Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 Trzeci konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia 16-02-2017
2 Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017 17-02-2017
3 Otwarcie czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej (2017) 15-02-2017
4 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN” 10-02-2017
5 Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw 01-02-2017
6 Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP 01-02-2017
7 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” 25-01-2017
8 Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2 25-01-2017
9 Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene 23-01-2017
10 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” 25-01-2017
11 Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie 17-01-2017
12 ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie 17-01-2017
13 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” 12-01-2017
14 Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPND 11-01-2017
15 Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS 05-01-2017
16 ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie 19-12-2016
17 23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET 12-12-2016
18 E-Rare-3 Call for Proposals 2017 for European Research Projects for Rare Diseases (JTC 2017) 07-12-2016
19 SOLAR-ERA.NET Cofund Joint Call – otwarcie naboru wniosków 06-12-2016
20 TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016 05-12-2016
21 EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 - otwarcie naboru wniosków 02-12-2016
22 Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies) 02-12-2016
23 Ósmy konkurs w Programie LIDER 25-11-2016
24 Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund 16-11-2016
25 Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie 15-11-2016
26 Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków 03-11-2016
27 ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie 12-10-2016
28 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” 29-09-2016
29 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2... 06-09-2016
30 Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie 02-09-2016
31 Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe 26-08-2016
32 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4... 24-08-2016
33 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1... 01-08-2016
34 Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” 18-07-2016
35 Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa... 18-07-2016
36 Nabór wniosków... 15-07-2016
37 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” 15-07-2016
38 I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG 06-07-2016
39 Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 27-06-2016
40 Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 22-06-2016
41 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET 13-06-2016
42 III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG 10-06-2016
43 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2... 06-06-2016
44 Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne... 30-05-2016
45 Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem 19-05-2016
46 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” 28-04-2016
47 Konkurs na... 28-04-2016
48 Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 19-04-2016
49 Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku 09-02-2016


Trzeci konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Uprzejmie informujemy, że 16 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina  (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze
 
Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis.
 
NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
 
Termin składania wniosków upływa 24 maja 2017 r.

 

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu:

 
1 EUR =  4,3176 PLN
 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 
 1. Announcement - Call for proposals “Optical Metrology for Production Processes, Environmental Monitoring and Bioanalysis”
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w trzecim konkursie w obszarze fotoniki
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
 5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 6. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 
Opiekun merytoryczny konkursu
 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
 
Opiekun finansowy konkursu
 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail: 
 

Osoby kontaktowe w Berlinie/Brandenburgii: 

 
Kwestie dofinansowania:
 
Investitionsbank Berlin
Konstantin Hanssen
Key Account Manager Energietechnik/Optik
tel.: +49 (0) 30 2125   4625
e-mail: 
 
ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg
Nabegh El Shorafa
tel.: +49 (0)331 660 - 1634
e-mail: 
 
Dirk Staake
tel.: +49 (0)331 660 – 1290
e-mail: 
 
 
Kwestie dotyczące klastra fotonicznego:
 
Gerrit Rössler 
Clustermanager Optik
tel.: +49 (0) 30 46302 - 456 
e-mail: 
 
 
Kwestie dotyczące technicznej oceny wniosków w Brandenburgii:
 
ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Dr. Jens Unruh
tel.: +49 (0)331 20029 - 200
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-17 17:49:49.614854 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-02-16 17:49:49 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.
 
 
Najważniejszą zmiany: 
 • rezygnacja ze składania wniosków formie papierowej - składanie wniosków w formie elektronicznej,
 • skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni,
 • zmiana listy wymaganych załączników do wniosku,
 • zmiana wniosku o dofinansowanie - dodanie oświadczeń w części I wniosku. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
EUREKA - konkurs 1/2017 

 

Cel konkursu:

 
wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
Lista krajów dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
17 lutego 2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
10 kwietnia 2017 r., godz. 16.00 CET
 

Budżet NCBR:

 
2 mln zł na konkurs.
 
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: 
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.  
 

Kurs euro:

 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 

Kontakt w NCBR:

 
Ewelina Wildner
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

 

 

Link do strony programu:

 
 

Link do pobrania Eureka Project Form:

 
 

Eureka project form guidelines:

 

 

Informacje o kolejnym naborze wniosków ramach Inicjatywy EUREKA: 

 
Uprzejmie informujemy, że drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA zostanie ogłoszony 20.08.2017 r. i potrwa do 22.10.2017 r
 

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA: 

 
Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.
 
Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. 
 

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:

 
Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR: 
 1. Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI  i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków;
 2. EUREKA Project Form;
 3. Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-17 11:16:10.848822 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej (2017)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) z Singapuru ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następującym obszarze:
 

“Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications”

 

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2017 r. 

 
Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu, tj. 15 lutego 2017 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 

Zasady udziału polskich podmiotów, z załącznikami:

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 2. Call Text for Polish Applicants
 3. Wzór wniosku krajowego, z załącznikami
 4. Wykaz dokumentów, z załącznikami
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku

 

Osoba kontaktowa w NCBR:

 
Konrad Kosecki
tel.: +48 22 39 07 460
e-mail: 
 

Osoba kontaktowa w A*STAR:

 
Dr. Stephanie Yang
tel: +65 6826 6251
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-15 17:49:32.54214 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN”

Uprzejmie informujemy, że 10 lutego 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 4/1.2/2017_WoodINN

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-10 14:53:00.258378 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie/POIR/Aktualne nabory/Konkurs 2/1.1.1/2017_Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-10 14:53:37.75711 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-02-01 14:53:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie/POIR/Aktualne nabory/Konkurs 1/1.1.1/2017

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-09 08:16:51.786862 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-02-01 08:16:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”

Uprzejmie informujemy, że 25 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-25 18:02:24.098535 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Eurostars-2 Cut-off 7 
 

Cel konkursu:

 
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
Lista krajów dostępna jest na stronie:  https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
2 marca 2017 r., godz. 20.00 CET
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Trzeci - czwarty kwartał 2017 r.
 

Budżet NCBR:

 
750 000 EUR na konkurs. 
 
Uwaga: finansowanie projektów wybranych do dofinansowania w 7 konkursie programu Eurostars-2 będzie możliwe od 2018 roku, dlatego sugerujemy, aby we wnioskach o dofinasowanie zaplanować rozpoczęcie projektu na styczeń 2018 lub później.
 

Kurs euro:

 
EUR 1 = PLN 4,3641 (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 25.01.2017 r.) 
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 

Kontakt w NCBR:

 
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:

 
Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie zostaną opublikowane zaktualizowane Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars-2.  
 

Dopuszczalny poziom intensywności pomocy publicznej:

Typ wnioskodawcy Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych lub prac rozwojowych 
Mikro-/Mały przedsiębiorca  60% kosztów kwalifikowalnych 
Średni przedsiębiorca  50% kosztów kwalifikowalnych
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Informacje o kolejnym naborze wniosków Programu Eurostars-2: 

 
Uprzejmie informujemy, że 8 konkurs w ramach programu Eurostars-2 zostanie zamknięty 14 września 2017 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego).  
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-26 09:31:53.734006 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-01-25 09:31:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 11.01.2017 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu FLAG-ERA II. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii grafenowych.
 

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Nazwa konkursu

 
FLAG-ERA Call 2017
 

Tematy konkursu

 
Graphene JTC areas - Applied research and innovation
 
 1. In-situ and ex-situ quality control of GRMs
 2. Controlling doping in high quality large-area graphene
 3. GRMs for smart textiles
 4. Functional coatings using GRMs
 5. GRMs for corrosion prevention and as lubricants
 6. GRMs for thermal management and thermoelectrics
 7. Biorecognition of specific disease markers using GRMs
 8. Highly selective gas sensors based on GRMs
 9. GRM-based bioelectronic technologies 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Fund for Scientific Research FNRS - Belgium
 • Bulgarian National Science Fund BNSF - Bulgaria
 • German Research Foundation DFG - Germany
 • Ministerio de Economía y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación MINECO-AEI - Spain
 • Agence Nationale de la Recherche ANR - France
 • General Secretariat for Research & Technology GSRT - Greece
 • National Research, Development and Innovation Office NKFIH - Hungary
 • Ministry for Education, University and Research MIUR - Italy
 • Research council of Lithuania LMT - Lithuania
 • Valsts izglitibas attistibas agentura - VIAA - Latvia
 • Netherlands Organisation for Scientific Research NWO - Netherlands
 • National Centre for Research and Development NCBR - Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding UEFISCDI - Romania
 • The Swedish Research Council (VR) and the Swedish Governmental Innovation Agency (VINNOVA) - Sweden
 • Ministry of Education Science and Sport MIZS - Slovenia
 • Slovak Academy of Sciences SAS - Slovakia
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey TUBITAK - Turkey
 

Wnioskodawcy

 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

 

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych

 
11 stycznia 2017
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

 
14 marca 2017
 

Data naboru wniosków pełnych

 
Lipiec 2017
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny (otwarcie naboru wkrótce)
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Czwarty kwartał 2017
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. 
 
Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. 
 
Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:
 • Informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,
 • Analizę porównawczą - (efekt zachęty) wykazująca spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy:
  • znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
  • znaczące zwiększenie zasięgu projektu,
  • znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt,
  • znaczące przyspieszenie zakończenia projektu (dotyczy tylko dużego przedsiębiorcy).
 
Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Wysokość maksymalnego dofinansowania na projektu

 
250 000 euro
 

Kurs euro

 
4,3684
 

Dofinansowanie

 
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 

Rozpoczęcie finansowania projektów

 
Styczeń 2018
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
 
Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR

 
Katarzyna Samsel
tel.: + 48 22 39 07 156
tel. kom.:+48 515 061 556
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych

 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 

Strona internetowa programu

 
 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-23 15:17:10.698969 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”

Uprzejmie informujemy, że 20 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 2/1.2/2017_InnoNeuroPharm
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-25 17:58:56.988772 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy, że 16 grudnia 2016 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2017. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2017. Poza konkursem CORE 2017 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
 
 • projektowanie usług dla biznesu
 • rozwój i działanie systemów finansowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.
 
Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR.
 
System składania wniosków będzie otwarty od połowy lutego 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. (14:00 CET).
 
Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.
 

Dokumenty konkursowe CORE 2017:

 
 
Pozostałe dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie FNR: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/.
 
Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne w lutym 2017 r. na stronie NCBR.
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 
Renata Kapera
 
Sekcja Zarządzania Programami Międzynarodowymi
 
e-mail: 
    
tel.: +48 22 39 07 435
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-17 14:47:02.562404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 11 stycznia 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu

 

Call for Proposals for  Research projects on Synaptic Dysfunctions in Disorders of the Central Nervous System
 

Temat konkursu

 
Neurologia
 

Zakres konkursu

 
The ERA-NET NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals that combine basic and clinical approaches. There-fore, the participation of clinicians is encouraged.
 
Research proposals should cover at least one of the following areas:
 • Fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology of synaptopathies. This may include the development of innovative or shared resources and new technologies for prevention, diagnosis or therapy of disease.
 • Clinical research, including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies for prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key role.
The research proposals should focus on common neurological and mental disorders or cross-disease approaches. They may encompass the entire lifespan.
The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding. There should be a clear added value in funding the collaboration over the individual projects.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • FWF (Austria),
 • FNRS (Belgia),
 • FWO (Belgia),
 • FRQS (Kanada),
 • AKA (Finlandia),
 • ANR (Francja),
 • BMBF (Niemcy),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • The National Technological Innovation Authority (Izrael),
 • MoH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • NWO (Holandia),
 • RCN (Norwegia),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • SAS (Słowacja),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • (MINECO) Hiszpania,
 • SNSF (Szwajcaria),
 • TUBITAK (Turcja).
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
11 stycznia 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
14 marca 2017 r. (14:00 CET)
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.neuron-eranet.org/en/702.php
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.
 

Kurs euro:

 
4,3703

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.org/

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Marcin Chmielewski
tel.: 22 39 07 109
faks: 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych

 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: 22 39 07 145
faks: 22 20 13 408
e-mail: 
Dział finansowy

 

Kontakt w Neuron Cofund:

 

Sekretariat konkursu:

 
Maria Druet
tel.: (+34) 91 822 2530
e-mail: 

 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-17 13:22:21.375766 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-01-17 13:22:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM”

Uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/ Konkurs_1/1.2/2017_INNOCHEM
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-12 13:55:27.714941 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPND

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 9 stycznia br. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
JPND
 

Temat konkursu:

 
Multinational research projects for Pathway Analysis across Neurodegenerative Diseases
 

Zakres konkursu:

 
The aim of the call is to establish a limited number of ambitious, innovative, multi-national and multi-disciplinary collaborative research projects that
 • combine experimental approaches from fundamental, pre-clinical and/or clinical Research
 • perform network analyses in different neurodegenerative and/or other chronic diseases to elucidate the underlying common and differing mechanisms between the investigated diseases
 • add value to existing research by analysing diseases across traditional clinical boundaries, technologies and disciplines, thereby gaining deeper understanding of the patho-physiological mechanisms of neurodegenerative diseases.
 
The following neurodegenerative diseases are included in the call: 
 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion diseases
 • Motor neuron diseasesHuntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)
 
Cross-disease analysis may solely comprise different neurodegenerative diseases or include other chronic diseases (e.g. chronic mental or physical disorders). However, at least one of the above mentioned neurodegenerative diseases must be addressed.
 
Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania”.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Australia, National Health and Medical Research Council
 • Canada, Canadian Institutes of Health Research
 • Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports
 • Denmark, Innovation Fund Denmark
 • France, French National Research Agency
 • Germany, Federal Ministry of Education and Research
 • Hungary, National Research, Development and Innovation Office
 • Israel, Chief Scientist Office, Ministry of Health
 • Italy, Ministry of Health
 • Luxembourg, National Research Fund
 • Netherlands, The Netherlands Organisation for Health Research and Development
 • Norway, The Research Council of Norway
 • Poland, The National Centre for Research and Development
 • Romania, Ministry of National Education
 • Slovakia, Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
 • Spain, National Institute of Health Carlos III
 • Sweden, Swedish Research Council
 • Switzerland, Swiss National Science Fondation
 • United Kingdom, Medical Research Council
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
9 stycznia 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
6 marca 2017 r. godz. 23:59 C.E.T.

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.neurodegenerationresearch.eu/
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
Kurs wg ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,3777 PLN

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.neurodegenerationresearch.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Katarzyna Moczulska
tel.: +48 515 061 519
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami 
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Agnieszka Albin
tel.: +48 22 39 07 213
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w JPND:

 

Sekretariat konkursu:

 
Dr. Sabrina Voß, 
(+49) 228-3821 1821
 
Dr. Vera Mönter, 
(+49) 228-3821 1717
 

Link do dokumentów konkursowych:

 

 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-17 13:06:31.88525 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-01-17 13:03:27.957559 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-01-11 10:06:22.783205 Anna Zalewska modyfikacja
4 2017-01-11 13:06:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS

,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”
 
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 5 stycznia 2017 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Tematyka konkursu:

 
Produkcja biomasy, małe biorafinerie
 

Zakres konkursu:

The present call for proposals aims to improve collaboration and cooperation across the European Research Area in the area of sustainable intensification of food and non-food biomass production and decentralised transformation systems, in particular small scale multi-input, multi-product biorefinery concepts.
 
It is expected that the projects will assess: 
 • How small-scale, decentralised refinery concepts can promote sustainability, e.g. by avoiding trade-offs linked to transportation and logistics issues and associated costs. It should be explored in which cases a smart and integrated process design can beat the advantages of economy of scale applied in large-scale processes.
 • Whether there is an advantage in the separation of relatively simple pre-processing at small decentralized farms/factories and more capital-intensive processing at large centralized factories.
 • The potential of small-scale biorefineries to provide economic return at the farm level and to boost local and regional use of the biomass, as well as diversify the variety of crops produced.
 • Whether the applied system, along with the biorefinery production of fertilizers, nutrients and water, will result in the improvement of local ecosystems’ resilience, services and public goods and contribute to protecting and enhancing natural biodiversity.
 • How small-scale multi-input biorefineries can improve resilience of a system with regard to changes in raw material supply development of prices and other external factors. Particularly at local level, can this enhance the benefits per unit of biomass, and contribute to a regulation of the agricultural products market by “buffering” it through the utilisation/exploitation of agricultural production surplus, while at the same time contributing to adaption to climate change?
 • The potential of small-scale approaches to “revitalise” marginal or abandoned lands.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
Organisation Estimated Budget (€)
 • Belgium - Flanders, Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO) 1 000 000
 • Belgium - Flanders, Research Foundation - Flanders (FWO) 200 000
 • Estonia,Ministry of Rural Affairs (MEM) 100 000
 • Finland, Ministry of Agriculture and Forestry (MMM) 300 000
 • France,Agence Nationale de la Recherche (ANR) 1 000 000
 • Germany, Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 2 250 000
 • Norway,The Research Council of Norway (RCN) 300 000
 • Poland, The National Centre for Research and Development (NCBR) 500 000
 • Romania,Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) 350 000
 • The Netherlands, Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) 250 000

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
5 stycznia 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

 
7 marca 2017 r. (14:00 CET)
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

 
17 lipca 2017 r.
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Czwarty kwartał 2017 r.

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:

 

 

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie:

 

 
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR: 

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.
 

Kurs euro:

 
z dnia 5.01.2017: 4.3680 zł
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel.: 22 39 07 457, 505 673 613
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami

 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: 22 39 07 145
e-mail: 
Dział finansowy

 

Sekretariat konkursu:

 
Projektträger Jülich, Forschungszentrum Jülich GmbH, Niemcy
tel.: +49 2461 61 2422
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-10 08:29:52.0642 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-01-05 08:29:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Transnational Call for Research & Innovation Projects in Maritime and Marine Technologies
 

Temat konkursu:

 
Maritime and Marine Technologies for a new Era
 

Zakres konkursu Five Priority Areas (PAs):

 
PA1: Environmentally friendly maritime technologies
PA2: Development of novel materials and structures
PA3: Sensors, automation, monitoring and observations
PA4: Advanced manufacturing and production
PA5: Safety and security
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Argentyna,
 • Białoruś,
 • Belgia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • RPA,
 • Rumunia,
 • Turcja,
 • Włochy.
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
15.12.2016 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
31.03.2017 r., 17:00 CET
 
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 08.09.2017 r. godz. 17:00 CET.
 

Nabór wniosków:

 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.martera.eu
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,445
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.martera.eu

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554, 22 39 07 293
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami

 

Kontakt w ERA-NET MarTERA:

 
Sekretariat konkursu:
Filiz Aslan
+49 30 20199-554
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-19 17:12:25.287093 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, o otwarciu naboru wniosków w ramach 23 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Inicjatywa CORNET
 
Zakres konkursu:
 
badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych
 
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria (FFG)
 • Belgia - Flandria (VLAIO)
 • Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
 • Czechy (MPO)
 • Kanada - Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
12-12-2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
29-03-2017 r. (12:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
 
Data naboru wniosków krajowych:
 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 29 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 12 kwietnia 2017 r. 
Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: 
Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 12.12.2016 r. – 4,4530
 
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w CORNET
 
Sekretariat konkursu:
 
Felix Rotter
+49.221.37680.337
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 23rd Call for proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku międzynarodowego
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-12 18:54:58.125539 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

E-Rare-3 Call for Proposals 2017 for European Research Projects for Rare Diseases (JTC 2017)

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że 5 grudnia 2016 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
E-Rare-3 Call for Proposals 2017 for Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic Approaches for Rare Diseases
 
Temat konkursu:
 
choroby rzadkie
 
Zakres konkursu:
 
The research projects have to focus on the pre-clinical development of therapeutic approaches in suitable existing animal or cell models.
Therapeutic approaches can include:
 • Cell-based therapy (e.g. somatic cell therapy, cell-based regenerative medicine, tissue engineering, therapies based on combination of cells with scaffolds or substrates, etc.)
 • Gene therapy (e.g. transfer of nucleic acids for therapeutic purposes including DNA, RNA, oligonucleotides, etc.)
 • Pharmacological therapy (e.g. use of chemicals or biopharmaceuticals including repurposing approaches, high throughput screening of molecules, etc.)
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • FWF (Austria),
 • FWO (Belgia),
 • FNRS (Belgia),
 • CIHR-IG (Kanada),
 • FRQS (Kanada),
 • AKA (Finlandia),
 • ANR (Francja),
 • BMBF/PT-DLR (Niemcy),
 • DFG (Niemcy),
 • GSRT (Grecja),
 • NKFIH (Węgry),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • MoH (Włochy),
 • Foundation for Biomedical Research and Innovation (Japonia),
 • VIAA (Łotwa),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • SNSF (Szwajcaria),
 • TUBITAK (Turcja).
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
Pierwszy tydzień stycznia 2017 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
1 lutego 2017 r. (17:00 CEST)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.pt-it.de/ptoutline/ERARE17 (link dostępny jest rónież w dokumencie Guidelines for applicants).
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 400 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.
 
Kurs euro:
 
4,5005
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.erare.eu/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Marcin Chmielewski
tel.: 22 39 07 109
fax: 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
tel.: 22 39 07 145
fax: 22 20 13 408
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w ERA-NET E-Rare-3:
 
Sekretariat konkursu:
 
Maria Druet
tel.: (+34) 91 822 2530
e-mail: 
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-07 17:02:31.032088 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

SOLAR-ERA.NET Cofund Joint Call – otwarcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 5 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu SOLAR-ERA.NET Cofund. Joint Call. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia związane z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej (CSP) oraz ogniw fotowoltaicznych (PV).
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
SOLAR-ERA.NET Cofund
 
Temat konkursu:
 
Systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej
 
Zakres konkursu:
 
 1. Innovative and low-cost PV manufacturing issues
 2. Advanced PV products and applications
 3. PV system integration
 4. CSP cost reduction and system integration
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • NET Nowak Energy & Technology Ltd. (NET) – Szwajcaria – Koordynator Programu
 • Austrian Promotion Agency (FFG) – Austria
 • Research Promotion Foundation (RPF) – Cypr
 • Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – Francja
 • Projektträger Jülich (PtJ) – Niemcy
 • Netherlands Enterprise Agency (RVO) – Holandia
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – Polska
 • Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI) – Hiszpania
 • Ministry of Economy and Competitiveness – Agencia Estatal Investi-gacion (MINECO-AEI) – Hiszpania
 • Swedish Energy Agency (SWEA) – Szwecja
 • Swiss Federal Office of Energy (SFOE) – Szwajcaria
 • Innovate UK – Wielka Brytania
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) - Turcja-
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
5 grudnia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
20 lutego 2017 r. godz. 17:00 CET
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://www.solar-era.net/joint-calls/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
październik – grudzień 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 €.
 
Kurs euro:
 
4.5005 zł
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt ze strony NCBR:
 
Magdalena Garlińska
tel.: +48 39 07 267
tel. kom.: +48  505 759 069
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
tel.: +48 39 07 145
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział finansowy
 
Sekretariat konkursu:
 
NET Nowak Energy & Technology Ltd.
Waldweg 8
CH-1717 St.Ursen
Switzerland
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-06 15:14:48.680336 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż 2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.
 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Minimally and non-invasive methods for early detection and/or progression of cancer
 
Temat konkursu:
 
onkologia
 
Zakres konkursu:
Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:
 1. Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history, anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants (e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication).
 2. Validation of multiparametric methods, using the combination of promising  biomarkers (genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of cancer.
 3. Improve clinical evidence of the minimally invasive methods.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgium
 • Fund for Scientific Research (FNRS), Belgium, French speaking community
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • National Cancer Institute (INCa), France
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • General Secretariat for Research & Technology (GSRT), Greece
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Ministry of Health (MoH), Italy
 • Alliance Against Cancer (ACC), Italy
 • Lombardy Foundation for Biomedical Research (FRRB), Italy
 • State Education Development Agency (VIAA), Latvia
 • Dutch Cancer Society (DCS), Netherlands
 • Research Council of Norway (RCN), Norway
 • Norwegian Cancer Society (NCS), Norway
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • Ministry of Education Science and Sport (MIZS), Slovenia
 • Spanish Association Against Cancer Scientific Foundation (FCAECC), Spain
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • The Foundation for the support of the Applied Scientific Research and Technology in Asturias (FICYT), Spain
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Taiwan
 • Scientific and Technological Research Council (TUBITAK), Turkey
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
2 grudnia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
13 lutego 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
 
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
IV kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 02.12.2016 r -  4.4892
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-call-jtc-2016.html
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Robert Lesiuk
tel:  + 48 22 39 07 296
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Marcin Chmielewski
tel: +48 0 22 39 07 109
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel: +48 0  22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 
Kontakt do sekretariatu konkursu:
 
Joint Call Secretariat (JCS) at:
The Dutch Cancer Society (KWF kankerbestrijding)
e-mail: 
 
Bart Hattink
Phone: +31 20 5700468
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 1. Regulamin konkursu (Call text)
 2. Informacja dla wnioskodawców
 3. Guidelines for applicants
 4. Wzór formularza aplikacyjnego (Pre-proposal Application Form)
 5. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 6. Oświadczenie krajowe
 7. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-05 15:45:12.601194 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-12-05 15:45:12 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 - otwarcie naboru wniosków

 
 
 
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017
 
Cel konkursu:
 
rozwój współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.
 
Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
 
Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:
 
Topic 1: Neurodegeneration - Healthy aging to combat neurodegeneration
Topic 2: Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases, emerging food-, water- and vector-borne diseases.
 
Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
aktualizacja 13.01.2017
 1. Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCYT
 2. Belgium: Fonds de la Recherche Scientifique, FNRS
 3. Bolivia**: Ministerio de Educación, MINEDU
 4. Brazil: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP
 5. Chile: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT
 6. Costa Rica: Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS
 7. Costa Rica: Fundación Inciensa, FUNIN
 8. Dominican Republic*: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
 9. Ecuador: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT
 10. Germany: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF
 11. Guatemala: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT
 12. Israel: Chief Scientist Office-Ministry of Health, CSO-MoH
 13. Italy: Ministero della Salute, SANITA
 14. Latvia: State Education Development Agencia, VIAA
 15. Panama: Ministerio de Salud, MINSA
 16. Peru: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC
 17. Poland: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR
 18. Portugal**: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT
 19. Spain*: Instituto de Salud Carlos III, ISCIII
 20. Uruguay: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII
 
*Pending on receiving the letter of commitment 
**Researchers from these countries will encourage the in-kind participation of their researchers and will have a national contact point for the call.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
2 grudnia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
9 marca 2017 r., godz. 16.00 CET
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://eu-lachealth.org/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Trzeci - czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 280 000 euro (maksymalnie 70 000 euro na jeden projekt, przewidywana liczba dofinansowanych projektów: 4).
 
Kurs euro:
 
EUR 1 = PLN 4.4892
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Dalsze informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eulachealth.eu/ .
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail:
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka 
tel.: + 48 22 39 07 145
e-mail:
Dział finansowy
 
Kontakt w do sekretariatu konkursu:
 
Instituto de Salud Carlos III, ISCIII, Spain
Mónica de Román Calle: tel.: +34 918 22 24 96,
Teresa Corral Cantó: tel.: +34 918 22 22 55,
Eduard Güell Del Frago: tel.: +34 918 22 24 54,
 
Poszukiwanie partnerów: 
 
Wnioskodawcy mogą skorzystać z narzędzia PARTNER SEARCH TOOL http://partnering.pt-dlr.de/EULACHealth, które zostało uruchomione przez  Sekretariat konkursu EU-LAC Health.  
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-13 17:44:53.166125 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-12-12 10:57:13.556866 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-12-02 17:44:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 1 grudnia otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. 
 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
1st Joint Call for Proposals
 
Temat konkursu:
 
Biotechnology for a sustainable bioeconomy
 
Zakres konkursu:
 
The submitted proposals must be multidisciplinary and include at least one of the following scientific approaches:
 
 • Synthetic biology for the design and construction of  new biological  parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but  not  limited  to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells.
 • Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies.
 • Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation of metabolic pathways. Datasets can have different origins, e.g. appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics etc. Mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/variety improvement are also included.
 • Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones) to transform bio-based building blocks into molecules with high added value in a sustainable way.
 
The co-funded call covers industrial biotechnology. Applications must address one of the topics described below:
 
 • Sustainable production and conversion of different types of feedstocks and bioresources (including, but not limited to, waste and residues e.g. from households, agriculture, forestry, industrial by-products, alternative raw materials) into value-added products including new compounds  e.g.  for  materials,  chemicals,  food/feed  ingredients,  flavours  and fragrances, pharmaceuticals, biofuels, textiles or pulp/paper products.
 
 • New products, value-added products and supply services (e.g. bio-based  materials, platform chemicals, pharmaceuticals, biomedical products, functional food/feed ingredients etc.) originating from novel metabolic pathways or pathway improvement. This also includes bio-catalytic elements like enzymes, microorganisms and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins.
 
 • Sustainable industrial processes: Upstream and  downstream  design,  scale-up  of biotechnological processes also including systems approaches to bioprocesses and process development; fermentation processes; usage of microbial consortia; intensification and/or integration in existing industrial processes; and development of innovative, environmentally sound industrial processes.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Argentyna (MINCyT);
 • Belgia-Walonia (SPW-DGO6);
 • Estonia (ETAg);
 • Francja (ANR);
 • Niemcy (BMBF/JUELICH; BMEL/FNR; SMWK);
 • Izrael (CSO-MOH);
 • Włochy (MIUR);
 • Łotwa (VIAA);
 • Holandia (NWO);
 • Norwegia (RCN);
 • Polska (NCBR);
 • Rumunia (UEFISCDI);
 • Rosja (FASIE);
 • Słowenia (MIZS);
 • Hiszpania (CDTI, MINECO);
 • Szwajcaria (CTI);
 • Turcja (TUBITAK);
 • Wielka Brytania (BBSRC).
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
01.12.2016
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
02.03.2017 (13:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.submission-cobiotech.eu/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Trzeci kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
 
Centrum nie finansuje badań podstawowych w 1.konkursie ERA CoBioTech.
 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja - nie mogą stanowić oddzielnego zadania. 
 
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 euro.
 
Kurs euro:
 
4.4676
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.submission-cobiotech.eu
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Małgorzata Ziemińska
tel.: (0-22) 39-07-493
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
tel.:  + 48 22 39 07 145
e-mail: 
Dział Finansowy
 
Kontakt w ERA CoBioTech:
 
Sekretariat konkursu:
 
Dr. Christian Breuer
tel.:  +49 (0)2461 61 96929
e-mail: 
 
Link do dokumentów konkursowych: 
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-02 21:29:16.308676 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ósmy konkurs w Programie LIDER

 

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
informuje, że ogłasza ósmy konkurs w Programie LIDER
 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.
 
Program adresowany jest do osób, które:
 1. w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
 2. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.
 
Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.
 
Nie później niż do końca ostatniego dnia naboru wniosków należy przesłać w systemie informatycznym wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 
Bardzo prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER VIII, wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.
 
Pytania dotyczące naboru w VIII edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-25 07:34:46.602433 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 14 listopada otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
 
Temat konkursu:
 
Nanomedycyna
 
Zakres konkursu:
 
 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Belgia (French speaking community),
 • Kanada (Quebec),
 • Estonia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Hiszpania,
 • Tajwan,
 • Turcja.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
28 listopada 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
16 stycznia 2017 r. (g. 17:00 CET) - wnioski wstępne
9 czerwca 2017 r.  (g. 17:00 CET) - wnioski pełne (procedura dwuetapowa)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości  700 000 euro. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro.
 
Kurs euro:
 
EUR 1 = PLN 4,406
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Aleksandra Mościcka-Studzińska 
tel.:  +48 22 39 07 177, + 48 785 662 015
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail:  
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 
Kontakt w EuroNanoMed III cofund:
 
Sekretariat konkursu:
 
Amélie Vergne,  French National Research (ANR)
50 avenue Daumesnil, 75012 Paris – France
tel.:  +33 (0)1 78 09 80 44
e-mail: 
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-18 14:36:43.039162 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-11-16 14:36:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program).

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu
V4-Korea Joint Call for Proposals

Zakres tematyki konkursu

 • chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and chemical engineering


Zakres wsparcia

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe    
 • Prace rozwojowe


Wnioskodawcy

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, MEYS (Czechy)
 • National Research, Development and Innovation Office of Hungary, NKFIH (Węgry)
 • National Centre for Research and Development, NCBR (Polska)
 • Slovakia Academy of Science, SAS (Słowacja)
 • National Research Foundation of Korea, NRF (Korea)


Data zamknięcia naboru wniosków
22.02.2017 r., godz. 18:00 GMT (godz. 18.00 czasu koreańskiego)

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych prowadzony jest przez sekretariat konkursu (National Research Foundation of Korea) poprzez system elektroniczny ERND (ernd.nrf.re.kr). Wniosek składa tylko strona koreańska w imieniu całego konsorcjum.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt.

Kurs euro
Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 14 listopada 2016 r.: 1 EUR = 4,4060 PLN

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:
 

Krystyna Maciejko 
tel.: +48 22 39 07 489
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi 
Dział zarządzania programami
 


Dokumenty do pobrania:
Joint Call Text (pdf)
Application Form (docx)
National Funding Regulations (pdf)
Przewodnik kwalifikowalności kosztów (pdf)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-15 12:29:36.668116 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 2 listopada 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Electric Mobility Europe Call 2016
 
Temat konkursu:
 
Elektromobilność i pojazdy elektryczne
 
Zakres konkursu:
 
 1. System integration (transport, urban and sub-urban areas)
 2. Integration of urban freight and city logistics in e-mobility
 3. Smart Mobility concepts and ICT applications
 4. Public Transport
 5. Consumer behaviour and societal trends
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria,
 • Białoruś,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Izrael,
 • Katalonia (region w Hiszpanii),
 • Niemcy,
 • Piemont (region we Włoszech),
 • Polska,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Węgry.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
2 listopada 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
 
6 lutego 2017 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
 
maj/czerwiec 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://cmt-electricmobilityeurope.eu
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
październik - grudzień 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 €.
 
Kurs euro:
 
4,3255 zł
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt ze strony NCBR:
 
Jakub Murawski
tel.: +48 39 07 171
tel. kom.: +48 519 683 989
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 
Sekretariat konkursu:
 
TÜV Rheinland Consulting GmbH (Niemcy):
Márcia Giacomini
Stefan Kuschel
David Doerr
e-mail: 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-04 12:15:34.301531 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-11-03 12:15:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 10 października 2016 r. otwarto nabór wniosków w 11. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy and 1st additional Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET COFUND Bioenergy Sustaining the Future (BESTF3)
 
Temat konkursu:
 
Bioenergy as part of a smart and flexible energy system
 
Zakres konkursu:
 
Funding will be provided for research and development projects focussing on one of the following topics:
 
 • Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
 • Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploitation and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG-balances in electricity, heat and transport fuel applications.
Funding is available only for innovative, industrially relevant research and development projects. This means that a significant step beyond the state of the art is an absolute pre-requisite.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria
  • Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 • Finlandia
  • The Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES)
 • Niemcy
  • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 • Polska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Szwajcaria
  • Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)
 • Szwecja
  • Swedish Energy Agency; Research and Innovation Department (SWEA)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
10.10.2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
23.01.2017 r., 13:00 CET
 
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 20.06.2017 r. godz. 13:00 CET.
 
Nabór wniosków:
 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency) na adres:
 
Mr.René Wismeijer,
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,2821
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net i www.eranetbestf.net.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w ERA-NET Bioenergy:
 
Sekretariat konkursu:
 
Imię i nazwisko: René Wismeijer
e-mail: 
 
Strona internetowa programu:
 
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-12 17:49:38.585082 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-10-12 17:49:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER”

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_7/1.2/2016_IUSER
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-29 18:39:00.304588 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2...

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_6/1.2/2016_INNOMOTO
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-06 08:49:29.777425 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 1 września otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanego w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu fotoniki.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund
 
Temat konkursu:
 
fotonika
 
Zakres konkursu:
 
The most relevant sensing technologies with the highest impact on the human life relate to the following five application areas: 
 • Safety including food safety
 • Civil security
 • Manufacturing/production
 • Environmental monitoring
 • Medical applications
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria (koordynator) -  Austrian Research Promotion Agency (FFG)
 • Flandria (Belgia) - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
 • Izrael - MATIMOP-ISERD
 • Niemcy - DI Technologiezentrum GmbH - Funding Agency on behalf of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT)
 • Toskania (Włochy) - Regione Toscana
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
 • Wielka Brytania - Innovate UK
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
1 września 2016 r. 
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
Wnioski wstępne: 5 grudnia 2016 r. 
Wnioski pełne: 29 marca 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu: https://photonicsensing.eu/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
III kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 500 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3645
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://photonicsensing.eu/call-2016/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Michał Chomczyk 
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami 
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-02 15:07:34.502526 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 2. konkursu na wspólne projekty w obszarach:
 
1. ICT - Information and Communication Technologies:
 
1.a Embedded systems
1.b Information security
1.c Robotics-mechatronics
1.d Cloud computing
1.e Broadband technologies
1.f Open source software
1.g Data mining and storage 
1.h Mobile communication
1.i Photonics
 
2. Energy:
 
2.a Fossil fuels (clean coal technologies)
2.b Solar energy
2.c Renewable energy sources
2.d Energy efficiency
2.e Hydrogen and fuel cells
 
3. Health and life sciences:
 
3.a Basic and clinical medicine
3.b Vaccination technologies
3.c Medicine (medication) technologies
3.d Biomaterials
3.e Biomedical technologies
3.f E-health
3.g Diagnostics
 
NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. 
 
Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r.
 
Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR =  4,3244 PLN
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 1. Announcement - 2nd Call for proposals POLAND-TURKEY
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 2. konkursie
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Application Form
 5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 6. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 5 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR (link: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,3483,nowy-wzor-umowy-o-wykonanie-i-finansowanie-projektu.html)    
 
Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Opiekun merytoryczny konkursu
 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
 
Opiekun finansowy konkursu
 
Marzena Cybulska
tel.: +48 22 39 07 395
e-mail: 
 
Dane kontaktowe do TÜBİTAK: 
 
tel.: +90 312 298 9415
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-26 16:52:03.436544 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/4.1.4/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-24 15:46:51.334003 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_3/1.1.1/2016.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-01 18:34:37.403434 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 25.07.2016 r. do 07.09.2016 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” należy kierować na adres e-mail: 

Pliki do pobrania:
(poniższe pliki udostępnione zostaną w dniu naboru wniosków, tj. 25.07.2016 r.)

1. Regulamin Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”
2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa – program
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

 • Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
 • Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
5. Procedura aplikacyjna

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:35:57.742713 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:35:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa...

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 25.07.2016 r. do 11.09.2016 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 8/2016 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 8/2016 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 8/2016 należy kierować na adres e-mail: 

 

Pliki do pobrania:


(poniższe pliki udostępnione zostaną w dniu naboru wniosków, tj. 25.07.2016 r.)


1. Regulamin Konkursu Nr 8/2016 wraz z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów
2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 8/2016 zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

 • Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
 • Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
5. Procedura aplikacyjna

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:31:48.053872 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Beneficjent grantowy dla

 

Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”


w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 

działając na podstawie przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadańNarodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 178, poz. 1200),

 

ogłasza konkurs na powierzenie grantów

 

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum (https://lsi.ncbr.gov.pl) w terminie: od 16 sierpnia do 15 września 2016 r.

 

 

W ramach Działania 3.3. e-Pionier dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy.

 

Budżet konkursu i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 50 000 000 PLN.

 

Poziom i wartość wsparcia

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln PLN – 12 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum.

Logowanie do systemu informatycznego Centrum możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://lsi.ncbr.gov.pl) od dnia 16 sierpnia do 15 września 2016 r. (do godz. 16.00).

 

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie przeprowadzania 1. konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Proces oceny wniosków - od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników - trwa do 60 dni.

 

Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest od oceny formalnej oraz odwołanie od informacji o przyznaniu albo odmowie przyznania Grantu, czyli pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny odpowiednio formalnej lub merytorycznej I i II stopnia (patrz. Regulamin I konkursu V. Procedura składania protestów oraz VI. Procedura odwoławcza).

 

Dokumenty do pobrania

Pełna dokumentacja do Działania 3.3 (link)

 

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 3.3 e-Pionier prosimy przesyłać na adres: .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:36:17.789801 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:26:33.32726 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-15 16:36:17 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lipca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_5/1.2/2016_INNOTABOR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-26 16:55:38.573206 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:24:58.358165 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-15 16:55:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG

 
DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA PIERWSZY KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.
 
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
 
Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:
 
 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:
 
 • w zakresie ogólnym na adres mailowy: 
 • w zakresie finansowym na adres mailowy: 
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 10 listopada 2016 r. (do godziny 15:00).
 
Pliki do pobrania:
 

 

Zgodnie z zakresem pierwszego konkursu zawartym w Regulaminie
2 Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-27 10:47:37.661795 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-07 14:41:35.646272 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-06 10:47:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16.
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-27 10:50:09.776721 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16.
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-22 13:56:02.648556 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 22. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości  500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 28 września 2016 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.cornet.online/
 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
 
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 września 2016 r. oraz w wersji papierowej 12 października 2016 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
 
Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:
 
 
Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „22. Konkurs CORNET”
 
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
 
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel. + 48 22 39 07 215 
e-mail: 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 22nd Call for Proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-14 10:51:42.501439 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-06-13 10:51:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.
 
 
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.
 
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
 
 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
 
Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).
 
Pliki do pobrania:
 
 
Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-10 12:53:31.673863 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2016-06-10 12:53:31.514596 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [biostrateg_150.jpg]

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/1.1.2/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-06 17:27:13.742442 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne...

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/4.1.2/2016_RANB

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-30 19:07:36.998477 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem
 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem, polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 17:55:36.401031 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/ 2016_INNOSTAL

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:42:19.126957 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.1.1/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:38:46.567026 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Zasady IV konkursu polsko-izraelskiego
 2. Eureka Project Form
 3. Wzór - Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 4. Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 5. Załącznik 1a; 1b; 1c do Zasad
 6. Załącznik nr 2 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 8. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
 9. Załącznik nr 5 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 10. Załącznik nr 6 do Zasad - Poland-Israel 4th call
 11. Załącznik nr 1 do wykazu - Formularz informacji
 12. Załącznik nr 2 do wykazu - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
 13. Załącznik nr 3 do wykazu - Oświadczenie woli
 14. Załącznik nr 4 do wykazu - Oświadczenie rękojmia
 15. Załącznik nr 5 do wykazu dokumentów - Sytuacja finansowa
 16. Załącznik nr 6 do wykazu dokumentów - Upoważnienie

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-19 09:14:15.345422 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-04-19 09:01:35.003242 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-04-19 09:14:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
 
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zasady, iż dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.
 
W 2016 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI  w następujących terminach:
 
 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)
 
Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.
 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
Nabór 1/2016  - 1 EUR = 4,4134 (5.02.2016 r.)
 
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:
 
 
Osoba kontaktowa do konkursu:
 
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-09 16:22:24.480404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito