Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne nabory wniosków w programach NCBR

drukuj
A A A

 

Program Obszar (aktywne linki) Ogłoszenie konkursu/
Rozpoczęcie naboru
Zakończenie naboru Kontakt
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PO IR Konkurs 1/4.1.4/2017  Projekty aplikacyjne 05.06.2017/
18.09.2017 r.
18.12.2017 r.
PO IR Konkurs nr 6/1.1.1/2017 duże przedsiębiorstwa i konsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw 01.09.2017/
02.10.2017 r.
29.12.2017 r.
PO IR Konkurs nr 5/1.1.1/2017 MŚP Projekty B+R przedsiębiorstw 01.09.2017/
02.10.2017 r.
29.12.2017 r.
PO IR Konkurs nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE Projekty B+R przedsiębiorstw 15.05.2017 r./ 19.06.2017 r. 29.12.2017 r.
PO IR Konkurs 1/4.1.1/2017 BRIK Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 29.09.2017 r./ 30.10.2017 r. 29.12.2017 r.
PO IR Konkurs 6/1.2/2017 PBSE Sektorowe programy B+R

01.08.2017 r./

02.10.2017 r.

15.01.2018 r.
PO IR Konkurs 7/1.2/2017 INNOSTAL Sektorowe programy B+R

07.08.2017 r./

09.10.2017 r.

08.12.2017 r.

PO IR Konkurs 8/1.2/2017 INNOSBZ

Sektorowe programy B+R 16.08.2017 r./ 16.10.2017 r. 18.12.2017 r.
PO PC 2 konkurs e-Pionier 01.12.2017 r./02.01.2017 r. 19.01.2017 r.
PO WER Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 Projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji 13.11.2017 r./ 18.12.2017 r. 31.01.2018 r.
PO IR Konkurs 2/4.1.1/2017_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim Technologie fotoniczne 29.11.2017 r./ 29.12.2017 r. 01.03.2018 r.
PROGRAMY KRAJOWE
GOSPOSTRATEG – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG - I konkurs otwarty 30.06.2017 r./14.08.2017 r. 20.12.2017 r.
LIDER IX konkurs Poszerzenie kompetencji młodych naukowców 06.12.2017 r./15.01.2018 r. 15.03.2018 r.
PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE
ERA-NET Bioenergy Bioenergia 10.10.2017 r. 16.01.2018 r.
EuroNanoMed 3 Nanomedycyna 14.11.2017 r./14.12.2017 r. 16.01.2018 r.
IV Konkurs TRANSCAN - 2 Onkologia 05.12.2017 r. 06.02.2017 r.
ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 Biodiversity, bioeconomy, ITC 20.11.2017 r. 08.03.2017 r.
Inicjatywa CORNET 25. konkurs 06.12.2017 r. 28.03.2018 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito