Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Postępowania zwolnione z ustawy PZP

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 Szacowanie wartości zamówienia - projekt "Beneficjent" etap I - pozyskanie bazy teleadresowej firm MŚP z sektora B+R 20-04-2017
2 Szacowanie wartości zamówienia - duży druk 14-04-2017
3 Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi transportowej w Niemczech 13-04-2017
4 Szacowanie wartości zamówienia - kompleksowe przygotowanie stoiska NCBR na potrzeby 21. Pikniku Naukowego 04-04-2017
5 Zapytanie ofertowe - mały druk 31-03-2017
6 Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Ryzykiem” 27-03-2017
7 Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie koncepcji, treści i projektu graficznego raportu rocznego NCBR za 2016 r. 14-03-2017
8 Szacowanie wartości zamówienia - mały druk 13-03-2017
9 Świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego związanych m. in. z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach wdrażanych... 08-03-2017
10 Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usługi nagrania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" 07-03-2017
11 Zapytanie ofertowe - usługa transportowa w Niemczech 03-03-2017
12 Świadczenie usług w zakresie weryfikacji w bazach dłużników sytuacji finansowej wskazanych przez Zamawiającego podmiotów... 27-02-2017
13 Zapytanie ofertowe - publikacja materiałów informacyjnych w prasie akademickiej 08-02-2017
14 Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa systemu gaśniczego montowanego w szafach typu RACK 28-11-2016
15 Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wraz z montażem zasilaczy awaryjnych UPS 25-10-2016
16 Zapytanie ofertowe - serwis systemu LSI 20-10-2016
17 Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa trzech wysokowydajnych urządzeń skanujących 17-10-2016
18 Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego NCBR za rok 2016 11-10-2016
19 Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali... 03-10-2016
20 Zapytanie o wycenę usługi utrzymania systemu LSI 03-10-2016
21 Zapytanie ofertowe na dostawy wody w butlach 18,9 l 19-09-2016
22 Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali... 16-09-2016
23 Szacowanie wartości zamówienia – Organizacja szkolenia z zakresu negocjacji wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną 12-09-2016
24 Zapytanie ofertowe - Analiza dotycząca możliwości rozwoju i zastosowań technologii koherentnej modyfikacji węgla 06-09-2016
25 Zapytanie ofertowe na usługę trenerską z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dla pracowników NCBR 16-08-2016
26 Szkolenie dwudniowe stres w pracy kontrolera 12-08-2016
27 Zapytanie ofertowe – Szkolenie dotyczące stresu w pracy kontrolera - POSTĘPOWANIE ANULOWANE 04-08-2016
28 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną 27-07-2016
29 Rozeznanie cenowe usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1 13-07-2016
30 Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 12-07-2016
31 Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz usługą hotelarsko... 23-06-2016
32 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu osobowego 29-04-2016
33 Zapytanie ofertowe - usługi konferencyjne i hotelowe w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów 28-04-2016
34 Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek biurowych 20-04-2016
35 Zapytanie ofertowe na realizację badania ankietowego z wnioskodawcami 1. i 2. konkursu Programu Innotech 13-04-2016
36 Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek biurowych 11-04-2016
37 Zapytanie ofertowe - ewaluacja on-going wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez NCBR 29-03-2016
38 Ewaluacja biznesplanów tworzonych w ramach konkursu „Teaming for Excellence” przez konsorcja zarządzane przez NCBR 23-03-2016
39 Zapytanie ofertowe - magazynowanie i wysyłka książek 22-03-2016
40 Zapytanie ofertowe - organizacja warsztatów z zakresu procesowego tworzenia usług 21-03-2016
41 Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii komercjalizacji czujników i sieci czujników do monitoringu środowiska naturalnego 29-02-2016
42 Zapytanie ofertowe - zagraniczny kurs stażowo-szkoleniowy 26-02-2016
43 Zapytanie ofertowe - wykonanie prac graficznych 24-02-2016
44 Przygotowanie i publikacja depesz w internetowym serwisie informacyjnym oraz wysyłka zaproszeń do dziennikarzy 19-02-2016
45 Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji, treści oraz projektu graficznego raportu rocznego NCBR za rok 2015 11-02-2016
46 Zapytanie ofertowe - dostęp on-line do systemu informacji prawnej 19-01-2016
47 Usługa transmisji na żywo (on-line) wraz z nagrywaniem spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 19-01-2016
48 Zapytanie ofertowe - analiza potencjalnych produktów/usług oraz przygotowanie modeli biznesowych na potrzeby projektu WCE 19-01-2016
49 Zapytanie ofertowe - elektroniczny monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 18-01-2016
50 Szacowanie wartości zamówienia – Stoisko NCBR na 20. Piknik Naukowy 13-01-2016
51 Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń NCBR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 13-01-2016
52 Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie audytu realizacji umów podpisanych przez Centrum z 10 funduszami zalążkowymi Bridge Alfa 18-12-2015
53 Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję audycji radiowych dot. projektów unijnych 26-11-2015
54 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej PO WER na nośnikach typu backlight i ekranach video... 24-11-2015
55 Organizacja i przygotowanie wizyty studyjnej dla pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 23-11-2015
56 Zapytanie ofertowe - dostawa prasy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w roku 2016 12-11-2015
57 Zapytanie ofertowe – usługi doradcze 30-10-2015
58 Zapytanie ofertowe - usługi doradcze 26-10-2015
59 Zapytanie ofertowe - wykonanie badania ewaluacyjnego o charakterze on-going identyfikującego dobre praktyki... 26-10-2015
60 Zapytanie ofertowe - usługa content marketingu 26-10-2015
61 Zapytanie ofertowe - sporządzenie ekspertyzy pn. Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII... 15-10-2015
62 Zapytanie oferotwe - multimedialne depesze informacyjne 25-09-2015
63 Zapytanie ofertowe - przygotowanie kompleksowej analizy rynku na potrzeby projektu ICRI-BioM 17-09-2015
64 Zapytanie ofertowe - przygotowanie oraz publikacja cyklu 4 materiałów od redaktorskich na temat innowacyjności 07-09-2015
65 Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu audycji radiowych 11-08-2015
66 Zapytanie ofertowe na przygotowanie dla NCBR kalendarzy na 2016 r. 07-08-2015
67 Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu 20 miniaudycji prezentujących innowacyjne wynalazki z kraju i ze świata 03-08-2015
68 Zapytanie ofertowe na usługi poligraficzne w zakresie druku materiałów informacyjno-promocyjnych 24-07-2015
69 Zapytanie ofertowe na przygotowanie generatora do obsługi naboru wniosków oraz świadczenia usług wsparcia technicznego 17-07-2015
70 Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu audycji radiowych 17-07-2015
71 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach typu backlight 15-07-2015
72 Zapytanie ofertowe na usługę publikacji materiału informacyjnego w prasie o zasięgu ogólnopolskim 29-06-2015
73 Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych 03-07-2015
74 Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie audytu zewnętrznego Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015 29-06-2015
75 Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz finansowych przedsiębiorstw 26-06-2015
76 Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych 19-06-2015
77 Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz finansowych przedsiębiorstw 18-06-2015
78 Zapytanie ofertowe - organizacja sześciu 2-dniowych szkoleń dla pracowników Działu Finansowego NCBR 03-06-2015
79 Zapytanie ofertowe - usługa opracowania publikacji 03-06-2015
80 Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie swiadczone na potrzeby spotkan organizowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 02-06-2015
81 Zapytanie ofertowe - produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR 29-05-2015
82 Zapytanie ofertowe -... 29-05-2015
83 Zapytanie ofertowe - zakup abonamentu na dostęp do systemu antyplagiatowego 28-05-2015
84 Zapytanie ofertowe - merytoryczna współpraca redakcyjna z dziennikiem… 25-05-2015
85 Zapytanie ofertowe - napisanie artykułów przeznaczonych do publikacji w tygodniku ogólnopolskim 25-05-2015
86 Zapytanie ofertowe - przygotowanie stoiska NCBR w związku z udziałem w pikniku z okazji Dnia Dziecka 07-05-2015
87 Zapytanie ofertowe na... 28-04-2015
88 Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu 9 odcinków programu o tematyce informacyjno-edukacyjnej 22-04-2015
89 Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych 16-04-2015
90 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników NCBR w zakresie ochrony własności przemysłowej 09-04-2015
91 Zapytanie ofertowe na publikację komunikatów w internetowym serwisie informacyjnym 01-04-2015
92 Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne/napisanie podręcznika z zakresu pomocy publicznej 31-03-2015
93 Merytoryczna współpraca redakcyjna z tygodnikiem o zasięgu ogólnopolskim na przygotowanie cyklu trzech artykułów tematycznych 16-03-2015
94 Zapytanie ofertowe - wykonanie usług opracowania projektu i publikacji artykułów sponsorowanych w tygodniku ogólnopolskim 10-03-2015
95 Współpraca redakcyjna przy czteroodcinkowym cyklu eksperckim dotyczącym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 09-03-2015
96 Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny „Know-How dotyczącego wyników badań oraz praktycznego zastosowania HOE” 05-03-2015
97 Zapytanie ofertowe na przygotowanie cyklu 5 miniaudycji 04-03-2015
98 Zapytanie ofertowe na szkolenie z zakresu treningu skuteczności osobistej 03-03-2015
99 Zapytanie ofertowe na szkolenie z zakresu komunikacji i budowania efektywnego zespołu 03-03-2015
100 Zapytanie ofertowe na weryfikację zadłużenia wnioskodawców i beneficjentów 25-02-2015
101 Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych 25-02-2015
102 Zapytanie ofertowe dot. realizacji doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych 20-02-2015
103 Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi wykonania analizy oraz raportu 13-02-2015
104 Zapytanie ofertowe na przygotowanie stoiska wystawienniczego NCBR na potrzeby 19. Pikniku Naukowego 09-02-2015
105 Zapytanie ofertowe na publikację komunikatów w internetowym serwisie informacyjnym 06-02-2015
106 Zapytanie ofertowe dot. realizacji doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych 21-01-2015
107 Zapytanie ofertowe - monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 16-01-2015


Szacowanie wartości zamówienia - projekt "Beneficjent" etap I - pozyskanie bazy teleadresowej firm MŚP z sektora B+R

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-04-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-20 09:03:13.345646 klipka dodanie pliku [formularz_szacunkowej_wyceny-projekt_beneficjet.docx]
2 2017-04-20 09:03:13.288754 klipka dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-projekt_beneficjet.pdf]
3 2017-04-20 09:03:13.048866 klipka modyfikacja
4 2017-04-20 09:03:12 klipka utworzenie dokumentu

Szacowanie wartości zamówienia - duży druk

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-04-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-14 11:44:47.045778 klipka utworzenie dokumentu
2 2017-04-14 11:44:47.000095 klipka dodanie pliku [formularz_ofertowy-duzy_druk.docx]
3 2017-04-14 11:44:46.948101 klipka dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-duzy_druk.pdf]

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi transportowej w Niemczech

Rejestr zmian:

Autor informacji: s.szczesniak
Informację wprowadził/a: s.szczesniak
Data wytworzenia: 2017-04-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-13 19:11:07.57388 s.szczesniak dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_2017_2.pdf]
2 2017-04-13 19:11:07.520572 s.szczesniak modyfikacja
3 2017-04-13 19:10:26.521127 s.szczesniak usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_2017.pdf]
4 2017-04-13 19:10:26.469823 s.szczesniak modyfikacja
5 2017-04-13 19:11:07 s.szczesniak utworzenie dokumentu
6 2017-04-13 19:02:38.947563 s.szczesniak dodanie pliku [formularz_ofertowy_i_zalaczniki.pdf]
7 2017-04-13 19:02:38.876713 s.szczesniak dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_2017.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - kompleksowe przygotowanie stoiska NCBR na potrzeby 21. Pikniku Naukowego

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-04-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-04 11:35:33.800577 klipka utworzenie dokumentu
2 2017-04-04 11:35:33.758551 klipka dodanie pliku [formularz_szacunkowy-21.pn.docx]
3 2017-04-04 11:35:33.683914 klipka dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-21.pn.pdf]

Zapytanie ofertowe - mały druk

Z uwagi na wcześniejszy błęd w edytowalnej wersji formularza ofertowego informuję, że wiążące są ilości uwzględnione w zapytaniu ofertowym.

Zaktualizowana wersja formularza w załączeniu.

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-03-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-11 11:05:45.039991 klipka dodanie pliku [wybor_wykonawcy-maly_druk.pdf]
2 2017-04-11 11:05:44.891645 klipka modyfikacja
3 2017-04-05 22:13:49.42386 klipka dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
4 2017-04-05 22:13:49.343173 klipka usunięcie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
5 2017-04-05 22:13:49.175623 klipka modyfikacja
6 2017-04-04 11:08:48.131031 klipka modyfikacja
7 2017-04-04 11:07:59.522622 klipka modyfikacja
8 2017-04-04 11:02:13.730572 klipka dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
9 2017-04-04 11:02:13.640655 klipka usunięcie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
10 2017-04-04 11:02:13.498128 klipka modyfikacja
11 2017-03-31 11:05:44 klipka utworzenie dokumentu
12 2017-03-31 11:54:05.481177 klipka dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk_2.docx]
13 2017-03-31 11:54:05.435881 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-maly_druk.pdf]

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Ryzykiem”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-27 09:08:33.255887 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2017-03-27 09:08:33.169264 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_zarzadzanie_ryzykiem_27_03_17.doc]
3 2017-03-27 09:08:33.093981 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie__ofertowe_szkolenie_zarzadzane_ryzykiem__27_03_17.doc]
4 2017-03-27 09:08:33.050288 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie__ofertowe_szkolenie_zarzadzane_ryzykiem__27_03_17.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie koncepcji, treści i projektu graficznego raportu rocznego NCBR za 2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-03-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-14 13:10:32.528139 klipka utworzenie dokumentu
2 2017-03-14 13:10:32.495798 klipka dodanie pliku [formularz_ofertowy_raport_roczny.docx]
3 2017-03-14 13:10:32.436502 klipka dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa-raport_roczny_za_2016r.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia - mały druk

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2017-03-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-13 11:08:18.587618 klipka utworzenie dokumentu
2 2017-03-13 11:08:18.555597 klipka dodanie pliku [formularz_ofertowy-maly_druk.docx]
3 2017-03-13 11:08:18.508214 klipka dodanie pliku [zapytanie_o_wartosc_szacunkowa_maly_druk.pdf]

Świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego związanych m. in. z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach wdrażanych...

Świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego związanych m. in. z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-04-05 09:56:11.936482 s.szczesniak dodanie pliku [2017_04_05_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
2 2017-04-05 09:56:11.705835 s.szczesniak modyfikacja
3 2017-03-21 15:30:21.779953 Anna Zalewska dodanie pliku [2017_03_21_protokol_z_otwarcia_ofert_doradztwo_podatkowe.pdf]
4 2017-03-21 15:30:21.671393 Anna Zalewska modyfikacja
5 2017-03-17 11:30:54.545035 Anna Zalewska dodanie pliku [2017_03_17_lista_zlozonych_ofert_doradztwo_podatkowe.pdf]
6 2017-03-17 11:30:54.414557 Anna Zalewska modyfikacja
7 2017-03-14 09:59:18.031893 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_wykonawcow_doractwo_podatkowe.pdf]
8 2017-03-14 09:59:17.861761 Anna Zalewska modyfikacja
9 2017-03-08 09:56:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2017-03-08 15:46:21.497646 Anna Zalewska dodanie pliku [2017_03_08_formularz_oferty_doradztwo_podatkowe.docx]
11 2017-03-08 15:46:21.453282 Anna Zalewska dodanie pliku [2017_03_08_zapytanie_ofertowe_na_doradztwo_podatkowe.pdf]

Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usługi nagrania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju"

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_nagranie.pdf zapytanie_ofertowe_nagranie.pdf

Zapytanie ofertowe

protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania.pdf protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania.pdf

Protokół z oceny i wyboru ofert

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-16 11:17:41.112788 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania.pdf]
2 2017-03-16 11:17:41.067061 Anna Zalewska usunięcie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania_szkolenia.pdf]
3 2017-03-16 11:17:41.000369 Anna Zalewska modyfikacja
4 2017-03-16 08:27:44.999536 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_nagrania_szkolenia.pdf]
5 2017-03-16 08:27:44.771328 Anna Zalewska modyfikacja
6 2017-03-07 11:17:40 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2017-03-07 15:02:46.017122 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_nagrania.pdf]
8 2017-03-07 15:02:45.96316 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_nagranie.pdf]

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa w Niemczech

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.pdf zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.pdf

Zapytanie ofertowe usługa transportowa w Niemczech

zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_06_03.pdf zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_06_03.pdf

Zapytanie ofertowe usługa transportowa w Niemczech

formularz_ofertowy_zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.doc formularz_ofertowy_zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.doc

Formularz ofertowy - zapytanie ofertowe usługa transportowa w Niemczech

usluga_transportowa_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf usluga_transportowa_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-03-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-22 09:54:59.649371 Anna Zalewska dodanie pliku [usluga_transportowa_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2017-03-22 09:54:59.52011 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-03-06 11:30:39.381258 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech_06_03.pdf]
4 2017-03-06 11:30:39.244344 Anna Zalewska modyfikacja
5 2017-03-03 09:54:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2017-03-03 18:40:36.071187 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_ofertowy_zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.doc]
7 2017-03-03 18:40:35.987225 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_usluga_transportowa_w_niemczech.pdf]

Świadczenie usług w zakresie weryfikacji w bazach dłużników sytuacji finansowej wskazanych przez Zamawiającego podmiotów...

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie weryfikacji w bazach dłużników sytuacji finansowej wskazanych przez Zamawiającego podmiotów gospodarczych.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-02-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-27 11:18:08.525881 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2017-02-27 11:18:08.494408 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty-zamowienie_27_02_17.docx]
3 2017-02-27 11:18:08.449242 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_badanie_sytuacji_finansowej_dluznikow_27_02.2017.pdf]

Zapytanie ofertowe - publikacja materiałów informacyjnych w prasie akademickiej

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.markiewicz
Informację wprowadził/a: m.markiewicz
Data wytworzenia: 2017-02-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-21 14:06:51.361923 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_prasa_akademicka.pdf]
2 2017-02-21 14:06:51.252345 Anna Zalewska modyfikacja
3 2017-02-08 09:29:21.523997 m.markiewicz dodanie pliku [zapytanie_prasa_akademicka_na_strone.pdf]
4 2017-02-08 09:29:21.448505 m.markiewicz modyfikacja
5 2017-02-08 09:28:38.025792 m.markiewicz usunięcie pliku [zapytanie_prasa_akademicka_na_strone.pdf]
6 2017-02-08 09:28:37.969308 m.markiewicz modyfikacja
7 2017-02-08 14:06:51 m.markiewicz utworzenie dokumentu
8 2017-02-08 09:24:49.427684 m.markiewicz dodanie pliku [formularz_ofertowy_pr._akadem..doc]
9 2017-02-08 09:24:49.341429 m.markiewicz dodanie pliku [zapytanie_prasa_akademicka_na_strone.pdf]

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa systemu gaśniczego montowanego w szafach typu RACK

Wybranym wykonawcą jest:
ITwares Sp. z o. o. z ofertą z dn. 02.12.2016 
Na kwotę brutto: 132225,00 zł.

Pliki do pobrania

zapytanie-system_gasniczy.pdf zapytanie-system_gasniczy.pdf

Zapytanie ofertowe

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-07 12:39:48.373617 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-11-28 12:39:48 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-11-28 09:01:15.851552 Anna Zalewska dodanie pliku [umowa_sys__gasniczy.docx]
4 2016-11-28 09:01:15.798399 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie-system_gasniczy.pdf]

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa wraz z montażem zasilaczy awaryjnych UPS

W związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym zakupu i dostawy wraz z montażem zasilaczy awaryjnych UPS, uprzejmie informuję, że wyłonionym wykonawcą jest firma:
 
P.I.W. CAMCO Sp. z o.o.
ul. Światowida 47b lok. 22, 
03-144 Warszawa
 
data wpływu - 02.11.2016 r. 
cena brutto - 69 541,74 zł
 

Pliki do pobrania

ups_zapytanie_ofertowe_bip.pdf ups_zapytanie_ofertowe_bip.pdf

Zapytanie ofertowe

ups_umowa_tp_0.1.docx ups_umowa_tp_0.1.docx

Załącznik nr 1

ups_dodatkowe_informacje_oraz_przedluzenie_terminu.pdf ups_dodatkowe_informacje_oraz_przedluzenie_terminu.pdf

Dodatkowe informacje oraz przedłużenie terminu

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-22 15:29:23.487202 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-10-27 16:14:56.058516 Anna Zalewska dodanie pliku [ups_dodatkowe_informacje_oraz_przedluzenie_terminu.pdf]
3 2016-10-27 16:14:55.986867 Anna Zalewska modyfikacja
4 2016-10-25 15:29:23 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2016-10-25 09:47:47.824761 Anna Zalewska dodanie pliku [ups_zalacznik_nr_2_formularz_oferty.rtf]
6 2016-10-25 09:47:47.679022 Anna Zalewska dodanie pliku [ups_umowa_tp_0.1.docx]
7 2016-10-25 09:47:47.560112 Anna Zalewska dodanie pliku [ups_zapytanie_ofertowe_bip.pdf]

Zapytanie ofertowe - serwis systemu LSI

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-02 16:05:40.151468 Anna Zalewska dodanie pliku [serwis_systemu_lsi_protokol_na_www.pdf]
2 2016-11-02 16:05:39.958722 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-10-20 16:05:39 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-10-20 14:50:28.114265 Anna Zalewska dodanie pliku [zal_3_do_5__wersje_edytowalne_serwis_lsi.docx]
5 2016-10-20 14:50:28.077046 Anna Zalewska dodanie pliku [zal_2_przykladowa_dokumentacja_konkursowa_serwis_lsi.zip]
6 2016-10-20 14:50:27.905041 Anna Zalewska dodanie pliku [zal_1_umowa_utrzymaniowa_serwis_lsi.pdf]
7 2016-10-20 14:50:27.773817 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_utrzymanie_systemu_lsi.pdf]

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa trzech wysokowydajnych urządzeń skanujących

Informacja o wybranym wykonawcy

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ematech Trade Sp. z o.o.
Obrzeżna Północna 17
41-400 Mysłowice.
Data wpływu- 25.10.2016 r.;
Cena brutto: 47970 zł.

Pliki do pobrania

skanery_zapytanie_ofertowe_2.pdf skanery_zapytanie_ofertowe_2.pdf

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa trzech wysokowydajnych urządzeń skanujących

skanery_umowa__pk_0.6.docx skanery_umowa__pk_0.6.docx

Formularz umowy

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-14 15:11:39.808991 Anna Grabowska modyfikacja
2 2016-10-17 16:36:40.274174 Anna Zalewska usunięcie pliku [skanery_zapytanie_ofertowe.pdf]
3 2016-10-17 16:36:40.223571 Anna Zalewska dodanie pliku [skanery_zapytanie_ofertowe_2.pdf]
4 2016-10-17 16:36:40.141542 Anna Zalewska modyfikacja
5 2016-10-17 16:32:46.644934 Anna Zalewska dodanie pliku [skanery_zalacznik_nr_2_formularz_oferty.rtf]
6 2016-10-17 16:32:46.520955 Anna Zalewska dodanie pliku [skanery_umowa__pk_0.6.docx]
7 2016-10-17 16:32:46.473937 Anna Zalewska dodanie pliku [skanery_zapytanie_ofertowe.pdf]
8 2016-10-17 16:32:46.413122 Anna Zalewska usunięcie pliku [zalacznik_nr_2_formularz_oferty_skanerow.rtf]
9 2016-10-17 16:32:46.364357 Anna Zalewska usunięcie pliku [umowa_skanery_pk_0.5_skanery.docx]
10 2016-10-17 16:32:46.312762 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery_2.pdf]
11 2016-10-17 16:32:46.214359 Anna Zalewska modyfikacja
12 2016-10-17 14:52:55.154908 Anna Zalewska modyfikacja
13 2016-10-17 13:47:54.185347 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery.pdf]
14 2016-10-17 13:47:54.105671 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery_2.pdf]
15 2016-10-17 13:47:54.018711 Anna Zalewska modyfikacja
16 2016-10-17 15:11:39 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
17 2016-10-17 13:35:54.512495 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_2_formularz_oferty_skanerow.rtf]
18 2016-10-17 13:35:54.421006 Anna Zalewska dodanie pliku [umowa_skanery_pk_0.5_skanery.docx]
19 2016-10-17 13:35:54.352791 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_skanery.pdf]

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego NCBR za rok 2016

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_ncbr_badanie_sprawozdania_finansowego_2016.pdf zapytanie_ofertowe_ncbr_badanie_sprawozdania_finansowego_2016.pdf

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego NCBR za rok 2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-11 13:59:32.412674 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2016-10-11 13:59:32.380285 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_ofertowy_badanie_sprawozdania_finansowego_ncbr_za_rok_2016.doc]
3 2016-10-11 13:59:32.320587 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ncbr_badanie_sprawozdania_finansowego_2016.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali...

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali z wykorzystaniem spinowych efektów koherentnych umożliwiającej poprawę efektywności energetycznej procesu obróbki cieplnej stali.

 

W związku z brakiem ofert złożonych w terminie wyznaczonym w punkcie IX, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-15 15:45:16.930947 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-10-03 15:45:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-10-03 15:29:57.450018 Anna Zalewska dodanie pliku [wzor_umowy_2_obrobka_cieplna_stali.docx]
4 2016-10-03 15:29:57.386991 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_2_obrobka_cieplna_stali.docx]
5 2016-10-03 15:29:57.317898 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_2_obrobka_stali_koherentnej_spinowo.pdf]

Zapytanie o wycenę usługi utrzymania systemu LSI

Pliki do pobrania

rfp_utrzymanie_lsi.pdf rfp_utrzymanie_lsi.pdf

Zapytanie ofertowe

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-10-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-03 15:16:44.700462 Anna Zalewska dodanie pliku [lsi_umowa_utrzymaniowa_do_wyceny_kosztow.docx]
2 2016-10-03 15:16:44.663015 Anna Zalewska usunięcie pliku [lsi_projekt_umowa_utrzymaniowa_do_wyceny_kosztow.docx]
3 2016-10-03 15:16:44.603929 Anna Zalewska modyfikacja
4 2016-10-03 15:16:44 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2016-10-03 13:42:28.827297 Anna Zalewska dodanie pliku [lsi_projekt_umowa_utrzymaniowa_do_wyceny_kosztow.docx]
6 2016-10-03 13:42:28.764314 Anna Zalewska dodanie pliku [rfp_utrzymanie_lsi.pdf]

Zapytanie ofertowe na dostawy wody w butlach 18,9 l

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-20 15:43:45.856445 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_do_zapytania_ofertowego_ncbr_woda19092016.pdf]
2 2016-09-20 15:43:45.78148 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-09-19 15:43:45 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-09-19 14:11:53.298962 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ncbr_woda19092016.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali...

Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy dotyczącej możliwości rozwoju i zastosowań technologii obróbki cieplnej stali z wykorzystaniem spinowych efektów koherentnych umożliwiającej poprawę efektywności energetycznej procesu obróbki cieplnej stali.

 

W związku z nie wpłynięciem ofert w terminie wyznaczonym w punkcie IX, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-03 15:18:21.722005 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-09-16 15:18:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-09-16 12:32:14.001229 Anna Zalewska dodanie pliku [wzor_umowy_obrobka_stali_koherentnej_spinowo.docx]
4 2016-09-16 12:32:13.968422 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_obrobka_stali_koherentnej_spinowo.docx]
5 2016-09-16 12:32:13.926367 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_obrobka_stali_koherentnej_spinowo.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia – Organizacja szkolenia z zakresu negocjacji wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-25 13:56:41.691496 Anna Zalewska dodanie pliku [188_16_pu_informacja_o_udzieleniu_zamowienia_-_sale_konferencyjne.pdf]
2 2016-11-25 13:56:41.56293 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-09-12 13:56:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-09-12 09:36:12.730677 Anna Zalewska dodanie pliku [szacowanie_wartosci_zamowienia__organizacja_szkolenia_z_zakresu_negocjacji_wraz_z_usluga_hotelarsko-gastronomiczna.pdf]

Zapytanie ofertowe - Analiza dotycząca możliwości rozwoju i zastosowań technologii koherentnej modyfikacji węgla

Pliki do pobrania

protokol_wyboru_anal_weg_koher.pdf protokol_wyboru_anal_weg_koher.pdf

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-09-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-10-04 17:51:22.971763 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_wyboru_anal_weg_koher.pdf]
2 2016-10-04 17:51:22.812265 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-09-22 11:03:33.889036 Anna Zalewska dodanie pliku [wzor_umowy_wegiel_koherentny.docx]
4 2016-09-22 11:03:33.71906 Anna Zalewska modyfikacja
5 2016-09-06 17:51:22 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2016-09-06 15:57:06.651171 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_spalanie_wegla_koherentnego.docx]
7 2016-09-06 15:57:06.584346 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_spalanie_wegla_koherentnego.pdf]

Zapytanie ofertowe na usługę trenerską z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych dla pracowników NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2016-08-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-25 13:39:37.903915 Anna Zalewska dodanie pliku [185_16_pu_informacja_o_udzieleniu_zamowienia_-_usluga_trenerska.pdf]
2 2016-11-25 13:39:37.752457 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-08-19 14:44:48.45497 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_19_08_16.pdf]
4 2016-08-19 14:44:48.385984 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_-_pzp_19_08_16.docx]
5 2016-08-19 14:44:48.348094 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_-_pzp_19_08_16.pdf]
6 2016-08-19 14:44:48.198225 Anna Zalewska modyfikacja
7 2016-08-16 13:39:37 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
8 2016-08-16 13:32:44.796795 Anna Grabowska dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_-_pzp.docx]
9 2016-08-16 13:32:44.741349 Anna Grabowska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_-_pzp.pdf]

Szkolenie dwudniowe stres w pracy kontrolera

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_2.pdf zapytanie_ofertowe_2.pdf

Zapytanie ofertowe

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2016-08-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-09-12 08:07:40.542209 Anna Zalewska dodanie pliku [porownanie_ofert.pdf]
2 2016-09-12 08:07:40.420558 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-08-12 08:07:40 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
4 2016-08-12 12:28:04.043388 Anna Grabowska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_2.pdf]

Zapytanie ofertowe – Szkolenie dotyczące stresu w pracy kontrolera - POSTĘPOWANIE ANULOWANE

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2016-08-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-12 12:25:10.513833 Anna Grabowska modyfikacja
2 2016-08-04 12:25:10 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
3 2016-08-04 13:18:04.309557 Anna Grabowska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe.pdf]

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz z usługą hotelarsko-gastronomiczną w odległości od 40 do 100 km od centrum Warszawy.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-07-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-27 10:24:31.580755 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2016-07-27 10:24:31.504508 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_szkolenia_dla_dkp_26_07_16.docx]
3 2016-07-27 10:24:31.404066 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-szkolenie_dkp_2016-07-26.pdf]

Rozeznanie cenowe usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1

Dział Rozwoju i Innowacji NCBR uprzejmie przekazuje informację o planowanym zamiarze zlecenia usługi polegającej na opracowaniu ekspertyzy w przedmiocie efektów wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013.

W przypadku zainteresowania wykonaniem ww. usługi, uprzejmie proszę o przesłanie do NCBR wypełnionego i podpisanego formularza szacowania wartości zamówienia wraz z oświadczeniem w terminie do dnia 20 lipca 2016 r. do godz. 16.15 w formie elektronicznej (skan), na adresy poczty:, .

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

 

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2016-07-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-13 13:25:11.067659 Anna Grabowska utworzenie dokumentu

Ewaluacja Programu Innowacje Społeczne realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2016-07-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-08-26 14:37:19.657924 Anna Zalewska dodanie pliku [08.25_protokol_wyboru_ewaluacjais_ncbr.pdf]
2 2016-08-26 14:37:19.528368 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-28 09:18:48.587308 Anna Zalewska dodanie pliku [07.28_odp2_na_pyt_ewal_innowa_spol.pdf]
4 2016-07-28 09:18:48.390122 Anna Zalewska modyfikacja
5 2016-07-14 09:36:47.746553 Anna Grabowska dodanie pliku [07.14_odp_na_pyt_ewal_innowa_spol.pdf]
6 2016-07-14 09:36:47.547293 Anna Grabowska modyfikacja
7 2016-07-12 14:37:19 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
8 2016-07-12 16:36:17.96505 Anna Grabowska dodanie pliku [07.12_zalaczniki_edyotwalne_do_badania_is_ncbr.docx]
9 2016-07-12 16:36:17.886869 Anna Grabowska dodanie pliku [07.12_zalozenia_do_badania_is_ncbr.pdf]

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz usługą hotelarsko...

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć integracyjnych typu team-building wraz usługą hotelarsko-gastronomiczną w odległości od 40 do 100 km od centrum Warszawy.

 

Zamawiający anuluje postępowanie.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-06-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-23 09:05:06.163263 Anna Zalewska dodanie pliku [team_building_protokol_z_wyboru_ofert.pdf]
2 2017-03-23 09:05:06.078136 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-07-26 13:07:43.730933 Anna Zalewska modyfikacja
4 2016-06-23 09:05:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2016-06-23 13:12:16.83599 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_szkolenia_dla_dkp.docx]
6 2016-06-23 13:12:16.788108 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-szkolenie_dkp_2016-06-14_ps.pdf]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu osobowego

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_transport.pdf zapytanie_ofertowe_transport.pdf

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportu osobowego

odpowiedzi_na_pytania_transport.pdf odpowiedzi_na_pytania_transport.pdf

Odpowiedzi na pytania

informacja_o_wyborze_transport.pdf informacja_o_wyborze_transport.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-07-04 09:45:22.403536 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-07-04 09:24:46.425781 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_transport.pdf]
3 2016-07-04 09:24:46.265414 Anna Zalewska modyfikacja
4 2016-05-02 12:31:12.506027 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_transport.pdf]
5 2016-05-02 12:31:12.313332 Anna Zalewska modyfikacja
6 2016-04-29 09:45:22 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2016-04-29 14:24:59.193785 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_transport.pdf]

Zapytanie ofertowe - usługi konferencyjne i hotelowe w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów

Pliki do pobrania

zapytanie_na_uslugi_konferencyjne_i_hotelowe_.pdf zapytanie_na_uslugi_konferencyjne_i_hotelowe_.pdf

Zapytanie ofertowe - usługi konferencyjne i hotelowe w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów

przedluzenie_terminu_skladania_informacji_do_godz._14_hotele.pdf przedluzenie_terminu_skladania_informacji_do_godz._14_hotele.pdf

Przedłużenie terminu składania informacji

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-04 09:13:13.092628 Anna Zalewska dodanie pliku [przedluzenie_terminu_skladania_informacji_do_godz._14_hotele.pdf]
2 2016-05-04 09:13:12.88459 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-04-28 09:13:12 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-04-28 15:53:40.632257 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_na_uslugi_konferencyjne_i_hotelowe_.pdf]

Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek biurowych

Pliki do pobrania

odpowiedzi_na_pytania_niszczarki.pdf odpowiedzi_na_pytania_niszczarki.pdf

Odpowiedzi na pytania

protokol_niszczarki.pdf protokol_niszczarki.pdf

Protokół z oceny ofert

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-16 09:34:20.258496 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_niszczarki.pdf]
2 2016-05-16 09:34:19.894191 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-04-22 09:43:19.028899 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_niszczarki.pdf]
4 2016-04-22 09:43:18.93119 Anna Zalewska modyfikacja
5 2016-04-20 15:04:47.583729 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_niszczarki_biurowe.pdf]
6 2016-04-20 15:04:47.552617 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_niszczarki_biurowe.pdf]
7 2016-04-20 15:04:47.48897 Anna Zalewska modyfikacja
8 2016-04-20 09:34:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2016-04-20 14:59:07.180236 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_formularz_oferty_niszczarki_biurowe.rtf]
10 2016-04-20 14:59:07.130835 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_niszczarki_biurowe.pdf]

Zapytanie ofertowe na realizację badania ankietowego z wnioskodawcami 1. i 2. konkursu Programu Innotech

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-04 15:27:07.467016 Anna Zalewska dodanie pliku [05_04_protokol_wyboru_1_2_badanie_ankietowe__innotech.pdf]
2 2016-05-04 15:27:07.413118 Anna Zalewska usunięcie pliku [05.04_protokol_wyboru_1_2_badanie_ankietowe_innotech.pdf]
3 2016-05-04 15:27:07.297163 Anna Zalewska modyfikacja
4 2016-05-04 14:43:11.656668 Anna Zalewska dodanie pliku [05.04_protokol_wyboru_1_2_badanie_ankietowe_innotech.pdf]
5 2016-05-04 14:43:11.424586 Anna Zalewska modyfikacja
6 2016-04-15 15:25:42.327167 Anna Zalewska dodanie pliku [odp_na_pyt_badanie_ankietowe_intech_ncbr_v415.pdf]
7 2016-04-15 15:25:42.269525 Anna Zalewska usunięcie pliku [odp_na_pyt_badanie_ankietowe_intech_ncbr.pdf]
8 2016-04-15 15:25:42.144861 Anna Zalewska modyfikacja
9 2016-04-15 11:52:36.692792 Anna Zalewska dodanie pliku [odp_na_pyt_badanie_ankietowe_intech_ncbr.pdf]
10 2016-04-15 11:52:36.585853 Anna Zalewska modyfikacja
11 2016-04-13 18:45:42.24713 Anna Zalewska dodanie pliku [zal_nr_6_badanie_ankietowe_innotech_v2.xlsx]
12 2016-04-13 18:45:42.15511 Anna Zalewska modyfikacja
13 2016-04-13 16:58:35.208484 Anna Zalewska usunięcie pliku [zal_nr_6_badanie_ankietowe_innotech.xlsx]
14 2016-04-13 16:58:35.100555 Anna Zalewska modyfikacja
15 2016-04-13 15:27:07 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
16 2016-04-13 13:33:28.231494 Anna Zalewska dodanie pliku [zal_nr_6_badanie_ankietowe_innotech.xlsx]
17 2016-04-13 13:33:28.183908 Anna Zalewska dodanie pliku [zal_1-4_wersja_edytowalna_innotech.docx]
18 2016-04-13 13:33:28.141498 Anna Zalewska dodanie pliku [badanie_ankietowe_innotech.pdf]

Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek biurowych

Pliki do pobrania

zapytanie_niszczarki.pdf zapytanie_niszczarki.pdf

Zapytanie ofertowe

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-04-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-11 11:36:39.488148 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2016-04-11 11:36:39.421034 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_formularz_oferty_niszczarki.rtf]
3 2016-04-11 11:36:39.329326 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_niszczarki.pdf]

Zapytanie ofertowe - ewaluacja on-going wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-04-28 14:36:03.94818 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_wyboru_ewaluacja_on_going.pdf]
2 2016-04-28 14:36:03.824776 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-04-05 11:02:49.533149 Anna Zalewska dodanie pliku [ewaluacja_on_going_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
4 2016-04-05 11:02:49.450708 Anna Zalewska dodanie pliku [ewaluacja_on_going_zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.docx]
5 2016-04-05 11:02:49.304634 Anna Zalewska usunięcie pliku [zalaczniki_w_wersji_edytowalnej_ewaluacja_on-going_wspolnych_przedsiewziec_ncbr.docx]
6 2016-04-05 11:02:49.0726 Anna Zalewska modyfikacja
7 2016-03-29 18:09:13.363595 Anna Zalewska modyfikacja
8 2016-03-29 14:36:03 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2016-03-29 18:08:26.89803 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_w_wersji_edytowalnej_ewaluacja_on-going_wspolnych_przedsiewziec_ncbr.docx]
10 2016-03-29 18:08:26.8015 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe__ewaluacja_on-going_wspolnych_przedsiewziec_ncbr.pdf]

Ewaluacja biznesplanów tworzonych w ramach konkursu „Teaming for Excellence” przez konsorcja zarządzane przez NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-31 16:32:41.903122 Anna Zalewska dodanie pliku [informacje_uzupelniajace_ewaluacja_biznesplanow.pdf]
2 2016-03-31 16:32:41.800134 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-03-23 16:32:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-03-23 17:17:13.75362 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_2_ewaluacja_biznesplanow.docx]
5 2016-03-23 17:17:13.719637 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_opz_ewaluacja_biznesplanow.docx]
6 2016-03-23 17:17:13.649635 Anna Zalewska dodanie pliku [ewaluacja_biznesplanow_tworzonych_w_ramach_konkursu_teaming_for_excellence_przez_konsorcja_zarzadzane_przez_ncbr.pdf]

Zapytanie ofertowe - magazynowanie i wysyłka książek

Pliki do pobrania

zapytanie_cenowe_oferta_wysylka_magazyn_ksiazek_2016.pdf zapytanie_cenowe_oferta_wysylka_magazyn_ksiazek_2016.pdf

Zapytanie ofertowe - magazynowanie i wysyłka książek

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-10 12:33:57.253254 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_magazyn.pdf]
2 2016-05-10 12:33:57.182699 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-03-22 12:33:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-03-22 10:58:16.190179 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_cenowe_oferta_wysylka_magazyn_ksiazek_2016.pdf]

Zapytanie ofertowe - organizacja warsztatów z zakresu procesowego tworzenia usług

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe__organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.pdf zapytanie_ofertowe__organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.pdf

Zapytanie ofertowe - organizacja warsztatów z zakresu procesowego tworzenia usług

formularz_oferty_-_organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.docx formularz_oferty_-_organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.docx

Formularz oferty - organizacja warsztatów z zakresu procesowego tworzenia usług

protokol_wyboru-_organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.pdf protokol_wyboru-_organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.pdf

Protokół wyboru- organizacja warsztatów z zakresu procesowego tworzenia usług

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-03-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-10 13:03:35.90633 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_wyboru-_organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.pdf]
2 2016-05-10 13:03:35.773417 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-03-21 13:03:35 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-03-21 16:18:43.365635 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_-_organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.docx]
5 2016-03-21 16:18:43.320213 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe__organizacja_warsztatow_z_zakresu_procesowego_tworzenia_uslug.pdf]

Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii komercjalizacji czujników i sieci czujników do monitoringu środowiska naturalnego

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-04 09:57:51.648289 Anna Zalewska dodanie pliku [informacje_uzupelniajace_monitoring_srodowiska_naturalnego.pdf]
2 2016-03-04 09:57:51.483137 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-02-29 15:59:22.879239 Anna Zalewska dodanie pliku [opracowanie__strategii_komercjalizacji_czujnikow_i_sieci_czujnikow_do_monitoringu_srodowiska_naturalnego.pdf]
4 2016-02-29 15:59:22.841087 Anna Zalewska usunięcie pliku [opracowanie_strategii_komercjalizacji_czujnikow_i_sieci_czujnikow_do_monitoringu_srodowiska_naturalnego.pdf]
5 2016-02-29 15:59:22.798661 Anna Zalewska modyfikacja
6 2016-02-29 15:29:19.103812 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_opz_opracowanie_strategii_komercjalizacji_czujnikow.docx]
7 2016-02-29 15:29:19.033646 Anna Zalewska modyfikacja
8 2016-02-29 15:27:43.070936 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_opz_opracowanie_strategii_komercjalizacji_czujnikow_i_sieci_czujnikow_do_monitoringu_srodowiska_naturalnego_2.docx]
9 2016-02-29 15:27:42.93338 Anna Zalewska modyfikacja
10 2016-02-29 15:23:14.65474 Anna Zalewska modyfikacja
11 2016-02-29 09:57:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
12 2016-02-29 15:22:25.622309 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_opz_opracowanie_strategii_komercjalizacji_czujnikow_i_sieci_czujnikow_do_monitoringu_srodowiska_naturalnego.docx]
13 2016-02-29 15:22:25.568742 Anna Zalewska dodanie pliku [opracowanie_strategii_komercjalizacji_czujnikow_i_sieci_czujnikow_do_monitoringu_srodowiska_naturalnego.pdf]

Zapytanie ofertowe - zagraniczny kurs stażowo-szkoleniowy

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe-staz_zagraniczny.pdf zapytanie_ofertowe-staz_zagraniczny.pdf

Zapytanie ofertowe - zagraniczny kurs stażowo-szkoleniowy

2016-03-15-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_staz.pdf 2016-03-15-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_staz.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-15 14:57:06.256232 Anna Zalewska dodanie pliku [2016-03-15-zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_staz.pdf]
2 2016-03-15 14:57:06.147549 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-02-26 14:57:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-02-26 14:23:55.33115 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-staz_zagraniczny.pdf]

Zapytanie ofertowe - wykonanie prac graficznych

Pliki do pobrania

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_prace_graficzne.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_prace_graficzne.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-04 13:22:06.940201 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_prace_graficzne.pdf]
2 2016-03-04 13:22:06.877462 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-03-03 14:35:47.424225 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_prace_graficzne.pdf]
4 2016-03-03 14:35:47.380042 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie__ofertowe_prace_graficzne.pdf]
5 2016-03-03 14:35:47.26925 Anna Zalewska modyfikacja
6 2016-02-24 11:41:02.989473 Anna Zalewska modyfikacja
7 2016-02-24 13:22:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2016-02-24 11:39:45.514084 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_prace_graficzne.docx]
9 2016-02-24 11:39:45.477934 Anna Zalewska dodanie pliku [sposob_przyznawania_punktow_prace_graficzne_ncbr.pdf]
10 2016-02-24 11:39:45.437007 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_prace_graficzne.pdf]

Przygotowanie i publikacja depesz w internetowym serwisie informacyjnym oraz wysyłka zaproszeń do dziennikarzy

Przygotowanie i publikacja depesz w internetowym serwisie informacyjnym oraz wysyłka zaproszeń do dziennikarzy z własnej bazy mailingowej

Pliki do pobrania

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_agencja_informacyjna.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_agencja_informacyjna.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-04 13:21:43.065534 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_agencja_informacyjna.pdf]
2 2016-03-04 13:21:43.001537 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-02-19 14:38:40.337246 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_uslugi_agencji_informacyjnej.pdf]
4 2016-02-19 14:38:40.29673 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_uslugi_agencji_informacyjnej_final.pdf]
5 2016-02-19 14:38:40.194718 Anna Zalewska modyfikacja
6 2016-02-19 13:21:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2016-02-19 12:33:48.909995 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_uslugi_agencji_informacyjnej.docx]
8 2016-02-19 12:33:48.850619 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_uslugi_agencji_informacyjnej.pdf]

Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji, treści oraz projektu graficznego raportu rocznego NCBR za rok 2015

Opracowanie koncepcji, treści oraz projektu graficznego raportu rocznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za rok 2015 

Pliki do pobrania

formularz_oferty_raport.docx formularz_oferty_raport.docx

Formularz oferty

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_raport_roczny.pdf zawiadomienie_o_wyborze_oferty_raport_roczny.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-04 13:21:00.616567 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_raport_roczny.pdf]
2 2016-03-04 13:21:00.495748 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-02-11 13:21:00 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-02-11 09:53:37.017916 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_raport.docx]
5 2016-02-11 09:53:36.973351 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_raport_roczny.pdf]

Zapytanie ofertowe - dostęp on-line do systemu informacji prawnej

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_na_dostep_on-line_do_systemu_informacji_prawnej.pdf zapytanie_ofertowe_na_dostep_on-line_do_systemu_informacji_prawnej.pdf

Zapytanie ofertowe - dostęp on-line do systemu informacji prawnej

informacja_o_wyborze_wykonawcy_dostep_on-line_do_systemu_informacji_prawnej.pdf informacja_o_wyborze_wykonawcy_dostep_on-line_do_systemu_informacji_prawnej.pdf

Informacja o wyborze wykonawcy - dostęp on-line do systemu informacji prawnej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-12 15:21:57.699775 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_wykonawcy_dostep_on-line_do_systemu_informacji_prawnej.pdf]
2 2016-05-12 15:21:57.585941 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-01-19 15:21:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-01-19 16:24:32.515121 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_dostep_on-line_do_systemu_informacji_prawnej.pdf]

Usługa transmisji na żywo (on-line) wraz z nagrywaniem spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-10 09:54:06.442581 Anna Zalewska dodanie pliku [wybor_najkorzystniejszej_oferty_transmisje_on-line.pdf]
2 2016-02-10 09:54:06.290962 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-01-19 09:54:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-01-19 15:26:18.046347 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_transmisje_on-line.pdf]

Zapytanie ofertowe - analiza potencjalnych produktów/usług oraz przygotowanie modeli biznesowych na potrzeby projektu WCE

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-19 16:24:42.558294 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-01-19 16:24:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-01-19 14:49:59.617328 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_opz.docx]
4 2016-01-19 14:49:59.571854 Anna Zalewska dodanie pliku [analiza_potencjalnych_produktowuslug_oraz_przygotowanie_modeli_biznesowych_na_potrzeby_projektu_wce.pdf]

Zapytanie ofertowe - elektroniczny monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-29 14:03:46.931213 Anna Grabowska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_ofert.docx]
2 2016-01-29 14:03:46.745842 Anna Grabowska modyfikacja
3 2016-01-18 14:31:53.869775 Anna Zalewska modyfikacja
4 2016-01-18 14:03:46 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2016-01-18 13:58:12.679748 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_2_18_01_16.pdf]
6 2016-01-18 13:58:12.604633 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_1_18_01_16.pdf]
7 2016-01-18 13:58:12.455169 Anna Zalewska dodanie pliku [ncbr_zapytanie_monitoring_mediow_18_01_16.pdf]

Szacowanie wartości zamówienia – Stoisko NCBR na 20. Piknik Naukowy

 
Następuje przedłużenie terminu przesłania wyceny do dnia 28 stycznia 2016 r.
 

Pliki do pobrania

sopz_stoisko_ncbr_na_20_pn.pdf sopz_stoisko_ncbr_na_20_pn.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

kosztorys_szczegolowy_stoisko_ncbr_na_20_pn.docx kosztorys_szczegolowy_stoisko_ncbr_na_20_pn.docx

Kosztorys - szczegółowy podział kosztów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-22 15:18:12.206479 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-01-13 12:14:20.025012 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-01-13 15:18:12 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-01-13 12:11:23.930651 Anna Zalewska dodanie pliku [kosztorys_szczegolowy_stoisko_ncbr_na_20_pn.docx]
5 2016-01-13 12:11:23.882353 Anna Zalewska dodanie pliku [sopz_stoisko_ncbr_na_20_pn.pdf]

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń NCBR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim

 
 

Pliki do pobrania

zapytanie_ogloszenia_w_dzienniku_ogolnopolskim_2016.pdf zapytanie_ogloszenia_w_dzienniku_ogolnopolskim_2016.pdf

Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń NCBR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim

zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_-_ogloszenia_dzienniku_ogolnopolskim.pdf zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_-_ogloszenia_dzienniku_ogolnopolskim.pdf

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zamówienia na publikację ogłoszeń NCBR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-01-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-01-25 10:18:33.323704 m.markiewicz dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_-_ogloszenia_dzienniku_ogolnopolskim.pdf]
2 2016-01-25 10:18:33.206687 m.markiewicz modyfikacja
3 2016-01-13 10:18:33 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-01-13 10:01:07.616126 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ogloszenia_w_dzienniku_ogolnopolskim_2016.pdf]

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie audytu realizacji umów podpisanych przez Centrum z 10 funduszami zalążkowymi Bridge Alfa

Pliki do pobrania

oferta_zapytanie_audyt_bridge_alfa.pdf oferta_zapytanie_audyt_bridge_alfa.pdf

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie audytu realizacji umów podpisanych przez Centrum z 10 funduszami zalążkowymi Bridge Alfa

zawiadomienie_o_wyborze_wykon_audyt_bridge_alfa.pdf zawiadomienie_o_wyborze_wykon_audyt_bridge_alfa.pdf

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-23 13:46:33.774634 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykon_audyt_bridge_alfa.pdf]
2 2016-02-23 13:46:33.675641 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-12-18 14:54:15.437001 Anna Zalewska dodanie pliku [oferta_zapytanie_audyt_bridge_alfa.pdf]
4 2015-12-18 14:54:15.352456 Anna Zalewska usunięcie pliku [oferta_zapytanie_audyt_ba_-_18_grudnia.pdf]
5 2015-12-18 14:54:15.291764 Anna Zalewska modyfikacja
6 2015-12-18 13:46:33 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2015-12-18 14:37:41.954238 Anna Zalewska dodanie pliku [oferta_zapytanie_audyt_ba_-_18_grudnia.pdf]

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję audycji radiowych dot. projektów unijnych

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_na_produkcje_i_emisje_audycji_radiowych_dot._projektow_unijnych.pdf zapytanie_ofertowe_na_produkcje_i_emisje_audycji_radiowych_dot._projektow_unijnych.pdf

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję audycji radiowych dot. projektów unijnych

zapytanie_ofertowe_na_produkcje_i_emisje_audycji_radiowych_dot._projektow_unijnych_korekta.pdf zapytanie_ofertowe_na_produkcje_i_emisje_audycji_radiowych_dot._projektow_unijnych_korekta.pdf

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję audycji radiowych dot. projektów unijnych - korekta

ii_zapytanie_wspolpraca_ze_stacja_radiowa_25_11_2015_wyjasniene.pdf ii_zapytanie_wspolpraca_ze_stacja_radiowa_25_11_2015_wyjasniene.pdf

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję audycji radiowych dot. projektów unijnych-wyjaśnienie

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-09 09:41:22.009025 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykon_wspolpraca_ze_stacja_radiowa_8_12_2015.pdf]
2 2015-12-09 09:41:21.859712 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-11-27 16:33:47.631204 Anna Zalewska dodanie pliku [ii_zapytanie_wspolpraca_ze_stacja_radiowa_25_11_2015_wyjasniene.pdf]
4 2015-11-27 16:33:47.573395 Anna Zalewska modyfikacja
5 2015-11-26 10:29:26.858694 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_produkcje_i_emisje_audycji_radiowych_dot._projektow_unijnych_korekta.pdf]
6 2015-11-26 10:29:26.631408 Anna Zalewska modyfikacja
7 2015-11-26 09:41:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2015-11-26 08:30:32.792605 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_produkcje_i_emisje_audycji_radiowych_dot._projektow_unijnych.pdf]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej PO WER na nośnikach typu backlight i ekranach video...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej PO WER na nośnikach typu backlight i ekranach video w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych

Pliki do pobrania

zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_backlight_grudz_2015.pdf zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_backlight_grudz_2015.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-12-04 11:08:59.806997 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_backlight_grudz_2015.pdf]
2 2015-12-04 11:08:59.684727 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-11-26 15:40:49.335974 Anna Zalewska dodanie pliku [sprostowanie_zapytanie_ofertowe_backlight_grudzien_2015.pdf]
4 2015-11-26 15:40:49.188511 Anna Zalewska modyfikacja
5 2015-11-24 11:08:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2015-11-24 17:25:15.062691 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_backlight_grudzien_2015.pdf]

Organizacja i przygotowanie wizyty studyjnej dla pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Pliki do pobrania

ogloszenie_-_wizyta_studyjna_usa_pz25112015v3.pdf ogloszenie_-_wizyta_studyjna_usa_pz25112015v3.pdf

Ogłoszenie - organizacja i przygotowanie wizyty studyjnej dla pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_zamowienia_publiczne-_wizyta_studyjna.pdf protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_zamowienia_publiczne-_wizyta_studyjna.pdf

Protokół z oceny i wyboru ofert - wizyta studyjna

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-11 11:00:28.536968 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_zamowienia_publiczne-_wizyta_studyjna.pdf]
2 2016-05-11 11:00:28.387149 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-11-25 15:56:30.184666 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_wizyta_studyjnav3.docx]
4 2015-11-25 15:56:30.156858 Anna Zalewska usunięcie pliku [ogloszenie_-_wizyta_studyjna_usa.pdf]
5 2015-11-25 15:56:30.128716 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_-_wizyta_studyjna_usa_pz25112015v3.pdf]
6 2015-11-25 15:56:30.060166 Anna Zalewska modyfikacja
7 2015-11-23 14:39:27.862583 Anna Zalewska modyfikacja
8 2015-11-23 11:00:28 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2015-11-23 14:27:29.479572 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_-_wizyta_studyjna_usa.pdf]

Zapytanie ofertowe - dostawa prasy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w roku 2016

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-11-20 11:33:26.912226 m.markiewicz dodanie pliku [gazety_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2015-11-20 11:33:26.797583 m.markiewicz modyfikacja
3 2015-11-19 14:35:40.84128 m.markiewicz dodanie pliku [aktualizacja_poprawiony_formularz_cenowy.xlsx]
4 2015-11-19 14:35:40.693852 m.markiewicz modyfikacja
5 2015-11-18 10:07:53.661575 Anna Zalewska dodanie pliku [poprawiony_formularz_cenowy.xlsx]
6 2015-11-18 10:07:53.540902 Anna Zalewska modyfikacja
7 2015-11-12 13:46:51.721602 Anna Zalewska modyfikacja
8 2015-11-12 11:33:26 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2015-11-12 13:46:13.99958 Anna Zalewska dodanie pliku [umowa_gazety.doc]
10 2015-11-12 13:46:13.971609 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_cenowy_ncbr.xlsx]
11 2015-11-12 13:46:13.929372 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_dostawa_prasy.pdf]

Zapytanie ofertowe – usługi doradcze

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2015-10-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-30 11:29:09.431984 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
2 2015-10-30 11:29:09.395541 Anna Grabowska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_final.docx]

Zapytanie ofertowe - usługi doradcze

W związku z punktem 8 zapytania ofertowego oraz brakiem wpłynięcia ofert w wyznaczonym terminie, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2015-10-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-30 13:02:31.873414 Anna Grabowska modyfikacja
2 2015-10-26 12:20:36.038443 Anna Grabowska modyfikacja
3 2015-10-26 13:02:31 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
4 2015-10-26 12:04:41.116525 Anna Grabowska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_wgm_final.docx]

Zapytanie ofertowe - wykonanie badania ewaluacyjnego o charakterze on-going identyfikującego dobre praktyki...

Zapytanie ofertowe na wykonanie badania ewaluacyjnego o charakterze on-going identyfikującego dobre praktyki w realizacji praktycznych elementów kształcenia w projektach dofinasowanych w ramach IV Priorytetu PO KL oraz w innych działaniach w obszarze szkolnictwa wyższego.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2015-10-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-26 11:24:06.531258 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
2 2015-10-26 11:24:06.429881 Anna Grabowska dodanie pliku [zalaczniki_doc_2.docx]
3 2015-10-26 11:24:06.343078 Anna Grabowska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_ewaluacja_on_-_going_dobre_praktyki_-_staze_po_kl.pdf]

Zapytanie ofertowe - usługa content marketingu

Pliki do pobrania

przedluzenie_terminu_skladania_ofert_content_marketing.pdf przedluzenie_terminu_skladania_ofert_content_marketing.pdf

Przedłużenie terminu składania ofert

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-10-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-11-17 13:40:47.71327 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_content_marketing.pdf]
2 2015-11-17 13:40:47.545329 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-10-26 13:40:47 klipka utworzenie dokumentu
4 2015-10-26 11:10:17.66362 klipka dodanie pliku [przedluzenie_terminu_skladania_ofert_content_marketing.pdf]
5 2015-10-26 11:10:17.544081 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_content_marketing_2.pdf]

Zapytanie ofertowe - sporządzenie ekspertyzy pn. Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII...

Zapytanie ofertowe - sporządzenie ekspertyzy pn. Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IS) w celu utrzymania trwałości projektów

Pliki do pobrania

sopz_pois_ekspertyza.pdf sopz_pois_ekspertyza.pdf

Zapytanie ofertowesporządzenie ekspertyzy pn. Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013

protokol_wyboru_pois.pdf protokol_wyboru_pois.pdf

Protokół wyboru

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-27 16:18:02.114534 Anna Grabowska dodanie pliku [protokol_wyboru_pois.pdf]
2 2015-10-27 16:18:02.067785 Anna Grabowska modyfikacja
3 2015-10-15 17:12:05.97894 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-10-15 16:18:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2015-10-15 17:11:14.763921 Anna Zalewska dodanie pliku [sopz_pois_ekspertyza.pdf]

Zapytanie oferotwe - multimedialne depesze informacyjne

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-09-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-07 15:22:07.869792 klipka dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_multimedialne_depesze_informacyjne_7.10.2015.pdf]
2 2015-10-07 15:22:07.825016 klipka modyfikacja
3 2015-09-25 15:22:07 klipka utworzenie dokumentu
4 2015-09-25 14:09:17.279929 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_multimedialne_depesze_informacyjne.pdf]

Zapytanie ofertowe - przygotowanie kompleksowej analizy rynku na potrzeby projektu ICRI-BioM

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-17 10:24:47.66024 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-09-17 10:24:47 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-09-17 10:24:17.974415 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_opz.docx]
4 2015-09-17 10:24:17.917867 Anna Zalewska dodanie pliku [opz_analiza_rynku_icri-biom.pdf]
5 2015-09-17 10:24:17.877087 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_analiza_rynku_icri-biom.pdf]

Zapytanie ofertowe - przygotowanie oraz publikacja cyklu 4 materiałów od redaktorskich na temat innowacyjności

Pliki do pobrania

15_09_07_zapytanie_ofertowe_-_miesiecznik.pdf 15_09_07_zapytanie_ofertowe_-_miesiecznik.pdf

Zapytanie ofertowe - przygotowanie oraz publikacja cyklu 4 materiałów od redaktorskich na temat innowacyjności

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-21 11:11:24.480011 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_publikacja_4_materialow_18.09.2015_2.pdf]
2 2015-09-21 11:11:24.448041 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-09-21 09:24:12.885112 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_publikacja_4_materialow_18.09.2015.pdf]
4 2015-09-21 09:24:12.794828 Anna Zalewska modyfikacja
5 2015-09-07 13:52:23.399902 Anna Zalewska modyfikacja
6 2015-09-07 11:11:24 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2015-09-07 13:51:12.936436 Anna Zalewska dodanie pliku [15_09_07_zapytanie_ofertowe_-_miesiecznik.pdf]

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu audycji radiowych

Pliki do pobrania

zawiadomienie_o_wyborze_radio_tok.pdf zawiadomienie_o_wyborze_radio_tok.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: m.markiewicz
Informację wprowadził/a: m.markiewicz
Data wytworzenia: 2015-08-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-08-19 13:05:51.474815 klipka dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_radio_tok.pdf]
2 2015-08-19 13:05:51.31783 klipka modyfikacja
3 2015-08-11 13:05:51 m.markiewicz utworzenie dokumentu
4 2015-08-11 16:32:38.047802 m.markiewicz dodanie pliku [zapytanie_wspolpraca_ze_stacja_radiowa_11_08_2015.pdf]

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dla NCBR kalendarzy na 2016 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-08-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-08-28 15:47:37.917082 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_kalendarze.pdf]
2 2015-08-28 15:47:37.850321 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-08-07 12:29:41.098729 klipka dodanie pliku [kosztorys_wer.edytowalna.docx]
4 2015-08-07 12:29:41.053488 klipka modyfikacja
5 2015-08-07 15:47:37 klipka utworzenie dokumentu
6 2015-08-07 12:27:27.957683 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_kalendarze_dla_ncbr_2016.pdf]

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu 20 miniaudycji prezentujących innowacyjne wynalazki z kraju i ze świata

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-08-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-08-13 14:57:32.217804 klipka dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_produkcja_i_emisja_20_miniaudycji.pdf]
2 2015-08-13 14:57:32.129558 klipka modyfikacja
3 2015-08-03 14:57:32 klipka utworzenie dokumentu
4 2015-08-03 15:28:07.713503 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_przygotowanie_cyklu_20_miniaudycji.pdf]

Zapytanie ofertowe na usługi poligraficzne w zakresie druku materiałów informacyjno-promocyjnych

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-07-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-08-05 11:02:31.263024 klipka dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_druk_materialow_informacyjnych_2015.pdf]
2 2015-08-05 11:02:31.216971 klipka modyfikacja
3 2015-07-31 14:13:43.195876 klipka dodanie pliku [szablony_cennikow_wersja_edytowalna.docx]
4 2015-07-31 14:13:43.166997 klipka modyfikacja
5 2015-07-31 11:37:43.645787 klipka dodanie pliku [doprecyzowanie_do_zapytanie_ofertowe_druk_materialow_informacyjnych_2015.pdf]
6 2015-07-31 11:37:43.588794 klipka modyfikacja
7 2015-07-31 11:36:21.830802 klipka usunięcie pliku [doprecyzowanie_do_zapytanie_ofertowe_druk_materialow_informacyjnych_2015.pdf]
8 2015-07-31 11:36:21.804891 klipka modyfikacja
9 2015-07-31 11:35:46.132948 klipka dodanie pliku [doprecyzowanie_do_zapytanie_ofertowe_druk_materialow_informacyjnych_2015.pdf]
10 2015-07-31 11:35:46.105954 klipka modyfikacja
11 2015-07-24 11:02:31 klipka utworzenie dokumentu
12 2015-07-24 14:29:13.916715 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_druk_materialow_informacyjnych_2015.pdf]

Zapytanie ofertowe na przygotowanie generatora do obsługi naboru wniosków oraz świadczenia usług wsparcia technicznego

Zapytanie ofertowe na przygotowanie generatora do obsługi naboru wniosków oraz świadczenia usług wsparcia technicznego w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" PO IR w 2015/konkurs 1/1.2 INNOMED

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-07-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-07-17 16:00:07.92771 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-07-17 16:00:07.91182 Anna Zalewska dodanie pliku [innomed_projekt_umowy.pdf]
3 2015-07-17 16:00:07.879224 Anna Zalewska dodanie pliku [innomed_formularz_oferty_generator.docx]
4 2015-07-17 16:00:07.862369 Anna Zalewska dodanie pliku [innomed_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]
5 2015-07-17 16:00:07.767941 Anna Zalewska dodanie pliku [innomed_zapytanie_ofertowe.pdf]

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu audycji radiowych

Pliki do pobrania

zapytanie_radio.pdf zapytanie_radio.pdf

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu audycji radiowych

zawiadom_o_wyborze_wykonawcy_radio.pdf zawiadom_o_wyborze_wykonawcy_radio.pdf

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

uniewaznienie_postepowania_radio.pdf uniewaznienie_postepowania_radio.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-07-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-08-11 16:25:37.354329 m.markiewicz dodanie pliku [uniewaznienie_postepowania_radio.pdf]
2 2015-08-11 16:25:37.222126 m.markiewicz modyfikacja
3 2015-07-29 16:09:51.150159 m.markiewicz dodanie pliku [zawiadom_o_wyborze_wykonawcy_radio.pdf]
4 2015-07-29 16:09:51.107097 m.markiewicz modyfikacja
5 2015-07-29 16:08:28.366768 m.markiewicz usunięcie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_radio.pdf]
6 2015-07-29 16:08:28.301586 m.markiewicz modyfikacja
7 2015-07-29 16:07:05.243468 m.markiewicz modyfikacja
8 2015-07-29 16:06:55.824217 m.markiewicz dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_radio.pdf]
9 2015-07-29 16:06:55.777295 m.markiewicz modyfikacja
10 2015-07-29 16:04:20.573942 m.markiewicz usunięcie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_radio.pdf]
11 2015-07-29 16:04:20.547881 m.markiewicz modyfikacja
12 2015-07-29 15:58:58.383812 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_radio.pdf]
13 2015-07-29 15:58:58.273081 Anna Zalewska modyfikacja
14 2015-07-17 16:25:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
15 2015-07-17 13:25:27.489523 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_radio.pdf]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach typu backlight

 
 
 

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_backlight.pdf zapytanie_ofertowe_backlight.pdf

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach typu backlight

zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_ogolnopolska_kampania_info-promo_na_nosnikach_typu_backlight.pdf zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_ogolnopolska_kampania_info-promo_na_nosnikach_typu_backlight.pdf

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach typu backlightght

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-07-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-07-31 09:16:19.294447 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy_ogolnopolska_kampania_info-promo_na_nosnikach_typu_backlight.pdf]
2 2015-07-31 09:16:19.202291 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-07-15 09:16:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2015-07-15 19:57:35.968756 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_backlight.pdf]

Zapytanie ofertowe na usługę publikacji materiału informacyjnego w prasie o zasięgu ogólnopolskim

Pliki do pobrania

zapytanie_ofertowe_na_usluge_publikacji_materialu_informacyjnego_w_prasie_o_zasiegu_ogolnopolskim.pdf zapytanie_ofertowe_na_usluge_publikacji_materialu_informacyjnego_w_prasie_o_zasiegu_ogolnopolskim.pdf

Zapytanie ofertowe na usługę publikacji materiału informacyjnego w prasie o zasięgu ogólnopolskim

wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-07-06 14:57:43.221356 Anna Grabowska dodanie pliku [wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2015-07-06 14:57:43.185404 Anna Grabowska modyfikacja
3 2015-06-29 14:57:43 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2015-06-29 21:42:17.479569 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_usluge_publikacji_materialu_informacyjnego_w_prasie_o_zasiegu_ogolnopolskim.pdf]

Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych

Informacja o wyborze wykonawcy:

W postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Polską Wywiadownię Gospodarczą.

Kwota oferty 104 550zł brutto.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2015-07-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-09-01 14:15:13.17844 Anna Grabowska modyfikacja
2 2015-09-01 14:14:24.439557 Anna Grabowska modyfikacja
3 2015-07-03 13:13:24.233525 Anna Grabowska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_powiazania_03.07.2015.doc]
4 2015-07-03 13:13:24.188584 Anna Grabowska modyfikacja
5 2015-07-03 14:15:13 Anna Grabowska utworzenie dokumentu

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie audytu zewnętrznego Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014-2015

Pliki do pobrania

formularz_oferty_zalacznik_nr_1.rtf formularz_oferty_zalacznik_nr_1.rtf

Formularz oferty - załącznik nr 1

raport_z_audytu_-_zalacznik_nr_2.rtf raport_z_audytu_-_zalacznik_nr_2.rtf

Raport z audytu - załącznik nr 2

wykaz_wykonanych_uslug_-_zalacznik_nr_3.docx wykaz_wykonanych_uslug_-_zalacznik_nr_3.docx

Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 3

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-29 12:01:20.759886 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-06-29 12:01:20.739236 Anna Zalewska dodanie pliku [wykaz_wykonanych_uslug_-_zalacznik_nr_3.docx]
3 2015-06-29 12:01:20.717756 Anna Zalewska dodanie pliku [raport_z_audytu_-_zalacznik_nr_2.rtf]
4 2015-06-29 12:01:20.693417 Anna Zalewska dodanie pliku [formularz_oferty_zalacznik_nr_1.rtf]
5 2015-06-29 12:01:20.661469 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_audyt_rpd_2014-2015_7.07.2015.pdf]

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz finansowych przedsiębiorstw

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-30 12:07:46.644548 Anna Zalewska dodanie pliku [2__analiza_finansowa_cz_v_pkt_6_wniosku.xls]
2 2015-06-30 12:07:46.601523 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-06-26 15:39:14.080848 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe-analiza_finansowa_26.06.2015.pdf]
4 2015-06-26 15:39:14.055909 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-analiza_finansowa_26.06.15.pdf]
5 2015-06-26 15:39:14.018847 Anna Zalewska modyfikacja
6 2015-06-26 12:07:46 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2015-06-26 15:20:00.451335 Anna Zalewska dodanie pliku [faq_analiza_przedsiebiorstw_26_06.pdf]
8 2015-06-26 15:20:00.416008 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-analiza_finansowa_26.06.2015.pdf]

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych

Pliki do pobrania

zapytanie_meble.pdf zapytanie_meble.pdf

Zapytanie ofertowe

zalacznik_nr_1_sopz_meble.xlsx zalacznik_nr_1_sopz_meble.xlsx

Załącznik nr 1 SOPZ

zalacznik_nr_2_formularz_oferty_meble.rtf zalacznik_nr_2_formularz_oferty_meble.rtf

Załącznik nr 2 formularz oferty

zalacznik_nr_3_umowa_meble-.docx zalacznik_nr_3_umowa_meble-.docx

Załącznik nr 3 wzór umowy

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-19 13:48:42.368137 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-06-19 13:48:42.348304 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_3_umowa_meble-.docx]
3 2015-06-19 13:48:42.317861 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_2_formularz_oferty_meble.rtf]
4 2015-06-19 13:48:42.302037 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_sopz_meble.xlsx]
5 2015-06-19 13:48:42.230424 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_meble.pdf]

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie analiz finansowych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w oparciu o pkt 7 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie dotyczące przeprowadzenia analiz finansowych przedsiębiorstw.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-26 14:03:53.672724 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-06-26 10:50:58.187811 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-06-18 14:06:23.294844 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-06-18 14:03:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2015-06-18 14:05:28.724088 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-df-analiza_finansowa_2.pdf]
6 2015-06-18 14:05:28.695067 Anna Zalewska dodanie pliku [2__analiza_finansowa_cz_v_pkt_6_wniosku.xls]

Zapytanie ofertowe - organizacja sześciu 2-dniowych szkoleń dla pracowników Działu Finansowego NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-03 15:58:30.873821 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-06-03 15:58:30.848032 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe-df-analiza_finansowa.pdf]

Zapytanie ofertowe - usługa opracowania publikacji

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-05-10 12:31:38.119514 Anna Zalewska dodanie pliku [protokol_z_oceny_i_wyboru_ofert_publikacja.pdf]
2 2016-05-10 12:31:37.990825 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-06-03 10:50:34.74877 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie__oferta_wydawnicza.pdf]
4 2015-06-03 10:50:34.694436 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_cenowe__oferta_wydawnicza.pdf]
5 2015-06-03 10:50:34.67221 Anna Zalewska modyfikacja
6 2015-06-03 10:49:15.604109 Anna Zalewska modyfikacja
7 2015-06-03 12:31:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2015-06-03 10:43:53.723913 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_cenowe__oferta_wydawnicza.pdf]

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie swiadczone na potrzeby spotkan organizowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Pliki do pobrania

zapytanie_hotele_po_wer_do_30_tys_.pdf zapytanie_hotele_po_wer_do_30_tys_.pdf

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-02 11:43:07.851282 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-06-02 11:43:07.833805 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_hotele_po_wer_do_30_tys_.pdf]

Zapytanie ofertowe - produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-07-07 15:18:53.15719 Anna Grabowska dodanie pliku [wybor.pdf]
2 2015-07-07 15:18:53.066057 Anna Grabowska modyfikacja
3 2015-06-01 14:19:34.049239 Anna Zalewska dodanie pliku [modyfikacja_i_uzupelnienie_do_zapytania_ofertowego_na_produkcje_i_dostawe_materialow_promocyjnych.pdf]
4 2015-06-01 14:19:33.996382 Anna Zalewska modyfikacja
5 2015-05-29 15:18:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2015-05-29 18:33:10.209833 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe__materialy_promocyjne_dla_ncbr.pdf]

Zapytanie ofertowe - usługa transmisji na żywo (on-line) wraz z nagrywaniem spotkań (spotkania: konferencje, spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty itp. – zwane dalej „Wydarzenia”) organizowanych przez NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-18 16:14:30.00069 Anna Zalewska dodanie pliku [transmisje_on_line_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2015-06-18 16:14:29.944922 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-06-01 13:44:33.594075 Anna Zalewska dodanie pliku [modyfikacja_oraz_uzupelnienie_do_zapytania_ofertowego_na_transmisje_on_line.pdf]
4 2015-06-01 13:44:33.538521 Anna Zalewska modyfikacja
5 2015-05-29 17:41:26.935498 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_transmisje__on-line.pdf]
6 2015-05-29 17:41:26.903412 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_na_transmisje_on-line.pdf]
7 2015-05-29 17:41:26.880495 Anna Zalewska modyfikacja
8 2015-05-29 17:10:19.308518 Anna Zalewska modyfikacja
9 2015-05-29 16:14:29 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2015-05-29 17:09:47.000725 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_transmisje_on-line.pdf]

Zapytanie ofertowe - zakup abonamentu na dostęp do systemu antyplagiatowego

Termin przekazania odpowiedzi na zapytanie ofertowe mija 12.06.2015 r. godz. 15.00.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-05-28 14:51:11.104974 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-05-28 14:51:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-05-28 14:50:15.037734 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_antyplagiat_28_05.docx]
4 2015-05-28 14:50:15.005131 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_antyplagiat_28_05.pdf]

Zapytanie ofertowe - merytoryczna współpraca redakcyjna z dziennikiem…

Zapytanie ofertowe - merytoryczna współpraca redakcyjna z dziennikiem o zasięgu ogólnopolskim na przygotowanie cyklu trzech artykułów tematycznych

 

Następuje przedłużenie terminu przesłania oferty do dnia 3 czerwca br., do godziny 16.00.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-01 12:23:31.643614 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-05-25 12:23:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-05-25 14:20:36.762585 Anna Zalewska dodanie pliku [15_05_25_zapytanie_wsp_redakc_po_wer.pdf]

Zapytanie ofertowe - napisanie artykułów przeznaczonych do publikacji w tygodniku ogólnopolskim

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-05-25 13:37:13.180967 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-05-25 13:37:13.144084 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_art._sponsorowane_dziennikarz.pdf]

Zapytanie ofertowe - przygotowanie stoiska NCBR w związku z udziałem w pikniku z okazji Dnia Dziecka

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-05-07 14:31:51.661545 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe__dzien_dziecka_kprm.pdf]
2 2015-05-07 14:31:51.634815 Anna Zalewska usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_dzien_dziecka_kprm.pdf]
3 2015-05-07 14:31:51.606076 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-05-07 14:31:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2015-05-07 11:43:06.656883 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_dzien_dziecka_kprm.pdf]

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na weryfikacji wybranej dokumentacji projektów realizowanych przez Beneficjenta (szkołę wyższą będącą jednostką sektora finansów publicznych) w ramach Priorytetu IV PO KL oraz przedstawienie zestawienia (raportu) z dokonanej weryfikacji

 

Następuje przedłużenie terminu przesłania szacunkowej wyceny do dnia 18 maja br., do godziny 12.00.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-05-11 12:12:05.83819 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-04-28 12:12:05 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-04-28 09:26:07.409155 Anna Zalewska dodanie pliku [weryfikacja_dokumentacji_projekty_pokl.pdf]

Zapytanie ofertowe na produkcję i emisję cyklu 9 odcinków programu o tematyce informacyjno-edukacyjnej

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-04-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-22 14:05:29.719195 klipka utworzenie dokumentu
2 2015-04-22 14:05:29.696391 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_przygotowanie_cyklu_programow_informacyjno-edukacyjnych.pdf]

Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych

Pytanie: Zamawiający wskazuje podmiot do weryfikacji (dotyczy spółek kapitałowych) , którego wspólnicy (akcjonariusze)  z uwagi na zapisy przepisów prawa ( np.  przy spółce zoo – nie ujawnia się w odpisie z KRS wspólnika posiadającego mniej niż 10% kapitału) nie podlegają ujawnieniu w odpisach elektronicznych a jedyną możliwą  drogą do ustalenia danych takiego wspólnika jest fizyczne badanie akt rejestrowych we właściwym Sądzie Rejonowym, co może generować koszty związane z koniecznością podróży w konkretne miejsce w Polsce (np. z Warszawy do Rzeszowa lub z Krakowa do Szczecina).
Czy oferent winien w cenie brutto badania 1-ego podmiotu  uwzględnić również koszty takich podróży według faktycznie  możliwych do poniesienia czy też zostanie na tę okoliczność przewidziane wynagrodzenie ryczałtowe dodatkowe, naliczone w przypadku wskazania konieczności takiego badania przez Zamawiającego?


Odpowiedź: Zamawiający szacuje, że przedmiotowa weryfikacja będzie dotyczyć maksymalnie 100 podmiotów i nie będzie działaniem standardowym.Koszt takiego sprawdzenia oferent powinien skalkulować w cenie oferty.


W związku z wyjaśnieniem następuje przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.04.2015 r. do godz. 10.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-21 16:41:01.308433 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-04-16 16:41:01 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-04-16 17:56:24.795583 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_powiazania_16.04.2015.pdf]

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników NCBR w zakresie ochrony własności przemysłowej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-09 16:28:36.134765 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-04-09 16:28:36.117118 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_do_zapytania_ofertowego_08_04_2015.docx]
3 2015-04-09 16:28:36.083428 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_szkolenie_z_wlasnosci_przemyslowej_08_04_2015.pdf]

Zapytanie ofertowe na publikację komunikatów w internetowym serwisie informacyjnym

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-04-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-01 13:03:38.650457 klipka utworzenie dokumentu
2 2015-04-01 13:03:38.545134 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_publikacje_komunikatow_w_interentowym_serwisie_informacyjnym_2.pdf]

Zapytanie ofertowe na opracowanie merytoryczne/napisanie podręcznika z zakresu pomocy publicznej

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2015-03-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-31 09:29:00.856796 klipka modyfikacja
2 2015-03-31 09:28:12.837086 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_podrecznik_pp.pdf]
3 2015-03-31 09:28:12.812023 klipka usunięcie pliku [zapytanie_ofertowe_wspolpraca_redakcyjna_przy_cyklu_3_artykulow.pdf]
4 2015-03-31 09:28:12.785722 klipka modyfikacja
5 2015-03-31 09:29:00 klipka utworzenie dokumentu
6 2015-03-31 09:25:28.877469 klipka dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_wspolpraca_redakcyjna_przy_cyklu_3_artykulow.pdf]

Merytoryczna współpraca redakcyjna z tygodnikiem o zasięgu ogólnopolskim na przygotowanie cyklu trzech artykułów tematycznych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-16 15:54:01.436629 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-03-16 15:54:01.419758 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_wspolpraca_redakcyjna_przy_cyklu_3_artykulow.pdf]

Zapytanie ofertowe - wykonanie usług opracowania projektu i publikacji artykułów sponsorowanych w tygodniku ogólnopolskim

Rozeznanie rynku na wykonanie usług opracowania projektu i publikacji artykułów sponsorowanych w tygodniku ogólnopolskim wraz z towarzyszącymi działaniami zwiększającymi zasięg

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-10 09:18:29.610022 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-03-10 09:18:29.591139 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_tygodniki_2015.pdf]

Współpraca redakcyjna przy czteroodcinkowym cyklu eksperckim dotyczącym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-09 13:57:25.739395 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-03-09 13:57:25 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-03-09 13:56:10.023175 Anna Zalewska dodanie pliku [ncbr_zapytanie_wspolpraca_redakcyjna.pdf]

Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny „Know-How dotyczącego wyników badań oraz praktycznego zastosowania HOE”

Uprzejmie informuję, że przedmiotowe postępowanie z uwagi na planowane wszczęcie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje unieważnione.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-30 14:26:52.805763 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-03-05 14:26:52 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-03-05 10:26:09.085812 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_wycena_know-how.pdf]

Zapytanie ofertowe na przygotowanie cyklu 5 miniaudycji

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-04 13:01:51.788145 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-03-04 13:01:51.770109 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_przygotowanie_cyklu_5_miniaudycji.pdf]

Zapytanie ofertowe na szkolenie z zakresu treningu skuteczności osobistej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-03 12:54:25.336864 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-03-03 12:54:25.319233 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_szkolenie_z_zakresu_treningu_skutecznosci_osobistej.pdf]

Zapytanie ofertowe na szkolenie z zakresu komunikacji i budowania efektywnego zespołu

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-03 12:53:39.940541 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-03-03 12:53:39.922907 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_szkolenie_z_zakresu_komunikacji_i_budowania_efektywnego_zespolu.pdf]

Zapytanie ofertowe na weryfikację zadłużenia wnioskodawców i beneficjentów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-02-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-25 10:52:28.58901 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-02-25 10:52:28.572787 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_weryfikacja.pdf]

Zapytanie ofertowe na sprawdzenie sieci powiązań kapitałowo-osobowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-02-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-07-03 13:12:21.868393 Anna Grabowska modyfikacja
2 2015-02-25 13:12:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-02-25 10:22:59.83715 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_powiazania.pdf]

Zapytanie ofertowe dot. realizacji doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-02-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-20 13:44:27.642069 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-02-20 13:44:27.626773 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_zamowienie_statystyk_plan_ewaluacji_pomocy_publicznej_20_02.docx]
3 2015-02-20 13:44:27.608875 Anna Zalewska dodanie pliku [zamowienie_statystyk_plan_ewaluacji_pomocy_publicznej_20.02.2015.pdf]

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi wykonania analizy oraz raportu

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-02-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-13 15:21:14.680202 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-02-13 15:21:14 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-02-13 15:20:57.8746 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_2_-_wstepna_kalkulacja_kosztow.docx]
4 2015-02-13 15:20:57.845633 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_-_rozeznanie_cenowe.pdf]
5 2015-02-13 15:20:57.827829 Anna Zalewska dodanie pliku [swiadczenie_uslugi_wykonania_analizy_oraz_raportu.pdf]

Zapytanie ofertowe na przygotowanie stoiska wystawienniczego NCBR na potrzeby 19. Pikniku Naukowego

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-02-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-09 11:07:39.947066 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2015-02-09 11:07:39.930739 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_stoisko_ncbr_na_19.pn.pdf]

Zapytanie ofertowe na publikację komunikatów w internetowym serwisie informacyjnym

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-02-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-09 11:06:31.662042 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-02-06 11:06:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-02-09 11:06:13.370682 Anna Zalewska dodanie pliku [zapytanie_ofertowe_na_publikacje_komunikatow_w_interentowym_serwisie_informacyjnym.pdf]

Zapytanie ofertowe dot. realizacji doradztwa w zakresie metod kontrfaktycznych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-01-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-20 13:44:50.064785 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-02-09 11:04:57.52294 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-01-21 13:44:50 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2015-02-09 11:04:42.529062 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_zamowienie_statystyk_plan_ewaluacji_pomocy_publicznej.docx]
5 2015-02-09 11:04:42.47341 Anna Zalewska dodanie pliku [zamowienie_statystyk_plan_ewaluacji_pomocy_publicznej_21.01.2015.pdf]

Zapytanie ofertowe - monitoring mediów dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-01-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-09 11:03:19.500286 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-01-16 11:03:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-02-09 11:03:07.867265 Anna Zalewska dodanie pliku [monitorowane_hasla.pdf]
4 2015-02-09 11:03:07.83546 Anna Zalewska dodanie pliku [ncbr_zapytanie_przeglad_prasy.pdf]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito