Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Dokumenty dla Ekspertów

drukuj
A A A

Część 2. Zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczące zasad wyboru i wynagradzania ekspertów

 1. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie zasad współpracy z ekspertami 
 2. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/1.1.1/2016 organizowanego w ramach poddziałania 1.1.1
 3. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 3/1.1.1/2016 organizowanego w ramach poddziałania 1.1.1
 4. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Zespołu ds. oceny projektów dla przeprowadzenia oceny projektów zgłoszonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 5. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/4.1.4/2016 organizowanego w ramach poddziałania 4.1.4
 6. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 8/1.2/2016/POIR PBSE organizowanego w ramach działania 1.2
 7. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 6/1.2/2016/POIR INNOMOTO organizowanego w ramach działania 1.2
 8. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.1.1/2017  w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 9. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.2/2016 IUSER w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 10. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2017  w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 11. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/1.2/2017/POIR INNOCHEM-2 w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 12. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.2/2017 POIR InnoNeuroPharm
 13. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.2/2017 POIR INNOWACYJNY RECYKLING-I
 14. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.2/2017 POIR WoodInn
 15. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 16. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.2/2017 w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 17. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie powołania Komisji oceny projektów w konkursie nr 5/1.2/2017 POIR GAMEINN-2

 18. Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 4/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 19. Zarządzenie nr 83/2017 z 8.09.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.3.1/2017 BRIdge Alfa

 20. Zarządzenie nr 88/2017 z 21.09.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne

 21. Zarządzenie nr 92/2017 z 29.09.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 6/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 22. Zarządzenie nr 93/2017 z 4.10.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.2./2017 INNOSTAL

 23. Zarządzenie nr 94/2017 z 4.10.2017 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 6/1.2./2017 PBSE II

 24. Zarządzenie nr 42/2018 z 30.04.2018 r. w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie 2/1.1.1/2018 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 25.  

  Zarządzenie  Nr 40/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 30.04.2018 roku w sprawie powołania komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.1.1/2018


   

Część 3. Regulaminy Komisji Oceny Projektów

 1. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/1.1.1/2016 w ramach poddziałania 1.1.1
 2. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 2/1.1.2/2015 w ramach poddziałania 1.1.2
 3. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 2/1.1.1/2016 w ramach poddziałania 1.1.1
 4. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 3/1.1.1/2016 w ramach poddziałania 1.1.1
 5. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/1.1.2/2016 w ramach poddziałania 1.1.2
 6. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/4.1.2/2016 w ramach Poddziałania 4.1.2 
 7. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 1/4.1.4/2016 w ramach poddziałania 4.1.4
 8. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 8/1.2/2016/POIR PBSE w ramach działania 1.2
 9. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 6/1.2/2016/POIR INNOMOTO w ramach działania 1.2
 10. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złozonych w konkursie nr 2/1.1.1/2017 w ramach podziałania 1.1.1
 11. Regulamin Prac Komisji Oceny Projektów złożonych w konkursie nr 7/1.2/2016/POIR IUSER w ramach działania 1.2
 12. Regulamin Zespołu ds. rozpatrywania odwołań w ramach Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”
 13. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów złozonych w konkursie nr 1/1.1.1/2017 w ramach podziałania 1.1.1
 14. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 2/1.2/2017 POIR InnoNeuroPharm
 15. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 3/1.2/2017 POIR INNOWACYJNY RECYKLING-I
 16. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 4/1.2/2017 POIR WoodInn
 17. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 1/1.2/2017/POIR INNOCHEM-2
 18. Regulamin Prac Komisji oceny projktów w konkursie nr 1/4.1.2/2017 RANB2
 19. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 5/1.2/2017/POIR GAMEINN-2
 20. Regulamin prac Komisji oceny projektów w konkursie 4/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 21. Regulamin prac Komisji oceny projektów w konkursie 3/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 22. Regulamin KOP dla konkursu nr 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne
 23. Regulamin KOP dla konkursu nr 6/1.1.1/2017 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni oraz konsorcjów przedsiębiorstw
 24. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 7/1.2./2017 INNOSTAL
 25. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie nr 6/1.2./2017 PBSE II
 26. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie 8/1.2/2017 POIR INNOSBZ-II
 27. Regulamin KOP dla konkursu nr 5/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 28. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie 1/4.1.1/2017 POIR BRIK

 29. Regulamin Prac Komisji oceny projektów w konkursie 2/4.1.1/2017 POIR  Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim

 30. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 1/1.1.1/2018 – konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

 31. Regulamin prac Komisji Oceny Projektów w konkursie 2/1.1.1/2018 – konkurs dla przedsiębiorców innych niż mikro, małe i średnie 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito