Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Umowy-zlecenia

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 Pracownik ds. obsługi biurowej 26-01-2017
2 Analityk w tematyce - kolejnictwo 18-11-2016
3 Aktualne oferty pracy i współpracy z NCBR 22-02-2016


Pracownik ds. obsługi biurowej

 

Aktualnie poszukujemy

Pracownika ds. obsługi biurowej

 
 1. Zakres zadań:

  • obsługa łączności telefonicznej, faksowej oraz poczty elektronicznej kierowanej do Dyrektora Działu Finansowego;
  • obsługa korespondencji wychodzącej oraz przychodzącej (prowadzenie rejestru) oraz obsługa administracyjna działań związanych z prawidłowym obiegiem dokumentów w Dziale Finansowym;
  • kierowanie beneficjentów PO IR zgłaszających się Działu Finansowego do odpowiednich osób i komórek organizacyjnych w celu uzyskania dalszych informacji;
  • obsługa systemu QNT w zakresie wprowadzania danych oraz obsługa płatności w systemach informatycznych.
    
 2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie (ok. 100 roboczogodzin w ciągu miesiąca).
   
 3. Czas trwania zlecenia: luty 2017 r. – kwiecień 2017 r. (będzie istniała możliwość przedłużenia umowy)
   
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie minimum średnie;
  • dobra obsługa pakietu MS Office (w szczególności MsWord i MsExcel);
  • skrupulatność, samodzielność, terminowość.
    
 5. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
  • wysokie umiejętności komunikacji i współpracy;
  • wiedza nt. celów i zasad wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;
  • dodatkowym atutem będzie wykształcenie ekonomiczne bądź rozpoczęte studia na kierunku ekonomicznym.
    
 6. Termin złożenia oferty: 6 lutego 2017 r. godz. 16.00, proszę przesłać mailem na adres:
   
 7. Oferta powinna zawierać:
  • CV
   • uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego,
   • opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wyboru realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
    
 8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:
  Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania niezbędne oraz wykażą spełnienie wymagań pożądanych zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których oceniani będą za pomocą arkusza indywidualnej oceny kandydata. Liczba uzyskanych punktów będzie decydować o wyborze Zleceniobiorcy. Zleceniodawca zaproponuje realizację zlecenia osobie, która uzyska najwyższą liczę punktów.
   
 9. Dodatkowe informacje:
  • Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
  • W tytule maila prosimy podać: „Umowa zlecenie SZF”.
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2017-01-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-26 17:14:03.173669 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Analityk w tematyce - kolejnictwo

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.
 
Aktualnie poszukujemy
analityka w tematyce - kolejnictwo
 
 
 1. Zakres zadań:
  • prowadzenie analiz w zakresie rozwoju technologii oraz sytuacji rynkowej w sektorze kolejnictwa;
  • określanie potencjalnych obszarów wsparcia oraz użytkowników końcowych technologii w sektorze kolejnictwa;
  • przygotowanie wstępnych założeń merytorycznych dla programu w tematyce związanej z kolejnictwem oraz opracowanie wstępnej dokumentacji w tym zakresie.
 2. Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie
 3. Czas trwania zlecenia: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.
 4. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe;
  • doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania analiz dot. transportu kolejowego oraz związanych z nim uwarunkowań infrastrukturalnych i organizacyjnych;
  • umiejętność kierowania zespołem, potwierdzona stosownym doświadczeniem;
  • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne;
  • kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów;
  • samodzielność, dyspozycyjność, nastawienie na efekty;
  • bardzo dobra znajomość j. angielskiego;
  • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office.
 5. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji i efektywnego planowania pracy;
  • wysokie umiejętności komunikacji i współpracy;
  • szczegółowa wiedza w tematyce innowacyjnych technologii związanych z kolejowym transportem towarowym, wykorzystaniem transportu kolejowego w przewozach pasażerskich oraz unowocześnieniem infrastruktury kolejowej; 
  • znajomość zagadnień związanych z tematyką innowacyjnych zamówień publicznych.
 6. Termin złożenia oferty: 25 listopada 2016 r. godz. 16.00, proszę przesłać mailem na adres:
 7. Oferta powinna zawierać:
  • CV
   • uwzględniające w szczególności informacje w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz dot. transportu kolejowego i związanych z nim uwarunkowań infrastrukturalnych i organizacyjnych oraz umiejętności kierowania zespołem, potwierdzonej stosownym doświadczeniem,
   • uwzględniające oczekiwane wynagrodzenie,
   • opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)”;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe).
 8. Informacja o sposobie wyboru Zleceniobiorcy:
  • Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią wymagania niezbędne i pożądane zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej i zaproponuje współpracę 1 osobie najwyżej ocenionej.
 9. Dodatkowe informacje: 
  • Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projekt nr POIR.05.01.00-00-0003/15.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-11-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-11-18 10:29:32.429733 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-11-18 10:28:56.801503 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-11-18 10:29:32 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Aktualne oferty pracy i współpracy z NCBR

Wszystkie aktualne oferty pracy i współpracy znajdują sie tutaj

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2016-02-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-22 15:37:37.925554 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito