Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o zakończeniu procedury oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu 1/2012 do Działania 1.4. POIG w 2012 r. „Wsparcie projektów celowych”

22-10-2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IG 2007-2013 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w  konkursie do Działania 1.4. POIG w 2012 r.


 Do dofinansowania zostało rekomendowanych 116 projektów na łączną kwotę dofinansowania 585,7 mln PLN w tym:

 

 

  • przedsiębiorcy  posiadający status mikro-, mały lub średni przedsiębiorca (MSP) – 76 projektów, łączna wartość dofinansowania 403,9 mln PLN

 

  • przedsiębiorcy  inni niż  mikro-, mały lub średni przedsiębiorca –  40 projektów, łączna wartość dofinansowania 181,8 mln PLN

 

IP  informuje, iż  zgodnie z §8 p. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie informuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Informacja o nieprzyznaniu wsparcia zawiera pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych i nie stanowi decyzji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.


Lista rankingowa 1.4 – inne niż MSP


Lista rankingowa 1.4 - MSP

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito