Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 - otwarcie naboru wniosków 02-12-2016
2 Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies) 02-12-2016
3 Ósmy konkurs w Programie LIDER 25-11-2016
4 Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund 16-11-2016
5 Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie 15-11-2016
6 Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków 03-11-2016
7 ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie 12-10-2016
8 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” 29-09-2016
9 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2... 06-09-2016
10 Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie 02-09-2016
11 Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe 26-08-2016
12 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4... 24-08-2016
13 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1... 01-08-2016
14 Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” 18-07-2016
15 Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa... 18-07-2016
16 Nabór wniosków... 15-07-2016
17 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” 15-07-2016
18 I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG 06-07-2016
19 Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 27-06-2016
20 Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 22-06-2016
21 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET 13-06-2016
22 III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG 10-06-2016
23 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2... 06-06-2016
24 Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne... 30-05-2016
25 Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem 19-05-2016
26 Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” 28-04-2016
27 Konkurs na... 28-04-2016
28 Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 19-04-2016
29 Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku 09-02-2016


EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 - otwarcie naboru wniosków

 
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 2 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017
 
Cel konkursu:
 
rozwój współpracy badawczej w dziedzinie zdrowia między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.
 
Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
 
Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:
 
Topic 1: Neurodegeneration - Healthy aging to combat neurodegeneration
Topic 2: Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases, emerging food-, water- and vector-borne diseases.
 
Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 1. Argentina*: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCYT
 2. Belgium: Fonds de la Recherche Scientifique, FNRS
 3. Bolivia**: Ministerio de Educación, MINEDU
 4. Brazil: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP
 5. Chile: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT
 6. Costa Rica: Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS
 7. Costa Rica: Fundación Inciensa, FUNIN
 8. Dominican Republic*: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
 9. Ecuador*: Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT
 10. Germany: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF
 11. Guatemala: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT
 12. Israel: Chief Scientist Office-Ministry of Health, CSO-MoH
 13. Italy: Ministero della Salute, SANITA
 14. Latvia*: State Education Development Agencia, VIAA
 15. Panama: Ministerio de Salud, MINSA
 16. Peru*: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC
 17. Poland: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR
 18. Portugal**: Fundação para a Ciência e a Tecnologia, FCT
 19. Spain*: Instituto de Salud Carlos III, ISCIII
 20. Uruguay: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII
 
*Pending on receiving the letter of commitment 
**Researchers from these countries will encourage the in-kind participation of their researchers and will have a national contact point for the call.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
2 grudnia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
9 marca 2016 r., godz. 16.00 CET
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://eu-lachealth.org/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Trzeci - czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 280 000 euro (maksymalnie 70 000 euro na jeden projekt, przewidywana liczba dofinansowanych projektów: 4).
 
Kurs euro:
 
EUR 1 = PLN 4.4892
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Dalsze informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eulachealth.eu/ .
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail:
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka 
tel.: + 48 22 39 07 145
e-mail:
Dział finansowy
 
Kontakt w do sekretariatu konkursu:
 
Instituto de Salud Carlos III, ISCIII, Spain
Mónica de Román Calle: tel.: +34 918 22 24 96,
Teresa Corral Cantó: tel.: +34 918 22 22 55,
Eduard Güell Del Frago: tel.: +34 918 22 24 54,
 
Poszukiwanie partnerów: 
 
Wnioskodawcy mogą skorzystać z narzędzia PARTNER SEARCH TOOL http://partnering.pt-dlr.de/EULACHealth, które zostało uruchomione przez  Sekretariat konkursu EU-LAC Health.  
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-02 20:43:41.816561 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 1 grudnia otwarto nabór wniosków w ramach 1. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. 
 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
1st Joint Call for Proposals
 
Temat konkursu:
 
Biotechnology for a sustainable bioeconomy
 
Zakres konkursu:
 
The submitted proposals must be multidisciplinary and include at least one of the following scientific approaches:
 
 • Synthetic biology for the design and construction of  new biological  parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but  not  limited  to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells.
 • Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies.
 • Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation of metabolic pathways. Datasets can have different origins, e.g. appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics etc. Mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/variety improvement are also included.
 • Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones) to transform bio-based building blocks into molecules with high added value in a sustainable way.
 
The co-funded call covers industrial biotechnology. Applications must address one of the topics described below:
 
 • Sustainable production and conversion of different types of feedstocks and bioresources (including, but not limited to, waste and residues e.g. from households, agriculture, forestry, industrial by-products, alternative raw materials) into value-added products including new compounds  e.g.  for  materials,  chemicals,  food/feed  ingredients,  flavours  and fragrances, pharmaceuticals, biofuels, textiles or pulp/paper products.
 
 • New products, value-added products and supply services (e.g. bio-based  materials, platform chemicals, pharmaceuticals, biomedical products, functional food/feed ingredients etc.) originating from novel metabolic pathways or pathway improvement. This also includes bio-catalytic elements like enzymes, microorganisms and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins.
 
 • Sustainable industrial processes: Upstream and  downstream  design,  scale-up  of biotechnological processes also including systems approaches to bioprocesses and process development; fermentation processes; usage of microbial consortia; intensification and/or integration in existing industrial processes; and development of innovative, environmentally sound industrial processes.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Argentyna (MINCyT);
 • Belgia-Walonia (SPW-DGO6);
 • Estonia (ETAg);
 • Francja (ANR);
 • Niemcy (BMBF/JUELICH; BMEL/FNR; SMWK);
 • Izrael (CSO-MOH);
 • Włochy (MIUR);
 • Łotwa (VIAA);
 • Holandia (NWO);
 • Norwegia (RCN);
 • Polska (NCBR);
 • Rumunia (UEFISCDI);
 • Rosja (FASIE);
 • Słowenia (MIZS);
 • Hiszpania (CDTI, MINECO);
 • Szwajcaria (CTI);
 • Turcja (TUBITAK);
 • Wielka Brytania (BBSRC).
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
01.12.2016
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
02.03.2017 (13:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.submission-cobiotech.eu/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Trzeci kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
 
Centrum nie finansuje badań podstawowych w 1.konkursie ERA CoBioTech.
 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja - nie mogą stanowić oddzielnego zadania. 
 
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 700 000 euro.
 
Kurs euro:
 
4.4676
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.submission-cobiotech.eu
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Małgorzata Ziemińska
tel.: (0-22) 39-07-493
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
tel.:  + 48 22 39 07 145
e-mail: 
Dział Finansowy
 
Kontakt w ERA CoBioTech:
 
Sekretariat konkursu:
 
Dr. Christian Breuer
tel.:  +49 (0)2461 61 96929
e-mail: 
 
Link do dokumentów konkursowych: 
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-02 21:29:16.308676 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ósmy konkurs w Programie LIDER

 

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
informuje, że ogłasza ósmy konkurs w Programie LIDER
 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.
 
Program adresowany jest do osób, które:
 1. w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
 2. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce, i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.
 
Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.
 
Nie później niż do końca ostatniego dnia naboru wniosków należy przesłać w systemie informatycznym wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 
Bardzo prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER VIII, wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.
 
Pytania dotyczące naboru w VIII edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-25 07:34:46.602433 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 14 listopada otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”
 
Temat konkursu:
 
Nanomedycyna
 
Zakres konkursu:
 
 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Belgia (French speaking community),
 • Kanada (Quebec),
 • Estonia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Hiszpania,
 • Tajwan,
 • Turcja.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
28 listopada 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
16 stycznia 2017 r. (g. 17:00 CET) - wnioski wstępne
9 czerwca 2017 r.  (g. 17:00 CET) - wnioski pełne (procedura dwuetapowa)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości  700 000 euro. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro.
 
Kurs euro:
 
EUR 1 = PLN 4,406
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Aleksandra Mościcka-Studzińska 
tel.:  +48 22 39 07 177, + 48 785 662 015
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail:  
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 
Kontakt w EuroNanoMed III cofund:
 
Sekretariat konkursu:
 
Amélie Vergne,  French National Research (ANR)
50 avenue Daumesnil, 75012 Paris – France
tel.:  +33 (0)1 78 09 80 44
e-mail: 
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-18 14:36:43.039162 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-11-16 14:36:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program).

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu
V4-Korea Joint Call for Proposals

Zakres tematyki konkursu

 • chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and chemical engineering


Zakres wsparcia

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe    
 • Prace rozwojowe


Wnioskodawcy

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, MEYS (Czechy)
 • National Research, Development and Innovation Office of Hungary, NKFIH (Węgry)
 • National Centre for Research and Development, NCBR (Polska)
 • Slovakia Academy of Science, SAS (Słowacja)
 • National Research Foundation of Korea, NRF (Korea)


Data zamknięcia naboru wniosków
22.02.2017 r., godz. 18:00 GMT (godz. 18.00 czasu koreańskiego)

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych prowadzony jest przez sekretariat konkursu (National Research Foundation of Korea) poprzez system elektroniczny ERND (ernd.nrf.re.kr). Wniosek składa tylko strona koreańska w imieniu całego konsorcjum.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt.

Kurs euro
Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 14 listopada 2016 r.: 1 EUR = 4,4060 PLN

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:
 

Krystyna Maciejko 
tel.: +48 22 39 07 489
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi 
Dział zarządzania programami
 


Dokumenty do pobrania:
Joint Call Text (pdf)
Application Form (docx)
National Funding Regulations (pdf)
Przewodnik kwalifikowalności kosztów (pdf)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-15 12:29:36.668116 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 2 listopada 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Electric Mobility Europe Call 2016
 
Temat konkursu:
 
Elektromobilność i pojazdy elektryczne
 
Zakres konkursu:
 
 1. System integration (transport, urban and sub-urban areas)
 2. Integration of urban freight and city logistics in e-mobility
 3. Smart Mobility concepts and ICT applications
 4. Public Transport
 5. Consumer behaviour and societal trends
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria,
 • Białoruś,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Izrael,
 • Katalonia (region w Hiszpanii),
 • Niemcy,
 • Piemont (region we Włoszech),
 • Polska,
 • Szwecja,
 • Turcja,
 • Węgry.
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
2 listopada 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
 
6 lutego 2017 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
 
maj/czerwiec 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://cmt-electricmobilityeurope.eu
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
październik - grudzień 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 €.
 
Kurs euro:
 
4,3255 zł
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt ze strony NCBR:
 
Jakub Murawski
tel.: +48 39 07 171
tel. kom.: +48 519 683 989
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 
Sekretariat konkursu:
 
TÜV Rheinland Consulting GmbH (Niemcy):
Márcia Giacomini
Stefan Kuschel
David Doerr
e-mail: 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-04 12:15:34.301531 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-11-03 12:15:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 10 października 2016 r. otwarto nabór wniosków w 11. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy and 1st additional Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET COFUND Bioenergy Sustaining the Future (BESTF3)
 
Temat konkursu:
 
Bioenergy as part of a smart and flexible energy system
 
Zakres konkursu:
 
Funding will be provided for research and development projects focussing on one of the following topics:
 
 • Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
 • Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploitation and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG-balances in electricity, heat and transport fuel applications.
Funding is available only for innovative, industrially relevant research and development projects. This means that a significant step beyond the state of the art is an absolute pre-requisite.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria
  • Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 • Finlandia
  • The Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES)
 • Niemcy
  • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 • Polska
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Szwajcaria
  • Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)
 • Szwecja
  • Swedish Energy Agency; Research and Innovation Department (SWEA)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
10.10.2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
23.01.2017 r., 13:00 CET
 
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 20.06.2017 r. godz. 13:00 CET.
 
Nabór wniosków:
 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency) na adres:
 
Mr.René Wismeijer,
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,2821
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranetbioenergy.net i www.eranetbestf.net.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554
fax: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w ERA-NET Bioenergy:
 
Sekretariat konkursu:
 
Imię i nazwisko: René Wismeijer
e-mail: 
 
Strona internetowa programu:
 
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-12 17:49:38.585082 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-10-12 17:49:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER”

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_7/1.2/2016_IUSER
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-29 18:39:00.304588 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2...

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_6/1.2/2016_INNOMOTO
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-06 08:49:29.777425 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 1 września otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanego w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu fotoniki.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund
 
Temat konkursu:
 
fotonika
 
Zakres konkursu:
 
The most relevant sensing technologies with the highest impact on the human life relate to the following five application areas: 
 • Safety including food safety
 • Civil security
 • Manufacturing/production
 • Environmental monitoring
 • Medical applications
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria (koordynator) -  Austrian Research Promotion Agency (FFG)
 • Flandria (Belgia) - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
 • Izrael - MATIMOP-ISERD
 • Niemcy - DI Technologiezentrum GmbH - Funding Agency on behalf of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT)
 • Toskania (Włochy) - Regione Toscana
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
 • Wielka Brytania - Innovate UK
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
1 września 2016 r. 
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
Wnioski wstępne: 5 grudnia 2016 r. 
Wnioski pełne: 29 marca 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu: https://photonicsensing.eu/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
III kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 500 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3645
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://photonicsensing.eu/call-2016/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Michał Chomczyk 
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami 
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-02 15:07:34.502526 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Informujemy, że 26 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie 2. konkursu na wspólne projekty w obszarach:
 
1. ICT - Information and Communication Technologies:
 
1.a Embedded systems
1.b Information security
1.c Robotics-mechatronics
1.d Cloud computing
1.e Broadband technologies
1.f Open source software
1.g Data mining and storage 
1.h Mobile communication
1.i Photonics
 
2. Energy:
 
2.a Fossil fuels (clean coal technologies)
2.b Solar energy
2.c Renewable energy sources
2.d Energy efficiency
2.e Hydrogen and fuel cells
 
3. Health and life sciences:
 
3.a Basic and clinical medicine
3.b Vaccination technologies
3.c Medicine (medication) technologies
3.d Biomaterials
3.e Biomedical technologies
3.f E-health
3.g Diagnostics
 
NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. 
 
Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r.
 
Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR =  4,3244 PLN
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 1. Announcement - 2nd Call for proposals POLAND-TURKEY
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 2. konkursie
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Application Form
 5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 6. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 5 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR (link: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,3483,nowy-wzor-umowy-o-wykonanie-i-finansowanie-projektu.html)    
 
Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Opiekun merytoryczny konkursu
 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
 
Opiekun finansowy konkursu
 
Marzena Cybulska
tel.: +48 22 39 07 395
e-mail: 
 
Dane kontaktowe do TÜBİTAK: 
 
tel.: +90 312 298 9415
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-26 16:52:03.436544 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” PO IR

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/4.1.4/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-24 15:46:51.334003 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_3/1.1.1/2016.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-08-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-01 18:34:37.403434 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 25.07.2016 r. do 07.09.2016 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” należy kierować na adres e-mail: 

Pliki do pobrania:
(poniższe pliki udostępnione zostaną w dniu naboru wniosków, tj. 25.07.2016 r.)

1. Regulamin Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”
2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa – program
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

 • Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
 • Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
5. Procedura aplikacyjna

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:35:57.742713 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:35:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa...

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2016 r. ogłasza Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 25.07.2016 r. do 11.09.2016 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 8/2016 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 8/2016 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 8/2016 należy kierować na adres e-mail: 

 

Pliki do pobrania:


(poniższe pliki udostępnione zostaną w dniu naboru wniosków, tj. 25.07.2016 r.)


1. Regulamin Konkursu Nr 8/2016 wraz z przewodnikiem kwalifikowalności kosztów
2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 8/2016 zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu

 • Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
 • Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

4. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
5. Procedura aplikacyjna

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:31:48.053872 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Beneficjent grantowy dla

 

Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”


w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

 

działając na podstawie przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadańNarodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 178, poz. 1200),

 

ogłasza konkurs na powierzenie grantów

 

Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum (https://lsi.ncbr.gov.pl) w terminie: od 16 sierpnia do 15 września 2016 r.

 

 

W ramach Działania 3.3. e-Pionier dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).

 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy.

 

Budżet konkursu i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 50 000 000 PLN.

 

Poziom i wartość wsparcia

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln PLN – 12 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum.

Logowanie do systemu informatycznego Centrum możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://lsi.ncbr.gov.pl) od dnia 16 sierpnia do 15 września 2016 r. (do godz. 16.00).

 

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie przeprowadzania 1. konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu

Proces oceny wniosków - od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników - trwa do 60 dni.

 

Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest od oceny formalnej oraz odwołanie od informacji o przyznaniu albo odmowie przyznania Grantu, czyli pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny odpowiednio formalnej lub merytorycznej I i II stopnia (patrz. Regulamin I konkursu V. Procedura składania protestów oraz VI. Procedura odwoławcza).

 

Dokumenty do pobrania

Pełna dokumentacja do Działania 3.3 (link)

 

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 3.3 e-Pionier prosimy przesyłać na adres: .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-18 16:36:17.789801 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:26:33.32726 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-15 16:36:17 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lipca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/ Aktualne nabory/ Konkurs_5/1.2/2016_INNOTABOR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-26 16:55:38.573206 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-18 16:24:58.358165 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-15 16:55:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG

 
DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA PIERWSZY KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.
 
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
 
Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:
 
 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe:
 
 • w zakresie ogólnym na adres mailowy: 
 • w zakresie finansowym na adres mailowy: 
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r., do 10 listopada 2016 r. (do godziny 15:00).
 
Pliki do pobrania:
 

 

Zgodnie z zakresem pierwszego konkursu zawartym w Regulaminie
2 Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-27 10:47:37.661795 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-07 14:41:35.646272 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-06 10:47:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16.
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-27 10:50:09.776721 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16.
 
Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-22 13:56:02.648556 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 22. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

NCBR zaplanowało budżet w wysokości  500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/. Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski w wersji elektronicznej można składać w terminie do 28 września 2016 r. do godziny 12:00. Wzór wniosku międzynarodowego wraz ze wszystkimi załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.cornet.online/
 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
 
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 września 2016 r. oraz w wersji papierowej 12 października 2016 r. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
 
Wersję elektroniczną wniosku krajowego o dofinansowanie projektu (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:
 
 
Wersję papierową wniosku krajowego o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „22. Konkurs CORNET”
 
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:
 
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel. + 48 22 39 07 215 
e-mail: 
 
Dokumenty do pobrania:
 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 22nd Call for Proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-14 10:51:42.501439 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-06-13 10:51:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.
 
 
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.
 
Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje cztery strategiczne obszary problemowe:
 
 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 4. Leśnictwo i przemysł drzewny.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Programu.
 
Efekty realizacji Programu powinny przyczynić się do rozwoju współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji w obszarach Programu, pobudzenia aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego w obszarach Programu oraz doprowadzić do przygotowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 16 sierpnia 2016 r., do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).
 
Pliki do pobrania:
 
 
Uwaga: w części umowy konsorcjum, dotyczącej podziału praw własności intelektualnej, Wnioskodawcy powinni kierować się pkt. 2.2.2. dokumentu pn. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz wytycznymi NCBR (dokument pn. Podział praw własności intelektualnej).
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-10 12:53:31.673863 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2016-06-10 12:53:31.514596 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [biostrateg_150.jpg]

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/1.1.2/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-06-06 17:27:13.742442 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne...

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/Konkurs_1/4.1.2/2016_RANB

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-30 19:07:36.998477 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem

Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem
 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” POIR, Wspólne Przedsięwzięcie SYNChem, polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych nad nową generacją produktów chemicznych.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112016/

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-05-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-19 17:55:36.401031 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/ 2016_INNOSTAL

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:42:19.126957 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.1.1/2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 20:38:46.567026 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Zasady IV konkursu polsko-izraelskiego
 2. Eureka Project Form
 3. Wzór - Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 4. Załącznik nr 1 do Zasad - Wniosek krajowy
 5. Załącznik 1a; 1b; 1c do Zasad
 6. Załącznik nr 2 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 8. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
 9. Załącznik nr 5 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 10. Załącznik nr 6 do Zasad - Poland-Israel 4th call
 11. Załącznik nr 1 do wykazu - Formularz informacji
 12. Załącznik nr 2 do wykazu - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
 13. Załącznik nr 3 do wykazu - Oświadczenie woli
 14. Załącznik nr 4 do wykazu - Oświadczenie rękojmia
 15. Załącznik nr 5 do wykazu dokumentów - Sytuacja finansowa
 16. Załącznik nr 6 do wykazu dokumentów - Upoważnienie

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-19 09:14:15.345422 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-04-19 09:01:35.003242 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-04-19 09:14:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
 
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zasady, iż dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.
 
W 2016 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI  w następujących terminach:
 
 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)
 
Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.
 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
Nabór 1/2016  - 1 EUR = 4,4134 (5.02.2016 r.)
 
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:
 
 
Osoba kontaktowa do konkursu:
 
Iwona Bogucka
Krajowy Koordynator Projektów EUREKA
tel.: +48 22 39 07 145
tel. kom.: +48 785 66 20 13
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-09 16:22:24.480404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito