Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Aktualne konkursy

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 - otwarcie naboru wniosków 22-11-2017
2 Joint Transnational Call for Proposals (2018) for European Innovative Research & Technological Development Projects... 15-11-2017
3 Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji 13-11-2017
4 ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie 11-10-2017
5 Konkurs_1/4.1.1/2017_BRIK 29-09-2017
6 ERA.Net Smart Grids Plus - Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie 14-09-2017
7 Konkurs 6/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów 01-09-2017
8 Konkurs 5/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla MŚP 01-09-2017
9 PO IR Konkurs 8/1.2/2017 INNOSBZ 17-08-2017
10 Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 – druga edycja konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich 17-08-2017
11 Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2017 07-08-2017
12 II konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość 17-07-2017
13 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 05-06-2017
14 Ogłoszenie konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I, Ścieżka II, Ścieżka III 25-05-2017
15 Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2017) 16-05-2017
16 Konkurs nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE 15-05-2017
17 Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe 08-05-2017
18 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 28-04-2017
19 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 28-04-2017
20 Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 27-04-2017
21 II konkurs w ramach Programu sektorowego "GameINN" 04-04-2017
22 I konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość 31-03-2017
23 Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK 24-03-2017
24 Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2017 22-03-2017
25 Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET 2017 22-03-2017
26 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej 17-03-2017
27 Konkurs Joint Funding Action “Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN) 28-02-2017
28 Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2017 Call Programu AAL 20-02-2017
29 Trzeci konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia 16-02-2017
30 Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017 17-02-2017
31 Otwarcie czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej (2017) 15-02-2017
32 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN” 10-02-2017
33 Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw 01-02-2017
34 Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP 01-02-2017
35 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” 25-01-2017
36 Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2 25-01-2017
37 Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene 23-01-2017
38 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” 25-01-2017
39 Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie 17-01-2017
40 ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie 17-01-2017
41 Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” 12-01-2017
42 ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie 19-12-2016
43 23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET 12-12-2016
44 Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie 02-09-2016
45 Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED 16-07-2015


ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018 - otwarcie naboru wniosków

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 20 listopada 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018

 

Cel konkursu:

 
rozwój współpracy badawczej między krajami Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach następujących obszarów tematycznych:
 
 • BIODIVERSITY: Observatories' network on biodiversity and climate change: Coordinating data acquisition and fostering data access and transfer
 • BIOECONOMY / BIOREFINERIES: Biorefinery: Intermediate and/or high added value bioproducts
 • ICT platform for Learning and Inclusion
 • ICT for urban sustainability: Nature-based Solutions, citizen science and systemic urban planning 
 
Szczegółowy opis tematów konkursowych znajduje się w Terms of Reference.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 1. Argentina: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, MINCYT
 2. Barbados: Caribbean Science Foundation, CSF
 3. Belgium: Fonds de la Recherche Scientifique, F.R.S.-FNRS
 4. Bolivia: Ministerio de Educación - Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINEDU 1
 5. Brazil: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, CNPq
 6. Brazil: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP
 7. Chile: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT
 8. Costa Rica: Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT CONICIT
 9. Cuba: Fondo de Financiamiento a la Ciencia y la Innovación, FONCI
 10. Dominican Republic: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCyT
 11. Ecuador : Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT
 12. Finland : Academy of Finland, AKA, Research Council for Culture and Society
 13. Germany: Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF
 14. Guatemala: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYT
 15. Israel: Ministry of Health, CSO-MOH
 16. Mexico: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT Secretaría de Energia, SENER
 17. Panama: Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Innovación, SENACYT
 18. Peru: Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC
 19. Poland: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR
 20. Spain: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, MINECO
 21. Spain: Agencia Estatal de Investigación, AEI
 22. Turkey: Turkiye Bilimsel vê Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK
 23. Uruguay: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANII 

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
20 listopada 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
8 marca 2018 r., godz. 15.00 CET

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php 

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Trzeci - czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 640 000 euro (maksymalnie 80 000 euro na jeden projekt, przewidywana liczba dofinansowanych projektów: 8).

 

Kurs euro:

 
EUR 1 = PLN 4.2311

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php.
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja programów międzynarodowych
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w do sekretariatu konkursu:
 
CYTED
 
Almudena Carrero
Tel. +34 91 603 7986
 
Laura Bonora
Tel. +34 91 603 7565
 
E-mail: 
 

Link do dokumentów konkursowych:

 
Strona internetowa programu:
 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-11-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-11-22 15:50:04.640157 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Joint Transnational Call for Proposals (2018) for European Innovative Research & Technological Development Projects...

Joint Transnational Call for Proposals (2018) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine - otwarcie naboru wniosków w drugim konkursie
 
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 14 listopada 2017 r. uruchomiono II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 
European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine
 

Temat konkursu

 
nanomedycyna

 

Zakres konkursu (skrót)

 
The aims of the call are:
 • To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and;
 • To encourage and enable transnational collaboration between public and private research groups from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size).
Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call: 
 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • FNRS (Belgia),
 • ETAg (Estonia),
 • FRQS (Kanada),
 • ANR (Francja),
 • VDI (Niemcy),
 • GSRT (Grecja),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • IMH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • RCL (Litwa),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • SAS (Słowacja),
 • CDTI (Hiszpania),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • MINECO (Hiszpania),
 • MoST (Taiwan),
 • TUBITAK (Turcja).
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
14 grudnia 2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
16 stycznia 2018 r. (17:00 CET)
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od 14 grudnia 2017 r. na stronie  https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2018

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Czwarty kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Kurs euro

 
4,2381 (z dnia otwarcia konkursu, wg. EBC)

 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 

Kontakt w NCBR:

 
Marcin Chmielewski
tel.: +48 22 39 07 109
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w ENM3:

 

Sekretariat konkursu:

 
Maria Druet
tel.: +34 91 822 2530
e-mail: 

 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-11-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-11-15 18:03:35.253 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 listopada 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.
 
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-11-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-11-13 09:03:40.673897 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 10 października 2017 r. otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu

 
12th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy (2nd additional Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET COFUND Bioenergy Sustaining the Future - BESTF3)
 

Temat konkursu

 
Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy
 

Zakres konkursu

 
The call “Biomass as an important pillar within energy systems and the circular economy” aims to support innovative, collaborative pan-European, R&D&I projects which contribute to a safe, environmentally friendly, reliable and economical energy supply; e.g. by:
 1. Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
 2. Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploita-tion and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG)-balances in electricity, heat and transport fuel applications

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria; Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 • Holandia; NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO)
 • Niemcy; Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 • Polska; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Szwajcaria; Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)

 

Data otwarcia naboru wniosków

 
10.10.2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
16.01.2018 r. godz. 13:00 CET – data złożenia wniosków wstępnych
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 05.06.2018 r. godz. 13:00 CET
 

Nabór wniosków

 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać do Sekretariatu Konkursu (Netherlands Enterprise Agency – RvO) na adres:
Mr. René Wismeijer, 
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
IV kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Kurs euro

 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4.2931
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eranetbioenergy.net/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
Karolina Janczykowska
tel.: 515 061 554
e-mail: 
Sekcja Programów Sektorowych
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
tel.:  + 48 22 39 07 215
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w ERA-NET Bioenergy:
Sekretariat konkursu:
René Wismeijer
e-mail: 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-10-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-10-11 18:15:04.796811 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs_1/4.1.1/2017_BRIK

Uprzejmie informujemy, że 29 września 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” BRIK.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 1/4.1.1/2017_BRIK.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-09-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-29 17:08:49.041297 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA.Net Smart Grids Plus - Otwarcie naboru wniosków w 3. konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 14.09.2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach 3. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Nazwa konkursu

 
ERA.Net Smart Grids Plus, 3. konkurs
 

Temat konkursu

 
Smart Grids (inteligentne sieci elektroenergetyczne)
 

Zakres konkursu

 
Celem 3. konkursu ERA-Net Smart Grids Plus jest wspieranie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Projekty powinny rozwijać technologie, systemy i rozwiązania umożliwiające systemom energetycznym dostarczanie, przyjmowanie i wykorzystywanie do 100% energii odnawialnej. Rozumie się przez to również rozwiązania w ramach nowych lokalnych inicjatyw, powstałych w celach związanych z energetyką, a także integrację różnych regionalnych i lokalnych systemów energetycznych w większy paneuropejski system energetyczny. Trzy płaszczyzny badawcze na poziomie użytkowników, rynku i technologii (zob. sekcja 3.1 w dok. Call text) powinny stanowić integralną część projektu. Celem jest również zwiększenie poziomu gotowości technologicznej (TLR) proponowanych rozwiązań – przejście z TRL 5-6 do TRL 6-7 (zob. Annex C w dok. Call text).  

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Chorwacja, Environmental Protection and Energy Efficiency Fund
 • Dania, Energy Development and Demonstration Programme (EUDP)
 • Niemcy, Forschungszentrum Jülich GmbH
 • Norwegia, Research Council of Norway
 • Polska, National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Rumunia, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Rumunia, Ministry of National Education
 • Szwecja, Swedish Energy Agency
 • Turcja, The Scientific and Technological Research Council of Turkey
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
14 września 2017 r. 
 
Równolegle z naborem wniosków będzie trwał compulsory advisory period (14.09-14.11.2017 r.). W tym czasie Wnioskodawca powinien skontaktować się z NCBR w celu uzyskania informacji nt. projektu/konkursu, tak by składany wniosek spełniał wymogi agencji finansującej.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
14 listopada 2017 r., 14:00 CET 
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: http://www.eranet-smartgridsplus.eu/joint-calls/3rd-joint-call-2017/    
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Drugi kwartał 2018 r.  
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
 

Kurs euro

 
wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 14 września 2017 roku:  
1 EUR = 4,2843 PLN
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447,   ze zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) (z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich Wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.eranet-smartgridsplus.eu
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
Sekcja programów międzynarodowych 
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy
 

Kontakt w ERA.Net Smart Grids Plus:

 

Call Management: 

 
 • Karina Barnholt Klepper (Nordic Energy Research)
 • Marie Kjellén (Nordic Energy Research)
 
e-mail: 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU), wzorem deklaracji wekslowej oraz wzorem umowy, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-09-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-15 12:11:47.805421 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-09-15 08:58:32.455371 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-09-14 12:11:47 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs 6/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 6/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-09-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-01 18:24:42.836348 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs 5/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla MŚP

Uprzejmie informujemy, że 1 września 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 5/1.1.1/2017_„Szybka ścieżka” dla MŚP.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-09-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-09-01 18:22:41.033731 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

PO IR Konkurs 8/1.2/2017 INNOSBZ

Uprzejmie informujemy, że 16 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs INNOSBZ na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 7/1.2/2017_INNOSBZ

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-08-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-08-17 08:54:20.352548 klipka modyfikacja
2 2017-08-17 08:54:20 klipka utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 – druga edycja konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 sierpnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej:

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-08-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-08-17 08:49:16.309927 klipka utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.
Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanymi na początku 2017 r. „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”. 
 
Najważniejsze zmiany (w stosunku do naborów w ubiegłym roku): 
- rezygnacja ze składania wniosków formie papierowej – składanie wniosków w formie elektronicznej, 
- skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni, 
- zmiana listy wymaganych załączników do wniosku, 
- zmiana wniosku o dofinansowanie – dodanie oświadczeń w części I wniosku. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
EUREKA – konkurs 2/2017 
 
Cel konkursu:
 
wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
 
Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
Lista krajów dostępna jest na stronie:  http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
7 sierpnia 2017 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
9 października 2017 r., godz. 16.00 CET
 
Budżet NCBR:
 
2 mln zł na konkurs. 
 
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: 
a) w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;  
b) w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.  
 
Kurs euro:
 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
 
EUR 1 = PLN 4,2518
 
 
Status prawny konkursu:
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Informacji w sprawie konkursu udziela:
 
Kontakt w NCBR:
 
Ewelina Wildner
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail:
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.:  +48 22 39 07 215
e-mail:
Sekcja Finansowania projektów B+R
Dział Finansowy 
 
    
Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA: 
 
 
Link do strony programu: http://www.eurekanetwork.org/
 
Link do pobrania Eureka Project Form: 
 
Eureka project form guidelines: 
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 
Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA: 
 
Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu. 
 
Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries 
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. 
 
Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:
 
Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR: 
1) Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI  i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków; 
2) EUREKA Project Form; 
3) Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego. 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Beata Chmolewska
Informację wprowadził/a: Beata Chmolewska
Data wytworzenia: 2017-08-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-08-08 11:36:54.106031 Beata Chmolewska modyfikacja
2 2017-08-07 12:50:10.707085 Beata Chmolewska modyfikacja
3 2017-08-07 11:36:54 Beata Chmolewska utworzenie dokumentu

II konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza II konkurs w ramach programu
 
CyberSecIdent  - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość
 
 
Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych.
 
Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Z Programu wyłączone są aspekty prawne i regulacyjne cyberbezpieczeństwa lub cyfrowej tożsamości oraz inne pośrednie działania wpływające na bezpieczeństwo, zwłaszcza w postaci podnoszenia świadomości oraz edukacji.
 
Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023. 
 
Cele szczegółowe programu to:
 1. Wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości
 2. Wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.
 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 31 730 000 PLN.
 
Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 3 000 000 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu nie może być wyższa od 20 000 000 PLN.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl). 
 
Nabór wniosków będzie trwał od 1 sierpnia do 15 września 2017 roku (do godziny 16:00).
 
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach konkursu prosimy kierować na adres e-mail 
 
Pliki do pobrania:
 
 1. Regulamin II konkursu wraz z załącznikami:
 2. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu wraz z załącznikami:
 3. Niezbędne elementy umowy konsorcjum
 
 
Istotne informacje dotyczące podziału praw własności do rezultatów Projektu:
Pragniemy poinformować, że odpowiednie uprawnienia majątkowe do przedmiotów praw własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, ze zm.), utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.) oraz innych rezultatów realizacji Projektu nie podlegających takiej ochronie przysługiwać będą Wykonawcy oraz Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 
Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu, o których mowa powyżej, przysługiwać będzie Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Wykonawcy w proporcji odpowiadającej faktycznemu udziałowi NCBR oraz Wykonawcy w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych Projektu.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-07-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-07-17 19:01:00.091468 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4

Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 1/4.1.4/2017_Projekty aplikacyjne

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-06-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-06-05 18:14:03.703648 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni: Ścieżka I, Ścieżka II, Ścieżka III

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkursy:

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszeń oraz regulaminami konkursów wraz z załącznikami.


Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na odpowiednie adresy poczty elektronicznej: , , ,

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2017-05-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-05-25 13:02:46.096829 Anna Grabowska modyfikacja
2 2017-05-25 13:02:46 Anna Grabowska utworzenie dokumentu

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2017)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.
 
W tym roku konkurs, w odróżnieniu od poprzednich edycji, oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w następujących dziedzinach:
 

Ścieżka 1:

 

 • neuroscience,
 • energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),
 • materials science and engineering,
 • agricultural biotechnology and biocatalysis,
 • ICT – Information and Communication Technology

 

Ścieżka 2:

 

 • artificial intelligence
 
Szczegółowe informacje na temat obu ścieżek konkursu znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej materiałach.
 
Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2017 r.
 
Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 

Zasady udziału polskich podmiotów, z załącznikami:

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 2. Call Text for Polish Applicants
 3. Wzór wniosku krajowego, z załącznikami
 4. Wykaz dokumentów, z załącznikami
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku

 

Osoba kontaktowa w NCBR:

 

Konrad Kosecki
tel.: +48 22 39 07 460
e-mail: 

 

Osoba kontaktowa w MOST:

 

Ms. Hwey-Ying Lee
Tel +886-2-2737-7150
e-mail: 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-05-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-10-03 15:51:16.482633 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-05-17 11:59:07.120964 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-05-16 14:09:06.055996 Anna Zalewska modyfikacja
4 2017-05-16 15:51:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE

Uprzejmie informujemy, że 15 maja 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 4/1.1.1/2017
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-05-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-05-15 18:50:44.757701 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
 
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28  października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael
Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.
 
Termin naboru wniosków upływa 8 sierpnia 2017 r.
 
Pliki do pobrania:
 
 
Kontakt:
 
Renata Kapera
Sekcja Zarządzania Programami Międzynarodowymi
e-mail: 
tel.: +48 22 39 07 435
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-05-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-05-08 16:35:37.37905 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 PO IR, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

Uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 1/4.1.2/2017_RANB
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-28 20:05:57.014338 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1

Uprzejmie informujemy, że 28 kwietnia 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 3/1.1.1/2017
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-28 20:03:25.658435 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 kwietnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-04-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-27 12:25:43.852915 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

II konkurs w ramach Programu sektorowego "GameINN"

Uprzejmie informujemy, że 3 kwietnia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „GameINN” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 5/1.2/2017_GameINN
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-04-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-04 09:37:37.029198 klipka modyfikacja
2 2017-04-04 09:36:44.253031 klipka modyfikacja
3 2017-04-04 09:37:36 klipka utworzenie dokumentu

I konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo–programistycznych.
Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Z Programu wyłączone są aspekty prawne i regulacyjne cyberbezpieczeństwa lub cyfrowej tożsamości oraz inne pośrednie działania wpływające na bezpieczeństwo, zwłaszcza w postaci podnoszenia świadomości oraz edukacji.

 

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem wraz z załącznikami.

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.markiewicz
Informację wprowadził/a: m.markiewicz
Data wytworzenia: 2017-03-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-31 16:46:51.2001 m.markiewicz modyfikacja
2 2017-03-31 16:46:45.927189 m.markiewicz modyfikacja
3 2017-03-31 16:46:35.876697 m.markiewicz modyfikacja
4 2017-03-31 16:45:55.774063 m.markiewicz modyfikacja
5 2017-03-31 16:46:51 m.markiewicz utworzenie dokumentu

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez ABK

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 marca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-24 12:09:03.182746 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2017

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 22 lutego ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
ECSEL 2017-1 i ECSEL 2017-2
 

Temat konkursu:

 
H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)
H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)
 

Zakres konkursu:

 
ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2017
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
22 lutego 2017
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
11 maja 2017 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)
21 września 2017 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal:
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.ecsel-ju.eu/web/calls/Calls2017.php
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
 
Michał Chomczyk
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: 
 
Maria Bojanowska-Sot
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 186
e-mail: 
 

Kontakt w ECSEL JU:

 
 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-22 10:27:11.99569 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET 2017

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 14 marca 2017 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
M-ERA.NET Call 2017
 

Tematy konkursu:

 
 1. Integrated computational materials engineering (ICME)
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Multifunctional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 

Wnioskodawcy:

 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
 

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych:

 
14 marca 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

 
13 czerwca 2017 r. 
 

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

 
9 listopada 2017 r.
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny (otwarcie naboru wkrótce)
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Pierwszy kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. 
 
Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskich partnerów projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. 
 
Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
4,3221
 

Dofinansowanie:

 
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 
Rozpoczęcie finansowania projektów –  II kwartał 2018 r.
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
 
Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Katarzyna Samsel
tel.: + 48 22 39 07 156
tel. kom.:+48 515 061 556
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.
Dział zarządzania programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-28 11:09:18.83702 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-03-22 11:09:18 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
 

1. Przedmiot i cel dofinansowania

 
Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:
 
 • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
 • wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
 
Działanie powinno służyć:
 
 • zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych
i/lub
 • wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

 

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

 
Formularz realizacji działania składa polska jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.
 

3. Termin i tryb złożenia formularza realizacji działania

 
Nabór rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 (CET).
 
Formularze złożone przed tym terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Formularz realizacji działania wraz z dodatkowymi, wymaganymi dokumentami należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: , podając w tytule maila akronim działania.
 
Wzór formularza realizacji działania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania poniżej).
 
Wykaz dodatkowych dokumentów składanych razem z formularzem podany jest w pkt. 1 załącznika nr 2 do Regulaminu (do pobrania poniżej).
 

4. Wysokość dofinansowania i przyznanie środków

 
Indykatywny budżet OP przeznaczony na dofinansowanie działań wynosi 400 tys. EUR. W przypadku wystąpienia oszczędności w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu. Dofinansowanie zostanie przyznane w PLN wg kursu NBP z dnia ogłoszenia o naborze.
 
Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.
 
Złożone formularze są weryfikowane przez OP zgodnie z kryteriami weryfikacji formalnej i merytorycznej, określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu (do pobrania poniżej).
 
Jeden podmiot (w przypadku uczelni wyższych jako pojedynczy podmiot rozumiana jest każda podstawowa jednostka organizacyjna uczelni) może złożyć maksymalnie 2 formularze na realizację 2 działań, przy czym każde działanie powinno dotyczyć innego zakresu tematycznego i być realizowane przez inną grupę osób.
 
Podmioty, których formularze zostaną pozytywnie zweryfikowane otrzymają informację o przyznaniu dofinansowania wraz ze wzorem umowy.
 
Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.
 
W terminie 15 dni od zakończenia realizacji działania podmiot zobowiązany jest złożyć raport końcowy, na podstawie którego jest przekazywane dofinansowanie w formie refundacji.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w poniższym Regulaminie naboru na działania bilateralne  w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i załącznikach. W Regulaminie zostały określone m.in. stawki, według których będą rozliczane ryczałtowo koszty działania.
 

Do pobrania:

 

 
Osoby kontaktowe w NCBR:
 
Maciej Jędrzejek
tel: +48 22 39 07 160
 
Hanna Sroczyńska
tel.: +48 22 39 07 198
 
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-20 09:33:14.204329 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-03-17 09:33:14 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs Joint Funding Action “Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż 28 lutego br. otwarto nabór listów intencyjnych (Expression of Interest) w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-HDHL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Joint Funding Action “Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN)”
 

Temat konkursu:

 
Joint Funding Action “Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions – Policy Evaluation Network (PEN)”
 

Zakres konkursu:

 
The aim of the call is to establish a multi-disciplinary research network for the monitoring, benchmarking and evaluation of policies that affect dietary and physical activity as well as sedentary behavior with a standardized approach across Europe.
The Policy Evaluation Network should make use of the achievements of the DEDIPAC KH, especially Thematic Area 3 and combine it with other existing tools and frameworks (e.g. INFORMAS) to develop a consistent and sustainable approach for the evaluation and benchmarking of existing policies. The focus should be put on the comprehensive application of this newly developed standardized approach for policy evaluation. Although the network activities are supposed to build on the results of the DEDIPAC KH, the Policy Evaluation Network is explicitly not meant as a direct continuation of the DEDIPAC KH.
For the purpose of this call, policies are defined as decisions, plans, and actions that are implemented by national or regional governments to achieve specific health care goals within a society. The policies to be evaluated include:
 • Policies that directly affect dietary and physical activity as well as sedentary behavior.
 • Policies that indirectly affect the aforementioned health behaviors, for example from the field of transportation, agriculture or environment/sustainability. 
Policies addressing the consumption of alcohol, tobacco or drugs are excluded from this call.
 
Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania”.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports
 • Germany, Federal Ministry of Education and Research   represented by the Project Management Agency in the German Aerospace Centre
 • Ireland,  Health Research Board
 • Italy,  Ministry of Education, University and Research
 • Netherlands, The Netherlands Organisation for Health Research and DevelopmentNorway, The Research Council of Norway
 • Poland, The National Centre for Research and Development
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
28 lutego 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
31 marca 2017 r. godz. 14:00 UTC
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/pen
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
Kurs wg ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 1 EUR= 4,3148 PLN 
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/policy-evaluation
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Katarzyna Moczulska
tel.: 515 061 519
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Marzena Cybulska
tel.: 22 39 07 395
fax: +48 22 20 13 408
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w JPND:

 
Sekretariat konkursu:
 
Dr. Kristina Foterek 
Dr. Svenja Finck
 
DLR Project Management Agency 
Phone: +49 - 228 3821-1161, -1877
e-mail: 
 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-03 13:56:33.133831 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-03-01 14:35:47.991771 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-02-28 13:56:33 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2017 Call Programu AAL

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 15 lutego 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
AAL 2017 Call
 

Temat konkursu:

 
AAL packages/Integrated solutions - Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults
 

Zakres konkursu:

 
The aim of this call is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects. The proposal must demonstrate a clear route to market and added-value for the different types of end-users. The previous AAL calls have shown impressive results culminating in effective and practical solutions. However, many solutions address only a specific need,  have not yet been integrated and incorporated into everyday life and have not been evaluated sufficiently.
Increasingly, end-users are asking for well-integrated solutions that are intuitively useful, personalised, and take the entire life span into consideration. These include informal and formal caregivers whenever relevant. In addition, end-users-especially secondary and tertiary ones such as caregivers and policy-makers have an urgent need for proven evidence about the effects and effectiveness of AAL solutions.
The focus of the 2017 call challenge of the AAL Programme is twofold: 
 1. The  challenge  lies  in  developing  packages  integrating  different  solutions  that address the needs and wishes of end-users and add value to their lives. Since peoples’ wishes, aspirations, and needs evolve over time, packages should be designed with built-in flexibility and a variety of components in order to meet diverse individual situations and to remain attractive to end-users  over  time. End-users  expect  proposed  solutions  to  be  affordable, user-friendly, secure, and reliable. Packages should be based on existing and/or open platforms.
 2. The  challenge  lies  in  extensive  testing  and  evaluating of packages in  order  to  provide meaningful and significant results.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Austria;
 • Belgia;
 • Cypr;
 • Hiszpania;
 • Holandia;
 • Irlandia;
 • Kanada;
 • Luksemburg;
 • Norwegia;
 • Polska;
 • Portugalia;
 • Rumunia;
 • Słowenia;
 • Szwajcaria;
 • Węgry;
 • Włochy

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
15.02.2017

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
24.05.2017 (17:00 CET)
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej: http://proposals.aal-europe.eu
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
I kwartał 2018
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Kurs euro:

 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu (15-02-2017), tj. 1 EUR =  4,3015 PLN
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, ze zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ( Dz. U z 2016 r. poz. 900, ze zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ( Dz. U. z 2015 r. poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. ( Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.aal-europe.eu/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Joanna Makocka
tel. +48 22 39 07 233, +48 519 684 989
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail: 
Dział finansowy
 

Kontakt w AAL:

 
Sekretariat konkursu: AAL Association
 
Marco Carulli 
Programme Officer
+32 (0) 2 204 02 15
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 1. AAL Call 2017 text
 2. Guide for Applicants AAL Call 2017
 3. Wzór wniosku międzynarodowego (część B)
 4. National Eligibility Criteria
 5. Informacja dla wnioskodawców
 6. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 7. Przewodnik kosztów kwalifikowanych
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:
 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-20 11:31:01.57688 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Trzeci konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Uprzejmie informujemy, że 16 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina  (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze
 
Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis.
 
NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
 
Termin składania wniosków upływa 24 maja 2017 r.

 

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu:

 
1 EUR =  4,3176 PLN
 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 
 1. Announcement - Call for proposals “Optical Metrology for Production Processes, Environmental Monitoring and Bioanalysis”
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w trzecim konkursie w obszarze fotoniki
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
 5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 6. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 
Opiekun merytoryczny konkursu
 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: 
 
Opiekun finansowy konkursu
 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail: 
 

Osoby kontaktowe w Berlinie/Brandenburgii: 

 
Kwestie dofinansowania:
 
Investitionsbank Berlin
Konstantin Hanssen
Key Account Manager Energietechnik/Optik
tel.: +49 (0) 30 2125   4625
e-mail: 
 
ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg
Nabegh El Shorafa
tel.: +49 (0)331 660 - 1634
e-mail: 
 
Dirk Staake
tel.: +49 (0)331 660 – 1290
e-mail: 
 
 
Kwestie dotyczące klastra fotonicznego:
 
Gerrit Rössler 
Clustermanager Optik
tel.: +49 (0) 30 46302 - 456 
e-mail: 
 
 
Kwestie dotyczące technicznej oceny wniosków w Brandenburgii:
 
ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Dr. Jens Unruh
tel.: +49 (0)331 20029 - 200
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-17 17:49:49.614854 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-02-16 17:49:49 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 lutego 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.
 
 
Najważniejszą zmiany: 
 • rezygnacja ze składania wniosków formie papierowej - składanie wniosków w formie elektronicznej,
 • skrócenie czasu na poprawę formalną wniosków z 14 do 7 dni,
 • zmiana listy wymaganych załączników do wniosku,
 • zmiana wniosku o dofinansowanie - dodanie oświadczeń w części I wniosku. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
EUREKA - konkurs 1/2017 

 

Cel konkursu:

 
wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
Lista krajów dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
17 lutego 2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
10 kwietnia 2017 r., godz. 16.00 CET
 

Budżet NCBR:

 
2 mln zł na konkurs.
 
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć: 
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.  
 

Kurs euro:

 
Wysokość dofinansowania projektu EUREKI przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu EUREKA Project Form wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków:
 
EUR 1 = PLN 4.3305
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 

Kontakt w NCBR:

 
Ewelina Wildner
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w projektach EUREKA:

 

 

Link do strony programu:

 
 

Link do pobrania Eureka Project Form:

 
 

Eureka project form guidelines:

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR.

 

Informacje o kolejnym naborze wniosków ramach Inicjatywy EUREKA: 

 
Uprzejmie informujemy, że drugi nabór wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA zostanie ogłoszony 20.08.2017 r. i potrwa do 22.10.2017 r
 

Ogólne informacje o tworzeniu konsorcjów międzynarodowych w ramach Inicjatywy EUREKA: 

 
Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Lista krajów dostępna jest na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w ten sposób, aby udział podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 75% całkowitego kosztu projektu.
 
Każdy kraj uczestniczący w Inicjatywie EUREKA ma własne zasady dofinansowania projektów. Różne są m.in. terminy naborów, sposoby i kryteria oceny projektów. Dlatego zalecamy, aby każdy członek konsorcjum międzynarodowego skontaktował się z biurem EUREKI w swoim kraju i poznał zasady udziału przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dane kontaktowe do koordynatorów EUREKI w różnych krajach znajdą Państwo na stronie: http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries
 
Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. 
 

Informacja dla wnioskodawców, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie w NCBR:

 
Wnioskodawcy, którzy nie ubiegają się o dofinansowanie NCBR i chcieliby realizować projekty EUREKI z własnych środków, powinni złożyć do NCBR: 
 1. Pismo, w którym poproszą o wsparcie projektu w celu uzyskania statusu EUREKI  i zadeklarują, że nie będą ubiegać się o środki z NCBR oraz sfinansują udział w projektu z własnych środków;
 2. EUREKA Project Form;
 3. Kopię umowy o współpracy między partnerami konsorcjum międzynarodowego. 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-20 09:10:08.401163 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-02-17 09:10:08 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej (2017)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) z Singapuru ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następującym obszarze:
 

“Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications”

 

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2017 r. 

 
Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować przy wypełnianiu dokumentacji konkursowej kurs Euro ustalony przez Europejski Bank Centralny na dzień otwarcia konkursu, tj. 15 lutego 2017 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 

Zasady udziału polskich podmiotów, z załącznikami:

 1. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 2. Call Text for Polish Applicants
 3. Wzór wniosku krajowego, z załącznikami
 4. Wykaz dokumentów, z załącznikami
 5. Kryteria oceny formalnej wniosku
 6. Kryteria oceny merytorycznej wniosku

 

Osoba kontaktowa w NCBR:

 
Konrad Kosecki
tel.: +48 22 39 07 460
e-mail: 
 

Osoba kontaktowa w A*STAR:

 
Dr. Stephanie Yang
tel: +65 6826 6251
e-mail: 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-15 17:49:32.54214 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN”

Uprzejmie informujemy, że 10 lutego 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „WoodINN” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 4/1.2/2017_WoodINN

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-10 14:53:00.258378 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie/POIR/Aktualne nabory/Konkurs 2/1.1.1/2017_Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-10 14:53:37.75711 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-02-01 14:53:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.  


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie/POIR/Aktualne nabory/Konkurs 1/1.1.1/2017

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-09 08:16:51.786862 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-02-01 08:16:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”

Uprzejmie informujemy, że 25 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-25 18:02:24.098535 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Eurostars-2 Cut-off 7 
 

Cel konkursu:

 
wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju
 

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
Lista krajów dostępna jest na stronie:  https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
2 marca 2017 r., godz. 20.00 CET
 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Trzeci - czwarty kwartał 2017 r.
 

Budżet NCBR:

 
750 000 EUR na konkurs. 
 
Uwaga: finansowanie projektów wybranych do dofinansowania w 7 konkursie programu Eurostars-2 będzie możliwe od 2018 roku, dlatego sugerujemy, aby we wnioskach o dofinasowanie zaplanować rozpoczęcie projektu na styczeń 2018 lub później.
 

Kurs euro:

 
EUR 1 = PLN 4,3641 (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 25.01.2017 r.) 
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).
 

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 

Kontakt w NCBR:

 
Ewelina Wildner 
tel.: +48 22 39 07 123
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    

Dokumenty dotyczące zasad dofinansowania przez NCBR uczestnictwa polskich podmiotów w programie Eurostars-2:

 
Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie zostaną opublikowane zaktualizowane Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars-2.  
 

Dopuszczalny poziom intensywności pomocy publicznej:

Typ wnioskodawcy Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla badań przemysłowych lub prac rozwojowych 
Mikro-/Mały przedsiębiorca  60% kosztów kwalifikowalnych 
Średni przedsiębiorca  50% kosztów kwalifikowalnych
 
Zachęcamy do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Informacje o kolejnym naborze wniosków Programu Eurostars-2: 

 
Uprzejmie informujemy, że 8 konkurs w ramach programu Eurostars-2 zostanie zamknięty 14 września 2017 r. (do godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego).  
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-26 09:31:53.734006 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-01-25 09:31:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 11.01.2017 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu FLAG-ERA II. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii grafenowych.
 

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Nazwa konkursu

 
FLAG-ERA Call 2017
 

Tematy konkursu

 
Graphene JTC areas - Applied research and innovation
 
 1. In-situ and ex-situ quality control of GRMs
 2. Controlling doping in high quality large-area graphene
 3. GRMs for smart textiles
 4. Functional coatings using GRMs
 5. GRMs for corrosion prevention and as lubricants
 6. GRMs for thermal management and thermoelectrics
 7. Biorecognition of specific disease markers using GRMs
 8. Highly selective gas sensors based on GRMs
 9. GRM-based bioelectronic technologies 

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 
 • Fund for Scientific Research FNRS - Belgium
 • Bulgarian National Science Fund BNSF - Bulgaria
 • German Research Foundation DFG - Germany
 • Ministerio de Economía y Competitividad - Agencia Estatal de Investigación MINECO-AEI - Spain
 • Agence Nationale de la Recherche ANR - France
 • General Secretariat for Research & Technology GSRT - Greece
 • National Research, Development and Innovation Office NKFIH - Hungary
 • Ministry for Education, University and Research MIUR - Italy
 • Research council of Lithuania LMT - Lithuania
 • Valsts izglitibas attistibas agentura - VIAA - Latvia
 • Netherlands Organisation for Scientific Research NWO - Netherlands
 • National Centre for Research and Development NCBR - Poland
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding UEFISCDI - Romania
 • The Swedish Research Council (VR) and the Swedish Governmental Innovation Agency (VINNOVA) - Sweden
 • Ministry of Education Science and Sport MIZS - Slovenia
 • Slovak Academy of Sciences SAS - Slovakia
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey TUBITAK - Turkey
 

Wnioskodawcy

 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi z polskimi przedsiębiorcami.

 

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych

 
11 stycznia 2017
 

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

 
14 marca 2017
 

Data naboru wniosków pełnych

 
Lipiec 2017
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny (otwarcie naboru wkrótce)
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 
Czwarty kwartał 2017
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. 
 
Wniosek powinien zawierać opis zadań realizowanych wyłącznie przez polskiego partnera projektu, ich harmonogram oraz kosztorys. 
 
Przedsiębiorca do wniosku dołącza następujące dokumenty:
 • Informację o uzyskanej pomocy publicznej innej niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną,
 • Analizę porównawczą - (efekt zachęty) wykazująca spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów dzięki otrzymaniu pomocy:
  • znaczące zwiększenie rozmiaru projektu,
  • znaczące zwiększenie zasięgu projektu,
  • znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt,
  • znaczące przyspieszenie zakończenia projektu (dotyczy tylko dużego przedsiębiorcy).
 
Wnioski zostaną zaopiniowane pod względem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Wysokość maksymalnego dofinansowania na projektu

 
250 000 euro
 

Kurs euro

 
4,3684
 

Dofinansowanie

 
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 

Rozpoczęcie finansowania projektów

 
Styczeń 2018
 

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
 
Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/
 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR

 
Katarzyna Samsel
tel.: + 48 22 39 07 156
tel. kom.:+48 515 061 556
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH.
Dział zarządzania programami
 

Kontakt w sprawach finansowych

 
Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy
 

Strona internetowa programu

 
 
 

Materiały do pobrania:

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-23 15:17:10.698969 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”

Uprzejmie informujemy, że 20 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 2/1.2/2017_InnoNeuroPharm
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-25 17:58:56.988772 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy, że 16 grudnia 2016 r. agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2017. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Procedura konkursowa, w tym ocena wniosków będzie odbywać się zgodnie z regułami konkursu CORE 2017. Poza konkursem CORE 2017 nie jest przewidziany odrębny nabór wniosków dla projektów polsko-luksemburskich. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:
 
 • projektowanie usług dla biznesu
 • rozwój i działanie systemów finansowych
 • bezpieczeństwo informacji
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.
 
Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR.
 
System składania wniosków będzie otwarty od połowy lutego 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. (14:00 CET).
 
Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR, jak i FNR, zgodnie z zasadami krajowymi.
 

Dokumenty konkursowe CORE 2017:

 
 
Pozostałe dokumenty konkursowe oraz dodatkowe informacje o konkursie dostępne są na stronie FNR: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/.
 
Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców będą dostępne w lutym 2017 r. na stronie NCBR.
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 
Renata Kapera
 
Sekcja Zarządzania Programami Międzynarodowymi
 
e-mail: 
    
tel.: +48 22 39 07 435
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-17 14:47:02.562404 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 11 stycznia 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu

 

Call for Proposals for  Research projects on Synaptic Dysfunctions in Disorders of the Central Nervous System
 

Temat konkursu

 
Neurologia
 

Zakres konkursu

 
The ERA-NET NEURON funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals that combine basic and clinical approaches. There-fore, the participation of clinicians is encouraged.
 
Research proposals should cover at least one of the following areas:
 • Fundamental research on the pathogenesis and/or aetiology of synaptopathies. This may include the development of innovative or shared resources and new technologies for prevention, diagnosis or therapy of disease.
 • Clinical research, including the exploitation of existing clinical data sets, to develop new strategies for prevention, diagnosis, and therapy for diseases in which synaptic dysfunction plays a key role.
The research proposals should focus on common neurological and mental disorders or cross-disease approaches. They may encompass the entire lifespan.
The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding. There should be a clear added value in funding the collaboration over the individual projects.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • FWF (Austria),
 • FNRS (Belgia),
 • FWO (Belgia),
 • FRQS (Kanada),
 • AKA (Finlandia),
 • ANR (Francja),
 • BMBF (Niemcy),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • The National Technological Innovation Authority (Izrael),
 • MoH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • NWO (Holandia),
 • RCN (Norwegia),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • SAS (Słowacja),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • (MINECO) Hiszpania,
 • SNSF (Szwajcaria),
 • TUBITAK (Turcja).
 

Data otwarcia naboru wniosków

 
11 stycznia 2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków

 
14 marca 2017 r. (14:00 CET)
 

Nabór wniosków

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie http://www.neuron-eranet.org/en/702.php
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
Czwarty kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 250 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.
 

Kurs euro:

 
4,3703

 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.org/

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Marcin Chmielewski
tel.: 22 39 07 109
faks: 22 20 13 408
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych

 

Kontakt w sprawach finansowych:

 
Natalia Dębecka
tel.: 22 39 07 145
faks: 22 20 13 408
e-mail: 
Dział finansowy

 

Kontakt w Neuron Cofund:

 

Sekretariat konkursu:

 
Maria Druet
tel.: (+34) 91 822 2530
e-mail: 

 

Link do dokumentów konkursowych:

 
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-17 13:22:21.375766 Anna Zalewska modyfikacja
2 2017-01-17 13:22:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM”

Uprzejmie informujemy, że 10 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Aktualne nabory/ Konkurs_1/1.2/2017_INNOCHEM
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-12 13:55:27.714941 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2016 r. otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Transnational Call for Research & Innovation Projects in Maritime and Marine Technologies
 

Temat konkursu:

 
Maritime and Marine Technologies for a new Era
 

Zakres konkursu Five Priority Areas (PAs):

 
PA1: Environmentally friendly maritime technologies
PA2: Development of novel materials and structures
PA3: Sensors, automation, monitoring and observations
PA4: Advanced manufacturing and production
PA5: Safety and security
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 
 • Argentyna,
 • Białoruś,
 • Belgia,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • RPA,
 • Rumunia,
 • Turcja,
 • Włochy.
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
15.12.2016 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
31.03.2017 r., 17:00 CET
 
W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny wniosek w języku angielskim do 08.09.2017 r. godz. 17:00 CET.
 

Nabór wniosków:

 
Wnioski wstępne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie: www.martera.eu
 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2017 r./ I kwartał 2018 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 

Kurs euro:

 
kurs z dnia otwarcia konkursu EUR 1 = PLN 4,445
 

Status prawny konkursu:

 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.martera.eu

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 
Karolina Janczykowska
tel: 515 061 554, 22 39 07 293
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami

 

Kontakt w ERA-NET MarTERA:

 
Sekretariat konkursu:
Filiz Aslan
+49 30 20199-554
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-19 17:12:25.287093 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, o otwarciu naboru wniosków w ramach 23 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Inicjatywa CORNET
 
Zakres konkursu:
 
badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych
 
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria (FFG)
 • Belgia - Flandria (VLAIO)
 • Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
 • Czechy (MPO)
 • Kanada - Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
12-12-2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
29-03-2017 r. (12:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.
 
Data naboru wniosków krajowych:
 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 29 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 12 kwietnia 2017 r. 
Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: 
Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 12.12.2016 r. – 4,4530
 
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail: 
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail: 
Dział finansowy
 
Kontakt w CORNET
 
Sekretariat konkursu:
 
Felix Rotter
+49.221.37680.337
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 23rd Call for proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku międzynarodowego
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-12-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-12 18:54:58.125539 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż 1 września otwarto nabór wniosków w międzynarodowym konkursie organizowanego w ramach programu Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu fotoniki.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund
 
Temat konkursu:
 
fotonika
 
Zakres konkursu:
 
The most relevant sensing technologies with the highest impact on the human life relate to the following five application areas: 
 • Safety including food safety
 • Civil security
 • Manufacturing/production
 • Environmental monitoring
 • Medical applications
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
 • Austria (koordynator) -  Austrian Research Promotion Agency (FFG)
 • Flandria (Belgia) - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
 • Izrael - MATIMOP-ISERD
 • Niemcy - DI Technologiezentrum GmbH - Funding Agency on behalf of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT)
 • Toskania (Włochy) - Regione Toscana
 • Turcja - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
 • Wielka Brytania - Innovate UK
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
1 września 2016 r. 
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
Wnioski wstępne: 5 grudnia 2016 r. 
Wnioski pełne: 29 marca 2017 r.
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu: https://photonicsensing.eu/
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
III kwartał 2017 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 500 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,3645
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://photonicsensing.eu/call-2016/
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Michał Chomczyk 
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: 
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami 
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: 
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-02 15:07:34.502526 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA TRZECI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED. 
 
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
 
 1. kardiologii i kardiochirurgii
 2. onkologii
 3. neurologii i zmysłach
 4. medycynie regeneracyjnej 

 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych
 
Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 115 mln PLN.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl i otwarty będzie 15 września b.r.
 
Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:
 
Pliki do pobrania:
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-07-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-02 13:27:14.58769 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-09-23 06:44:34.835605 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-08-26 09:49:14.231246 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-07-16 11:05:01.428731 Anna Zalewska modyfikacja
5 2015-07-16 13:27:14 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito