Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Rusza II konkurs programu sektorowego INNOSTAL. Innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej mogą uzyskać z NCBR nawet 95 mln zł dofinansowania.
Narodowe Centrum badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiających na innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.
Opracowanie bezodpadowej technologii wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy, produkcja biopreparatów nowej generacji na bazie unikalnych szczepów mikroorganizmów oraz opracowanie technologii procesu współuwodornienia do wytwarzania biokomponentów dla oleju napędowego...
Blisko 50 projektów obejmujących kształcenie na studiach III stopnia uzyska dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku zakończonego właśnie konkursu, szkoły wyższe i instytuty naukowe otrzymają na ich realizację 115 mln zł.
Pierwszy konkurs programu sektorowego INNONEUROPHARM rozstrzygnięty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 160 mln zł na prace badawczo-rozwojowe.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
16-08-2017
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17
10-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona ocena projektów skierowanych wyniku procedury odwoławczej...
09-08-2017
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
07-08-2017
Uprzejmie informujemy, że 7 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
16-08-2017
Uprzejmie informujemy, że od 6 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. została przeprowadzona weryfikacja formalna i merytoryczna kolejnych 14 formularzy złożonych w naborze na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.
11-08-2017
Uprzejmie informujemy, że w przypadku podmiotów, które zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki swoje pokrywają wprost ze środków budżetu państwa a pobrane dochody zobowiązane są odprowadzić na rachunek dochodów budżetu państwa...
11-08-2017
Informujemy o aktualizacji/doprecyzowaniu zapisów Regulaminu I konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej bieżącą wersją regulaminu
11-08-2017
Informujemy, że zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków złożonych w 2. konkursie polsko-tureckim. Na podstawie uzyskanych ocen Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ustalili wspólną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania
09-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 9 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków w międzynarodowym konkursie Synthesis, organizowanym w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito