Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 Konkurs nr 3/1.2/2018_InnoNeuroPharm w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2018 r. 04-06-2018
2 ERA-Net SG+ RegSys - Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie (co-funded call) 23-05-2018
3 Otwarcie szóstego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2018) 22-05-2018
4 III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO 17-05-2018
5 II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze 07-05-2018
6 Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni 07-05-2018
7 Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni” 17-04-2018
8 Ogłoszenie konkursu 1/4.1.4/2018_Projekty aplikacyjne 16-04-2018
9 IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pn. CuBR realizowanego przez NCBR oraz KGHM Polska Miedź S.A. 06-04-2018
10 EIG CONCERT-Japan – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w V konkursie 06-04-2018
11 Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli” 26-03-2018
12 M-ERA.NET 2 Uruchomienie konkursu 2018 16-03-2018
13 Ogłoszenie konkursu 2/1.2/2018_INNOMOTO 12-03-2018
14 Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2018 07-03-2018
15 Ogłoszenie konkursu 1/1.2/2018_INNOship 05-03-2018
16 TECHMATSTRATEG II Konkurs 05-03-2018
17 Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2018 26-02-2018
18 I konkurs Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Waters Resources 22-02-2018
19 Ogłoszenie konkursu 3/1.1.1/2018_Seal of Excellence 22-02-2018
20 Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2018 Call Programu AAL 16-02-2018
21 ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu (2018 r.) pt. Research projects on personalised medicine – smart combination... 16-02-2018
22 Ogłoszenie konkursu 1/4.1.2/2018_ RANB w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” 15-02-2018
23 ERA-HDHL - Otwarcie naboru wniosków w 2. konkursie 15-02-2018
24 Konkurs „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR 01-02-2018
25 Konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw” 01-02-2018
26 Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej w obszarze... 19-01-2018
27 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze 19-01-2018
28 Otwarcie naboru wniosków w 9 konkursie Eurostars-2 18-01-2018
29 Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production 17-01-2018
30 Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases 17-01-2018
31 Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases (JPND) - otwarcie naboru wniosków wstępnych w V konkursie (2018 r.) 16-01-2018
32 ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w trzecim konkursie (2018 r.) 16-01-2018
33 Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej (2018) 03-01-2018
34 Konkurs na dofinansowanie projektów w konkursie IUSER w ramach Działania 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” 28-12-2017
35 Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów... 18-12-2017
36 Ogłoszenie konkursu CORE 2018 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie 15-12-2017
37 Ogłoszenie konkursu nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” 14-12-2017
38 E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for European Research Projects for Rare Diseases – uruchomienie czwartego konkursu 13-12-2017
39 Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie 07-12-2017
40 Dziewiąty konkurs w Programie LIDER 06-12-2017
41 TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w IV konkursie (JTC 2017) 05-12-2017
42 Nabór wniosków do Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych... 01-12-2017
43 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1... 29-11-2017
44 ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 - otwarcie naboru wniosków 22-11-2017
45 Joint Transnational Call for Proposals (2018) for European Innovative Research & Technological Development Projects... 15-11-2017
46 Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji 13-11-2017
47 ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie 11-10-2017
48 Konkurs_1/4.1.1/2017_BRIK 29-09-2017
49 Konkurs 6/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów 01-09-2017
50 Konkurs 5/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla MŚP 01-09-2017
51 PO IR Konkurs 8/1.2/2017 INNOSBZ 17-08-2017
52 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 05-06-2017
53 Konkurs nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE 15-05-2017


Konkurs nr 3/1.2/2018_InnoNeuroPharm w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że 4 czerwca 2018 r. ogłoszony został konkurs InnoNeuroPharm w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. 
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-06-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-06-04 16:33:02.325786 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-Net SG+ RegSys - Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie (co-funded call)

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 23 maja 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych systemów energetycznych.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 
Nazwa konkursu
 
ERA-Net SG+ RegSys, konkurs co-fund (ERA-NET SES, 2018 call) 
 
Temat konkursu
 
Integrated Local and Regional Energy Systems
 
Zakres konkursu
 
Celem konkursu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań, które umożliwią stworzenie inteligentnych i zintegrowanych systemów energetycznych, będących odpowiedzią na zapotrzebowanie danych regionów i społeczności lokalnych.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie
 
Państwo/region Nazwa agencji finansującej Skrót
Austria The Austrian Research Promotion Agency FFG
Austria Climate and Energy Fund KLIEN
Belgium - Flanders Flanders Innovation and Entrepreneurship VLAIO
Belgium - Wallonia Public Service of Wallonia SPW
Denmark Innovation Fund Denmark IFD
France The French Environment and Energy Management ADEME
Germany Forschungszentrum Jülich GmbH PtJ
Hungary EMZETI KUTNATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL NKFIH
Ireland The sustainable Energy Authority of Ireland SEAI
Israel Ministry of Energy MOE
Italy MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  MIUR
Netherlands The Netherlands Organisation for Scientific Research  NWO
Norway Research Council of Norway RCN
Poland National Centre for Research and Development NCBR
Romania Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding UEFISCDI
Scotland SCOTTISH ENTERPRISE Scotent
Spain CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL E.P.E. CDTI
Sweden Swedish Energy Agency SWEA
Switzerland Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications. DETEC-SFOE
Switzerland Innosuisse –  Swiss Innovation Agency Innosuisse
Turkey The Scientific and Technological Research Council of Turkey TÜBİTAK
 
Wnioskodawcy
 
 • Przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie)
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/organizacja badawcza)
 
Data otwarcia naboru project-outlines
 
23 maja 2018 r. 
 
Data zamknięcia naboru project-outlines
 
11 września 2018 r., godz. 14:00 CEST 
 
Nabór wniosków
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: http://eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018    
 
Data zamknięcia naboru wniosków pełnych (full proposals)
 
2 listopada 2018 r., godz. 14:00 CET
 
Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period (18.09-2.11.2018 r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.
 
Data naboru wniosków krajowych
 
Drugi kwartał 2019 r.  
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
 
Kurs euro
 
Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 23 maja 2018 roku: 1 EUR =  4,3088 PLN
 
Status prawny konkursu
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 87, ze zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.); 
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187.1 z 26.06.2014);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich Wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Elżbieta Rochmińska
tel.: +48 22  45 67 547
e-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy
 
Kontakt w ERA.Net SG+ RegSys (ERA-NET SES):
 
ERA-Net SES Call Management
Fredrik Lundstrom, Karina Barnholt Klepper
e-mail: 
 
Strona internetowa programu
 
 
Materiały do pobrania:
 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU), wzorem deklaracji wekslowej oraz wzorem umowy, zamieszczonymi na stronie NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-05-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-23 20:28:42.201025 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie szóstego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2018)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.
 
W tym roku konkurs oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:
 
Ścieżka 1:
 
 • neuroscience,
 • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
 • materials science and engineering,
 • agricultural biotechnology and biocatalysis,
 • ICT – Information and Communication Technology
 
Ścieżka 2:
 
 • artificial intelligence
 
Szczegółowe informacje na temat obu ścieżek konkursu znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej materiałach.
 
Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r. 
 
Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 2. Call Text for Polish Applicants
 3. Wzór wniosku krajowego, z załącznikami
 4. Wykaz dokumentów, z załącznikami
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku
 
Osoba kontaktowa w NCBR:
 
Konrad Kosecki
tel.: +48 22 39 07 460
e-mail: 
 
Osoba kontaktowa w MOST:
 
Ms. Hwey-Ying Lee
tel.: +886-2-2737-7150
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-05-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-22 10:54:14.049035 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-05-22 10:54:14 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

 

TANGO

 

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
 
Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów, wyłonionych w Konkursie TANGO3, wynosi 40 mln zł.
 
Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:
 
 • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
 • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).
 
Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl
 
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:
 
Pliki do pobrania są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-05-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-17 15:37:04.458206 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

Uprzejmie informujemy, że 7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w następujących obszarach:
 
 • Health sciences
 • Agriculture
 • Biosciences and biotechnology
 • Environment and climate change
 • Water and green technology
 • Maritime economy
 • Clean coal technology
 • Information and communication technology (ICT).  
 
Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi nie więcej niż 450 000 PLN na projekt. Maksymalnie zostanie dofinansowanych 10 projektów. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
 
Termin składania wniosków upływa 9 lipca 2018 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 
Materiały do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU), zamieszczonymi na stronie NCBR.
 
Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Opiekun merytoryczny konkursu
Hanna Sroczyńska
tel.: +48 22 39 07 198
e-mail: 
 
Opiekun finansowy konkursu
Marta Miecznik

tel.: +48 22 45 67 506

e-mail: 
 
Osoby kontaktowe w RPA:
 
W kwestiach merytorycznych:
Mr Teuns Phahlamohlaka
Professional Officer
Knowledge Advancement and Support
tel.: +27 12 481 4385
e-mail: 
 
W kwestiach technicznych:
Mr Stephen Dlamini
Professional Officer
Grants Management and Systems Administration 
tel.: +27 12 481 4037
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-05-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-21 10:44:36.275796 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-05-07 10:44:36 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkursy na Zintegrowane Programy Uczelni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza – w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – trzy konkursy:
 
 
Ubiegające się o dofinansowanie projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 3 lub 4 (w zależności od konkursowej ścieżki) z poniższych modułów:
 
 • moduł programów kształcenia,
 • moduł podnoszenia kompetencji,
 • moduł programów stażowych,
 • modułu wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy (np. akademickie biura karier),
 • modułu studiów doktoranckich,
 • moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
 
Na dofinansowanie realizacji projektów mogą liczyć uczelnie publiczne i niepubliczne, w ramach trzech ścieżek, w zależności od wielkości uczelni. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami.
 
Wszelkie zapytania dotyczące poszczególnych konkursów należy kierować do IP na adresy poczty elektronicznej (odpowiednio):
 
 • .

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-05-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-05-07 16:13:28.971524 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 kwietnia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia 
i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.
 
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej:    
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-04-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-04-17 08:58:17.765309 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu 1/4.1.4/2018_Projekty aplikacyjne

Uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia 2018 r. ogłoszony został konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-04-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-04-16 18:40:54.831136 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

IV konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pn. CuBR realizowanego przez NCBR oraz KGHM Polska Miedź S.A.

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA CZWARTY KONKURS W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. CuBR REALIZOWANEGO PRZEZ NCBR ORAZ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 
 
Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych, jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej.
 
Zakres tematyczny IV konkurs CuBR dotyczy obszaru badawczego „Ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie” i obejmuje 7 zagadnień:
 
 1. Opracowanie technologii poprawy jakości nadawy do procesów mielenia i wzbogacania rud miedzi.
 2. Opracowanie technologii odzysku pierwiastków i/lub oczyszczania wód dołowych oraz  technologicznych z procesu wydobycia i wzbogacania rud miedzi.
 3. Opracowanie technologii wydzielania i zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych.
 4. Opracowanie technologii odzysku składników użytecznych z odpadów poflotacyjnych z bieżącej produkcji O/ZWR.
 5. Opracowanie technologii przetwarzania i zagospodarowania żużli z hutnictwa rud miedzi.
 6. Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poneutralizacyjnych z hutnictwa miedzi.
 7. Opracowanie innowacyjnej technologii ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do cieków powierzchniowych w rejonie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. 
 
Wyżej wymienione zagadnienia dotyczą innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu metali nieżelaznych, których gotowość technologiczna oznaczać będzie możliwość ich testowania w skali pilotowej lub wdrożenie. W celu ich realizacji niezbędne jest przeprowadzenie badań na styku różnych dziedzin w multidyscyplinarnych zespołach. Takie działania pozwolą na uzyskanie i przemysłową komercjalizację kompleksowych rozwiązań, stymulujących wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
Wspólny budżet Centrum oraz KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczony na finansowanie realizacji Projektów wyłonionych w IV konkursie CuBR wynosi 46 mln zł, w tym: 
 • środki Centrum - 23 mln zł,
 • środki KGHM Polska Miedź S.A. – 23 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 29 maja 2018 r., do 27 czerwca 2018 r. (do godziny 16:00).
 
Pliki do pobrania są dostępne w zakładce „Dokumenty konkursowe”
 
Wzór umowy KGHM – Wykonawca zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-04-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-04-16 11:07:31.856103 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-04-06 11:07:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

EIG CONCERT-Japan – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w V konkursie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2018 r. otwarty został V konkurs w ramach inicjatywy EIG CONCERT-Japan. EIG CONCERT-Japan jest międzynarodową wspólną inicjatywą wspierającą i rozwijającą współpracę w zakresie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. W ramach tej inicjatywy odbyły się do tej pory 4 konkursy (2 konkursy jako ERA-NET). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie brało udziału w poprzednich konkursach.
 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Nazwa konkursu

 
EIG CONCERT-Japan 5th Joint Call
 

Temat konkursu

 

 • Functional Porous Materials
 

Zakres wsparcia

 
 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe) - do 15% całkowitego kosztu realizacji projektu dla polskich jednostek
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 

Wnioskodawcy

 
 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)
 
Dla polskich jednostek naukowych partner przemysłowy nie jest wymagany.
 
Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone z min. trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Japan: Japan Science and Technology Agency (JST)
 • France: National Centre for Scientific Research (CNRS)
 • Germany: Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Spain: State Research Agency AIE - Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (MINECO)
 • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
 • Czech Republic: Czech Academy of Sciences (CAS)
 • Czech Republic: Ministry of Education, Sports, Youth and Science (MEYS)
 • Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
 • Lithuania: Agency for Science, Innovation & Technology (MITA)
 • Poland: National Centre for Research and Development (NCBR)
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
02.04.2018 r. 
 

Data zamknięcia naboru wniosków 

 
11.06.2018 r., godz. 12:00 CEST (godz. 19.00 czasu japońskiego)
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2018
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 EUR na projekt.
 

Kurs euro

 
Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 3 kwietnia 2018 r.: 1 EUR = 4,2087 PLN
Dnia 2 kwietnia 2018 r. nie odbyło się notowanie Europejskiego Banku Centralnego.
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:

 
Krystyna Maciejko 
Sekcja Programów Międzynarodowych 
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Dokumenty do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-04-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-04-11 13:48:23.013592 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-04-06 13:48:22 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”

 
 
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26 marca 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na „Programy kształcenia nauczycieli”, dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.
 
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej:    
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-03-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-26 14:31:06.966798 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

M-ERA.NET 2 Uruchomienie konkursu 2018

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, że 13 marca 2018 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu

 
M-ERA.NET Call 2018
 

Temat konkursu

 
Technologie materiałowe
 

Zakres konkursu

 
 1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Austria: FFG-TP
 • Belgium (Flanders): VLAIO
 • Belgium (French Speaking Community): FNRS
 • Belgium (Wallonia): SPW
 • Bulgaria: BNSF
 • Brazil (Sao Paulo): FAPESP
 • Czech Republic: TA CR
 • Estonia: ETAg
 • Germany: PTJ/PTKA
 • Hungary: NKFIH
 • Italy (Calabria): Regione Calabria
 • Latvia: VIAA
 • Lithuania: RCL
 • Luxembourg: FNR
 • Norway: RCN
 • Poland: NCBR
 • Poland: NCN
 • Portugal (Azores): FCRT
 • Romania: UEFISCDI
 • Russia: FASIE
 • Slovakia: SAS
 • Slovenia: MIZS
 • South Africa: DST
 • Spain: MINECO AEI
 • Spain (Andalucía): IDEA
 • Spain (Asturias): IDEPA
 • Spain (Basque Country): Innobasque
 • Spain (Castilla y León): ICE
 • Switzerland: SBFI
 • Taiwan: MOST
 • Turkey: TÜBITAK
 

Wnioskodawcy

 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

 
12 czerwca 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych

 
IV kwartał 2018 r.
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
I kwartał 2019 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 mln EUR.
 

Kurs euro

 
4.2119 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Maciej Jędrzejek
 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 
tel.: +48 22 39 07 160
kom.: +48 519 684 052
 
e-mail: 
 

Kontakt w sprawach finansowych:

Marta Miecznik
 
Dział Finansowy
 
e-mail: 
 

Strona internetowa programu

 
 

Materiały do pobrania:

 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z wzorem umowy, „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-03-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-19 12:15:23.661821 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-03-16 12:15:23 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu 2/1.2/2018_INNOMOTO

Uprzejmie informujemy, że 12 marca 2018 r. ogłoszony został konkurs INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. 
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-03-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-12 13:18:54.028542 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2018

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 21 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
ECSEL 2018-1 i ECSEL 2018-2
 

Temat konkursu:

 
H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)
H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)
 

Zakres konkursu:

 
ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2018
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
21 lutego 2018 r. 

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
26 kwietnia 2018 r., 17:00 CET (I etap - wnioski wstępne)
20 września 2018 r., 17:00 CET (II etap - wnioski pełne)

 

Nabór wniosków: 

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal:
H2020-ECSEL-2018-1-IA-two-stage 
H2020-ECSEL-2018-2-RIA-two-stage

 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 EUR.
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Krystyna Maciejko 
Sekcja Programów Międzynarodowych 
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: 
 

Kontakt w ECSEL JU:

 
e-mail: 

 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-03-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-07 18:58:26.638403 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu 1/1.2/2018_INNOship

Uprzejmie informujemy, że 5 marca 2018 r. ogłoszony został konkurs INNOship w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. 
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-03-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-05 17:36:05.111419 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

TECHMATSTRATEG II Konkurs

 
DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA DRUGI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.
 
 
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
 
Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych1:
 
 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
 4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
 5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl.
 
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe: 
 • w zakresie ogólnym na adres mailowy: 
 • w zakresie finansowym na adres mailowy: 
 
Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r., do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00).
 
Pliki do pobrania  dostępne w zakładce „Dokumenty konkursowe”
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-03-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-05 17:30:07.190453 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
EUREKA – konkurs 1/2018 
 

Cel konkursu:

 
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
Lista krajów dostępna jest na stronie:  http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
26 lutego 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
23 kwietnia 2018 r., godz. 16.00 CET
 

Budżet NCBR:

 
2 mln zł na konkurs. 
 
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: 
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.  
 

Kurs euro:

 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
1 EUR = 4,1697 PLN 
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1477, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 

Kontakt w NCBR:

 
Ewelina Wildner
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Anna Grabczak 
tel.:  +48 22 39 07 381
e-mail: 
Sekcja Finansowania projektów B+R
Dział Finansowy 
 

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA: 

 
 

Link do strony programu:

 

 

Link do pobrania Eureka Project Form:

 
 

Eureka project form guidelines:

 
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Informacje o kolejnym naborze wniosków ramach Inicjatywy EUREKA: 

 
Uprzejmie informujemy, że drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w roku 2018 zostanie ogłoszony 20.08.2018 r. i potrwa do 15.10.2018 r.
 

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA: 

 
Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu. 
 
Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. 
 

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:

 
Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR:
 
 1. Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI  i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków;
 2. EUREKA Project Form;
 3. Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-07 12:44:58.002468 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-02-26 12:44:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

I konkurs Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Waters Resources

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 19 lutego  2018 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Tematyka konkursu:

 
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:
 
 1. Enabling Sustainable Management of Water Resources;
 2. Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management;
 3. Supporting Tools for Sustainable Integrative Management of water Resources.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące badania:
 
 • Francja AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
 • Szwecja FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE
 • Irlandia ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND
 • Norwegia NORGES FORSKNINGSRAD
 • Finlandia SUOMEN AKATEMIA
 • Hiszpania MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
 • Hiszpania CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL.
 • Cypr IDRYMA PROOTHISIS EREVNAS
 • Rumunia Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Holandia NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
 • Belgia FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 • Estonia SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR
 • Włochy MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 • Polska NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU
 • Izrael Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources
 • Tunezja INSTITUTION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLES
 • Afryka Południowa WATER RESEARCH COMMISSION
 • Egipt ACADEMY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY ASRT
 • Brazylia CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOES DE ESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA
 • Tunezja MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH
 • Holandia MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
 • Włochy Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
19 lutego 2018 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

 
24 kwietnia 2018 r. (17:00 h CEST)
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

 
18 września 2018 r. (17:00 h CEST)

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2018 r. – I kwartał 2019 r.
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMLoginPage.aspx?ReturnUrl=/_layouts/15/SIM/Pages/AAPClos.aspx

 

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie: 

 
Call_Text oraz na stronie internetowej Inicjatywy Water JPI: http://www.waterjpi.eu/
 
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.
 

Kurs euro:

 
4,1460
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 1447, 2017 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2045, 2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 299, 2015).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.waterjpi.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Elżbieta Rochmińska
tel.: +48 22 45 67 547
e-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy
 

Sekretariat konkursu:

 
Water JPI 2018 Joint Call Secretariat: 
Kristina Laurell – Swedish Research Council Formas
Thao Le – Swedish Research Council Formas
 

Strona internetowa Programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-22 18:54:01.142287 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-02-22 18:54:01 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu 3/1.1.1/2018_Seal of Excellence

Uprzejmie informujemy, że 22 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-22 16:55:39.908261 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2018 Call Programu AAL

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 5 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
AAL Call 2018
 

Temat konkursu:

 
Small Solutions for Ageing Well
 

Zakres konkursu:

 
The aim of this international call for proposals is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects developing ICT-based solutions by targeting any application area(s) within the AAL domain; the call text provides with further information on the relevant AAL taxonomy and the specified target markets. For the first time, the call allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the submitted projects by including a new type of instrument, namely the “small collaborative project”
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Austria
 • Belgia (Innoviris-Brussels & Flanders Innovation & Entrepreneurship Agency)
 • Kanada
 • Cypr
 • Dania
 • Węgry
 • Włochy (MoH, MIUR, Friuli Venezia Giulia Region)
 • Luxemburg (LuxInnovation, FNR)
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska (NCBR)
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Hiszpania (ISCIII, Biscay province)
 • Szwajcaria
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
05.02.2018
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
28.05.2018 
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej:  https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e2s1
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
I kwartał 2019
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu (05-02-2018), tj. 1 EUR =  4,1585 PLN
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ( Dz. U. Nr 178, poz. 1200)
 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.aal-europe.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Renata Kapera
tel. +48 22 39 07 435
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami

 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail: 
Sekcja finansowania projektów b+r
Dział Finansowy

 

Kontakt w AAL: 

 
Marco Carulli
Programme Operations Menager
tel.:  +32 (0) 2 204 02 15
e-mail: 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 1. AAL Call 2018 text
 2. Guide for Applicants AAL Call 2018
 3. Wzór wniosku międzynarodowego (Part B)
 4. National Eligibility Criteria
 5. Informacja dla wnioskodawców
 6. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 7. Przewodnik kosztów kwalifikowanych
 8. Dane na potrzeby ewaluacji (Jednostka naukowa)
 9. Dane na potrzeby ewaluacji (Przedsiębiorstwo)
 10. Formularz dot. Pomocy Publicznej
 11. Oświadczenie o rzetelnym wydatkowaniu środków
 12. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-23 09:29:22.40688 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-02-16 09:29:22 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu (2018 r.) pt. Research projects on personalised medicine – smart combination...

ERA PerMed - uruchomienie pierwszego konkursu (2018 r.) pt. Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions
 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 9 lutego 2018 r. uruchomiono I międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions 
 

Temat konkursu:

 
medycyna personalizowana

 

Zakres konkursu:

 
The overall aim of the call is to fund projects showing clinical feasibility of PM in complex/multifactorial diseases as well as other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer). Feasibility is intended to mean the demonstration of significant and clinically relevant improvement of current diagnostics and/or therapeutics, based on improved understanding of underlying molecular mechanisms. Furthermore, applicants are expected to combine pre-clinical and/or clinical research with bio-informatics components to enable data quality on one side and the potential applicability for health care providers on the other side.
 
This should be based on methods that are possible to use in and/or be further developed for clinical, general practice and public health settings. This may involve validation of known biomarkers, interoperable data solutions and software for decision support for healthcare providers. Integration of other sources of clinically relevant data in the clinical decision support, such as imaging or routine data, could also be considered to improve the diagnostic predictions. The projects could include exploratory clinical studies that demonstrate the feasibility of early diagnosis and/or stratification of patients for existing drugs. Larger clinical trials, for example for the identification of novel drugs, are beyond the scope of the call. Because understanding of molecular mechanisms in complex/multifactorial diseases but also other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer) involves multiple genes, gene products or regulators, it is likely that omics methods are required, as are in vitro or in vivo validation studies.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Fund for Scientific Research – FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgia*
 • Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia (MSE), Chorwacja
 • Innovation Fund Denmark (InnoFond), Dania
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • Estonian Ministry of Social Affairs (MSA), Estonia
 • Academy of Finland (AKA), Finlandia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) German Aerospace Centre e.V. – Programme Management Agency (DLR), Niemcy**
 • Saxon State Ministry for Higher Education, Research and the Arts (SMWK), Niemcy
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Węgry
 • Health Research Board (HRB), Irlandia
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Italian Ministry of Health (IT-MoH), Włochy
 • Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Włochy
 • Regione Emilia-Romagna - Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (RER-ASSR), Włochy
 • State Education Development Agency (VIAA), Łotwa
 • National Research Fund (FNR), Luksemburg
 • The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Ministry of Education, Science and Sport (MIZS), Słowenia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Centro Tecnológico Industrial (CDTI), Hiszpania
 • Health Department – Generalitat de Catalunya (DS-CAT), Hiszpania
 • Government of Navarre (GN), Hiszpania
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja
 • Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), Holandia
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja
 
* udział partnera nie został potwierdzony
** udział partnera nie został potwierdzony

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
14 lutego 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
10 kwietnia 2018 r. (17:00 CET)
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erapermed2018
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym maksymalny budżet projektu nie może przekroczyć 250 000 EUR. Oznacza to, że jeśli w projekcie weźmie udział dwóch partnerów z Polski budżet 250 000 EUR jest kwotą do podziału.

 

Kurs euro:

 
4,1903 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.erapermed.eu/joint-calls/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Marcin Chmielewski
tel: 22 39 07 109
e-mail: 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Elżbieta Rochmińska
tel: 22 39 07 547
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w ERA PerMed:

 
Víctor Estrada  
tel: +34 9182 22461 
e-mail: 
National Institute of Health Carlos III
Monforte de Lemos 5, 28029 Madrid, SPAIN 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-23 09:28:45.247302 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-02-16 15:23:49.465376 Anna Zalewska modyfikacja
3 2018-02-16 09:28:45 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu 1/4.1.2/2018_ RANB w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Uprzejmie informujemy, że 15 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-15 19:01:58.325968 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-HDHL - Otwarcie naboru wniosków w 2. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy o otwarciu 06.02.2018 r. naboru wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-HDHL.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Call for Transnational Research Proposals: “Nutrition & the Epigenome”
 

Temat konkursu:

 
Nutrition & the Epigenome
 

Zakres konkursu:

 
 • Establishing cause-and-effect relationships between diet and epigenome and metabolic health including molecular and cellular mechanisms, the reversibility of epigenetic changes and their long-term effects where feasible;
 • Identifying risk factors and early stage epigenetic changes involved in the development of metabolic diseases;
 • Epigenetic effects across the lifespan and inter (and potentially trans) generational epigenetic effects;
 • Investigation of modifiable factors (diet, the combined effect of diet and physical activity, microbiota, etc.) that could be involved in epigenetic regulation at critical stages of life;
 • The effect of diet and nutritional status on the intra-uterine environment and its subsequent effect on the fetal epigenome and later health of the child.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Canada, Canadian Institutes of Health Research
 • Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports
 • France, French National Research Agency
 • Germany, Federal Ministry of Education and Research, represented by the Project Management Agency in the German Aerospace Center
 • Ireland, Health Research Board
 • Israel, Ministry of Science, Technology and Space
 • Latvia, Ministry of Education and Science
 • The Netherlands, The Netherlands Organisation for Health Research and Development
 • Poland, The National Centre for Research and Development
 • Spain, National Institute of Health Carlos III
 • Spain, Research State Agency (Ministry of Economy, Industry and Competitiveness)
 • UK, Medical Research Council, Biotechnology and Biological Sciences, Research Council
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
06.02.2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
12.04.2018 r. 16:00 CEST
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/register?view=login
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2018
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 400 000 euro.

 

Kurs euro:

 
EUR 1 = PLN 4.1644
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2016.2045 zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.healthydietforhealthylife.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Karolina Janczykowska 
tel.: +48 515 061 554 
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami 
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Wojciech Gruszczyński
tel.:  22 39 07 215
e-mail:  
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy

 

Kontakt w ERA-HDHL:

 

Sekretariat konkursu:

 
Dr. Wilke van Ansem
Joint Call Secretariat at ZonMw
e-mail: 
Phone: +31 (0)70 349 5 164
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-15 10:18:07.150799 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs „Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-01 19:15:44.220497 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-02-01 19:15:18.938988 Anna Zalewska modyfikacja
3 2018-02-01 19:15:44 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2018 r. ogłoszony został konkurs „Szybka ścieżka” dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-02-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-01 19:10:27.891427 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej w obszarze...

Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w ramach Współpracy Polsko – Niemieckiej w obszarze „DIGITIZATION of ECONOMY”
 
Uprzejmie informujemy, że 19 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w obszarze 
 
Healthcare Industry/Medical Technology:
 • Telemedicine and Telediagnostics
 • Digital diagnostic support
 • Smart surgery
 
NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 300 000 EUR.
 
Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia 2018 r.
 
Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR  = 4,1716 PLN
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 
 1. Announcement on German-Polish Call for bilateral R&D cooperation in the field of Digitization of the Economy 2018-2020
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 3. konkursie
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
 5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i do umowy
 6. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 

Opiekun merytoryczny konkursu

 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
 

Opiekun finansowy konkursu

 
Elżbieta Rochmińska
tel.: +48 22 45 67 547
e-mail: 
 

Osoby kontaktowe w Niemczech: 

 

W kwestiach merytorycznych:

 
Sebastian Eulenstein
VDI Technologiezentrum
Bertolt-Brecht-Platz 3
10117 Berlin
tel.: +49 30 275 95 06-43
e-mail: 
 

W kwestiach administracyjnych:

 
DLR Project Management Agency
Heinrich-Konen Str. 1
53227 Bonn
Dr. Michael Lange, Ralf Hanatschek, Agnieszka Wuppermann
tel.: +49 228 3821 - 1485; -1982; -1507
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-01-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-19 17:44:13.263255 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 
Uprzejmie informujemy, że 19 stycznia 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 1/4.1.1/2018_ INGA.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-01-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-19 17:41:47.385121 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w 9 konkursie Eurostars-2

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dn. 18.01.2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Eurostars-2 Cut-off 9
 

Cel konkursu:

 
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
Lista krajów dostępna jest na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
1 marca 2018 r., godz. 20.00 CET   
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
drugi - trzeci kwartał 2018 r.
 

Budżet NCBR:

 
1 500 000 EUR na konkurs.
 

Kurs euro:

 
1  EUR =  4,1665 PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 18.01.2018 r.)

1  EUR =  4,1853 PLN (kurs z dnia zamknięcia naboru, czyli z dn. 1.03.2018 r.)

 

Kto może aplikować o dofinansowanie w Polsce?

 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.   
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1447 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 

Kontakt w NCBR:

 
Ewelina Wildner
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Elżbieta Rochmińska
tel.:  22 45 67 547
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:

 
 
 
 

Dopuszczalny poziom intensywności pomocy publicznej:

Typ wnioskodawcy Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych lub prac rozwojowych
Mikro-/Mały przedsiębiorca 60% kosztów kwalifikowalnych
Średni przedsiębiorca 50% kosztów kwalifikowalnych
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 
Przypominamy, że w dn. 31 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 CET sekretariat konkursu Eurostars-2 organizuje webinarium dla wnioskodawców 9-tego konkursu Eurostars-2.  Informacje o tym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,5837,webinarium-dla-wnioskodawcow-9-tego-konkursu-eurostars-2.html  
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-01-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-03-22 09:50:19.293078 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-01-19 09:59:59.779088 Anna Zalewska modyfikacja
3 2018-01-18 17:33:53.24258 Anna Zalewska modyfikacja
4 2018-01-18 09:50:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 17 stycznia 2018 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Tematyka konkursu:

 
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:
 
 • Enhancement of predictive breeding technologies and development of new genotypes leading to new phenotypes and crop varieties for improvement of plant health, protection, production and resilience
 • Development and exploitation of novel integrated pest and crop management methods and practices
 • Improvement of resource-use efficiency of crops and cropping systems
 • Systemic research on agricultural crops as part of an ecosystem including interactions between plants and other organisms (“the plant as a meta-organism”)
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
W I konkursie Programu biorą udział 23 agencje finansujące badania:
 
 1. Niemcy Forschungszentrum Jülich GmbH (JUELICH/BMBF)
 2. Francja Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 3. Norwegia Norges forskningsråd (RCN)
 4. Niemcy Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
 5. Irlandia Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM)
 6. Turcja Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK)
 7. Estonia Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)
 8. Wielka Brytania The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
 9. Polska Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 10. Belgia Fonds de la Recherche Scientifique FNRS (F.R.S.-FNRS)
 11. Finlandia Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)
 12. Litwa Latvijas Lauksaimniecibas un meza zinatnu akademija biedriba (LAAFS)
 13. Irlandia Agriculture and Food Development Authority (TEAGASC)
 14. Węgry Hungarian Ministry of Agriculture (HMoA)
 15. Turcja Ministry of Food Agriculture and Livestock (TAGEM)
 16. Holandia Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 17. Hiszpania Ministerio de Economia Industria y Competitividad (MINECO) through the State Research Agency
 18. Hiszpania Centro para el Desarrollo TecnológicoTecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI)
 19. Austria Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
 20. Estonia Maaeluministeerium (MEM)
 21. Dania Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (MFVM)
 22. Włochy Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
 23. Rumunia Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 24. Kanada Agriculture and AgriFood Canada (AAFC)
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
17 stycznia 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

 
4 kwietnia 2018 r. (13:00 h CEST)
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

 
31 sierpnia 2018 r. (13:00 h CEST)
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Czwarty kwartał 2018 r.
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: 
 
Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie: 
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.
 

Kurs euro:

Z dnia 17.01.2018 r.: 4,1713 

Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 1447, 2017 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2045, 2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 299, 2015).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.suscrop.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

 

Kontakt w NCBR:

 
Kinga Szymańska-Rzeźnik
tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Elżbieta Rochmińska
tel.: +48 22 45 67 547
e-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy
 

Sekretariat konkursu:

 
SusCrop Call Office
ANR
50, av Daumesnil 75012 Paris, France
e-mail: 
 

Koordynator programu:

 
SusCrop coordination and technical helpdesk for the submission system:
Project Management Jülich
52425 Jülich, Germany
e-mail: 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-01-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-18 09:52:03.389243 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-01-17 09:52:03 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 11 stycznia br. otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. 
 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
3rd  Joint Transnational Call (JTC 2018)
 

Temat konkursu:

 
Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists

 

Zakres konkursu:

 
JTC2018 aims at enabling Early Career Scientists (for definition please see Call text chapter 3.2) in different countries to build an effective collaboration on common multidisciplinary research pro-jects. The consortia should be based on complementarities and sharing of expertise in the field of cardiovascular disease, with a clear translational research approach. The call aims to pro-mote co-operation and interchange between Early Career Scientists and thus enable international collaboration and new consortia establishment in cardiovascular research. Cardiovascular disease research can comprise hypertensive, ischaemic, pulmonary heart diseases and diseases of pulmonary circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles and capillaries and congenital malformations of cardiac chambers and connections and cardiac septa (analogues to ICD-10). The opportunity to independently develop and perform highly innovative research projects enables capacity building and empowering of Early Career Scientists. 
 
The ERA-CVD funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals. The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding of cardiovascular diseases. There should be a clear added value in funding the collaboration over individual projects by sharing of resources (models, databases, diagnosis etc.), harmonisation of data, sharing of specific know-how and/or innovative technologies, etc. The research proposals should be built on an effective collaboration between the different research participants from different countries. Each transnational consortium should rep-resent the critical mass necessary to achieve ambitious scientific goals. Applicants are encouraged to demonstrate engagement with clinics, patient organisations and small and medium-size enterprises (SME) for their active participation including sharing of resources, capabilities and expertise in order to ensure an efficient transfer of pre-clinical results into clinical utility. Additionally, each proposal should consider the following cross-sectional aspects:
 
Research proposals should consider the following cross-sectional aspects: 
 • Interdisciplinary approach, e.g. integrating biomedicine, physics, chemistry, mathematics, informatics, systems biology and clinical medicine for the development of the applications;
 • Research on sex/gender differences in order to give further mechanistic insights into the development of the disease, its progression and to identify difference in treatment responses;
 • Translational research approach or perspective. 
 
The following types of research projects are excluded from the call: 
 • Interventional clinical trials;
 • Building up of new cohorts, registries and/or biomaterial banks;
 • Cerebrovascular and rheumatic diseases;
 • Research that primarily leads to cardiovascular risk management. Risk management is understood as long term health improvement and/or CAD prevention;
 • Conducting screenings. 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Austria: Austrian Science Fund (FWF)
 • Belgia: Research Foundation - Flanders (FWO)
 • Belgia: Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (F.R.S.-FNRS)
 • Kanada: Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
 • Estonia: Estonian Research Council (ETAg)
 • Francja: French National Research Agency (ANR)
 • Niemcy: Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Włochy: Italian Ministry of Health (MoH-IT)
 • Łotwa: State Education Development Agency (VIAA)
 • Norway: The Research Council of Norway (RCN)
 • Polska: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Portugalia: Ministry of Health Portugal (MS)
 • Rumunia: Ministerul Cercetarii si Inovarii
 • Słowacja: Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • Hiszpania: National Institute of Health Carlos III (ISCIII)
 • Taiwan: Ministry of Science and Technology (MoST)
 • Holandia: Dutch Heart Foundation (DHF)
 • Turcja: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
11 stycznia 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
15 marca 2018 r (tzw. Wstępne wnioski – pre-proposals)

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_jtc2018
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
III-IV kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania.

 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.
Koszt projektu polskiego partnera nie powinien przekraczać 200 000 euro.
 

Kurs euro:

 
4.1785

 

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2016.2045 zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.era-cvd.eu
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Dominika Mickiewicz
tel.: 22 39 07 139
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński
tel.:  22 39 07 215
e-mail:  
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy;
 

Kontakt w ERA-CVD:

Sekretariat konkursu:

 
ERA-CVD JTC2018 Joint Call Secretariat (JCS)
Project Management Agency (DLR PT)
 
Dr. Wolfgang Ballensiefen
+49 228 3821-1144
 
PD Dr. Hella Lichtenberg
+49 228 3821-1157
Ministero della Salute, Italy
 
Maria Grazia Mancini
+39 06 5994 3215
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-01-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-17 16:27:04.823724 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Joint Programming on combating Neurodegenerative Diseases (JPND) - otwarcie naboru wniosków wstępnych w V konkursie (2018 r.)

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 8 stycznia 2018 r. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach V międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Multinational research projects on Health and Social Care for Neurodegenerative Diseases

 

Temat konkursu:

 
Choroby neurodegeneracyjne
 

Zakres konkursu:

 
The aim of the call is to establish a limited number of ambitious, innovative, multi-national and multi-disciplinary collaborative research projects that address health and social care delivery at the macro level (system and infrastructures) as well as (at) the individual level of patients, their carers and families. Evaluating the strengths and weaknesses of formal and informal care approaches and existing infrastructures is a prelude to implementing improved, evidence-based approaches and thereby improving the quality of life for those affected by neurodegenerative diseases and the quality of care.
Proposals on health and social care can apply to patients with any or several of the following neurodegenerative diseases:
 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion diseases
 • Motor neuron diseases
 • Huntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)
 
Szczegółowe zasady konkursu są dostępne w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania” oraz na stronie programu http://www.jpnd.eu/.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Australia, National Health and Medical Research Council
 • Belgium, Research Foundation Flanders
 • Canada, Canadian Institutes of Health Research
 • Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports
 • Denmark, Innovation Fund Denmark
 • Denmark, Velux Fonden
 • Finalnd, Academy of Finland
 • France, French National Research Agency
 • Germany, Federal Ministry of Education and Research
 • Italy, Ministry of Health
 • Ireland, Caitriona Creely
 • Luxembourg, National Research Fund
 • Netherlands, The Netherlands Organisation for Health Research and Development
 • Norway, The Research Council of Norway
 • Poland, The National Centre for Research and Development
 • Slovakia, Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic
 • Spain, National Institute of Health Carlos III
 • Sweden, Swedish Research Council
 • Switzerland, Swiss National Science Fondation
 • Turkey, Scientific and Technological Research Council of Turkey
 • United Kingdom, Medical Research Council

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
8 stycznia 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
6 marca 2018 r. godz. 23:59 CET

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.jpnd.eu/

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Kurs euro:

 
Kurs wg ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR = 4,1663 PLN
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2016.2045 zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.jpnd.eu/ 
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
tel: 22 39 07 109
faks:  22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami 
 

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w JPND:

 

Sekretariat konkursu:

 
Dr. Sabrina Voß
(+49) 228-3821 2111
 
Dr.  Olaf Krüger
(+49) 228-3821 2111
 

Link do dokumentów konkursowych:

 

 

Strona internetowa programu:

 
 
 

Materiały do pobrania:

 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-01-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-16 18:17:21.009023 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w trzecim konkursie (2018 r.)

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 8 stycznia 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.
 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Call for Proposals for Transnational Research Projects on Mental Disorders
 

Temat konkursu:

 
neurologia

 

Zakres konkursu:

 
The NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and trans-lational research proposals that combine basic and clinical approaches. For many research ques-tions, collaboration within a consortium of psychiatrists and neurologists is important and therefore encouraged, where appropriate, along with fundamental neuroscientists, and disciplines with spe-cific expertise such as e.g. neuro-pediatricians.
Research proposals should cover at least one of the following areas:
 • Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to disease must be clearly indicated.
 • Clinical research to develop novel strategies for prevention, (early) diagnosis, patient stratifica-tion, therapy, and/or rehabilitation procedures for mental disorders.
Proposals may include, among others, immuno-psychiatric approaches, studies on (epi)genetic causes of mental disorders, studies on social, environmental and biological risk and resilience fac-tors. Innovative treatment approaches may include e.g. brain stimulation, use of mobile health ap-plications, and combinations of cognitive and physical or psychosocial and pharmacological inter-ventions.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • FWF (Austria),
 • FNRS (Belgia),
 • FWO (Belgia),
 • FRQS, CIHR-INMHA, OBI (Kanada),
 • ANR (Francja),
 • BMBF (Niemcy),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • MoH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • NWO (Holandia),
 • RCN (Norwegia),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • SAS (Słowacja),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • MINECO (Hiszpania),
 • SNSF (Szwajcaria),
 • TUBITAK (Turcja).
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
8 stycznia 2018 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
8 marca 2018 r. (14:00 CET)
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/neuron_mental
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.
 

Kurs euro

 
4,1663 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2016.2045 zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.org/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
tel.: 22 39 07 109
fax: 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych

 

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w Neuron Cofund:

Sekretariat konkursu:
Ministry of Economy, Industry and Competitiveness
State Research Agency (MINECO)
Phone: +34 916 03 83 98
e-mail: 

 

Link do dokumentów konkursowych:

 
http://www.neuron-eranet.org/en/796.php

 

Strona internetowa programu:

 
 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2018-01-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-16 16:59:10.330594 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej (2018)

Uprzejmie informujemy, że 3 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłaszają otwarcie pierwszego konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:
 

 1. Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
 2. Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
 3. Material science, including bio-materials, nano-materials;
 4. Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
 5. Food science and technology, including food processing technology and food safety;
 6. Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
 7. Information and communication technologies (ICT);
 8. Space research;
 9. Unmanned aerial vehicle technologies (UAV).


NCBR przeznacza kwotę 3 000 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 5 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 

 1. Joint call announcment CHINA-POLAND
 2. Zasady udziału polskich podmiotów
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad – Wniosek Krajowy
 5. Załącznik nr 2a do Zasad – Aplication Form
 6. Załącznik nr 2b,2c,2d do Zasad – Harmonogram i Kosztorys
 7. Załącznik nr 3 do Zasad – Wykaz dokumentów załączonych do wniosku i umowy
 8. Załącznik nr 1 do Wykazu – Oświadczenie woli
 9. Załącznik nr 2 do Wykazu – Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 10. Załącznik nr 3a do Wykazu – Formularz Ewaluacyjny – jednostka naukowa
 11. Załącznik nr 3b do Wykazu – Formularz Ewaluacyjny – przedsiębiorstwo
 12. Załącznik nr 4 do Wykazu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 13. Załącznik nr 5 do Wykazu – Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
 14. Załącznik nr 6 do Wykazu – Oświadczenie bioetyczne
 15. Załącznik nr 7do Wykazu – Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
 16. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
 17. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej


Osoba kontaktowa w Polsce (NCBR):
Jan Osiński
tel.: +48 22 39 07 324
e-mail:
 
Osoba kontaktowa w Chinach (MOST):
Ms. SUN Xueping
Tel +86 10 58881370
e-mail:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2018-01-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-19 15:22:39.338853 Anna Zalewska modyfikacja
2 2018-01-03 15:22:39 Anna Grabowska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w konkursie IUSER w ramach Działania 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”

Uprzejmie informujemy, że 28 grudnia 2017 r. ogłoszony został konkurs IUSER na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 9/1.2/2017_IUSER
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-28 13:17:47.679355 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów...

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18 grudnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.
 
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej:   
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-18 11:47:35.592797 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-12-18 11:47:35 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu CORE 2018 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy, że 11 grudnia 2017 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2017. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2018. Poza konkursem CORE 2018 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich.
 
Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
 
 • projektowanie usług dla biznesu
 • rozwój i działanie systemów finansowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.
 
Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR.
 
System składania wniosków będzie otwarty do 18 kwietnia 2018 r. (14:00 CET).
 
Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.
 

Dokumenty konkursowe CORE 2018:

 
 
Pozostałe dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie FNR: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/ .
 
Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne pod koniec stycznia 2018 r. na stronie NCBR.
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 
Renata Kapera
 
Sekcja Zarządzania Programami Międzynarodowymi
 
e-mail: 
    
tel.: +48 22 39 07 435
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-15 16:56:03.84941 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017”

Ogłoszenie konkursu nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”

 

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 14.12.2017 r. ogłasza Konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

 
Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 14.12.2017 r., od godz. 8.15 do 06.02.2018 r., do godz. 16.15 pod adresem https://osf.opi.org.pl.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.
 
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” należy kierować na adres e-mail: 
 
Pliki do pobrania:
 1. Regulamin Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017”
 2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa
 3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu
 4. Niezbędne elemety umowy konsorcjum
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu
 6. Procedura aplikacyjna
 7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-01-15 13:53:32.455719 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-12-14 09:07:53.927637 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-12-14 09:07:15.801991 Anna Zalewska modyfikacja
4 2017-12-14 13:53:32 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for European Research Projects for Rare Diseases – uruchomienie czwartego konkursu

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że 7 grudnia 2017 r. uruchomiono IV międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu

 
E-Rare-3 Call for Proposals 2018 for "Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of diseases causes and/or functional validation in the context of rare diseases.”
 

Temat konkursu choroby rzadkie

 
Zakres konkursu Transnational research proposals must cover at least one of the following areas, which are equal in relevance for this call:
 • Combined multi-omics approaches (e.g. epigenomics, transcriptomics, metabolomics, proteomics, etc.) that complement genomics-based gene discovery strategies and that are driven by a lead hypothesis. These multi-omics approaches should extend beyond descriptive “-omics” data gathering, such as simple whole exome/genome sequencing for disease gene discovery. For transcriptomic and proteomic data, a strong rationale for physiological relevance of the collected sample/tissue/dataset must be available;
 • Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results, e.g. by
 • developing new computational, statistical and experimental methods for analysis and interpretation of existing multi-omic datasets or for the identification of relevant biomarkers;
 • integrating the already obtained “-omics” results to generate and test new biological models;
 • Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable insight into disease pathophysiology. Emphasis will be given to approaches that transcend a single “-omics” approach to illuminate pathomechanism. Projects that generate “-omics” data with limited integration and interpretation will be considered lower priority;
 • Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism. Projects on “simple” or “pure” gene hunts will be discouraged if they can be rationally performed at a single institution or by existing international resource centers, with the exception of studies that inform fundamentally new genetic paradigms.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • FWF (Austria),
 • FWO (Belgia),
 • FNRS (Belgia),
 • CIHR-IG (Kanada),
 • FRQS (Kanada),
 • MEYS (Czechy),
 • AKA (Finlandia),
 • ANR (Francja),
 • BMBF (Niemcy),
 • DFG (Niemcy),
 • GSRT (Grecja),
 • NKFIH (Węgry),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • MoH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • SNSF (Szwajcaria),
 • ZonMw (Holandia),
 • TUBITAK (Turcja).
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
7 grudnia 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
6 lutego 2018 r. (17:00 CET)

 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erare18

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Kurs euro

 
4,2129 (wg. EBC z dnia 7 grudnia 2017r.)

 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 1447, 2017 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2045, 2016 ze zm.).
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 299, 2015)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.erare.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Marcin Chmielewski
tel.: +48 22 39 07 109
faks: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Elżbieta Rochmińska
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w ERA-NET E-Rare-3:

 
Sekretariat konkursu:
Nika Ritsema
e-mail: 
tel.: +31 (0)70 349 54 85
 
Harald Moonen
+31 (0)70 349 53 49
 
Sonja van Weely

 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-13 16:51:20.34775 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-12-13 16:51:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, o otwarciu naboru wniosków w ramach 25 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. 
 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Inicjatywa CORNET
 

Zakres konkursu

 
Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria (FFG)
 • Belgia - Flandria (VLAIO)
 • Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
 • Holandia (NEA)
 • Kanada - Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 • Szwajcaria (BFE)
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
06.12.2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
28.03.2018 r. (12:00 CET)

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/
 
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. 
 
Data naboru wniosków krajowych Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. 
 
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 kwietnia 2018 r. 
 
Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
 
Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: 
 
Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Programów Międzynarodowych
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.
 

Kurs euro:

 
Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 06.12.2017 r. - 4.2721 pln
 
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
 
Dominika Mickiewicz
tel. +48 22 39 07 139
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail: marzena.cybulska@ncbr.gov.pl
Dział finansowy
 
Kontakt w CORNET:
 
Sekretariat konkursu:
 
Felix Rotter
+49.221.37680.337
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 25th Call for proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku międzynarodowego
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-12 16:07:41.013562 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-12-07 12:55:19.088157 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-12-07 09:27:16.178361 Anna Zalewska dodanie zdjęcia [cornet_155.jpg]
4 2017-12-07 09:27:16.082972 Anna Zalewska modyfikacja
5 2017-12-07 16:07:40 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Dziewiąty konkurs w Programie LIDER

 

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
informuje, że ogłasza dziewiąty konkurs w Programie LIDER
 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.
 
Program adresowany jest do osób, które:
 1. w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoby te przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to mogą się ubiegać o środki finansowe po ukończeniu 35 roku życia przez czas odpowiadający okresowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
 2. posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej). O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
 
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
 
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.
 
Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.
 
Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.
 
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER IX, wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.
 
Pytania dotyczące naboru w IX edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-06 10:46:26.209395 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w IV konkursie (JTC 2017)

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 5 grudnia 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - TRANSCAN-2.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 “Translational research on rare cancers”

 

Temat konkursu:

onkologia

 

Zakres konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze onkologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:
 1. Design and conduct of translational research studies exploiting/combining resources from current clinical trials, bio-repositories and epidemiology-type resources.
 2. Development and exploitation of translational research platforms (e.g., patient derived xenograft models/organoids/tissue collections) to study drug responses/resistance and toxicity, and perform drug screens or repurpose approved anticancer drugs.
 3. Implementation of precision biomarkers for better stratification of the clinical cohorts. 
 
Szczegółowy opis zakresu konkursu znajduje się w regulaminie konkursu – Call Text.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation - Flanders (FWO), Belgium, Flanders
 • Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S-FNRS), Belgium, French speaking community
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • National Cancer Institute (INCa), France
 • ARC French Foundation for Cancer Research (ARC Foundation), France
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany
 • General Secretariat for Research & Technology (GSRT), Greece
 • The Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
 • Ministry of Health (MoH), Italy
 • Alliance Against Cancer (ACC), Italy
 • Lombardy Foundation for Biomedical Research (FRRB), Italy
 • State Education Development Agency (VIAA), Latvia
 • Luxembourg National Research Fund (FNR), Luxembourg
 • Dutch Cancer Society (DCS), Netherlands
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugal
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
 • Spanish Association Against Cancer Scientific Foundation (FCAECC), Spain
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
 • The Foundation for the support of the Applied Scientific Research and Technology in Asturias (FICYT), Spain
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Taiwan
 • Scientific and Technological Research Council (TUBITAK), Turkey 

 

Data otwarcia naboru wniosków: 

5 grudnia 2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

6 lutego 2018 r. godz. 16:00 (CET) 

 

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://transcan.cbim.it/ .

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

IV kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.
 

Kurs euro:

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 05.12.2017 r. - 4.2020 

 

Status prawny konkursu:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 
Dominika Mickiewicz
tel:  +48 22 39 07 139
fax:  +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych: 
 
Wojciech Gruszczyński
tel: +48 0  22 39 07 215
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 
Kontakt do sekretariatu konkursu:
 
Joint Call Secretariat (JCS) at: 
Alliance Against Cancer (ACC)
E-mail: 
Mariangela Siler
Phone: +39 06 4990 6077

 

Materiały do pobrania:

 1. Regulamin konkursu (Call Text)
 2. Informacja dla wnioskodawców
 3. Guidelines for applicants
 4. Wzór formularza aplikacyjnego (Pre-proposal Application Form)
 5. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 6. Oświadczenie krajowe
 7. Krajowy przewodnik kwalifikowalności kosztów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-12 08:49:39.599486 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-12-07 11:29:20.18503 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-12-06 10:47:15.447086 Anna Zalewska modyfikacja
4 2017-12-05 08:49:39 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Nabór wniosków do Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych...

Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2017 r.
 
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
jako Beneficjent grantowy dla
 
Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”
 
w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
 
działając na podstawie przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 178, poz. 1200),
 
ogłasza konkurs na powierzenie grantów
 
Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum (https://lsi.ncbr.gov.pl)
w terminie: od 02 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r.
 
 
W ramach Działania 3.3. e-Pionier dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
 
 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy. 
 

Budżet konkursu i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 46 977 782,46 PLN.
 

Poziom i wartość wsparcia

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 8 mln PLN – 12 mln PLN oraz nie przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych. 
 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym Centrum.
Logowanie do systemu informatycznego Centrum możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://lsi.ncbr.gov.pl) od dnia 02 stycznia 2018 r. od godz. 08:00 do 19 stycznia 2018 r. (do godz. 16.00).
 

Zasady wyboru projektów

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie przeprowadzania 2 konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 

Termin poinformowania o wynikach konkursu 

Proces oceny wniosków - od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników - trwa do 60 dni. 
 

Procedura odwoławcza

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest od oceny formalnej oraz odwołanie od informacji o przyznaniu albo odmowie przyznania Grantu, czyli pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny odpowiednio formalnej lub merytorycznej I i II stopnia (patrz. Regulamin 2 konkursu V. Procedura składania protestów oraz VI. Procedura odwoławcza). 
 

Dokumenty do pobrania

Pełna dokumentacja do Działania 3.3 (link do strony z dokumentacją konkursową
 

Kontakt: 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach  Działania 3.3 e-Pionier prosimy przesyłać na adres .
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-12-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-12-01 15:32:15.511327 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1...

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” z woj. Lubelskim
 
Uprzejmie informujemy, że 29 listopada 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie  projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” z woj. Lubelskim.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 2/4.1.1/2017_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim.
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-11-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-11-29 18:32:14.107184 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 - otwarcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 20 listopada 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018

 

Cel konkursu:

 
rozwój współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:
 
 • BIODIVERSITY: Observatories' network on biodiversity and climate change: Coordinating data acquisition and fostering data access and transfer
 • BIOECONOMY / BIOREFINERIES: Biorefinery: Intermediate and/or high added value bioproducts
 • ICT platform for Learning and Inclusion
 • ICT for urban sustainability: Nature-based Solutions, citizen science and systemic urban planning 
 
Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 1. Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCYT
 2. Barbados: Caribbean Science Foundation, CSF
 3. Belgium: Fonds de la Recherche Scientifique, F.R.S.-FNRS
 4. Bolivia: Ministerio de Educación - Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINEDU 1
 5. Brazil: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, CNPq
 6. Brazil: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP
 7. Chile: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT
 8. Costa Rica: Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT CONICIT
 9. Cuba: Fondo de Financiamiento a la Ciencia y la Innovación, FONCI
 10. Dominican Republic: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
 11. Ecuador : Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT
 12. Finland : Academy of Finland, AKA, Research Council for Culture and Society
 13. Germany: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF
 14. Guatemala: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT
 15. Israel: Ministry of Health, CSO-MOH
 16. Mexico: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT Secretaría de Energia, SENER
 17. Panama: Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Innovación, SENACYT
 18. Peru: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC
 19. Poland: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR
 20. Spain: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, MINECO
 21. Spain: Agencia Estatal de Investigación, AEI
 22. Turkey: Turkiye Bilimsel vê Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK
 23. Uruguay: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII 

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
20 listopada 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
8 marca 2018 r., godz. 15.00 CET

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://calleranet-lac.cyted.org/

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Trzeci - czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 640 000 euro (maksymalnie 80 000 euro na jeden projekt, przewidywana liczba dofinansowanych projektów: 8).

 

Kurs euro:

 
EUR 1 = PLN 4.2311

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php.
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w do sekretariatu konkursu:
 
CYTED
 
Almudena Carrero
Tel. +34 91 603 7986
 
Laura Bonora
Tel. +34 91 603 7565
 
E-mail: 
 

Link do dokumentów konkursowych:

 
Strona internetowa programu:
 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-11-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2018-02-23 10:03:20.697583 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-12-21 09:51:26.194552 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-11-22 10:03:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Joint Transnational Call for Proposals (2018) for European Innovative Research & Technological Development Projects...

Joint Transnational Call for Proposals (2018) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine - otwarcie naboru wniosków w drugim konkursie
 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 14 listopada 2017 r. uruchomiono II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 
European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine
 

Temat konkursu

 
nanomedycyna

 

Zakres konkursu (skrót)

 
The aims of the call are:
 • To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and;
 • To encourage and enable transnational collaboration between public and private research groups from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size).
Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call: 
 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • FNRS (Belgia),
 • ETAg (Estonia),
 • FRQS (Kanada),
 • ANR (Francja),
 • VDI (Niemcy),
 • GSRT (Grecja),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • IMH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • RCL (Litwa),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • SAS (Słowacja),
 • CDTI (Hiszpania),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • MINECO (Hiszpania),
 • MoST (Taiwan),
 • TUBITAK (Turcja).
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
14 grudnia 2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
16 stycznia 2018 r. (17:00 CET)
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od 14 grudnia 2017 r. na stronie  https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2018

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Kurs euro

 
4,2381 (z dnia otwarcia konkursu, wg. EBC)

 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 

Kontakt w NCBR:

 
Marcin Chmielewski
tel.: +48 22 39 07 109
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w ENM3:

 

Sekretariat konkursu:

 
Maria Druet
tel.: +34 91 822 2530
e-mail: 

 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-11-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-11-15 18:03:35.253 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.
 
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-11-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-11-13 09:03:40.673897 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 10 października 2017 r. otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu

 
12th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy (2nd additional Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET COFUND Bioenergy Sustaining the Future - BESTF3)
 

Temat konkursu

 
Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy
 

Zakres konkursu

 
The call “Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy” aims to support innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects which contribute to a safe, environmentally friendly, reliable and economical energy supply; e.g. by:
 1. Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
 2. Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploita-tion and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG)-balances in electricity, heat and transport fuel applications

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria; Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 • Holandia; NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO)
 • Niemcy; Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 • Polska; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Szwajcaria; Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)

 

Data otwarcia naboru wniosków

 
10.10.2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
16.01.2018 r. godz. 13:00 CET – data złożenia wniosków wstępnych
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 05.06.2018 r. godz. 13:00 CET
 

Nabór wniosków

 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency – RvO) na adres:
Mr. René Wismeijer, 
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
IV kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Kurs euro

 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4.2931
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eranetbioenergy.net/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
Karolina Janczykowska
tel.: 515 061 554
e-mail: 
Sekcja Programów Sektorowych
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.:  + 48 22 39 07 215
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w ERA-NET Bioenergy:
Sekretariat konkursu:
René Wismeijer
e-mail: 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-10-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-10-11 18:15:04.796811 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs_1/4.1.1/2017_BRIK

Uprzejmie informujemy, że 29 września 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” BRIK.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 1/4.1.1/2017_BRIK.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-09-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-29 17:08:49.041297 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs 6/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 6/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-09-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-01 18:24:42.836348 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs 5/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla MŚP

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 5/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla MŚP.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-09-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-01 18:22:41.033731 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

PO IR Konkurs 8/1.2/2017 INNOSBZ

Uprzejmie informujemy, że 16 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs INNOSBZ na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 7/1.2/2017_INNOSBZ

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-08-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-08-17 08:54:20.352548 klipka modyfikacja
2 2017-08-17 08:54:20 klipka utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 1/4.1.4/2017_Projekty aplikacyjne

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-06-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-06-05 18:14:03.703648 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE

Uprzejmie informujemy, że 15 maja 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 4/1.1.1/2017
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-05-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-05-15 18:50:44.757701 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito