Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”

19-01-2018
Uprzejmie informujemy, że 19 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze 
 
Healthcare Industry/Medical Technology:
  • Telemedicine and Telediagnostics
  • Digital diagnostic support
  • Smart surgery
 
NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 300 000 EUR.
 
Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia 2018 r.
 
Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR  = 4,1716 PLN
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 
  1. Announcement on German-Polish Call for bilateral R&D cooperation in the field of Digitization of the Economy 2018-2020
  2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 3. konkursie
  3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
  5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i do umowy
  6. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
  7. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 

Opiekun merytoryczny konkursu

 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
 

Opiekun finansowy konkursu

 
Elżbieta Rochmińska
tel.: +48 22 45 67 547
e-mail: 
 

Osoby kontaktowe w Niemczech: 

 

W kwestiach merytorycznych:

 
Sebastian Eulenstein
VDI Technologiezentrum
Bertolt-Brecht-Platz 3
10117 Berlin
tel.: +49 30 275 95 06-43
e-mail: 
 

W kwestiach administracyjnych:

 
DLR Project Management Agency
Heinrich-Konen Str. 1
53227 Bonn
Dr. Michael Lange, Ralf Hanatschek, Agnieszka Wuppermann
tel.: +49 228 3821 - 1485; -1982; -1507
e-mail: 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito