Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne nabory wniosków w programach NCBR

drukuj
A A A

 

Program Obszar (aktywne linki) Ogłoszenie konkursu/
Rozpoczęcie naboru
Zakończenie naboru Kontakt
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 Zintegrowane Programy Uczelni Ścieżka I 25.05.2017 r./ 26.06.2017 r. 05.10.2017 r.
PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 Zintegrowane Programy Uczelni Ścieżka II 25.05.2017 r./ 26.06.2017 r. 05.10.2017 r.
PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 Zintegrowane Programy Uczelni Ścieżka III 25.05.2017 r./ 26.06.2017 r. 05.10.2017 r.
PO IR Konkurs 1/4.1.4/2017  Projekty aplikacyjne 05.06.2017/
18.09.2017 r.
18.12.2017 r.
PO IR Konkurs nr 6/1.1.1/2017 duże przedsiębiorstwa i konsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw 01.09.2017/
02.10.2017 r.
29.12.2017 r.
PO IR Konkurs nr 5/1.1.1/2017 MŚP Projekty B+R przedsiębiorstw 01.09.2017/
02.10.2017 r.
29.12.2017 r.
PO IR Konkurs nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE Projekty B+R przedsiębiorstw 15.05.2017 r./ 19.06.2017 r. 29.12.2017 r.
PO IR Konkurs 6/1.2/2017 PBSE Sektorowe programy B+R

01.08.2017 r./

02.10.2017 r.

01.12.2017 r.
PO IR Konkurs 7/1.2/2017 INNOSTAL Sektorowe programy B+R

07.08.2017 r./

09.10.2017 r.

08.12.2017 r.
PO WER Konkurs POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich 16.08.2017 r./ 18.09.2017 r. 20.10.2017 r.

PO IR Konkurs 8/1.2/2017 INNOSBZ

Sektorowe programy B+R 16.08.2017 r./ 16.10.2017 r. 18.12.2017 r.
PROGRAMY KRAJOWE
GOSPOSTRATEG – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG - I konkurs otwarty 30.06.2017 r. / 14.08.2017 r. 29.09.2017 r.
PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE
EUREKA konkurs 2/2017  Bez ograniczeń tematycznych 07.08.2017 r. 09.10.2017 r.
ERA.Net Smart Grids Plus Inteligentne sieci elektroenergetyczne 14.09.2017 r. 14.11.2017 r.
CORNET Bez ograniczeń tematycznych 07.06.2017 r. 27.09.2017 r.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito