Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Gowin: dzięki społecznej odpowiedzialności nauki budujemy silniejsze społeczności lokalne

13-11-2017

Integracja społeczności lokalnej wokół ośrodków akademickich, rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja nauki – oto cele programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Jego II edycję ogłosił dziś wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 
- Chcemy, by lokalne społeczności, w szczególności dzieci i młodzież, w maksymalnym stopniu korzystały z potencjału ośrodków akademickich, a uczelnie w jeszcze większym zakresie angażowały się w ich rozwój, inicjując przedsięwzięcia w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. Dzięki niej budujemy silniejsze społeczności lokalne i wzmacniamy kapitał społeczny, który dla rozwoju Polski jest równie ważny jak konkurencyjność naszej gospodarki. - mówi wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

Nauka bliżej ludzi, nauka dla Ciebie

Program Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) to pierwsza z inicjatyw uruchomionych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki wyrażonej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z jej trzech głównych założeń jest popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wśród różnych grup społecznych - od juniorów do seniorów. Budowanie i rozwijanie szerokiego forum aktywności społecznej, m.in. poprzez działania przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, stanowi istotę trzeciej misji uczelni. Zainicjowany przez MNiSW we wrześniu zeszłego roku program już przyczynił się do zwiększenia liczby uniwersytetów dziecięcych o ok. 25%, a realizujące 65 projektów uniwersytety UMO działają już we wszystkich województwach. Na ten cel MNiSW przeznaczył do tej pory 2,3 mln zł. 
 
Wspierając społeczną odpowiedzialność nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje także programy „Uniwersytety Trzeciego Wieku” oraz „Naukobus”. W ramach pierwszego MNiSW wspiera już istniejące i nowe Uniwersytety Trzeciego Wieku przyczyniając się do upowszechniania nauki oraz wyników badań naukowych wśród ich słuchaczy.  Drugi zaś umożliwia samodzielne odkrywanie nauki dzieciom z małych miejscowości na terenie całej Polski - pełniący rolę mobilnego laboratorium Naukobus daje szansę zobaczenia i dotknięcia ponad 20 eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez zespół animatorów z Centrum Nauki Kopernik.

 

Zajęcia (nie tylko) dla dzieci, korzyści dla społeczności lokalnej

Ogłoszony dziś przez wicepremiera Gowina II konkurs Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, którego budżet wynosi 20 mln zł, będzie realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs jest skierowany do publicznych i niepublicznych uczelni, które wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizują cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla dzieci i młodzieży wieku od 6 do 16 lat. Będą się one odbywać na uczelniach i w instytucjach badawczych pod okiem naukowców. 
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspiera już projekty służące rozwojowi kompetencji młodzieży, studentów, absolwentów i pracowników oraz współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Poprzez konkurs Uniwersytet Młodego Odkrywcy poszerzamy zakres naszego wsparcia, odpowiadając na konkretne potrzeby społeczności skupionych wokół ośrodków akademickich i przyczyniając się do popularyzacji wyników prac badawczych polskich naukowców, które współfinansujemy w innych programach NCBR - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W konkursie UMO o dofinansowanie w wysokości nawet 500 tys. zł  mogą się ubiegać uczelnie, które przygotują projekty zapewniające dzieciom i młodzieży rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, takich jak m.in.: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów czy umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
 
Premię punktową będzie można otrzymać m.in. za zagwarantowanie, że co najmniej 50 % uczestników projektu, do których skierowana zostanie oferta edukacyjna, będzie zamieszkiwało na wsi, a także za zorganizowanie dla rodziców zajęć służących rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych. 
 
Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie www.ncbr.gov.pl/umo
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito