Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Rusza nowy program sektorowy INNOship - szansa na innowacje w polskim przemyśle stoczniowym

07-03-2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach pilotażu programu sektorowego INNOship. Nowa inicjatywa NCBR - agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pomysłodawcy - Związku Pracodawców Forum Okrętowe - to pierwszy w Polsce kompleksowy program wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym.

– Odbudowa przemysłu stoczniowego jest jednym z priorytetów rządu –  mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – W Polsce mamy wspaniałe tradycje stoczniowe oraz dobrze wykształconych inżynierów. Jeżeli do tego dodamy zwiększenie nakładów na badania i rozwój, osiągniemy nasz cel:  przemysł stoczniowy znów może stać się wizytówką polskiej gospodarki.
Głównym celem programu INNOship jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zwiększenie poziomu innowacji produktowej i technologicznej, a także aktywności podmiotów przemysłu stoczniowego w zakresie ich działalności badawczo-rozwojowej. 
– Program jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców związanych z rynkiem stoczniowym. To oni dali impuls do stworzenia projektu, który umożliwi lepsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dziś przemysł stawia na wiedzę i innowacje, ponieważ wie, że to one mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. 
Pierwszy, pilotażowy etap programu potrwa 2 lata - w tym czasie planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów, których łączny budżet wyniesie ok. 240 mln zł (I konkurs - alokacja: 120 mln zł, II konkurs: dokładna alokacja środków zostanie podana po zakończeniu I konkursu).
Nabór wniosków w pierwszym konkursie rozpocznie się już 30 kwietnia i potrwa do 29 czerwca 2018 r. W ramach programu finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wypływa na nowe wody: to pierwszy program sektorowy kierowany do branży stoczniowej i pierwszy w Polsce kompleksowy projekt związany z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych w tym sektorze – zauważa dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. 
Światowy rynek stoczniowy charakteryzuje się dużą konkurencyjnością i silnymi trendami specjalizacyjnymi. Presja m.in. ze strony państw azjatyckich powoduje, że polski przemysł stoczniowy skupia się na produkcji wyrobów o wysokiej wartości dodanej, konkurując przede wszystkim jakością, wymaganą w najwyższych segmentach rynku. Przed sektorem stoją także ważne wyzwania środowiskowe, które z jednej strony wynikają z coraz bardziej restrykcyjnych norm prawnych, z drugiej zaś z ogólnoświatowych trendów ekologicznych. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym m.in. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową. 
 
Program powstał we współpracy ze Związkiem Pracodawców Forum Okrętowe, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego.
– Program INNOship to ważny element kompleksowej strategii na rzecz rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego. Mamy ambicję, aby konkurować z najlepszymi, a to będzie możliwe tylko wtedy, gdy postawimy na innowacje – mówi Jerzy Czuczman Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe. 
Szczegóły programu zostały zaprezentowane w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii  w Gdyni. To innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, łączący procesy rewitalizacji terenów po dawnej Stoczni Gdynia ze wspieraniem rozwoju przemysłu stoczniowego. Bałtycki Port tworzy przestrzeń do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, także dla firm, które zainwestowały na terenach po dawnej Stoczni Gdynia. 
 – Program INNOship z pewnością pozwoli rozwinąć skrzydła firmom z branży stoczniowej i podnieść konkurencyjność całego sektora, który wyczekiwał takich inicjatyw. Z własnych doświadczeń wiemy, że stworzenie  właściwych warunków  i systemowej pomocy ułatwia wdrażanie i  transfer nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań – podkreśla Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Program INNOship jest jednym z 13 programów sektorowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”). 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito