Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

12-12-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, o otwarciu naboru wniosków w ramach 23 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Inicjatywa CORNET
 
Zakres konkursu:
 
badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych
 
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria (FFG)
 • Belgia - Flandria (VLAIO)
 • Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
 • Czechy (MPO)
 • Kanada - Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
12-12-2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
29-03-2017 r. (12:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
 
Data naboru wniosków krajowych:
 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 29 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 12 kwietnia 2017 r. 
Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: 
Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 12.12.2016 r. – 4,4530
 
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w CORNET
 
Sekretariat konkursu:
 
Felix Rotter
+49.221.37680.337
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 23rd Call for proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku międzynarodowego
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito