Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to główne cele konkursu na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”.
Rusza kolejny konkurs TANGO. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.
300 mln zł na nowatorskie projekty w branży motoryzacyjnej. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęła nabór wniosków w II konkursie programu INNOMOTO.
Już w przyszłym tygodniu, od 14 do 16 maja, w Katowicach odbędzie się największe w Europie Środkowej spotkanie biznesowe – Europejski Kongres Gospodarczy 2018. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem instytucjonalnym tego wydarzenia.
W ramach konkursów, uczelnie otrzymają środki, które pozwolą poprawić funkcjonowanie i ofertę dydaktyczną polskich uczelni. Skorzystają na tym przede wszystkim studenci.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
25-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została weryfikacja warunków formalnych projektów złożonych w rundzie kwietniowej konkursu nr 1/1.1.1/2018 trwającym od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.
25-05-2018
Panele w siedzibie Wnioskodawców odbędą się w drugiej połowie czerwca – pierwszej połowie lipca 2018 roku. Sekretarz panelu prześle informację o terminie panelu z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni kalendarzowych na adres mailowy do wskazanej we wniosku osoby do kontaktu.
25-05-2018
Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o realizację projektu w ramach konkursu 1/4.1.1/2017 (BRIK) w poddziałaniu 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”. Niewielkie zmiany w dokumencie pojawiły się w § 4 ust. 13 i dotyczą składania raportów okresowych.
24-05-2018
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
25-05-2018
Uprzejmie informujemy, że I etap oceny merytorycznej w programie LIDER IX został zakończony. Poniżej została udostępniona lista wniosków spełniających kryterium udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (lista A) oraz lista wniosków nie spełniających kryterium udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (lista B)
25-05-2018
Informujemy, że w 3. konkursie zorganizowanym w ramach ERA-Net Smart Grids Plus, w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów i decyzji agencji finansujących do dofinansowania rekomendowano 4 wnioski, w tym 1 wniosek z udziałem partnerów z Polski...
24-05-2018
Poniżej publikujemy listy rankingowe zaktualizowane po rozpatrzeniu przez Komisję Odwoławczą Rady Centrum odwołania od II oceny merytorycznej.
23-05-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 23 maja 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych systemów energetycznych
22-05-2018
Uprzejmie informujemy, że w związku ze złożonymi zażaleniami odnośnie postanowień Dyrektora NCBR dotyczącego odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpoznania wniosków, poniże projekty zostały dopuszczone do oceny merytorycznej...

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito