kandydatów na Ekspertów PO WER 2014-2020.
27-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach Programu sektorowego INNOCHEM (konkurs 1/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020...
21-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektu złożonego w marcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
21-07-2017
Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że dokumentacja konkursowa została uzupełniona o Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z Listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
27-07-2017
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że otwarcie naboru w ramach 12. konkursu ERA-NET Bioenergy planowane jest na październik 2017 r. Więcej szczegółów znajdą Państwo w poniższym pliku.
18-07-2017
Informujemy, że w trzecim konkursie w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia w obszarze fotoniki wpłynęło 8 wniosków.
17-07-2017
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość
11-07-2017
Informujemy, że sekretariat inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus zaplanował organizację trzech webinariów, których celem będzie przybliżenie zasad 3. konkursu.
10-07-2017
Uprzejmie informujemy, że od 9 czerwca 2017 r. do 5 lipca 2017 r. została przeprowadzona weryfikacja formalna i merytoryczna kolejnych 13 formularzy złożonych w naborze na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito