Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Stawiamy na stal – kolejna edycja konkursu programu sektorowego NCBR

08-08-2017

Rusza II konkurs programu sektorowego INNOSTAL. Innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej mogą uzyskać z NCBR nawet 95 mln zł dofinansowania.


- Sektor stalowy to kolejna ważna gałąź polskiej gospodarki, która chce rozwijać się w oparciu o innowacje. Program INNOSTAL ma być ich katalizatorem, a równocześnie poprzez dofinansowanie z NCBR, znacząco ograniczać ryzyko inwestycyjne. Wyniki pierwszego naboru pokazały, że projekty, nad którymi pracuje branża coraz częściej dotyczą obszarów codziennego życia milionów Polaków – znajdują zastosowanie w budownictwie, transporcie, energetyce czy gospodarce odpadami. Fundusze, które czekają na innowatorów pozwolą stworzyć i rozwinąć nowe technologie, ale również ulepszyć te obecnie stosowane – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.


Utworzony z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i realizowany przez NCBR program sektorowy INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 roku. O dofinansowanie mogą się starać projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale również ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne.


- INNOSTAL to program NCBR, w ramach którego wspieramy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone przez branżę, której produkty, wykorzystywane są przez nas wszystkich. Dlatego tak ważny jest rozwój będących ich podstawą technologii. Współfinansujemy najlepsze innowacyjne projekty, bo trwalsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne rozwiązania oznaczają korzyści dla całego społeczeństwa. W tej edycji konkursu pragniemy zachęcić do aplikowania zwłaszcza firmy z sektora MSP, samodzielnie lub w ramach konsorcjów z dużymi przedsiębiorstwami  – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


W pierwszej, zakończonej w ubiegłym roku, edycji konkursu dofinansowanie uzyskało 20 projektów, spośród których połowa dotyczyła nowych wyrobów stalowych, a co piąty materiałów wsadowych i stopów lub optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego. Łącznie 134 mln zł otrzymały bardzo zróżnicowane projekty: od technologii obróbki cieplnej, poprzez nowatorskie szyny kolejowe i recykling odpadów kompozytowych, aż po technologie generowania energii elektrycznej.


Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. Dzięki kolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 9 października do 8 grudnia 2017 r.


Szczegółowe informacje o II konkursie INNOSTAL dostępne są na stronie NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito