Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

CORE Organic Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

14-12-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 6 grudnia br. otwarto nabór wniosków w ramach Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming System Cofund międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu CORE Organic Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu ekologicznej żywności i rolnictwa ekologicznego. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems
 

Zakres konkursu:

 
Topic 1: Ecological support in specialised and intensive plant production systems - 220 000 EUR
Topic 3: Appropriate and robust livestock systems: cattle, pigs, poultry - 220 000 EUR
Topic 4: Organic food processing concepts and technologies for ensuring food quality, sustainability and consumer confidence - 220 000 EUR
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Włochy,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Słowenia,
 • Hiszpania,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Szwajcaria
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
6 grudnia 2016 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
1 marca 2017 r. godz. 10.00 CET

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.eracall.eu/ 
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Czwarty kwartał 2017 r.
 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro z uwzględnieniem udziału KE 660 000 euro, w podziale po 220 000 euro z przeznaczeniem na 1, 3 i 4 temat. 
 

Kurs euro:

 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,4780

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.coreorganic.org/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Agnieszka Kramek
tel.:  +48 22 39 07 256
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami 
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w CORE Organic Cofund:

 

Sekretariat konkursu:

 
ICROFS- International Centre for Research in Organic Food Systems 
 
Ivana Trkulja 
tel.: +45 8715 7716
e-mail:
 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
http://www.coreorganic.org/index.html
 

Materiały do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito