Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

zakladki

Aktualne konkursy

Zapraszamy

do zapoznania się

z aktualnie prowadzonymi naborami wniosków

 

 

 

Dla mediów

Kontakt z Zespołem Prasowym NCBR:

media@ncbr.gov.pl
tel.: +48 22 39 07 466

tel. kom.: +48 724 583 536

 

 

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695, Warszawa
Polska
sekretariat@ncbr.gov.pl
Telefon: +48 22 39 07 401
Faks: +48 22 20 13 408
Aktualności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Miasto Jaworzno oraz Ministerstwo Infrastruktury podpisały list intencyjny o współpracy, w ramach którego na Śląsku powstanie specjalna strefa do testów jazdy prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 230 mln na przełomowe projekty z zakresu farmacji. Nabór wniosków potrwa od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.
Poczta Polska oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Współpraca agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz spółki Skarbu Państwa pozwoli na wykorzystanie potencjału logistycznego Poczty Polskiej...
Projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON, znajdą się w centrum zainteresowania nowego funduszu EEC Magenta.
Jak pozyskać finansowanie na innowacyjne projekty? Jak wygląda rynek venture capital w Polsce? Jaki jest potencjał AI w polskiej gospodarce? Wszystkich chętnych, by zdobyć te i inne informacje, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do specjalnej strefy NCBR na Impact’18...
Polecamy
Informacje dotyczące programów operacyjnych
20-06-2018
Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, ogłoszonego 15 lutego br.
20-06-2018
Uprzejmie informujemy o wydłużeniu naboru w ramach konkursu dla programu sektorowego INNOship, w działaniu 1.2 Programy sektorowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu Konkursu, nowy termin zakończenia naboru został ustalony na 30 lipca 2018 r.
20-06-2018
Uprzejmie informujemy, iż w ramach zakończonego 14 czerwca 2018 r. naboru wniosków w pierwszej rundzie konkursu w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4. "Projekty aplikacyjne" PO IR wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 93 799 070,00 PLN.
19-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020 informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18...
Informacje dotyczące programów krajowych i międzynarodowych
14-06-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 czerwca 2018 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO realizowanego przez NCBR oraz NCN.
13-06-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG wpłynęło 29 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 332 974 446,00 zł.
07-06-2018
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach III konkursu programu BIOSTRATEG Komisja Odwoławcza Rady Centrum pozytywnie rozpatrzyła dwa odwołania Wnioskodawców dotyczące wniosku nr ID 345176 oraz 344324, uchylając w całości zaskarżone decyzje w sprawie nieprzyznania środków finansowych...
06-06-2018
Informujemy, że w trzecim konkursie w ramach współpracy Polska-Niemcy w obszarze Digitization of Economy (Healthcare Industry/Medical Technology) wpłynęło 10 wniosków. Wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne po stronie polskiej i niemieckiej oraz zostaną przekazane do oceny merytorycznej.
05-06-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące III konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito