Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Wykaz kandydatów na ekspertów POIR

drukuj
A A A
29 listopada 2016 roku zostało przyjęte Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie ustanowienia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dokument zaktualizowany, wersja z 11.05.2018).
 
W skład wykazu wchodzą kandydaci, którzy wzięli udział w naborze kandydatów na ekspertów NCBR w POIR (kolejne edycje naboru ogłaszane są począwszy od 5 września 2016 r.), spełnili określone w zasadach naboru wymogi formalne i uzyskali akceptację Dyrekcji NCBR.
 
Ustanowienie wykazu kandydatów na ekspertów wynika ze zobowiązań określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
 
Zapraszamy do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 za pomocą strony pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/nabor-ekspertow/
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito