Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

35 mln złotych na wspieranie studentów przez Akademickie Biura Karier

14-10-2015

W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości” rusza kolejny konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - „Akademickie Biura Karier”. Konkurs, którego budżet wynosi 35 mln zł, skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów.

 

Pracodawcy chcą zatrudniać absolwentów o określonych umiejętnościach, studenci zaś szukają wymarzonych pracodawców. Akademickie Biura Karier to główny pośrednik między uczelniami a pracodawcami – mówi minister Lena Kolarska-Bobińska. – Część z nich oferuje studentom pomoc na wysokim poziomie, inne dopiero się rozwijają. Dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenie konkursu: dzięki temu wesprzemy finansowo najlepsze projekty, dzięki którym uda poprawić się sytuację młodych na rynku pracy – dodaje minister nauki.

Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w szczególności indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu i kształcenia przedsiębiorczości. Działania te powinny przełożyć się na zwiększenie szans studentów na znalezienie pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów. Warunkiem koniecznym jest ponadto wdrożenie działań w związku z podnoszeniem kompetencji pracowników akademickich biur karier niezbędnych do wsparcia studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, a także monitoring karier zawodowych uczestników projektu. Wśród premiowanych wniosków znajdą się na przykład te, w których Akademickie Biura Karier świadczą podobne usługi dla studentów od 12 miesięcy lub posiadają status agencji zatrudnienia.

Wysoka jakość kształcenia w polskich uczelniach, uzupełniona o aktywności Akademickich Biur Karier, które w swoich działaniach kładą nacisk na mentoring i poradnictwo zawodowe, to przepis na sukces absolwentów na rynku pracy. Pracodawcy poszukują dziś osób dobrze wykształconych, które są jednocześnie zdecydowane i gotowe podjąć wyzwania zawodowe. Uzupełniające się nawzajem działania  uczelni oraz biur karier sprawią, że wysokie kompetencje będą znakiem rozpoznawczym absolwentów polskich uczelni wyższych. – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs jest organizowany w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Budżet ogłoszonego przez NCBR konkursu to 35 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 16 listopada do 16 grudnia 2015 r. O wsparcie będą mogły się ubiegać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe posiadające w swojej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów. Kwota dofinansowania dla szkół wyższych zależy od  ich wielkości. Będzie to do 700 tys. zł dla uczelni kształcących do 4 tys. studentów i aż do 2,5 mln zł dla uczelni kształcących co najmniej 12 tys. studentów.


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito