Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel. +48 22 39 07 279

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Blisko 50 projektów obejmujących kształcenie na studiach III stopnia uzyska dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W wyniku zakończonego właśnie konkursu, szkoły wyższe i instytuty naukowe otrzymają na ich realizację 115 mln zł.
Pierwszy konkurs programu sektorowego INNONEUROPHARM rozstrzygnięty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 160 mln zł na prace badawczo-rozwojowe.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło nabór wniosków w II konkursie programu GameINN. Przedsiębiorcy złożyli aż 90 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 230 milionów złotych.
Ruszył unikalny program wsparcia badań społeczno-gospodarczych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło I konkurs programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Krakowskim Środowiskiem Akademickim zapraszają do udziału w Narodowym Kongresie Nauki, który odbędzie się w Krakowie w dniach 19-20 września 2017 roku.
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
21-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektu złożonego w marcowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
21-07-2017
Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że dokumentacja konkursowa została uzupełniona o Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z Listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
21-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, informuje że w dniu 20 lipca 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna części wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016...
18-07-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w II etapie konkursu nr 2/1.1.1/2017 od 01.04.2017 r. do 30.04.2017 r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
18-07-2017
Informujemy, że w trzecim konkursie w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia w obszarze fotoniki wpłynęło 8 wniosków.
17-07-2017
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość
11-07-2017
Informujemy, że sekretariat inicjatywy ERA-Net Smart Grids Plus zaplanował organizację trzech webinariów, których celem będzie przybliżenie zasad 3. konkursu.
10-07-2017
Uprzejmie informujemy, że od 9 czerwca 2017 r. do 5 lipca 2017 r. została przeprowadzona weryfikacja formalna i merytoryczna kolejnych 13 formularzy złożonych w naborze na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.
05-07-2017
Uprzejmie informujemy, że w konkursie EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017, w wyniku oceny międzynarodowego panelu ekspertów oraz decyzji instytucji finansujących z poszczególnych krajów do finansowania zarekomendowano 13 wniosków, w tym 1 wniosek z udziałem polskiego

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito