Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Komitet sterujący

drukuj
A A A

Członkowie Komitetu Sterującego do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa:

 

 • Kurowski Robert - Przewodniczący Komitetu
 • Bednarek Jakub
 • Majchrzak Henryk
 • Synowiecki Andrzej
 • Szeremietiew Romuald
 • Świtalski Michał
 • Weremiuk Sławomir

 

Zadania Komitetu Sterującego:

 1. przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach których są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej „badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi
 2. określanie zakresów tematycznych badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 3. koordynowanie realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych lub innych zadań Centrum;
 4. wyrażanie opinii w sprawach okresowych sprawozdań i końcowego sprawozdania z realizacji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych, w ramach którego są realizowane badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 5. przygotowywanie propozycji podziału środków finansowych, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 6. ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
 7. ustalanie i ogłaszanie regulaminów konkursów, o których mowa w pkt 6;
 8. wyznaczanie ekspertów lub zespołów ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6;
 9. przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi list rankingowych pozytywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w konkursach, o których mowa w pkt 6;
 10. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w art. 40 ust. 2;
 11. końcowa ocena merytoryczna projektów, o których mowa w pkt 6.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Wojciech Piotrowicz
Informację wprowadził/a: Wojciech Piotrowicz
Data wytworzenia: 2011-01-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-22 08:15:19.015613 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-05-13 09:40:06.075625 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-01-21 12:14:18.709145 Anna Zalewska modyfikacja
4 2011-01-18 08:45:00 Wojciech Piotrowicz utworzenie wpisu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito