Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Od programowania sztucznej inteligencji i big data po pedagogikę resocjalizacyjną – od nowego roku akademickiego studenci kilkudziesięciu polskich uczelni będą mieli nowe możliwości łączenia zajęć teoretycznych z zatrudnieniem w biznesie. Ponad 123 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz spółki energetyczne: Enea SA, Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja, podpisały list intencyjny dotyczący wielostronnej współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Miasto Jaworzno oraz Ministerstwo Infrastruktury podpisały list intencyjny o współpracy, w ramach którego na Śląsku powstanie specjalna strefa do testów jazdy prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 230 mln na przełomowe projekty z zakresu farmacji. Nabór wniosków potrwa od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.
Poczta Polska oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Współpraca agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz spółki Skarbu Państwa pozwoli na wykorzystanie potencjału logistycznego Poczty Polskiej...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
19-07-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający w postępowaniu nr 113/18/PU pn. „Magazynowanie wodoru”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia przedkomercyjnego do 17 lipca 2018 r. godz. 12:00
19-07-2018
Uprzejmie informujemy, iż w ramach zakończonego 16 lipca 2018 r. naboru wniosków w drugiej rundzie konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4. „Projekty aplikacyjne” PO IR wpłynęło 108 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 525 422 983,77 PLN.
19-07-2018
Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie konkursu, które dotyczą: 1. doprecyzowania, że miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta i żadne z tych miejsc nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim;
18-07-2018
W związku z zakończeniem konkursu nr 8/1.2/2017/POIR, INNOSBZ Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
18-07-2018
Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2018 r. ogłasza Konkurs Nr 9/2018
10-07-2018
Informujemy, że w związku ze zmianami w procesie oceny wniosków dokonanymi przez Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej, polegających na wprowadzeniu dodatkowego etapu oceny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedłuża termin na przygotowanie pełnych wniosków
10-07-2018
Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami odnośnie umowy konsorcjum uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zasadami udziału polskich Wnioskodawców w 3. Konkursie, umowa konsorcjum krajowego pomiędzy polskimi partnerami musi zostać zawarta (nawet warunkowo) przed dniem złożenia wniosku.
06-07-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna przygotowania do realizacji kolejnego programu badawczego w nowatorskiej formule problem-driven research.
06-07-2018
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2018 r. otwarty został kolejny konkurs w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (2nd Call of the SEA-EU-JFS 2018).
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito