Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

NCBR wspiera innowacje w polskim przemyśle farmaceutycznym

15-06-2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu sektorowego InnoNeuroPharm. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 230 mln na przełomowe projekty z zakresu farmacji. Nabór wniosków potrwa od 3 sierpnia do 2 października 2018 r.

 
Według danych GUS z początku tego roku przemysł farmaceutyczny jest najbardziej aktywnym sektorem gospodarki pod kątem innowacyjności. Niemal połowa producent leków w naszym kraju wprowadza na rynek nowatorskie produkty.
 
– Polski sektor farmaceutyczny ma olbrzymi potencjał badawczo-rozwojowy, co sprawia, że może być motorem napędowym dla całej gospodarki. Warto podkreślać, że rozwój nowych terapii, innowacyjne leki czy odkrycia w dziedzinach takich jak medycyny i farmacja mają bezpośredni wpływ na długość oraz jakość naszego życia – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 
Celem programu InnoNeuroPharm jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny, w perspektywie do 2026 r. 
 
W ramach konkursu finansowane będą badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych produktów leczniczych, technologii ich wytwarzania, metod diagnostycznych i neuromedycznych, a także narzędzi wspierających badania nad produktami medycznymi. O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Program jest odpowiedzią na potrzeby firm z sektora farmaceutycznego i powstał z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny. 
 
– Dzięki środkom publicznym pochodzącym z NCBR rozwój nowych technologii w farmacji może być jeszcze szybszy, a polski przemysł farmaceutyczny jeszcze bardziej konkurencyjny. Udzielane wsparcie umożliwia polskim producentom rozwoju ich działalności, a także ekspansję ich rozwiązań na rynki zagraniczne – zauważa dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.
 
To już drugi konkurs organizowany w ramach programu InnoNeuroPharm przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy został ogłoszony i rozstrzygnięty w 2017 roku. W wyniku oceny ekspertów finansowanie w wysokości ponad 168 mln zł otrzymało 16 projektów, których całkowita wartość przekroczyła 262 mln zł. Wsparciem objęte zostały m.in. prace nad produktami mającymi na celu leczenie stwardnienia zanikowego bocznego, chorób układu nerwowego czy chorób cywilizacyjnych. W perspektywie całego InnoNeuroPharm NCBR planuje ogłosić jeszcze jeden konkurs, a łączna przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie programu to aż 624,5 mln zł.
 
Drugi konkurs InnoNeuroPharm to jeden z czterech konkursów programów sektorowych, które NCBR realizować będzie w 2018 roku. Do tej pory uruchomione zostały już dwa konkursy: w ramach programu INNOMOTO (dla przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej) i INNOSHIP (z branży okrętowej i stoczniowej), natomiast w drugiej połowie roku planowane jest ogłoszenie konkursu Innowacyjny Recykling.
 
Program sektorowy InnoNeuroPharm jest finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
Więcej informacji o programie INNONEUROPHARM jest dostępnych na stronie NCBR.
 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito