Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPND

10-01-2017
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 9 stycznia br. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
JPND
 

Temat konkursu:

 
Multinational research projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases
 

Zakres konkursu:

 
The aim of the call is to establish a limited number of ambitious, innovative, multi-national and multi-disciplinary collaborative research projects that
 • combine experimental approaches from fundamental, pre-clinical and/or clinical Research
 • perform network analyses in different neurodegenerative and/or other chronic diseases to elucidate the underlying common and differing mechanisms between the investigated diseases
 • add value to existing research by analysing diseases across traditional clinical boundaries, technologies and disciplines, thereby gaining deeper understanding of the patho-physiological mechanisms of neurodegenerative diseases.
 
The following neurodegenerative diseases are included in the call: 
 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion diseases
 • Motor neuron diseasesHuntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)
 
Cross-disease analysis may solely comprise different neurodegenerative diseases or include other chronic diseases (e.g. chronic mental or physical disorders). However, at least one of the above mentioned neurodegenerative diseases must be addressed.
 
Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania”.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Australia, National Health and Medical Research Council
 • Canada, Canadian Institutes of Health Research
 • Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports
 • Denmark, Innovation Fund Denmark
 • France, French National Research Agency
 • Germany, Federal Ministry of Education and Research
 • Hungary, National Research, Development and Innovation Office
 • Israel, Chief Scientist Office, Ministry of Health
 • Italy, Ministry of Health
 • Luxembourg, National Research Fund
 • Netherlands, The Netherlands Organisation for Health Research and Development
 • Norway, The Research Council of Norway
 • Poland, The National Centre for Research and Development
 • Romania, Ministry of National Education
 • Slovakia, Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
 • Spain, National Institute of Health Carlos III
 • Sweden, Swedish Research Council
 • Switzerland, Swiss National Science Fondation
 • United Kingdom, Medical Research Council
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
9 stycznia 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
6 marca 2017 r. godz. 23:59 C.E.T.

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.neurodegenerationresearch.eu/
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
Kurs wg ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,3777 PLN

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.neurodegenerationresearch.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Katarzyna Moczulska
tel.: +48 515 061 519
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami 
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Agnieszka Albin
tel.: +48 22 39 07 213
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w JPND:

 

Sekretariat konkursu:

 
Dr. Sabrina Voß, 
(+49) 228-3821 1821
 
Dr. Vera Mönter, 
(+49) 228-3821 1717
 

Link do dokumentów konkursowych:

 

 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito