Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

NCBR wesprze polskie projekty w Teaming for Excellence

03-09-2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju złoży do Komisji Europejskiej rekomendowane przez MNiSW i FNP wnioski w ramach instrumentu Horyzont 2020 - Teaming for Excellence. Podejmie się również koordynacji dalszych prac nad projektami, które zostaną pozytywnie ocenione w KE w pierwszej rundzie weryfikacji.


Podjęcie przez NCBR tych działań będzie realizacją zobowiązań wynikających z ogłoszonego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Paktu dla Horyzontu 2020”. Dotyczą one wspólnych działań na rzecz stworzenia efektywnego systemu wspierania instytucji naukowych i naukowców podejmujących wysiłek konkurowania o międzynarodowe granty badawcze.


Teaming to jeden z instrumentów programu Horyzont 2020 - największego programu finansowania badań i innowacji w UE. Ma pomóc w wysiłkach UE na rzecz wyrównywania poziomu innowacyjności między poszczególnymi krajami i regionami. Różnice krajowe i regionalne w rozwoju doskonałości w badaniach naukowych stanowią istotne bariery w rozwoju innowacji, konkurencyjności, rozwoju przedsięwzięć gospodarczych, a także w tworzeniu nowych miejsc pracy. W związku z powyższym w programie Horyzont 2020 część środków została przeznaczona na działania mające na celu zmniejszenie przepaści w zakresie innowacji pomiędzy krajami UE. Środki z części Spreading Excellence and Widening Participation dedykowane są przede wszystkim uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych regionach Europy i przekazywane będą z wykorzystaniem nowych instrumentów, takich jak Teaming.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito