Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu programu sektorowego INNOTABOR. Na wsparcie nowatorskich projektów polskich firm przeznaczy ponad 157 mln zł.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Śląskim zapraszają do udziału w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się w Katowicach od 26 do 27 stycznia 2017 roku.
Już w marcu ruszy drugi konkurs w programie sektorowym Innochem. Na wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw z branży chemicznej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało tym razem 180 mln zł.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs o dofinansowanie linii pilotażowych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Siedem przedsiębiorstw otrzyma 156 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które zakończą się wytworzeniem instalacji demonstracyjnych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych oraz instytutów naukowych na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Na zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia NCBR planuje przeznaczyć 155 mln
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
16-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna (po pozytywnym rozpatrzeniu protestu)...
16-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, publikuje zaktualizowany harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania...
16-01-2017
Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie w ramach programu sektorowego „INNOTABOR” w działaniu 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
11-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I konkursie w ramach Programu Sektorowego INNOTABOR (konkurs nr 5/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków PO IR w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R".
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
16-01-2017
Uprzejmie informujemy, że generator wniosków w ramach VIII edycji Programu LIDER jest już dostępny w systemie informatycznym.
12-01-2017
Uprzejmie informujemy, że raport okresowy składany do NCBR jest tym samym raportem, który jest składany do luksemburskiej agencji FNR poprzez system on-line tej agencji.
12-01-2017
Szanowni Państwo, udostępniamy Państwu wzór Raportu Finansowego w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej „Panda 2”.
11-01-2017
Informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach IV konkursu w Polsko-Tajwańskiej Współpracy Badawczej, prowadzonego wspólnie z ministerstwem MOST. Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listę projektów, które nie uzyskały rekomendacji.
11-01-2017
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy, obowiązujący w ramach II konkursu polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR, wzór raportu okresowego.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito