Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

275 mln zł dla polskich uczelni

13-09-2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki dwóch konkursów dla uczelni wyższych. Nagrodzone projekty pozwolą zrealizować kilkadziesiąt projektów stażowych i ułatwiających rozpoczęcie aktywności zawodowej przez studentów.

 
Każdego roku setki tysięcy absolwentów opuszczają mury polskich uczelni i wchodzą na rynek pracy. Ten potężny zastrzyk kapitału ludzkiego dla krajowej gospodarki jest szansą, którą poprzez inwestycje w młodych ludzi chcemy wykorzystać. Fundusze przeznaczane na programy podnoszące ich kwalifikacje, pozwalają im zgłębiać wiedzę i zachęcają do dalszego rozwoju, ale mają również duże znaczenie w skali kraju. Otwierając możliwości tym młodym ludziom, równocześnie kładziemy fundamenty pod przyszłe kadry innowacyjnej gospodarki opartej na nowych technologiach – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
W pierwszym z rozstrzygniętych konkursów pt. „Studiujesz? Praktykuj!” o dofinansowanie mogły wnioskować szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, a projekty musiały obejmować staże realizowane wyłącznie w ciągu ostatnich czterech semestrów studiów. Uczelnie zgłosiły łącznie 217 wniosków, spośród których aż 196 uzyskało pozytywną ocenę. Dlatego NCBR zdecydowało o zwiększeniu konkursowej alokacji do niemal 260 mln zł (pierwotnie wynosiła 150 mln zł).
 
Celem drugiego konkursu - „Akademickie Biura Karier” – było dofinansowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Projekty swoim zakresem obejmowały zatem zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Spośród 59 wniosków, dofinansowanie otrzymały 33, a łączna wartość dofinansowania wyniesie ponad 15 mln zł.
 
Prowadzone przez NCBR konkursy dla uczelni mają na celu wsparcie ich działań na rzecz lepszego dostosowania programów nauczania do faktycznych potrzeb rynku pracy. Przekazywane przez nas fundusze pozwolą szkołom wyższym podnieść jakość kształcenia, studentom – uzyskać niezbędne kwalifikacje, a krajowej gospodarce – pozyskać wartościowe kadry. To modelowy przykład sytuacji, w której wszyscy wygrywają – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
Największymi wygranymi w konkursach okazały się Wyższa Szkoła Bankowa - uzyskała dofinansowanie dla 15 zgłoszonych projektów i Uniwersytet Adama Mickiewicza dla 11. Wysoko ocenione zostały również projekty uczelni technicznych – Politechnika Śląska uzyskała granty dla  9 swoich projektów, Politechnika Białostocka – dla 7, a Politechnika Rzeszowska – dla 6.
W ofercie NCBR dla szkół wyższych czekają kolejne fundusze. Obecnie mogą one aplikować w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni (nabór wniosków trwa do 5 października). Jeszcze w tym miesiącu ruszy również nabór w konkursie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich (nabór do 20 października).
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronach NCBR: konkurs „Studiujesz? Praktykuj!”, konkurs „Akademickie Biura Karier”
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito