Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Zintegrowane programy nauczania szkół wyższych z korzyścią dla regionów. Nowy konkurs NCBR

05-06-2018

W ramach ruszającego konkursu uczelnie otrzymają środki, które pozwolą poprawić ich funkcjonowanie i ofertę dydaktyczną, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój regionów. Zyskają na tym województwa, na których potrzeby odpowiadać będą programy kształcenia.

 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłasza konkurs „Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego”. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Istotnym warunkiem przystąpienia do konkursu jest wymóg, aby zgłoszone działanie wpisywało się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego terenie znajduje się uczelnia.
 
- Zrównoważona polska gospodarka, do rozwoju, potrzebuje, na poziomie regionalnym silnego zaplecza naukowego. Takiemu wsparciu lokalnych inicjatyw, które w przyszłości przełożą się na skuteczny transfer innowacji z uczelni do gospodarki – od lokalnej do krajowej – służyć ma ogłaszany przez NCBR konkurs. – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Jestem przekonany, że regionalne ośrodki akademickie to najlepsza kuźnia pomysłów, które mogą zapewniać zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości , a dzięki niej – całej gospodarce. Chcemy by konkurs NCBR pomógł takie doskonałe akademickie inicjatywy tworzyć i rozwijać. – uzupełnia Gowin.  
 
Ubiegające się o dofinansowanie projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3  z poniższych modułów:
 
  • moduł programów kształcenia,
  • moduł podnoszenia kompetencji,
  • moduł programów stażowych,
  • modułu wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier),
  • modułu studiów doktoranckich,
  • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. 
 
- Konkursy, oprócz istotnej wartości dla województw, są również ogromną szansą dla studentów do nabycia praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w ramach programów stażowych, powiązanych z realizowanymi programami kształcenia. To również szansa na zdobycie pracy zaraz po ukończeniu studiów – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
O dofinansowanie mogą starać się szkoły wyższe publiczne i niepubliczne: akademickie lub zawodowe. Projekty powinny trwać od 18 do 48 miesięcy. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi od 3 do nawet 30 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do 15 października 2018 r. Więcej informacji o „Zintegrowanych Programach Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego” dostępne jest na stronie NCBR.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito