Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Polskie uczelnie z międzynarodowymi programami

16-12-2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs na „Międzynarodowe Programy Kształcenia” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczelnie dostaną w sumie ponad 88 mln zł na rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych, sprowadzenie do Polski zagranicznych wykładowców oraz ułatwienie dostępu do międzynarodowych programów studiów.

 

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” trafią nie tylko do dużych uczelni, ale i do mniejszych jednostek, kształcących mniej niż 100 studentów w trybie stacjonarnym. Dzięki temu do światowych standardów będą mogły równać szkoły wyższe z całej Polski i kształcące w różnych specjalizacjach: od inżynierii danych przez turystykę aż po pielęgniarstwo.
 
Aby polskie szkolnictwo mogło się rozwijać i podnosić jakość kształcenia, konieczne jest umiędzynarodowienie polskich uczelni. Bardziej zróżnicowana oferta specjalistycznych przedmiotów w językach obcych, przede wszystkim w języku angielskim, rozwinie kompetencje młodych Polaków oraz zachęci do przyjazdu zagranicznych studentów. W ramach „Międzynarodowych Programów Kształcenia” młodzi ludzie będą się uczyć mi.in. digital marketingu, logistyki i zagadnień z dziedziny IT w j. angielskim – wyjaśnia wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Program „Międzynarodowe Programy Kształcenia” zakłada trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym. Po pierwsze, realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Po drugie, program ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Po trzecie, dzięki projektom wyłonionym w konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.
 
Liczymy na to, że do kraju spłynie wiedza wybitnych naukowców z zagranicy, co pozwoli uczelniom zwiększyć ich potencjał. Oczekiwaliśmy od wnioskodawców przede wszystkim deklaracji bliskiej współpracy z uczelniami zagranicznymi i jak najlepszego wykorzystania wspólnych doświadczeń. Zakładamy, że 62 dofinansowane programy ukończy około 1800 studentów. W tym czasie w Polsce może gościć aż 225 zagranicznych wykładowców – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Rozstrzygnięty właśnie konkurs „Międzynarodowe Programy Kształcenia” to pierwszy program NCBR nastawiony na umiędzynarodowienie polskich uczelni. Kolejny konkurs zaplanowano na rok 2018, jednak nie można wykluczyć innych form wsparcia w ramach Działania 3.3 PO WER.
 
Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie ncbr.gov.pl.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito