Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie

19-12-2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Transnational Call for Research & Innovation Projects in Maritime and Marine Technologies
 

Temat konkursu:

 
Maritime and Marine Technologies for a new Era
 

Zakres konkursu Five Priority Areas (PAs):

 
PA1: Environmentally friendly maritime technologies
PA2: Development of novel materials and structures
PA3: Sensors, automation, monitoring and observations
PA4: Advanced manufacturing and production
PA5: Safety and security
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Argentyna,
 • Białoruś,
 • Belgia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • RPA,
 • Rumunia,
 • Turcja,
 • Włochy.
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
15.12.2016 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
31.03.2017 r., 17:00 CET
 
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 08.09.2017 r. godz. 17:00 CET.
 

Nabór wniosków:

 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.martera.eu
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,445
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.martera.eu

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554, 22 39 07 293
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami

 

Kontakt w ERA-NET MarTERA:

 
Sekretariat konkursu:
Filiz Aslan
+49 30 20199-554
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito