Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources

22-02-2018
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 19 lutego  2018 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Tematyka konkursu:

 
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:
 
 1. Enabling Sustainable Management of Water Resources;
 2. Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management;
 3. Supporting Tools for Sustainable Integrative Management of water Resources.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące badania:
 
 • Francja AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
 • Szwecja FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE
 • Irlandia ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND
 • Norwegia NORGES FORSKNINGSRAD
 • Finlandia SUOMEN AKATEMIA
 • Hiszpania MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
 • Hiszpania CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL.
 • Cypr IDRYMA PROOTHISIS EREVNAS
 • Rumunia Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Holandia NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
 • Belgia FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 • Estonia SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR
 • Włochy MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 • Polska NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU
 • Izrael Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources
 • Tunezja INSTITUTION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLES
 • Afryka Południowa WATER RESEARCH COMMISSION
 • Egipt ACADEMY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY ASRT
 • Brazylia CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOES DE ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA
 • Tunezja MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
 • Holandia MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
 • Włochy Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
19 lutego 2018 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

 
24 kwietnia 2018 r. (17:00 h CEST)
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

 
18 września 2018 r. (17:00 h CEST)

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r.
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMLoginPage.aspx?ReturnUrl=/_layouts/15/SIM/Pages/AAPClos.aspx

 

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie: 

 
Call_Text oraz na stronie internetowej Inicjatywy Water JPI: http://www.waterjpi.eu/
 
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.
 

Kurs euro:

 
4,1460
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 1447, 2017 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2045, 2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 299, 2015).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.waterjpi.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Elżbieta Rochmińska
tel.: +48 22 45 67 547
e-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy
 

Sekretariat konkursu:

 
Water JPI 2018 Joint Call Secretariat: 
Kristina Laurell – Swedish Research Council Formas
Thao Le – Swedish Research Council Formas
 

Strona internetowa Programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito