Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Prawie 87 mln zł na nowoczesne technologie wydobycia gazu łupkowego

02-06-2014

 

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej edycji programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Na badania i prace rozwojowe nad wydobyciem gazu łupkowego zostanie przeznaczone prawie 87 mln zł. Ponad 53,5 mln zł to dofinansowanie z NCBR, a ponad 33 mln zł to wkład własny przedsiębiorców.

- Polskie firmy rozwijają własne technologie wydobycia gazu łupkowego. Konkurs Blue-Gas dzięki współpracy rodzimych naukowców z przedsiębiorcami, pozwoli uzyskać bardziej efektywne i dostosowane do polskich warunków metody jego wydobycia -  mówi prof. Lena Kolarska - Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Dobrze, że biznes stawia na innowacyjność w sektorze energetycznym, który jest strategiczny z punktu widzenia polskiej gospodarki - dodaje minister.

Przyznane przez NCBR dofinansowanie pozwoli sześciu złożonym z jednostek naukowych i przedsiębiorstw konsorcjom podjąć innowacyjne prace badawczo-rozwojowe rozwijające własne technologie wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Pięć projektów będzie realizowanych przez uczelnie i instytuty badawcze we współpracy z PGNiG, a jeden we współpracy ze spółką Pyrocat Catalyse World. Obejmują one prace ukierunkowane m.in. na aspekty technologiczne udostępniania i eksploatacji złóż, jak i np. opracowanie wytycznych innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2.

- Prace badawczo-rozwojowe stanowią najważniejszy etap warunkujący wprowadzenie nowych technologii, także w przemyśle wydobywczym - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Pokaźne zaangażowanie środków prywatnych w finansowanie B+R daje gwarancję, że realizowane projekty, nawet obarczone dużym ryzykiem, są racjonalne oraz uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Pozwoli to także na skuteczne i szybkie wdrożenie tych technologii - dodaje dyrektor Centrum.

W drugim konkursie programu złożono 23 wnioski, a do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 19 projektów. Zewnętrzny zespół oceniający aplikacje miał charakter ekspercki i międzynarodowy. W jego składzie znaleźli się recenzenci z najlepszych ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy (m.in. z ETH Zürich, Indiana University z USA czy Imperial College London). Każdy projekt oceniało aż 5 ekspertów, w tym co najmniej dwóch z zagranicy.

W rozstrzygniętym w maju 2013 roku I konkursie programu Blue Gaz dofinansowanie otrzymało 15 projektów, których łączna wartość wynosiła 225 mln zł.  Dofinansowanie z NCBR wyniosło około 121 mln zł, a 104 mln zł stanowił wkład własny przedsiębiorców. Program „Blue-Gas – Polski Gaz Łupkowy” jest wynikiem podpisanego 11 lipca 2012 roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Agencją Rozwoju Przemysłu S. A.

Szczegóły na stronie http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/blue-gas---polski-gaz-lupkowy/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito