Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Zamówienia publiczne - archiwum

drukuj
A A A
  Tytuł Data
1 44/15/5A Usługi cateringowe 15-12-2015
2 43/15/5A Świadczenie usług medycznych 27-11-2015
3 38/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca... 24-11-2015
4 42/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 20-11-2015
5 39/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 03-11-2015
6 32/15/PN usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR 02-11-2015
7 30/15/WR Szkolenie dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS 29-10-2015
8 3/15/WR Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej 28-10-2015
9 40/15/5A Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących 16-10-2015
10 34/15/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących 06-10-2015
11 37/15/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR 06-10-2015
12 36/15/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR 01-10-2015
13 33/15/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych... 23-09-2015
14 31/15/PN Zorganizowanie gali „LIDER 2015” oraz działań jej towarzyszących 14-09-2015
15 29/15/PN Organizacja i kompleksowa obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych 04-09-2015
16 25/15/WR Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej 17-08-2015
17 4/15/WR Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu 14-08-2015
18 24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR 06-07-2015
19 22/15/PN Przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 23-06-2015
20 14/15/DK Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji wspólnych inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC 22-06-2015
21 21/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR 15-06-2015
22 15/15/PN Wykonanie badań ewaluacyjnych. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych 21-05-2015
23 20/15/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR 19-05-2015
24 19/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR 11-05-2015
25 16/15/PN Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013 08-05-2015
26 18/15/5A Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych w branży funduszy venture capital 30-04-2015
27 12/15/LE Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 28-04-2015
28 17/15/LE Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR 23-04-2015
29 13/15/LE Wycena 28 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR 03-04-2015
30 8/15/PN na przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 30-03-2015
31 6/15/NZO Przygotowanie i publikacja 300 komunikatów w Internetowym Serwisie Informacyjnym 25-03-2015
32 9/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR 17-03-2015
33 5/15/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 19. Pikniku Naukowego 11-03-2015
34 2/15/PN Abonament sportowy 05-02-2015
35 27/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych 15-12-2014
36 24/14/PN Zorganizowanie gali LIDER 2014 oraz działań jej towarzyszących 16-10-2014
37 23/14/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 03-09-2014
38 22/14/K Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt... 04-08-2014
39 21/14/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 04-08-2014
40 20/14/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym... 14-07-2014
41 13/14/DK wykonanie analizy pt.: „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości... 10-07-2014
42 19/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 02-07-2014
43 16/14/PN Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS 08-05-2014
44 15/14/PN Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS 08-05-2014
45 14/14/PN Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS 08-05-2014
46 7/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych 24-04-2014
47 12/14/WR Przedmiotem zamówienia jest realizacja Globe Forum w Warszawie zaplanowane w okresie kwiecień 2014 r.- grudzień 2015 r. 18-04-2014
48 9/14/PN Zaprojektowanie i organizacja stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 18. Pikniku Naukowego w Warszawie 14-04-2014
49 11/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR w związku z obchodami 10-lecia Polski w UE 31-03-2014
50 10/14/WR przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa 28-03-2014
51 5/14/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR 12-03-2014
52 4/14/PN Przeprowadzenie w roku 2014 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 04-03-2014
53 3/14/PN Zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 13-02-2014
54 50/13/WR Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29-01-2014
55 48/13/PN Świadczenie usług pocztowych 03-12-2013
56 21/13/PN Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 02-12-2013
57 38/13/PN Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation 26-11-2013
58 46/13/PN Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej 05-11-2013
59 47/13/PN Świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i użytkowanego przez NCBR oprogramowania Oracle 05-11-2013
60 43/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach... 25-10-2013
61 41/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów... 17-10-2013
62 44/13/PO - Operator logistyczny w projekcie SIMS 16-10-2013
63 42/13/PN Zorganizowanie gali "LIDER 2013" oraz działań jej towarzyszących 10-10-2013
64 40/13/PN Świadczenie usług operatora logistycznego 10-10-2013
65 37/13/PN Wprowadzenie i wdrożenie środowiska pocztowego oraz świadczenie hostingu i opieki technicznej 02-10-2013
66 33/13/PN Opracowanie strategii budowania marki, promocji i komunikacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2014-2015 25-09-2013
67 34/13/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do NCBR 24-09-2013
68 32/13/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR 28-08-2013
69 30/13/PN Zorganizowanie Gali Lider 2013 oraz działań jej towarzyszących 27-08-2013
70 31/13/PN Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze 13-08-2013
71 28/13/PN Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno - szkoleniowych 12-08-2013
72 26/13/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 25-07-2013
73 27/13/PN zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „Science and Art in Europe” 2013 oraz działań jej towarzyszących 08-07-2013
74 8/13/PN Druk publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR 28-06-2013
75 25/13/WR Wykonanie badania pn. „Ewaluacja Programu LIDER” Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki 27-06-2013
76 13/13/PN Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PO IiŚ 10-06-2013
77 22/13/PN Realizacja przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR modelu pomiaru... 05-06-2013
78 19/13/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu POKL 28-05-2013
79 20/13/PN Wykonanie badania pn. Ewaluacja Programu LIDER 22-05-2013
80 12/13/PN Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR 21-05-2013
81 7/13/PN Ewaluacja procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach I osi 13-05-2013
82 17/13/PN Druk materiałów informacyjno-promocyjnych 13-05-2013
83 14/13/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR 23-04-2013
84 18/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych 09-04-2013
85 10/13/PN Ewaluacja Programu LIDER 04-04-2013
86 15/13/PN Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 17. Pikniku Naukowego 02-04-2013
87 16/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych 29-03-2013
88 9/13/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR 27-03-2013
89 5/13/PN Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów związanych z działalnością NCBR 19-03-2013
90 11/13/PN Przeprowadzenie w roku 2013 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych 14-03-2013
91 1/13/PN Opracowanie procedury wyliczania i skutecznego monitorowania dochodu w projektach Działania 13.1... 13-03-2013
92 4/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena jakości i skuteczności wybranych form wsparcia w ramach Działania 4.1 PO KL” 15-02-2013
93 3/13/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 13-02-2013
94 78/12/PN System kart sportowych 11-01-2013
95 77/12/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 13-12-2012
96 76/12/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR 13-12-2012
97 75/12/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej 12-12-2012
98 74/12/WR Publikacja 24 artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych przez Zamawiającego 03-01-2013
99 73/12/NZO Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych 11-12-2012
100 72/12/PN Zamówienie publiczne na świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR 30-11-2012
101 71/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 15-11-2012
102 70/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR 16-11-2012
103 69/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego ex post pt. „Ocena skuteczności i użyteczności projektów badawczych zamawianych” 09-11-2012
104 68/12/PN Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego 07-11-2012
105 66/12/PN Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu serwerowego i oprogramowania 22-10-2012
106 65/12/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu POKL 15-10-2012
107 64/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term programu „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” 23-10-2012
108 63/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie 02-10-2012
109 62/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" 24-09-2012
110 61/12/DK Zakup, dostosowanie do potrzeb NCBR poprzez parametryzację i wykonanie dodatkowych komponentów... 14-09-2012
111 59/12/PN Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania 28-09-2012
112 58/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR 30-08-2012
113 56/NO/12 Organizacja dwóch wizyt studyjnych 11-10-2012
114 55/12/WR Dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Quorum 10-10-2012
115 53/12/PN Świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR 16-07-2012
116 52/12/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu PO KL 29-06-2012
117 51/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze pow. 50g. 13-06-2012
118 50/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego 12-06-2012
119 49/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych 11-05-2012
120 47/12/WR Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki. 11-05-2012
121 RZP/46/12/PN Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych 06-04-2012
122 45/U/12 Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze 16-03-2012
123 40/U/12 Postępowanie przeprowadzone w trybie zamowienia z wolnej ręki 16-03-2012
124 38/U/12 Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 07-03-2012
125 37/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych 07-03-2012
126 36/U/12 dostawa i montaż mebli biurowych 29-02-2012
127 34/U/12 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 07-03-2012
128 32/U/12 Zamówienie publiczne na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów dla NCBR 09-03-2012
129 30/U/12 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR 20-03-2012
130 25/U/12 Najem 2 samochodów osobowych dla NCBR 10-02-2012
131 24/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych 09-02-2012
132 17/U/12 Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR 10-02-2012
133 5/U/12 Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki w 2012 r 21-02-2012
134 9/R/12 - Przeprowadzenie procedury testu prywatnego inwestora 18-01-2012
135 124/U/11 Najem samochodu dla NCBR 14-12-2011
136 114/U/11 Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie 07-12-2011
137 112/U/11 Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem 05-12-2011
138 110/U/11 Najem samochodu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 02-12-2011
139 106/U/11 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących 23-11-2011
140 91/U/11 Dostawa sprzętu komputerowego 26-10-2011
141 90/U/11 Dostawa artykułów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 08-11-2011
142 88/U/11 - Dostawa licencji 24-10-2011
143 81/U/11 Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów PO IG i PO KL 15-11-2011
144 80/U/11 Dostawa i montaż mebli biurowych 26-10-2011
145 archiwum BIP NCBiR do dnia 17.10.2011 16-10-2011


44/15/5A Usługi cateringowe

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-12-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-09 09:07:49.475841 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-02-09 09:06:40.502336 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
3 2016-02-09 09:06:40.437538 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_wykonawcy.pdf]
4 2016-02-09 09:06:40.370997 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_pop.pdf]
5 2016-02-09 09:06:40.322413 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_odpowiedzi_na_pytania_cz._1.pdf]
6 2016-02-09 09:06:40.27534 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_zalaczniki_do_ogloszenia_po_zmianach.pdf]
7 2016-02-09 09:06:40.233982 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_ogloszenie_o_zamowieniu_po_zmianach.pdf]
8 2016-02-09 09:06:40.192241 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
9 2016-02-09 09:06:40.151645 Anna Zalewska dodanie pliku [44_15_5a_ogloszenie.pdf]
10 2016-02-09 09:06:40.044477 Anna Zalewska modyfikacja
11 2016-02-09 09:05:03.758069 Anna Zalewska modyfikacja
12 2015-12-15 09:07:49 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

43/15/5A Świadczenie usług medycznych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 14:05:38.136515 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-02-08 14:05:24.875913 Anna Zalewska dodanie pliku [43_15_5a_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
3 2016-02-08 14:05:24.769066 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-11-27 14:05:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2016-02-08 14:01:35.477007 Anna Zalewska dodanie pliku [43_15_5a_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
6 2016-02-08 14:01:35.431942 Anna Zalewska dodanie pliku [43_15_5a_odpowiedz_na_pytania_do_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-08 14:01:35.363395 Anna Zalewska dodanie pliku [43_15_5a_zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
8 2016-02-08 14:01:35.261613 Anna Zalewska dodanie pliku [43_15_5a_ogloszenie_1.pdf]

38/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca...

38/15/PN - Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczania realizacji Programu SPIN-TECH

Pliki do pobrania

38_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 38_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogoszenie o zamówieniu

38_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf 38_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

38_15_pn_info_o_uniewaznieniu_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf 38_15_pn_info_o_uniewaznieniu_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

38_15_pn_wybor.pdf 38_15_pn_wybor.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-24 08:48:59.550021 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_wybor.pdf]
2 2016-03-24 08:48:59.500184 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_info_o_uniewaznieniu_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
3 2016-03-24 08:48:59.377669 Anna Zalewska modyfikacja
4 2016-02-08 13:58:55.260539 Anna Zalewska modyfikacja
5 2016-02-08 13:56:23.501933 Anna Zalewska modyfikacja
6 2015-11-24 08:48:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2016-02-08 13:56:06.701166 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
8 2016-02-08 13:56:06.653848 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_zal_do_opz_zestawienie_wnioskow.xlsx]
9 2016-02-08 13:56:06.619161 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_formularz_oferty.docx]
10 2016-02-08 13:56:06.5816 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_zp_pn_zmiana.pdf]
11 2016-02-08 13:56:06.505171 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_siwz.pdf]
12 2016-02-08 13:56:06.434153 Anna Zalewska dodanie pliku [38_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

42/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Pliki do pobrania

42_15_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 42_15_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

42_15_pn_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 42_15_pn_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Wybór oferty najkorzystniejszej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 13:48:09.919195 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-11-20 13:48:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-08 13:47:55.738794 Anna Zalewska dodanie pliku [42_15_pn_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-08 13:47:55.690727 Anna Zalewska dodanie pliku [42_15_siwz.pdf]
5 2016-02-08 13:47:55.601926 Anna Zalewska dodanie pliku [42_15_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

39/15/PN - Dostawa switchy dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 13:45:08.14838 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-11-03 13:45:08 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-08 13:44:54.059469 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
4 2016-02-08 13:44:53.99098 Anna Zalewska dodanie pliku [39_15_pn_odp_na_pyt__1.pdf]
5 2016-02-08 13:44:53.932185 Anna Zalewska dodanie pliku [39_15_pn_siwz.pdf]
6 2016-02-08 13:44:53.852656 Anna Zalewska dodanie pliku [39_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

32/15/PN usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR

Pliki do pobrania

32_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 32_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

32_15_pn_odpowiedz_27112015.pdf 32_15_pn_odpowiedz_27112015.pdf

Odpowiedzi na pytania

32_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 32_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-11-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 13:17:05.394406 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-11-02 13:17:05 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-08 13:16:51.707172 Anna Zalewska dodanie pliku [32_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-08 13:16:51.484201 Anna Zalewska dodanie pliku [32_15_pn_odpowiedz_27112015.pdf]
5 2016-02-08 13:16:51.368408 Anna Zalewska dodanie pliku [32_15_pn_siwz_bilety.pdf]
6 2016-02-08 13:16:51.280503 Anna Zalewska dodanie pliku [32_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

30/15/WR Szkolenie dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 12:59:41.832059 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-02-08 12:58:07.478355 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_30_15_wr.pdf]
3 2016-02-08 12:58:07.36257 Anna Zalewska usunięcie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_30_15_wr_2.pdf]
4 2016-02-08 12:58:07.243945 Anna Zalewska modyfikacja
5 2015-10-29 12:59:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2016-02-08 12:57:03.94405 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_30_15_wr_2.pdf]

3/15/WR Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 12:52:44.305999 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-10-28 12:52:44 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-08 12:52:25.036077 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_3_15_wr.pdf]

40/15/5A Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 12:48:51.225687 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-10-16 12:48:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-08 12:48:38.245118 Anna Zalewska dodanie pliku [40_15_informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
4 2016-02-08 12:48:38.19345 Anna Zalewska dodanie pliku [40_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
5 2016-02-08 12:48:38.137736 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiany_ogloszenie_i_zalacznik_20_10_2015.pdf]
6 2016-02-08 12:48:38.034394 Anna Zalewska dodanie pliku [40_15_5a_ogloszenie.pdf]

34/15/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce ochrony środowiska i zmian klimatu oraz działań jej towarzyszących

Pliki do pobrania

34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_1.pdf 34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_1.pdf

Sprostowanie ogłoszenia 1

34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_2.pdf 34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_2.pdf

Sprostowanie ogłoszenia 2

34_15_pn_odp_na_pyt__1.pdf 34_15_pn_odp_na_pyt__1.pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 1

34_15_pn_odp_na_pyt__2.pdf 34_15_pn_odp_na_pyt__2.pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 2

34_15_pn_odp_na_pyt_3.pdf 34_15_pn_odp_na_pyt_3.pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 3

34_15_pn_odp_na_pyt_4.pdf 34_15_pn_odp_na_pyt_4.pdf

Odpowiedzi na pytania cz. 4

34_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf 34_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf

Informacja o unieważnieniu - skan

34_15_pn_uniewaznienie.pdf 34_15_pn_uniewaznienie.pdf

Informacja o unieważnieniu - pdf

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 12:44:02.870657 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-10-06 12:44:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-08 12:43:33.247918 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_uniewaznienie.pdf]
4 2016-02-08 12:43:33.171432 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf]
5 2016-02-08 12:43:33.101592 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt_4.pdf]
6 2016-02-08 12:43:33.054258 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt_3.pdf]
7 2016-02-08 12:43:33.004488 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt__2.pdf]
8 2016-02-08 12:43:32.960707 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_odp_na_pyt__1.pdf]
9 2016-02-08 12:43:32.894885 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_2.pdf]
10 2016-02-08 12:43:32.851128 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_sprostowanie_ogloszenia_1.pdf]
11 2016-02-08 12:43:32.805328 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_siwz_konferencja.pdf]
12 2016-02-08 12:43:32.70369 Anna Zalewska dodanie pliku [34_15_pn_ogloszenie.pdf]

37/15/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-08 12:31:37.367165 Anna Zalewska modyfikacja
2 2016-02-08 12:31:29.339626 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-10-06 12:31:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2016-02-08 12:30:03.781314 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_2015_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
5 2016-02-08 12:30:03.674636 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_siwz_po_zmianach.pdf]
6 2016-02-08 12:30:03.626354 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_cz._1.pdf]
7 2016-02-08 12:30:03.560552 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_ogloszenie_zmianie_ogloszenia_2.pdf]
8 2016-02-08 12:30:03.512069 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_informacja_o_zmianie_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu_2.pdf]
9 2016-02-08 12:30:03.456858 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_informacja_o_zmianie_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf]
10 2016-02-08 12:30:03.38676 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_ogloszenie_zmianie_ogloszenia.pdf]
11 2016-02-08 12:30:03.302067 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_siwz_sprzet_komputerowy_po_zmianie_wzoru_umowy.pdf]
12 2016-02-08 12:30:03.185885 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_zalaczniki_do_siwz_nr_2-7.doc]
13 2016-02-08 12:30:03.104284 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_siwz_sprzet_komputerowy_ogloszony.pdf]
14 2016-02-08 12:30:02.99622 Anna Zalewska dodanie pliku [37_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

36/15/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-10-01
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 14:16:54.605249 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-10-01 14:16:54 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 14:16:42.288869 Anna Zalewska dodanie pliku [36_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-05 14:16:42.161589 Anna Zalewska dodanie pliku [36_15_pn_zalaczniki_nr_2-7_dla_wykonawcow_po_zmianach.doc]
5 2016-02-05 14:16:42.124314 Anna Zalewska dodanie pliku [36_15_pn_siwz_po_zmianie_02.10.2015.pdf]
6 2016-02-05 14:16:42.069079 Anna Zalewska dodanie pliku [36_15_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-05 14:16:42.013798 Anna Zalewska dodanie pliku [36_15_pn_zalaczniki_nr_2-7_dla_wykonawcow.doc]
8 2016-02-05 14:16:41.958053 Anna Zalewska dodanie pliku [36_15_pn_siwz_ogloszony.pdf]
9 2016-02-05 14:16:41.762646 Anna Zalewska dodanie pliku [36_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

33/15/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych...

Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 13:48:37.369778 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-09-23 13:48:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 13:48:00.199287 Anna Zalewska dodanie pliku [33_15_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-05 13:48:00.144554 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_1_do_odpowiedzi_2_w_wersji_edytowalnej.doc]
5 2016-02-05 13:48:00.072677 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
6 2016-02-05 13:47:59.946174 Anna Zalewska dodanie pliku [33_15_2015_informacja_o_zmianie_terminu_skladania_ofert.pdf]
7 2016-02-05 13:47:59.878262 Anna Zalewska dodanie pliku [sprostowanie_ogloszenia_2.pdf]
8 2016-02-05 13:47:59.835444 Anna Zalewska dodanie pliku [33_15_pn_zalacznik_nr_2_-_nr_5_dla_wykonawcow.doc]
9 2016-02-05 13:47:59.79525 Anna Zalewska dodanie pliku [33_15_pn_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
10 2016-02-05 13:47:59.73778 Anna Zalewska dodanie pliku [33_15_pn__ogloszenie_dodatkowych_informacji_sprostowanie.pdf]
11 2016-02-05 13:47:59.692511 Anna Zalewska dodanie pliku [33_15_pn_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

31/15/PN Zorganizowanie gali „LIDER 2015” oraz działań jej towarzyszących

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 13:39:10.906798 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-09-14 13:39:10 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 13:38:26.788396 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_wybor_gala_lider.pdf]
4 2016-02-05 13:38:26.724773 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_cz._2.pdf]
5 2016-02-05 13:38:26.63589 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_cz_3.pdf]
6 2016-02-05 13:38:26.566641 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_ogloszenie_korekta.pdf]
7 2016-02-05 13:38:26.513176 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
8 2016-02-05 13:38:26.341219 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_sprostowanie_do_ogloszenia_opublikowane.pdf]
9 2016-02-05 13:38:26.304055 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_sprostowanie_do_ogloszenia.pdf]
10 2016-02-05 13:38:26.26053 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_siwz_gala_liderow_2015.pdf]
11 2016-02-05 13:38:26.166134 Anna Zalewska dodanie pliku [31_15_pn_ogloszenie_gala_lider_2015.pdf]

29/15/PN Organizacja i kompleksowa obsługa dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-09-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 13:28:29.045783 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-09-04 13:28:28 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 13:28:09.9233 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_29_15_pn.pdf]
4 2016-02-05 13:28:09.821047 Anna Zalewska dodanie pliku [29_15_pn_wybor_wizyty_studyjne.pdf]
5 2016-02-05 13:28:09.722043 Anna Zalewska dodanie pliku [29_15_2015_informacja_o_wyborze_wizyty_studyjne.pdf]
6 2016-02-05 13:28:09.623733 Anna Zalewska dodanie pliku [29_15_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-05 13:28:09.549486 Anna Zalewska dodanie pliku [29_15_pn_zalaczniki_dla_wykonawcow.docx]
8 2016-02-05 13:28:09.487743 Anna Zalewska dodanie pliku [29_15_pn_siwz.pdf]
9 2016-02-05 13:28:09.409847 Anna Zalewska dodanie pliku [29_15_pn_ogloszenie.pdf]

25/15/WR Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-08-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-03-07 17:46:02.660276 Anna Zalewska dodanie pliku [25_15_wr_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2016-03-07 17:46:02.526147 Anna Zalewska modyfikacja
3 2016-02-05 13:23:09.961408 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-08-17 17:46:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2016-02-05 13:22:38.702043 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]

4/15/WR Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-08-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 13:20:16.034113 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-08-14 13:20:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 13:19:43.050837 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zawarciu_umowy_w_postepowaniu.pdf]

24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR

24/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-07-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 13:15:49.236952 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-07-06 13:15:49 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 13:15:19.485141 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-05 13:15:19.433787 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie.pdf]
5 2016-02-05 13:15:19.373173 Anna Zalewska dodanie pliku [24_15_zp-pn_wraz_z_szacunkiem.pdf]
6 2016-02-05 13:15:19.333814 Anna Zalewska dodanie pliku [24_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
7 2016-02-05 13:15:19.280742 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_24_15_pn_ewaluacja.pdf]

22/15/PN Przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Pliki do pobrania

22_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx 22_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx

Załączniki edytowalne

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 13:02:48.167327 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-06-23 13:02:48 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 13:02:29.434798 Anna Zalewska dodanie pliku [22_15_pn_info_o_wyborze_wykluczeniu_i_odrzuceniu.pdf]
4 2016-02-05 13:02:29.295073 Anna Zalewska dodanie pliku [22_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
5 2016-02-05 13:02:29.205608 Anna Zalewska dodanie pliku [22_15_pn_siwz.pdf]
6 2016-02-05 13:02:29.066355 Anna Zalewska dodanie pliku [22_15_pn_ogloszenie.pdf]

14/15/DK Wyłonienie Menadżera Funduszu Funduszy w celu realizacji wspólnych inwestycji w ramach przedsięwzięcia BRIdge VC

Pliki do pobrania

14_15_dk_ogloszenie_dodatkowa_informacja.pdf 14_15_dk_ogloszenie_dodatkowa_informacja.pdf

Ogłoszenie - dodatkowa informacja

odpowiedzi_na_pytania_07.07.pdf odpowiedzi_na_pytania_07.07.pdf

Odpowiedzi na pytania 07.07.15

14_15_dk_odpowiedzi_na_pytania_14_07_15.pdf 14_15_dk_odpowiedzi_na_pytania_14_07_15.pdf

Odpowiedzi na pytania 14.07.15

14_15_dk_informacja_o_wyborze.pdf 14_15_dk_informacja_o_wyborze.pdf

Informacja o wyborze

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 12:45:11.565384 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-06-22 12:45:11 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 11:51:45.671263 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_07.07.pdf]
4 2016-02-05 11:51:45.626478 Anna Zalewska dodanie pliku [14_15_dk_informacja_o_wyborze.pdf]
5 2016-02-05 11:51:45.570282 Anna Zalewska dodanie pliku [appendix_no_1_-6_procedure_no._14_15_dk.docx]
6 2016-02-05 11:51:45.540833 Anna Zalewska dodanie pliku [14_15_dk_odpowiedzi_na_pytania_14_07_15.pdf]
7 2016-02-05 11:51:45.480073 Anna Zalewska dodanie pliku [14_15_dk_ogloszenie_dodatkowa_informacja.pdf]
8 2016-02-05 11:51:45.454833 Anna Zalewska dodanie pliku [14_15_dk_zalaczniki_1-6_do_ogloszenia.docx]
9 2016-02-05 11:51:45.419208 Anna Zalewska dodanie pliku [14_15_dk_ogloszenie.pdf]

21/15/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR

Wykonanie badania ewaluacyjnego podsumowującego realizację projektów systemowych realizowanych przez NCBR w ramach Działania 1.5 POIG

Pliki do pobrania

21_15_zp_pn_z_wartoscia_szacunkowa_zamowienia.pdf 21_15_zp_pn_z_wartoscia_szacunkowa_zamowienia.pdf

Wartość szacunkowa zamówienia

21_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx 21_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx

Załączniki edytowalne

21_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf 21_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-06-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 11:25:17.300034 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-06-15 11:25:17 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 11:24:57.659316 Anna Zalewska dodanie pliku [21_15_pn_informacja_o_uniewaznieniu.pdf]
4 2016-02-05 11:24:57.619391 Anna Zalewska dodanie pliku [21_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
5 2016-02-05 11:24:57.590442 Anna Zalewska dodanie pliku [21_15_zp_pn_z_wartoscia_szacunkowa_zamowienia.pdf]
6 2016-02-05 11:24:57.546481 Anna Zalewska dodanie pliku [21_15_pn_siwz_ewaluacja.pdf]
7 2016-02-05 11:24:57.488317 Anna Zalewska dodanie pliku [21_15_pn_ogloszenie.pdf]

15/15/PN Wykonanie badań ewaluacyjnych. Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 11:14:26.595399 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-05-21 11:14:26 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 11:14:08.186467 Anna Zalewska dodanie pliku [15_15_pn__cz_i_wybor.pdf]
4 2016-02-05 11:14:08.123737 Anna Zalewska dodanie pliku [15_15_pn_cz_ii_06.19_wynik_postepowania_podpis_kier_zamawiajacego.pdf]
5 2016-02-05 11:14:08.054453 Anna Zalewska dodanie pliku [15_15_pn_cz_ii_06.19_wynik_postepowania.pdf]
6 2016-02-05 11:14:07.992098 Anna Zalewska dodanie pliku [15_15_pn_zp_pn.pdf]
7 2016-02-05 11:14:07.956644 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_1_do_sopz_cz_i_ramowy_opis_programow_fnp.doc]
8 2016-02-05 11:14:07.91242 Anna Zalewska dodanie pliku [15_15_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.docx]
9 2016-02-05 11:14:07.86213 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_nr_2_do_sopz_cz_i__informacje_nt._liczby_wnioskodawcow_i_dostepnosci_kontaktow.xlsx]
10 2016-02-05 11:14:07.831725 Anna Zalewska dodanie pliku [zalacznik_1_do_sopz_cz_i_ramowy_opis_programow_fnp.pdf]
11 2016-02-05 11:14:07.768787 Anna Zalewska dodanie pliku [15_15_pn_siwz.pdf]
12 2016-02-05 11:14:07.694882 Anna Zalewska dodanie pliku [15_15_pn_ogloszenie.pdf]

20/15/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR

Pliki do pobrania

20_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx 20_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx

Załączniki edytowalne

20_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf 20_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

20_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf 20_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 11:04:06.652421 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-05-19 11:04:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 11:03:46.335613 Anna Zalewska dodanie pliku [20_15_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2016-02-05 11:03:46.264133 Anna Zalewska dodanie pliku [20_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
5 2016-02-05 11:03:46.201083 Anna Zalewska dodanie pliku [20_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
6 2016-02-05 11:03:46.147538 Anna Zalewska dodanie pliku [20_15_pn_siwz.pdf]
7 2016-02-05 11:03:46.059503 Anna Zalewska dodanie pliku [20_15_pn_ogloszenie.pdf]

19/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w ramach realizowanych programów.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-05 11:01:07.554791 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-05-11 11:01:07 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-05 10:59:49.10694 Anna Zalewska dodanie pliku [19_15_pn_informacja_o__wyborze.pdf]
4 2016-02-05 10:59:48.891405 Anna Zalewska dodanie pliku [19_15_pn_odpowiedz_z_dnia_14052015.pdf]
5 2016-02-05 10:59:48.527462 Anna Zalewska dodanie pliku [19_15_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
6 2016-02-05 10:59:48.430278 Anna Zalewska dodanie pliku [19_15_pn_siwz_hotele.pdf]
7 2016-02-05 10:59:48.311909 Anna Zalewska dodanie pliku [19_15_pn_ogloszenie.pdf]

16/15/PN Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego PO IiŚ 2007-2013

Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013(PO IS).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-05-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 13:28:51.611591 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-05-08 13:28:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 13:28:28.259013 Anna Zalewska dodanie pliku [16_15_pn_informacja_wyborze.pdf]
4 2016-02-04 13:28:28.205328 Anna Zalewska dodanie pliku [16_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_19052015.pdf]
5 2016-02-04 13:28:28.1695 Anna Zalewska dodanie pliku [16_15_pn_zppn_str_1.pdf]
6 2016-02-04 13:28:28.13677 Anna Zalewska dodanie pliku [16_15_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
7 2016-02-04 13:28:28.09311 Anna Zalewska dodanie pliku [16_15_pn_siwz.pdf]
8 2016-02-04 13:28:28.033108 Anna Zalewska dodanie pliku [16_15_pn_ogloszenie.pdf]

18/15/5A Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych w branży funduszy venture capital

Szkolenia dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych (LPA) w branży funduszy venture capital.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 13:23:13.638809 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-04-30 13:23:13 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 13:22:51.213149 Anna Zalewska dodanie pliku [18_15_5a_info_o_uniewaznieniu.pdf]
4 2016-02-04 13:22:51.119404 Anna Zalewska dodanie pliku [tender_notice_18_15_5a_english_version.pdf]
5 2016-02-04 13:22:51.071166 Anna Zalewska dodanie pliku [exhibit_to_the_tender_notice_18_15_5a_english_version.docx]
6 2016-02-04 13:22:51.040906 Anna Zalewska dodanie pliku [exhibit_to_the_tender_notice_18_15_5a_english_version.pdf]
7 2016-02-04 13:22:50.996231 Anna Zalewska dodanie pliku [18_15_5a__zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
8 2016-02-04 13:22:50.950133 Anna Zalewska dodanie pliku [18_15_5a__zalaczniki_do_ogloszenia.docx]
9 2016-02-04 13:22:50.910043 Anna Zalewska dodanie pliku [18_15_5a_ogloszenie.pdf]

12/15/LE Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z działaniami zwiększającymi zasięg.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 13:17:23.85196 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-04-28 13:17:23 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 13:17:06.374499 Anna Zalewska dodanie pliku [12_15_le_informacja_o_wyniku_licytacji_elektronicznej.pdf]
4 2016-02-04 13:17:06.333486 Anna Zalewska dodanie pliku [12_14_le_instrukcja_dla_wykonawcow_zalaczniki_edytowalne.docx]
5 2016-02-04 13:17:06.288323 Anna Zalewska dodanie pliku [12_14_le_instrukcja_dla_wykonawcow_korekta.pdf]
6 2016-02-04 13:17:06.236816 Anna Zalewska dodanie pliku [12_15_le_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-04 13:17:06.205718 Anna Zalewska dodanie pliku [12_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow.pdf]
8 2016-02-04 13:17:06.144999 Anna Zalewska dodanie pliku [12_15_le_ogloszenie.pdf]

17/15/LE Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 13:12:34.264602 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-04-23 13:12:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 13:12:09.963027 Anna Zalewska dodanie pliku [17_15_le_informacja_o_wyniku_licytacji_elektronicznej.pdf]
4 2016-02-04 13:12:09.903521 Anna Zalewska dodanie pliku [17_15_le_zalaczniki_edytowalne_instrukcja_dla_wykonawcow_zmiana_04_05_2015.docx]
5 2016-02-04 13:12:09.84339 Anna Zalewska dodanie pliku [17_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow_zmiana_04_05_2015.pdf]
6 2016-02-04 13:12:09.715841 Anna Zalewska dodanie pliku [17_15_le_zmiana_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-04 13:12:09.646851 Anna Zalewska dodanie pliku [17_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow.pdf]
8 2016-02-04 13:12:09.524026 Anna Zalewska dodanie pliku [17_15_le_ogloszenie.pdf]

13/15/LE Wycena 28 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-04-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 10:18:59.849517 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-04-03 10:18:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 10:18:37.370479 Anna Zalewska dodanie pliku [13_15_le_uniewaznienie.pdf]
4 2016-02-04 10:18:37.31374 Anna Zalewska dodanie pliku [13_15_le_zalaczniki_edytowalne.docx]
5 2016-02-04 10:18:37.232372 Anna Zalewska dodanie pliku [13_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow_zmiana_10042015.pdf]
6 2016-02-04 10:18:37.174099 Anna Zalewska dodanie pliku [13_15_le_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-04 10:18:37.127535 Anna Zalewska dodanie pliku [13_15_le_korekta.pdf]
8 2016-02-04 10:18:37.092521 Anna Zalewska dodanie pliku [13_15_le_instrukcja_dla_wykonawcow_mpbsdb.pdf]
9 2016-02-04 10:18:37.020421 Anna Zalewska dodanie pliku [13_15_le_ogloszenie.pdf]

8/15/PN na przeprowadzenie w roku 2015 i 2016 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 10:03:09.79596 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-03-30 10:03:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 10:02:56.769905 Anna Zalewska dodanie pliku [wybor_8_15_pn_cz_ii.pdf]
4 2016-02-04 10:02:56.724577 Anna Zalewska dodanie pliku [8_15_pn_uniewaznienie_czesci_i_postepowania.pdf]
5 2016-02-04 10:02:56.645415 Anna Zalewska dodanie pliku [8_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
6 2016-02-04 10:02:56.588911 Anna Zalewska dodanie pliku [8_15_pn_siwz_zalaczniki_edytowalne.doc]
7 2016-02-04 10:02:56.398762 Anna Zalewska dodanie pliku [8_15_pn_siwz.pdf]
8 2016-02-04 10:02:56.33245 Anna Zalewska dodanie pliku [8_15_pn_ogloszenie.pdf]

6/15/NZO Przygotowanie i publikacja 300 komunikatów w Internetowym Serwisie Informacyjnym

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 09:50:46.296097 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-03-25 09:50:46 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 09:50:21.706982 Anna Zalewska dodanie pliku [6_15_nzo_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2016-02-04 09:50:21.655442 Anna Zalewska dodanie pliku [6_15_nzo_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
5 2016-02-04 09:50:21.601743 Anna Zalewska dodanie pliku [6_15_nzo_zalaczniki_do_ogloszenia.docx]
6 2016-02-04 09:50:21.521024 Anna Zalewska dodanie pliku [6_15_nzo_zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
7 2016-02-04 09:50:21.424508 Anna Zalewska dodanie pliku [6_15_nzo_ogloszenie.pdf]

9/15/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym w ramach realizowanych programów

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 09:43:44.831444 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-03-17 09:43:44 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 09:42:16.602151 Anna Zalewska dodanie pliku [9_15_pn_uniewaznienie.pdf]
4 2016-02-04 09:42:16.430378 Anna Zalewska dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_27032015.pdf]
5 2016-02-04 09:42:16.253944 Anna Zalewska dodanie pliku [9_15_pn_odpowiedzi_3.pdf]
6 2016-02-04 09:42:16.094364 Anna Zalewska dodanie pliku [9_15_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.docx]
7 2016-02-04 09:42:15.915292 Anna Zalewska dodanie pliku [9_15_pn_pytani_i_odpowiedzi_modyfikacja_siwz.pdf]
8 2016-02-04 09:42:15.647325 Anna Zalewska dodanie pliku [9_15_pn_ogloszenie.pdf]
9 2016-02-04 09:42:15.525393 Anna Zalewska dodanie pliku [9_15_pn__siwz.pdf]

5/15/PN Kompleksowe przygotowanie stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na potrzeby 19. Pikniku Naukowego

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-03-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 09:33:42.246088 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-03-11 09:33:42 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 09:33:24.700255 Anna Zalewska dodanie pliku [5_15_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2016-02-04 09:33:24.648966 Anna Zalewska dodanie pliku [5_15_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
5 2016-02-04 09:33:24.600414 Anna Zalewska dodanie pliku [5_15_pn_siwz.pdf]
6 2016-02-04 09:33:24.533994 Anna Zalewska dodanie pliku [5_15_pn_ogloszenie.pdf]

2/15/PN Abonament sportowy

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2015-02-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-02-04 09:23:24.596642 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-02-05 09:23:24 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2016-02-04 09:23:08.902131 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn_abonament_sportowy_wybor.pdf]
4 2016-02-04 09:23:08.811162 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn__druga_zmiana_ogloszenia_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf]
5 2016-02-04 09:23:08.737796 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.docx]
6 2016-02-04 09:23:08.685649 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn_siwz_ujednolicona_po_odpowiedziach_na_pytania.pdf]
7 2016-02-04 09:23:08.607685 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
8 2016-02-04 09:23:08.556522 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
9 2016-02-04 09:23:08.47766 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn___siwz.pdf]
10 2016-02-04 09:23:08.401969 Anna Zalewska dodanie pliku [2_15_pn_ogloszenie.pdf]

27/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-12-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:36:30.467766 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-12-15 11:36:30 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-10-09 11:36:13.6958 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
4 2015-10-09 11:36:13.653209 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn_zalaczniki_edytowalne_do_siwz.doc]
5 2015-10-09 11:36:13.547586 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn_siwz_siwz_wersja_ujednolicona_po_odpowiedziach_na_pytania.pdf]
6 2015-10-09 11:36:13.455266 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn_pytania_odpowiedzi_1.pdf]
7 2015-10-09 11:36:13.401867 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn__zalacznik_nr_7.docx]
8 2015-10-09 11:36:13.372872 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn_zalacznik_nr_2_3_4_5_6.docx]
9 2015-10-09 11:36:13.343657 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn__siwz.pdf]
10 2015-10-09 11:36:13.163031 Anna Zalewska dodanie pliku [27_14_pn_ogloszenie.pdf]

24/14/PN Zorganizowanie gali LIDER 2014 oraz działań jej towarzyszących

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-10-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:31:33.217865 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-10-16 11:31:33 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-10-09 11:31:11.844681 Anna Zalewska dodanie pliku [24_14_pn_gala_lider_uniewaznienie_.pdf]
4 2015-10-09 11:31:11.764735 Anna Zalewska dodanie pliku [24_14_pn_siwz_zalaczniki_edytowalne.docx]
5 2015-10-09 11:31:11.730554 Anna Zalewska dodanie pliku [24_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_cz_ii.pdf]
6 2015-10-09 11:31:11.672436 Anna Zalewska dodanie pliku [24_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
7 2015-10-09 11:31:11.484311 Anna Zalewska dodanie pliku [24_14_pn__siwz.pdf]
8 2015-10-09 11:31:11.429172 Anna Zalewska dodanie pliku [24_14_pn_ogloszenie.pdf]

23/14/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-09-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:26:25.188633 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_09092014.pdf]
2 2015-10-09 11:26:25.057476 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-10-09 11:24:57.483431 Anna Zalewska modyfikacja
4 2015-10-09 11:22:45.779286 Anna Zalewska dodanie pliku [23_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
5 2015-10-09 11:22:45.743109 Anna Zalewska usunięcie pliku [23_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
6 2015-10-09 11:22:45.703507 Anna Zalewska modyfikacja
7 2015-10-09 11:21:26.219647 Anna Zalewska dodanie pliku [23_14_pn_zalaczniki_sprzatanie.docx]
8 2015-10-09 11:21:26.082736 Anna Zalewska modyfikacja
9 2015-10-09 11:20:19.16918 Anna Zalewska modyfikacja
10 2014-09-03 11:26:25 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
11 2015-10-09 11:19:58.368684 Anna Zalewska dodanie pliku [23_14_pn_siwz.pdf]
12 2015-10-09 11:19:58.318525 Anna Zalewska dodanie pliku [23_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
13 2015-10-09 11:19:58.283825 Anna Zalewska dodanie pliku [23_14_pn_ogloszenie.pdf]
14 2015-10-09 11:19:58.234584 Anna Zalewska dodanie pliku [23_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]

22/14/K Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt...

Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących drugiej edycji przedsięwzięcia BRIdge VC zawierających projekt jego założeń oraz wskazujących możliwości, jakie daje zaangażowanie w BRIdge VC 2.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-08-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:15:29.994633 Anna Zalewska modyfikacja
2 2015-10-09 11:15:11.954982 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-08-04 11:15:29 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2015-10-09 11:14:52.874775 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_wynik.pdf]
5 2015-10-09 11:14:52.829689 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
6 2015-10-09 11:14:52.787108 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_regulamin_konkursu_wersja_zmieniona_13082014.pdf]
7 2015-10-09 11:14:52.7367 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_druga_zmiana_ogloszenia.pdf]
8 2015-10-09 11:14:52.49374 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_regulamin_konkursu_wersja_ujednolicona_po_zmianie_ogloszenia.pdf]
9 2015-10-09 11:14:52.435192 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_przedluzenie_terminu.pdf]
10 2015-10-09 11:14:52.399199 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_zmiana_ogloszenia.pdf]
11 2015-10-09 11:14:52.355346 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_regulamin_konkursu.pdf]
12 2015-10-09 11:14:52.303896 Anna Zalewska dodanie pliku [22_14_k_ogloszenie.pdf]

21/14/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-08-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:10:00.771064 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-08-04 11:10:00 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-10-09 11:09:38.680518 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_informacja_na_podstawie_art_94.pdf]
4 2015-10-09 11:09:38.634595 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_informacja_o_ponownym_wyborze.pdf]
5 2015-10-09 11:09:38.555863 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_uniewaznienie_czynnosci.pdf]
6 2015-10-09 11:09:38.504396 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
7 2015-10-09 11:09:38.395331 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_zalaczniki_do_siwz_wersja_edytowalna.docx]
8 2015-10-09 11:09:38.376174 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_siwz_ujednolicona_wersja.pdf]
9 2015-10-09 11:09:38.327737 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
10 2015-10-09 11:09:38.264551 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
11 2015-10-09 11:09:38.185649 Anna Zalewska dodanie pliku [21_14_pn_siwz.pdf]
12 2015-10-09 11:09:38.122194 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie.pdf]

20/14/PN Organizacja dwudniowej konferencji o tematyce równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym...

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-07-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:01:15.10237 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-07-14 11:01:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2015-10-09 11:00:54.502102 Anna Zalewska dodanie pliku [20_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2015-10-09 11:00:54.411841 Anna Zalewska dodanie pliku [20_14_pn-odpowiedzi_do_siwz_3.pdf]
5 2015-10-09 11:00:54.36075 Anna Zalewska dodanie pliku [20_14_pn-odpowiedzi_do_siwz_2.pdf]
6 2015-10-09 11:00:54.28404 Anna Zalewska dodanie pliku [20_14_pn-odpowiedzi_do_siwz.pdf]
7 2015-10-09 11:00:54.224079 Anna Zalewska dodanie pliku [20_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
8 2015-10-09 11:00:54.166656 Anna Zalewska dodanie pliku [20_14_pn_siwz_konferencja.pdf]
9 2015-10-09 11:00:54.073777 Anna Zalewska dodanie pliku [20_14_pn_ogloszenie.pdf]

13/14/DK wykonanie analizy pt.: „Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości...

13/14/DK - ogłoszenie z 10 lipca 2014 r. (Nr 149927-2014) na wykonanie analizy pt.:„Ocena stanu gotowości sektora badawczo-rozwojowego w Polsce do skorzystania z możliwości wsparcia z publiczno-prywatnych inwestycyjnych instrumentów finansowych w latach 2014-2020 oraz możliwości wdrażania tych instrumentów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-07-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 10:59:07.394089 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty.pdf]
2 2015-10-09 10:59:07.341815 Anna Zalewska modyfikacja
3 2015-10-09 10:54:10.804744 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_149927_opublikowane.pdf]
4 2015-10-09 10:54:10.643381 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_1-7_do_ogloszenia_149927.docx]
5 2015-10-09 10:54:10.592366 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_149927.pdf]
6 2015-10-09 10:54:10.434388 Anna Zalewska modyfikacja
7 2015-10-09 10:49:41.127061 Anna Zalewska modyfikacja
8 2014-07-10 10:59:07 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2015-10-09 10:49:14.977444 Anna Zalewska dodanie pliku [13_14_dk_udzielenie_zamowienia.pdf]

19/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-07-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-07-07 10:31:57.552137 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-07-02 10:31:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2014-07-02 16:05:33.036611 Anna Zalewska dodanie pliku [19_14_pn_siwz.pdf]
4 2014-07-02 16:05:32.975119 Anna Zalewska dodanie pliku [19_14_pn_ogloszenie.pdf]

16/14/PN Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

Szkolenia dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. ,,Wsparcie zarządzania infrastruktura badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-05-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 10:41:13.935475 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-07-07 10:32:03.241365 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-06-06 14:01:03.125158 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_szkolenia_odpowiedz_na_pytania_06062014_r..pdf]
4 2014-06-06 14:01:03.052245 Anna Zalewska modyfikacja
5 2014-06-06 11:22:36.293814 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_szkolenia_modyfikacja_ogloszenia_2014-ojs108-190139-pl.pdf]
6 2014-06-06 11:22:36.136516 Anna Zalewska modyfikacja
7 2014-06-04 17:27:45.812605 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_04062014.pdf]
8 2014-06-04 17:27:45.751064 Anna Zalewska modyfikacja
9 2014-06-03 16:53:24.919798 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_zmiana_ogloszenia_4.pdf]
10 2014-06-03 16:53:24.873526 Anna Zalewska modyfikacja
11 2014-06-03 16:26:26.792245 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_5.pdf]
12 2014-06-03 16:26:26.685997 Anna Zalewska modyfikacja
13 2014-06-02 09:35:26.325561 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_zmiana_ogloszenia_3.pdf]
14 2014-06-02 09:35:26.191659 Anna Zalewska modyfikacja
15 2014-05-30 16:33:52.707247 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_30_05_2014.pdf]
16 2014-05-30 16:33:52.663075 Anna Zalewska modyfikacja
17 2014-05-28 13:22:06.640825 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_odp_na_pytania_3__28052014.pdf]
18 2014-05-28 13:22:06.623395 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn-zmiana_ogloszenia_2.pdf]
19 2014-05-28 13:22:06.516818 Anna Zalewska modyfikacja
20 2014-05-23 12:01:59.243979 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_2.pdf]
21 2014-05-23 12:01:59.118081 Anna Zalewska modyfikacja
22 2014-05-22 09:09:39.379771 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_korekta_ogloszenia.pdf]
23 2014-05-22 09:09:39.283997 Anna Zalewska modyfikacja
24 2014-05-20 10:00:04.770606 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_zalaczniki_szkolenia_edytowalne.doc]
25 2014-05-20 10:00:04.728158 Anna Zalewska modyfikacja
26 2014-05-19 20:35:55.73426 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
27 2014-05-19 20:35:55.714274 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
28 2014-05-19 20:35:55.653054 Anna Zalewska modyfikacja
29 2014-05-16 19:46:05.238196 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_informacja_o_pytaniach.pdf]
30 2014-05-16 19:46:05.153674 Anna Zalewska modyfikacja
31 2014-05-08 10:41:13 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
32 2014-05-08 13:37:28.212543 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_siwz.pdf]
33 2014-05-08 13:37:28.187506 Anna Zalewska dodanie pliku [16_14_pn_ogloszenie.pdf]

15/14/PN Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

Operator logistyczny szkoleń dla pracowników Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. ,,Wsparcie zarządzania infrastruktura badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-05-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 10:41:02.581899 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-07-07 10:32:09.408594 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-07-03 15:43:53.513236 Anna Zalewska dodanie pliku [15_14_pn-wybor_oferty.pdf]
4 2014-07-03 15:43:53.479143 Anna Zalewska modyfikacja
5 2014-05-21 15:10:11.07097 Anna Zalewska dodanie pliku [15_14_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
6 2014-05-21 15:10:11.002458 Anna Zalewska modyfikacja
7 2014-05-08 13:25:20.314119 Anna Zalewska modyfikacja
8 2014-05-08 10:41:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2014-05-08 13:23:43.229205 Anna Zalewska dodanie pliku [15_14_pn_siwz.pdf]
10 2014-05-08 13:23:43.21033 Anna Zalewska dodanie pliku [15_14_pn_ogloszenie.pdf]

14/14/PN Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS

Doradztwo dla Beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie o akronimie SIMS pn. ,,Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawcza beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG.”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-05-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 10:40:47.859362 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-06-13 13:55:29.448842 Anna Zalewska dodanie pliku [14_14_pn_pytania_i_odpowiedzi_13062014.pdf]
3 2014-06-13 13:55:29.357109 Anna Zalewska modyfikacja
4 2014-06-09 14:51:24.757139 Anna Zalewska dodanie pliku [14_14_pn_doradztwo_pytania_i_odpowiedzi_09062014.pdf]
5 2014-06-09 14:51:24.689575 Anna Zalewska modyfikacja
6 2014-05-08 10:40:47 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2014-05-08 12:47:07.779091 Anna Zalewska dodanie pliku [14_14_pn_siwz.pdf]
8 2014-05-08 12:47:07.752444 Anna Zalewska dodanie pliku [14_14_pn_ogloszenie.pdf]

7/14/PN Świadczenie usług audytu wydatków w ramach projektów systemowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-04-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-05-08 12:47:21.425713 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-04-24 12:47:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2014-04-24 09:25:15.286404 Anna Zalewska dodanie pliku [7_14_pn_siwz_zalaczniki_edytowalne.doc]
4 2014-04-24 09:25:15.254811 Anna Zalewska dodanie pliku [7_14_pn_siwz.pdf]
5 2014-04-24 09:25:15.212802 Anna Zalewska dodanie pliku [7_14_pn_ogloszenie.pdf]

12/14/WR Przedmiotem zamówienia jest realizacja Globe Forum w Warszawie zaplanowane w okresie kwiecień 2014 r.- grudzień 2015 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-04-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-30 12:23:20.90185 Anna Zalewska dodanie pliku [12_14_wr_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2014-04-30 12:23:20.806516 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-04-18 12:23:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2014-04-18 14:41:35.450418 Anna Zalewska dodanie pliku [12_14_wr_ogloszenie.pdf]

9/14/PN Zaprojektowanie i organizacja stoiska Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 18. Pikniku Naukowego w Warszawie

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-04-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-05-02 10:24:09.288744 Anna Grabowska dodanie pliku [9_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-05-02 10:24:09.205439 Anna Grabowska modyfikacja
3 2014-05-02 10:22:30.651626 Anna Grabowska usunięcie pliku [9_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2014-05-02 10:22:30.586327 Anna Grabowska modyfikacja
5 2014-04-30 18:05:27.757788 Anna Zalewska dodanie pliku [9_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
6 2014-04-30 18:05:27.688955 Anna Zalewska modyfikacja
7 2014-04-17 15:18:48.303133 Anna Zalewska dodanie pliku [9_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
8 2014-04-17 15:18:48.244545 Anna Zalewska modyfikacja
9 2014-04-14 10:24:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2014-04-14 17:09:18.068398 Anna Zalewska dodanie pliku [9_14_pn-siwz.pdf]
11 2014-04-14 17:09:18.039658 Anna Zalewska dodanie pliku [9_14_pn_ogloszenie.pdf]

11/14/PN Produkcja i dostawa materiałów promocyjnych dla NCBR w związku z obchodami 10-lecia Polski w UE

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-03-31
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-14 18:02:22.216722 Anna Zalewska dodanie pliku [11_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-04-14 18:02:22.190579 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-03-31 18:02:22 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2014-03-31 16:07:43.878058 Anna Zalewska dodanie pliku [11_14_pn_siwz.pdf]
5 2014-03-31 16:07:43.82397 Anna Zalewska dodanie pliku [11_14_pn_ogloszenie.pdf]

10/14/WR przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa

Przedmiotem zamówienia jest przyznanie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju tytułu partnera projektu naukowo-wydawniczego Wielkiej Encyklopedii Prawa

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-03-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 10:40:13.827965 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-03-28 10:40:13 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2014-03-28 16:34:34.265934 Anna Zalewska dodanie pliku [10_14_wr_ogloszenie.pdf]

5/14/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-03-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-04-14 14:13:31.557187 Anna Zalewska dodanie pliku [5_14_pn_uslugi_hotelarskie_wybor.pdf]
2 2014-04-14 14:13:31.446464 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-03-25 15:39:17.060713 Anna Zalewska dodanie pliku [5_14_pn_zmiana_ogloszenia_3.pdf]
4 2014-03-25 15:39:16.97086 Anna Zalewska modyfikacja
5 2014-03-20 16:19:58.445147 Anna Zalewska dodanie pliku [5_14_pn_zmiana_ogloszenia_wyslane2.pdf]
6 2014-03-20 16:19:58.428219 Anna Zalewska dodanie pliku [5_14_pn_zmiana_ogloszenia_wyslane.pdf]
7 2014-03-20 16:19:58.407337 Anna Zalewska dodanie pliku [5_14_pn_modyfikacja_siwz.pdf]
8 2014-03-20 16:19:58.318277 Anna Zalewska modyfikacja
9 2014-03-12 09:48:10.570312 Anna Zalewska modyfikacja
10 2014-03-12 14:13:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
11 2014-03-12 09:46:32.695642 Anna Zalewska dodanie pliku [5_14_pn_siwz.pdf]
12 2014-03-12 09:46:32.677218 Anna Zalewska dodanie pliku [5_14_pn_ogloszenie.pdf]

4/14/PN Przeprowadzenie w roku 2014 kontroli projektów nadzorowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Postępowanie prowadzone z możliwością składania ofert częściowych.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-03-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-05-21 16:09:31.900182 Anna Zalewska dodanie pliku [4_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-05-21 16:09:31.827905 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-03-06 12:37:30.66941 Anna Zalewska dodanie pliku [4_14_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
4 2014-03-06 12:37:30.631445 Anna Zalewska modyfikacja
5 2014-03-06 11:14:52.31343 Anna Zalewska dodanie pliku [4_14_pn___siwz_zalaczniki_edytowalne.doc]
6 2014-03-06 11:14:52.223132 Anna Zalewska modyfikacja
7 2014-03-05 10:48:07.609916 Anna Zalewska dodanie pliku [4_14_pn_zp_pn.pdf]
8 2014-03-05 10:48:07.552871 Anna Zalewska modyfikacja
9 2014-03-04 11:43:22.259232 Anna Zalewska modyfikacja
10 2014-03-04 16:09:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
11 2014-03-04 11:42:37.63641 Anna Zalewska dodanie pliku [4_14_pn_ogloszenie.pdf]
12 2014-03-04 11:42:37.612092 Anna Zalewska dodanie pliku [4_14_pn___siwz_.pdf]

3/14/PN Zamieszczanie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń związanych z działalnością Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2014-02-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-02-25 08:55:12.679188 Anna Zalewska dodanie pliku [3_14_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2014-02-25 08:55:12.592928 Anna Zalewska modyfikacja
3 2014-02-18 15:49:40.536804 Anna Zalewska dodanie pliku [3_14_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
4 2014-02-18 15:49:40.514188 Anna Zalewska dodanie pliku [3_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf]
5 2014-02-18 15:49:40.43587 Anna Zalewska modyfikacja
6 2014-02-13 08:55:12 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2014-02-13 13:34:03.026206 Anna Zalewska dodanie pliku [3_14_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
8 2014-02-13 13:34:02.991487 Anna Zalewska dodanie pliku [3_14_pn_siwz.pdf]
9 2014-02-13 13:34:02.954456 Anna Zalewska dodanie pliku [3_14_pn_ogloszenie.pdf]

50/13/WR Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup rocznego dostępu do światowych baz patentowych oraz zakup rocznego dostępu do platformy informatycznej firmy Thomson Reuters: Thomson Innovation  służącej do  analizy patentowej.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2014-01-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:40:23.946283 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-01-29 15:37:19.496878 Anna Grabowska modyfikacja
3 2014-01-29 11:40:23 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
4 2014-01-29 15:34:27.601673 Anna Grabowska dodanie pliku [50_13_wr_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]

48/13/PN Świadczenie usług pocztowych

Odpowiedź na pytania

Zmodyfikowany Formularz Cenowy

Zmodyfikowane załączniki nr 5, 6, 7

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-16 14:10:10.962835 Anna Zalewska dodanie pliku [48_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-12-16 14:10:10.904212 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-12-11 16:00:48.736206 Anna Zalewska dodanie pliku [48_13_pn_odpowiedz_2_na_pytania.pdf]
4 2013-12-11 16:00:48.659052 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-12-09 19:40:02.14469 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-12-09 19:39:39.737294 Anna Zalewska dodanie pliku [48_13_pn_korekta_ogloszenia.pdf]
7 2013-12-09 19:39:39.679904 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-12-09 19:35:53.508877 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-12-09 19:35:23.834073 Anna Zalewska modyfikacja
10 2013-12-03 14:10:10 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
11 2013-12-03 16:39:23.41089 Anna Zalewska dodanie pliku [48_13_pn_siwz_poczta.pdf]
12 2013-12-03 16:39:23.392225 Anna Zalewska dodanie pliku [48_13_pn_ogloszenie_poczta.pdf]

21/13/PN Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:48:56.816044 Anna Zalewska modyfikacja
2 2014-01-21 08:50:13.479981 Anna Zalewska dodanie pliku [21_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
3 2014-01-21 08:50:13.4187 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-12-11 11:59:10.691493 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-12-11 11:58:22.273645 Anna Zalewska dodanie pliku [21_13_pn_ogloszenie_korekta.pdf]
6 2013-12-11 11:58:22.164785 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-12-06 12:17:55.9956 Anna Zalewska dodanie pliku [21_13_pn___odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
8 2013-12-06 12:17:55.939991 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-12-05 14:22:47.523441 Anna Zalewska dodanie pliku [21_13_pn___zp_pn.pdf]
10 2013-12-05 14:22:47.474045 Anna Zalewska modyfikacja
11 2013-12-02 11:48:56 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
12 2013-12-02 12:45:00.399925 Anna Zalewska dodanie pliku [21_13_pn_siwz.pdf]
13 2013-12-02 12:45:00.363069 Anna Zalewska dodanie pliku [21_13_pn_ogloszenie.pdf]

38/13/PN Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-11-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-01-13 16:14:59.213979 Anna Zalewska dodanie pliku [38_13_pn_wybor.pdf]
2 2014-01-13 16:14:59.100369 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-11-29 15:46:12.866325 Anna Zalewska dodanie pliku [38_13_pn-odpowiedzi.pdf]
4 2013-11-29 15:46:12.811397 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-11-26 16:14:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-11-26 14:28:44.102084 Anna Zalewska dodanie pliku [38_13_pn_siwz.pdf]
7 2013-11-26 14:28:44.079815 Anna Zalewska dodanie pliku [38_13_pn_ogloszenie.pdf]

46/13/PN Świadczenie usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegających na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-11-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-11-28 12:19:41.868368 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-11-28 12:19:41.760683 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-11-12 16:49:56.335273 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_odpowiedzi_z_dnia_12112013.pdf]
4 2013-11-12 16:49:56.247835 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-11-08 16:12:33.885316 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_odpowiedz_na_pytania_08112013.pdf]
6 2013-11-08 16:12:33.86469 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_9_do_siwz_mod.pdf]
7 2013-11-08 16:12:33.852671 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_siwz_korekta_08112013.pdf]
8 2013-11-08 16:12:33.81761 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-11-05 12:19:41 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2013-11-05 15:34:58.044172 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_9_do_siwz.pdf]
11 2013-11-05 15:34:58.031174 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_5_do_umowy-zgloszenie_zapotrzebowania.pdf]
12 2013-11-05 15:34:58.002285 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_4_do_umowy-dane_do_faktury.pdf]
13 2013-11-05 15:34:57.987963 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_zalacznik_nr_3_do_umowy-uzgodnienie.pdf]
14 2013-11-05 15:34:57.975158 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_siwz.pdf]
15 2013-11-05 15:34:57.957349 Anna Zalewska dodanie pliku [46_13_pn_ogloszenie.pdf]

47/13/PN Świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i użytkowanego przez NCBR oprogramowania Oracle

Świadczenie usługi opieki informatycznej w stosunku do posiadanego i użytkowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oprogramowania Oracle

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-11-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:48:23.068906 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-11-20 14:52:48.458394 Anna Zalewska dodanie pliku [47_13_pn_wybor.pdf]
3 2013-11-20 14:52:48.390688 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-11-05 11:48:23 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2013-11-05 14:41:33.272516 Anna Zalewska dodanie pliku [47_13_pn_umowa_maintenance.pdf]
6 2013-11-05 14:41:33.243538 Anna Zalewska dodanie pliku [47_13_pn_siwz_maintenance.pdf]
7 2013-11-05 14:41:33.206782 Anna Zalewska dodanie pliku [47_13_pn_ogloszenie.pdf]

43/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach...

Wykonanie badania ewaluacyjnego  pn. "Ocena jakości i skuteczności wsparcia kierunków zamawianych w ramach Poddziałania 4.1.2 POKL"

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:47:52.053619 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-17 16:41:34.440635 Anna Zalewska dodanie pliku [43_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
3 2013-12-17 16:41:34.346767 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-11-04 11:57:44.538665 Anna Zalewska dodanie pliku [43_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
5 2013-11-04 11:57:44.461998 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-10-29 12:45:11.412559 Anna Zalewska dodanie pliku [43_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
7 2013-10-29 12:45:11.362308 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-10-29 10:25:08.396388 Anna Zalewska dodanie pliku [43_13_pn_zppn.pdf]
9 2013-10-29 10:25:08.328338 Anna Zalewska modyfikacja
10 2013-10-25 11:47:52 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
11 2013-10-25 15:26:06.762396 Anna Zalewska dodanie pliku [43_13_pn_siwz.pdf]
12 2013-10-25 15:26:06.734385 Anna Zalewska dodanie pliku [43_13_pn_ogloszenie.pdf]

41/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów...

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza kompetencji i kwalifikacji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-17
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:47:07.889942 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-12-12 16:18:41.200184 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_informacja.pdf]
3 2013-12-12 16:18:41.084256 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-11-04 11:59:17.986951 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_odpowiedzi_na__pytania.pdf]
5 2013-11-04 11:59:17.95282 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-10-29 14:10:07.24687 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2013-10-29 14:10:07.207884 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-10-29 12:46:19.896289 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
9 2013-10-29 12:46:19.86162 Anna Zalewska modyfikacja
10 2013-10-22 11:22:36.128358 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_zppn.pdf]
11 2013-10-22 11:22:36.072656 Anna Zalewska usunięcie pliku [41_13_pn_zp1.pdf]
12 2013-10-22 11:22:36.020134 Anna Zalewska modyfikacja
13 2013-10-18 10:27:39.382015 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_zp1.pdf]
14 2013-10-18 10:27:39.351392 Anna Zalewska modyfikacja
15 2013-10-17 11:47:07 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
16 2013-10-17 11:20:41.777112 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_siwz.pdf]
17 2013-10-17 11:20:41.727982 Anna Zalewska dodanie pliku [41_13_pn_ogloszenie.pdf]

44/13/PO - Operator logistyczny w projekcie SIMS

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-11-14 15:08:49.513377 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_po___informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-11-14 15:08:49.426026 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-10-18 09:52:15.226513 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_po_zmiana_ogloszenia_18_10.pdf]
4 2013-10-18 09:52:15.142146 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-10-17 09:33:24.447607 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-10-17 09:25:00.06747 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_po_zmiana_ogloszenia.pdf]
7 2013-10-17 09:25:00.056129 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_po_wniosek_wraz_z_zalacznikami.pdf]
8 2013-10-17 09:25:00.026492 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_po_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]
9 2013-10-17 09:24:59.992448 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_po_ogloszenie_opublikowane.pdf]
10 2013-10-17 09:24:59.915894 Anna Zalewska usunięcie pliku [44_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
11 2013-10-17 09:24:59.895436 Anna Zalewska usunięcie pliku [44_13_pn_wniosek_wraz_z_zalacznikami.pdf]
12 2013-10-17 09:24:59.878599 Anna Zalewska usunięcie pliku [44_13_pn_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]
13 2013-10-17 09:24:59.855215 Anna Zalewska usunięcie pliku [44_13_pn_ogloszenie.pdf]
14 2013-10-17 09:24:59.824753 Anna Zalewska modyfikacja
15 2013-10-17 09:05:58.200009 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
16 2013-10-17 09:05:58.167856 Anna Zalewska modyfikacja
17 2013-10-16 15:08:49 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
18 2013-10-16 14:37:24.581237 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_pn_wniosek_wraz_z_zalacznikami.pdf]
19 2013-10-16 14:37:24.561979 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_pn_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf]
20 2013-10-16 14:37:24.540472 Anna Zalewska dodanie pliku [44_13_pn_ogloszenie.pdf]

42/13/PN Zorganizowanie gali "LIDER 2013" oraz działań jej towarzyszących

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-11-07 16:02:19.647383 Anna Zalewska dodanie pliku [42_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-11-07 16:02:19.607855 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-10-15 12:23:54.548622 Anna Zalewska dodanie pliku [42_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
4 2013-10-15 12:23:54.502998 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-10-10 16:02:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-10-10 17:32:32.215986 Anna Zalewska dodanie pliku [42_13_pn_siwz.pdf]
7 2013-10-10 17:32:32.195311 Anna Zalewska dodanie pliku [42_13_pn_ogloszenie.pdf]

40/13/PN Świadczenie usług operatora logistycznego

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-23 11:52:06.46814 Anna Zalewska dodanie pliku [40_13_pn_inforrmacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-10-23 11:52:06.417157 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-10-15 16:10:55.251951 Anna Zalewska dodanie pliku [40_13_pn_modyfikacja_siwz.pdf]
4 2013-10-15 16:10:55.212282 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-10-10 11:52:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-10-10 15:11:16.219726 Anna Zalewska dodanie pliku [40_13_pn_siwz.pdf]
7 2013-10-10 15:11:16.199334 Anna Zalewska dodanie pliku [40_13_pn_ogloszenie.pdf]

37/13/PN Wprowadzenie i wdrożenie środowiska pocztowego oraz świadczenie hostingu i opieki technicznej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-10-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-04 15:57:16.690816 Anna Zalewska dodanie pliku [37_13_pn_wybor.pdf]
2 2013-12-04 15:57:16.647841 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-10-31 14:14:27.132334 Anna Zalewska dodanie pliku [37_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz_2.pdf]
4 2013-10-31 14:14:27.013259 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-10-16 17:01:13.967033 Anna Zalewska dodanie pliku [37_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
6 2013-10-16 17:01:13.908596 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-10-03 10:05:55.507057 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_37_13_pn.pdf]
8 2013-10-03 10:05:55.475547 Anna Zalewska usunięcie pliku [37_13_pn_siwz_exchange.pdf]
9 2013-10-03 10:05:55.440652 Anna Zalewska modyfikacja
10 2013-10-02 21:29:34.829243 Anna Zalewska modyfikacja
11 2013-10-02 15:57:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
12 2013-10-02 21:27:23.340398 Anna Zalewska dodanie pliku [37_13_pn_siwz_exchange.pdf]
13 2013-10-02 21:27:23.320107 Anna Zalewska dodanie pliku [37_13_pn_ogloszenie.pdf]

33/13/PN Opracowanie strategii budowania marki, promocji i komunikacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2014-2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-09-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-12-03 10:37:51.856612 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn___wybor.pdf]
2 2013-12-03 10:37:51.769803 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-10-10 15:51:32.559532 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
4 2013-10-10 15:51:32.539332 Anna Zalewska usunięcie pliku [33_13_pn_odpowiedz_na_pytania.pdf]
5 2013-10-10 15:51:32.512745 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-10-10 15:49:23.625016 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn_odpowiedz_na_pytania.pdf]
7 2013-10-10 15:49:23.61106 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
8 2013-10-10 15:49:23.561958 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-10-04 10:56:05.841592 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
10 2013-10-04 10:56:05.784997 Anna Zalewska modyfikacja
11 2013-09-26 15:40:25.523865 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn_zp-pn.pdf]
12 2013-09-26 15:40:25.459685 Anna Zalewska modyfikacja
13 2013-09-25 10:37:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
14 2013-09-25 14:02:38.230265 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn_siwz.pdf]
15 2013-09-25 14:02:38.189376 Anna Zalewska dodanie pliku [33_13_pn_ogloszenie.pdf]

34/13/PN Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do NCBR


 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-09-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-22 16:02:46.818252 Anna Zalewska dodanie pliku [34_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-10-22 16:02:46.707804 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-09-30 15:59:45.632867 Anna Zalewska dodanie pliku [34_13_pn_formularz_cenowy_wersja_edytowalna.docx]
4 2013-09-30 15:59:45.615746 Anna Zalewska dodanie pliku [34_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf]
5 2013-09-30 15:59:45.594228 Anna Zalewska dodanie pliku [34_13_pn_siwz_zmodyfikowana.pdf]
6 2013-09-30 15:59:45.561241 Anna Zalewska dodanie pliku [34_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2013-09-30 15:59:45.484792 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-09-24 16:02:46 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2013-09-24 15:06:53.227254 Anna Zalewska dodanie pliku [34_13_pn_siwz.pdf]
10 2013-09-24 15:06:53.195848 Anna Zalewska dodanie pliku [34_13_pn_ogloszenie.pdf]

32/13/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2013-08-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-14 15:57:33.541749 Anna Zalewska dodanie pliku [32_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
2 2013-10-14 15:57:33.434206 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-09-09 08:52:24.782218 Anna Zalewska dodanie pliku [32_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
4 2013-09-09 08:52:24.708276 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-09-05 15:22:28.707048 Anna Zalewska dodanie pliku [32_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
6 2013-09-05 15:22:28.668829 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-08-28 15:57:33 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
8 2013-08-28 17:02:27.319981 Anna Grabowska dodanie pliku [32_13_pn_siwz.pdf]
9 2013-08-28 17:02:27.294748 Anna Grabowska dodanie pliku [32_13_pn_ogloszenie.pdf]

30/13/PN Zorganizowanie Gali Lider 2013 oraz działań jej towarzyszących

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-08-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-02 16:02:27.16613 Anna Zalewska dodanie pliku [30_13_pn_uniewaznienie.pdf]
2 2013-10-02 16:02:27.092571 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-09-10 17:04:31.015982 s.szczesniak dodanie pliku [30_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_10_09_2013.pdf]
4 2013-09-10 17:04:30.957405 s.szczesniak modyfikacja
5 2013-09-06 13:39:10.871962 Anna Zalewska dodanie pliku [30_13_pn_potwierdzenie_opublikowania_ogloszenia_w_bzp_na_portalu_uzp_361508-2013.pdf]
6 2013-09-06 13:39:10.845778 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-09-06 11:58:26.070973 Anna Zalewska dodanie pliku [30_13_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
8 2013-09-06 11:58:26.021396 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-09-05 15:15:22.724142 Anna Zalewska dodanie pliku [30_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_05_09_2013.pdf]
10 2013-09-05 15:15:22.678522 Anna Zalewska modyfikacja
11 2013-08-27 16:22:10.870901 Anna Zalewska dodanie pliku [30_13_pn_siwz.pdf]
12 2013-08-27 16:22:10.813281 Anna Zalewska modyfikacja
13 2013-08-27 16:19:05.767091 Anna Zalewska modyfikacja
14 2013-08-27 16:16:52.530945 Anna Zalewska modyfikacja
15 2013-08-27 16:15:15.502275 Anna Zalewska modyfikacja
16 2013-08-27 16:14:14.383747 Anna Zalewska modyfikacja
17 2013-08-27 16:13:11.127507 Anna Zalewska modyfikacja
18 2013-08-27 16:02:27 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
19 2013-08-27 16:11:30.828367 Anna Zalewska dodanie pliku [30_13_pn_ogloszenie.pdf]

31/13/PN Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2013-08-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-03 12:16:06.776721 Anna Zalewska dodanie pliku [31_13_pn_ogloszenie_o_udzielniu_zamowienia.pdf]
2 2013-10-03 12:16:06.724292 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-09-13 12:33:53.72531 Anna Zalewska dodanie pliku [31_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2013-09-13 12:33:53.661435 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-08-21 13:44:16.231451 Anna Zalewska dodanie pliku [31_13_pn_zmodyfikowana_siwz.pdf]
6 2013-08-21 13:44:16.211715 Anna Zalewska dodanie pliku [31_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_i_modyfikacja_tresci_siwz.pdf]
7 2013-08-21 13:44:16.191924 Anna Zalewska dodanie pliku [31_13_pn_druga_zmiana__ogloszenia.pdf]
8 2013-08-21 13:44:16.159653 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-08-20 15:49:07.036678 Anna Zalewska dodanie pliku [31_13_pn_przedluzenie_terminu_pdf.pdf]
10 2013-08-20 15:49:07.025562 Anna Zalewska dodanie pliku [31_13_pn_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
11 2013-08-20 15:49:07.00092 Anna Zalewska modyfikacja
12 2013-08-13 12:16:06 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
13 2013-08-13 19:16:24.206747 Anna Grabowska dodanie pliku [siwz_31_13_pn.pdf]
14 2013-08-13 19:16:24.191699 Anna Grabowska dodanie pliku [31_13_pn_ogloszenie_2.pdf]

28/13/PN Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno - szkoleniowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2013-08-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-01 13:40:44.579963 Anna Zalewska dodanie pliku [28_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2013-10-01 13:40:44.508624 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-09-17 11:09:20.594155 Anna Zalewska dodanie pliku [28_13_pn_wybor.pdf]
4 2013-09-17 11:09:20.563791 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-08-19 15:00:18.790299 Anna Zalewska dodanie pliku [28_13_pn_zmiana_ogloszenia.pdf]
6 2013-08-19 15:00:18.764907 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-08-16 18:28:09.692836 Anna Grabowska dodanie pliku [28_13_pn_protokol_zp_pn_wraz_z_wartoscia_szacunkowa_zamowienia.pdf]
8 2013-08-16 18:28:09.637391 Anna Grabowska modyfikacja
9 2013-08-12 13:40:44 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
10 2013-08-12 17:44:29.829306 Anna Grabowska dodanie pliku [siwz_28_13_pn.pdf]
11 2013-08-12 17:44:29.814391 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_28_13_pn.pdf]

26/13/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-07-25
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-09 11:21:00.025396 Anna Zalewska dodanie pliku [26_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2013-09-09 11:20:59.947169 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-08-12 16:38:48.878783 Anna Grabowska dodanie pliku [26_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
4 2013-08-12 16:38:48.81694 Anna Grabowska modyfikacja
5 2013-08-01 16:51:52.607418 Anna Zalewska dodanie pliku [26_13_pn_wyjasnienie_tresci__siwz.pdf]
6 2013-08-01 16:51:52.568395 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-07-25 11:20:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2013-07-25 15:53:32.765397 Anna Zalewska dodanie pliku [26_13_pn_siwz.pdf]
9 2013-07-25 15:53:32.746108 Anna Zalewska dodanie pliku [26_13_pn_ogloszenie.pdf]

27/13/PN zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „Science and Art in Europe” 2013 oraz działań jej towarzyszących

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie polsko-niemieckiej konferencji „Science and Art in Europe” 2013 oraz działań jej towarzyszących.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2013-07-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:45:44.002147 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-08-22 14:41:48.131364 Anna Zalewska dodanie pliku [27_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
3 2013-08-22 14:41:48.086366 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-08-06 16:06:19.812107 Anna Grabowska dodanie pliku [27_13_pn_informacja_o_wyborze.pdf]
5 2013-08-06 16:06:19.741002 Anna Grabowska modyfikacja
6 2013-07-18 11:29:21.189786 Anna Zalewska dodanie pliku [27_13_pn_odp_na_pytania.pdf]
7 2013-07-18 11:29:21.134738 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-07-09 14:19:54.922292 Anna Zalewska dodanie pliku [27_13_pn_zalaczniki_edytowalne.docx]
9 2013-07-09 14:19:54.898438 Anna Zalewska dodanie pliku [27_13_pn_siwz.pdf]
10 2013-07-09 14:19:54.863768 Anna Zalewska usunięcie pliku [siwz_27_13_pn.pdf]
11 2013-07-09 14:19:54.828486 Anna Zalewska modyfikacja
12 2013-07-08 11:45:43 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
13 2013-07-08 16:53:08.705348 Anna Grabowska dodanie pliku [siwz_27_13_pn.pdf]
14 2013-07-08 16:53:08.671139 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_27_13_pn.pdf]

8/13/PN Druk publikacji książkowych oraz materiałów reklamowych dla NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-06-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-05 12:36:51.76349 Anna Zalewska dodanie pliku [8_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2013-09-05 12:36:51.691051 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-08-02 15:20:22.087658 Anna Zalewska dodanie pliku [8_13_pn_wybor.pdf]
4 2013-08-02 15:20:22.03552 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-07-03 10:52:52.793381 Anna Zalewska dodanie pliku [8_13_pn_pytania_i_odpowiedzi_2.pdf]
6 2013-07-03 10:52:52.694979 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-07-01 15:44:31.991602 Anna Zalewska dodanie pliku [8_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
8 2013-07-01 15:44:31.927387 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-06-28 12:36:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2013-06-28 14:21:14.636556 Anna Zalewska dodanie pliku [8_13_pn_siwz.pdf]
11 2013-06-28 14:21:14.615046 Anna Zalewska dodanie pliku [8_13_pn_druk_publikacji_ksiazkowych_oraz_materialow_reklamowych_dla_ncbr.pdf]

25/13/WR Wykonanie badania pn. „Ewaluacja Programu LIDER” Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-06-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-07-26 07:35:20.840002 Anna Zalewska dodanie pliku [25_13_wr_zakonczenie_negocjacji.pdf]
2 2013-07-26 07:35:20.784422 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-06-27 07:35:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2013-06-27 12:06:35.945173 Anna Zalewska dodanie pliku [25_13_wr_zaproszenie.pdf]

13/13/PN Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” PO IiŚ

Ewaluacja wybranych projektów realizowanych w ramach Priorytetu XIII „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007-2013 oraz Badanie podsumowujące realizację Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-06-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:45:20.468256 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-07-05 14:41:09.678431 Anna Zalewska dodanie pliku [13_13_pn_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
3 2013-07-05 14:41:09.635421 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-07-05 14:38:33.208231 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-07-05 14:37:46.13655 Anna Zalewska usunięcie pliku [13_13_pn_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
6 2013-07-05 14:37:46.110612 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-07-05 14:26:56.934367 Anna Zalewska dodanie pliku [13_13_pn_wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
8 2013-07-05 14:26:56.903084 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-06-18 08:08:33.311533 s.szczesniak modyfikacja
10 2013-06-18 08:07:57.798345 s.szczesniak dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi.pdf]
11 2013-06-18 08:07:57.723499 s.szczesniak modyfikacja
12 2013-06-12 09:37:52.819614 Anna Zalewska dodanie pliku [13_13_pn_zp_pn.pdf]
13 2013-06-12 09:37:52.78613 Anna Zalewska modyfikacja
14 2013-06-10 11:45:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
15 2013-06-10 15:52:50.898271 Anna Zalewska dodanie pliku [13_13_pn_siwz.pdf]
16 2013-06-10 15:52:50.873801 Anna Zalewska dodanie pliku [13_13_pn_ogloszenie.pdf]

22/13/PN Realizacja przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR modelu pomiaru...

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR modelu pomiaru efektywności programów z dziedziny prac badawczo-rozwojowych.

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2013-06-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:44:43.53367 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-10-25 15:26:28.648242 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-08-02 15:12:36.959239 Anna Zalewska dodanie pliku [22_13_pn_uniewaznienie.pdf]
4 2013-08-02 15:12:36.884362 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-07-05 16:06:20.467415 Anna Zalewska dodanie pliku [22_13_pn_odpowiedzi_na_pytania_2013_07_05.pdf]
6 2013-07-05 16:06:20.396453 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-07-02 15:34:15.128998 Anna Zalewska dodanie pliku [22_13_pn_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
8 2013-07-02 15:34:15.044864 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-06-12 12:46:57.725028 Anna Zalewska dodanie pliku [22_13_pn_zmodyfikowany_wzor_umowy.pdf]
10 2013-06-12 12:46:57.703763 Anna Zalewska dodanie pliku [22_13_pn_modyfikacja_siwz_i_umowy.pdf]
11 2013-06-12 12:46:57.676118 Anna Zalewska modyfikacja
12 2013-06-05 18:22:53.983728 Anna Grabowska modyfikacja
13 2013-06-05 18:22:07.793059 Anna Grabowska dodanie pliku [22_13_pn_ogloszenie.pdf]
14 2013-06-05 18:22:07.702217 Anna Grabowska modyfikacja
15 2013-06-05 18:21:24.498413 Anna Grabowska usunięcie pliku [22_13_pn_ogloszenie.doc]
16 2013-06-05 18:21:24.426668 Anna Grabowska modyfikacja
17 2013-06-05 11:44:43 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
18 2013-06-05 17:58:07.942245 Anna Grabowska dodanie pliku [siwz_22_13_.pdf]
19 2013-06-05 17:58:07.896841 Anna Grabowska dodanie pliku [22_13_pn_ogloszenie.doc]

19/13/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu POKL

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-10-16 15:53:59.856668 Anna Zalewska dodanie pliku [19_13_pn___informacja_o_ponownym_wyborze.pdf]
2 2013-10-16 15:53:59.802582 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-09-11 11:48:32.49782 Anna Zalewska dodanie pliku [19_13_pn_uniewaznienie_wboru.pdf]
4 2013-09-11 11:48:32.428573 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-07-31 11:58:37.501174 Anna Zalewska dodanie pliku [19_13_pn_wybor.pdf]
6 2013-07-31 11:58:37.451387 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-06-20 16:19:05.751244 s.szczesniak dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi.pdf]
8 2013-06-20 16:19:05.690593 s.szczesniak modyfikacja
9 2013-06-06 10:58:46.834995 Anna Grabowska dodanie pliku [zp-pn.pdf]
10 2013-06-06 10:58:46.70633 Anna Grabowska modyfikacja
11 2013-05-28 15:53:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
12 2013-05-28 10:29:42.279944 Anna Zalewska dodanie pliku [19_13_pn_umowa_dane_osobowe.pdf]
13 2013-05-28 10:29:42.269278 Anna Zalewska dodanie pliku [19_13_pn_umowa.pdf]
14 2013-05-28 10:29:42.257862 Anna Zalewska dodanie pliku [19_13_pn_siwz.pdf]
15 2013-05-28 10:29:42.242325 Anna Zalewska dodanie pliku [19_13_pn_ogloszenie.pdf]

20/13/PN Wykonanie badania pn. Ewaluacja Programu LIDER

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-06 11:40:15.878749 Anna Grabowska dodanie pliku [uniewaznienie_lider_ii.pdf]
2 2013-06-06 11:40:15.731274 Anna Grabowska modyfikacja
3 2013-05-23 09:44:48.119715 Anna Zalewska dodanie pliku [20_13_pn_zp_pn.doc.pdf]
4 2013-05-23 09:44:47.982562 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-05-22 11:40:15 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-05-22 15:01:28.245393 Anna Zalewska dodanie pliku [20_13_pn_zalaczniki_do_siwz_liderii.docx]
7 2013-05-22 15:01:28.206532 Anna Zalewska dodanie pliku [20_13_pn_siwz_liderii_final.pdf]
8 2013-05-22 15:01:28.154771 Anna Zalewska dodanie pliku [20_13_pn_ogloszenie.pdf]

12/13/PN Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-19 12:34:32.012367 s.szczesniak dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2013-06-19 12:34:31.962387 s.szczesniak modyfikacja
3 2013-05-29 13:21:04.900644 Anna Zalewska dodanie pliku [12_13_pn_odp_na_pytania.pdf]
4 2013-05-29 13:21:04.87482 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-05-28 08:50:07.038214 Anna Zalewska dodanie pliku [12_13_pn_modyfikacja_siwz.pdf]
6 2013-05-28 08:50:07.016292 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-05-21 12:34:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2013-05-21 13:48:19.458366 Anna Zalewska dodanie pliku [12_13_pn_siwz_-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
9 2013-05-21 13:48:19.404074 Anna Zalewska dodanie pliku [12_13_pn_ogloszenie.pdf]

7/13/PN Ewaluacja procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach I osi

Ewaluacja procesu komercjalizacji wyników prac B+R oraz współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Poddziałanie 1.1.2 oraz Poddziałanie 1.3.1).

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:44:07.028388 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-08-22 14:41:12.078699 Anna Zalewska dodanie pliku [7_13_pn_ogloszenie_o_udzieleniu.pdf]
3 2013-08-22 14:41:12.009546 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-06-24 16:19:08.243967 Anna Zalewska dodanie pliku [7_13_pn_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
5 2013-06-24 16:19:08.174714 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-05-29 13:22:37.08422 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-05-28 15:32:54.710048 Anna Zalewska dodanie pliku [7_13_pn_zalacznik_edytowalne.docx]
8 2013-05-28 15:32:54.678034 Anna Zalewska modyfikacja
9 2013-05-28 10:20:28.77109 Anna Zalewska dodanie pliku [7_13_pn_pytania_i_odpowiedzi.pdf]
10 2013-05-28 10:20:28.740307 Anna Zalewska modyfikacja
11 2013-05-14 14:41:45.531309 Anna Zalewska dodanie pliku [7_13_pn_zp-pn_str_1.pdf]
12 2013-05-14 14:41:45.45236 Anna Zalewska modyfikacja
13 2013-05-13 11:44:06 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
14 2013-05-13 14:31:20.499917 Anna Zalewska dodanie pliku [7_13_pn_siwz_badanie_ewaluacyjne_komercjalizacja.pdf]
15 2013-05-13 14:31:20.435501 Anna Zalewska dodanie pliku [7_13_pn_ogloszenie.pdf]

17/13/PN Druk materiałów informacyjno-promocyjnych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-05-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-05-27 14:40:31.647962 Anna Zalewska dodanie pliku [17_13_pn_wynik.pdf]
2 2013-05-27 14:40:31.606759 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-05-17 14:46:39.591848 klipka dodanie pliku [17_13_pn_wyjasnienie_tresci_siwz_17_05_2013.pdf]
4 2013-05-17 14:46:39.509223 klipka modyfikacja
5 2013-05-13 14:40:31 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-05-13 12:56:44.731309 Anna Zalewska dodanie pliku [17_13_pn_siwz.pdf]
7 2013-05-13 12:56:44.653643 Anna Zalewska dodanie pliku [17_13_pn_ogloszenie.pdf]

14/13/PN Świadczenie usługi drukowania dla NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-04-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-13 12:25:08.647594 Anna Zalewska dodanie pliku [14_13_pn_wybor.pdf]
2 2013-06-13 12:25:08.619311 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-04-26 16:04:45.748712 Anna Zalewska dodanie pliku [14_13_pn_wyjasnienie_do_tresci_siwz_ii.pdf]
4 2013-04-26 16:04:45.592083 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-04-25 12:36:08.857147 Anna Zalewska dodanie pliku [14_13_pn_wyjasnienie_i_zmiana_do_siwz.pdf]
6 2013-04-25 12:36:08.730056 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-04-23 09:35:18.800835 Anna Zalewska dodanie pliku [14_13_pn_siwz-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowien_1.pdf]
8 2013-04-23 09:35:18.75753 Anna Zalewska usunięcie pliku [14_13_pn_siwz-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowien.pdf]
9 2013-04-23 09:35:18.707112 Anna Zalewska modyfikacja
10 2013-04-23 12:25:08 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
11 2013-04-23 09:24:18.599 Anna Zalewska dodanie pliku [14_13_pn_siwz-_specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowien.pdf]
12 2013-04-23 09:24:18.544223 Anna Zalewska dodanie pliku [14_13_pn_ogloszenie.pdf]

18/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-04-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-05-09 12:47:43.321332 Anna Zalewska dodanie pliku [18_13_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2013-05-09 12:47:43.200372 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-04-12 15:27:18.703988 Anna Zalewska dodanie pliku [18_13_pn_zalacznik_w_wersji_edytowalnej.docx]
4 2013-04-12 15:27:18.642664 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-04-09 12:47:43 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-04-09 16:08:53.006573 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_18_13_pn.pdf]
7 2013-04-09 16:08:52.95715 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_18_13_pn.pdf]

10/13/PN Ewaluacja Programu LIDER

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-04-04
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-05-16 11:51:13.934614 Anna Grabowska dodanie pliku [uniewaznienie_lider.pdf]
2 2013-05-16 11:51:13.839617 Anna Grabowska modyfikacja
3 2013-04-04 16:16:48.902037 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-04-04 11:51:13 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2013-04-04 16:16:16.035347 Anna Zalewska dodanie pliku [10_13_pn_zalaczniki_do_siwz.docx]
6 2013-04-04 16:16:15.981555 Anna Zalewska dodanie pliku [10_13_pn_siwz.pdf]
7 2013-04-04 16:16:15.919954 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_10_13_pn.pdf]

15/13/PN Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 17. Pikniku Naukowego

Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas 17. Pikniku Naukowego w Warszawie oraz Międzynarodowych Targów Innowacje Technologie Maszyny

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-04-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:43:24.174229 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-05-06 16:30:23.945725 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_15_13.pdf]
3 2013-05-06 16:30:23.805225 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-04-11 09:48:41.420298 Anna Zalewska dodanie pliku [15_13_pn_wyjasnienie_tresci__siwz_10.04.2013.pdf]
5 2013-04-11 09:48:41.318619 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-04-02 11:43:24 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2013-04-02 13:14:38.978254 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_15_13_pn.pdf]
8 2013-04-02 13:14:38.883468 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_15_13_pn.pdf]

16/13/PN Dostawa i montaż mebli biurowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-09 14:09:07.686593 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_16_13_pn.pdf]
2 2013-04-09 14:09:07.567495 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-04-03 16:14:37.130557 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_i_modyfikacja_tresci_siwz_16_13_pn.pdf]
4 2013-04-03 16:14:37.064895 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-03-29 14:09:07 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-03-29 15:22:01.365376 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_16_13_pn.pdf]
7 2013-03-29 15:22:01.319943 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_16_13_pn.pdf]

9/13/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-27
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-18 08:42:37.949223 Anna Zalewska dodanie pliku [9_13_pn_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2013-04-18 08:42:37.851671 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-04-18 08:41:57.779776 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-03-27 08:42:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2013-03-27 16:57:05.411033 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_9_13_pn.pdf]
6 2013-03-27 16:57:05.368147 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_9_13_pn.pdf]

5/13/PN Zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń i artykułów związanych z działalnością NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-19
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-10 11:47:57.851727 Anna Zalewska dodanie pliku [5_13_pn_wybor.pdf]
2 2013-06-10 11:47:57.79748 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-04-16 09:41:06.617576 Anna Zalewska dodanie pliku [5_13_pn_modyfikacja_ogloszenia_opublikowane__16.04.pdf]
4 2013-04-16 09:41:06.49694 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-04-12 09:50:50.719677 Anna Zalewska dodanie pliku [5_13_pn_modyfikacja_ogloszenia_12.04.pdf]
6 2013-04-12 09:50:50.675372 Anna Zalewska dodanie pliku [5_13_pn_odpowiedzi_na_pytania.pdf]
7 2013-04-12 09:50:50.43629 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-03-20 09:45:30.71767 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_5_13_pn__opublikowane_20_03_13.pdf]
9 2013-03-20 09:45:30.617975 Anna Zalewska modyfikacja
10 2013-03-20 09:44:28.544417 Anna Zalewska modyfikacja
11 2013-03-19 11:47:57 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
12 2013-03-19 08:51:44.165058 Anna Zalewska dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_5_13_pn.docx]
13 2013-03-19 08:51:44.114487 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz__5_13_pn.pdf]
14 2013-03-19 08:51:44.019042 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_5_13_pn.pdf]

11/13/PN Przeprowadzenie w roku 2013 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-18 12:37:48.76626 Anna Zalewska dodanie pliku [11_13_pn_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
2 2013-04-18 12:37:48.665785 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-03-25 10:02:33.450277 Anna Zalewska dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_11_13_pn.docx]
4 2013-03-25 10:02:33.365387 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-03-22 15:05:00.51896 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedz_na_pytanie_11_13_pn.pdf]
6 2013-03-22 15:05:00.444081 Anna Zalewska modyfikacja
7 2013-03-14 12:37:48 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2013-03-14 20:30:26.55984 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_11_13_pn.pdf]
9 2013-03-14 20:30:26.51843 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_11_13_pn.pdf]

1/13/PN Opracowanie procedury wyliczania i skutecznego monitorowania dochodu w projektach Działania 13.1...

Opracowanie procedury wyliczania i skutecznego monitorowania dochodu w projektach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-03-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:42:56.415203 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-05-09 11:00:54.553649 Anna Zalewska dodanie pliku [1_13_pn_informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
3 2013-05-09 11:00:54.357246 Anna Zalewska modyfikacja
4 2013-03-26 11:35:47.234421 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_tresci_siwz_1_13_pn.pdf]
5 2013-03-26 11:35:47.070919 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-03-25 17:49:40.162474 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana__ogloszenia_1_13_pn.pdf]
7 2013-03-25 17:49:40.062225 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-03-25 16:47:05.701026 Anna Zalewska dodanie pliku [przedluzenie_terminu_1_13_pn.pdf]
9 2013-03-25 16:47:05.61366 Anna Zalewska modyfikacja
10 2013-03-14 13:09:11.384619 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_1_13_pn.pdf]
11 2013-03-14 13:09:11.292722 Anna Zalewska modyfikacja
12 2013-03-13 11:42:56 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
13 2013-03-13 17:02:09.059615 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_1_13_pn.pdf]
14 2013-03-13 17:02:09.01351 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_1_13_pn.pdf]

4/13/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena jakości i skuteczności wybranych form wsparcia w ramach Działania 4.1 PO KL”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-02-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-04-04 11:59:43.680775 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania_4_13_pn.pdf]
2 2013-04-04 11:59:43.542067 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-02-27 13:52:59.811104 Anna Zalewska dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_4_13_pn.docx]
4 2013-02-27 13:52:59.766746 Anna Zalewska dodanie pliku [odp_na_pytania_pokl_4_13_pn.pdf]
5 2013-02-27 13:52:59.616684 Anna Zalewska modyfikacja
6 2013-02-18 09:06:19.701208 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_4_13_pn.pdf]
7 2013-02-18 09:06:19.522884 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-02-15 11:59:43 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2013-02-15 14:34:54.53932 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_4_13_pn.pdf]
10 2013-02-15 14:34:54.466692 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_4_13_pn.pdf]

3/13/PN Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-02-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-03-21 08:42:18.120801 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik_postepowania_3_13_pn.pdf]
2 2013-03-21 08:42:17.978289 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-02-22 10:38:28.880258 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_hotele_16.02.pdf]
4 2013-02-22 10:38:28.739269 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-02-13 08:42:17 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2013-02-13 12:21:58.570009 Anna Zalewska dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow_hotele.docx]
7 2013-02-13 12:21:58.538143 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_hotele.pdf]
8 2013-02-13 12:21:58.43548 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_hotele_13.02.pdf]

78/12/PN System kart sportowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-29 15:17:59.234888 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik_78_12_pn.pdf]
2 2013-01-29 15:17:59.134322 Anna Zalewska modyfikacja
3 2013-01-18 15:36:34.433192 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
4 2013-01-18 15:36:34.368388 Anna Zalewska modyfikacja
5 2013-01-18 13:53:45.63078 Anna Zalewska dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.pdf]
6 2013-01-18 13:53:45.591196 Anna Zalewska usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
7 2013-01-18 13:53:45.522427 Anna Zalewska modyfikacja
8 2013-01-18 13:39:10.194764 Anna Zalewska dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
9 2013-01-18 13:39:10.138265 Anna Zalewska usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.jpg]
10 2013-01-18 13:39:10.038275 Anna Zalewska modyfikacja
11 2013-01-18 13:37:19.972137 Anna Zalewska dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.jpg]
12 2013-01-18 13:37:19.929035 Anna Zalewska usunięcie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
13 2013-01-18 13:37:19.86226 Anna Zalewska modyfikacja
14 2013-01-18 13:31:39.579176 Anna Zalewska dodanie pliku [pytania_i_odpowiedzi_oraz_modyfikacja_siwz.tif]
15 2013-01-18 13:31:39.487966 Anna Zalewska modyfikacja
16 2013-01-11 20:58:27.175787 Anna Zalewska modyfikacja
17 2013-01-11 17:35:54.665698 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_78_12_pn.pdf]
18 2013-01-11 17:35:54.625105 Anna Zalewska usunięcie pliku [siwz_78_12_pn.pdf]
19 2013-01-11 17:35:54.574448 Anna Zalewska modyfikacja
20 2013-01-11 15:17:59 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
21 2013-01-11 16:05:41.554119 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_78_12_pn.pdf]
22 2013-01-11 16:05:41.516655 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_78_12_pn.pdf]

77/12/PN Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-04 16:20:53.700628 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik.pdf]
2 2013-01-04 16:20:53.619073 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-12-13 16:20:53 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-12-13 15:55:09.950042 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_7712pn.pdf]
5 2012-12-13 15:55:09.890642 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_77_12_pn.pdf]

76/12/PN Świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-02 13:16:34.171806 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_76_12_pn.pdf]
2 2013-01-02 13:16:34.100967 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-12-17 13:55:28.62325 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_tresci_siwz.pdf]
4 2012-12-17 13:55:28.527257 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-12-13 11:39:15.049419 Anna Zalewska dodanie pliku [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_-_siwz_76_12_pn.pdf]
6 2012-12-13 11:39:15.009263 Anna Zalewska usunięcie pliku [specyfikacja_istotnych_przedmiotow_zamowienia_-_siwz_76_12_pn.pdf]
7 2012-12-13 11:39:14.950947 Anna Zalewska modyfikacja
8 2012-12-13 11:18:26.81079 Anna Zalewska modyfikacja
9 2012-12-13 13:16:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2012-12-13 11:17:15.381068 Anna Zalewska dodanie pliku [specyfikacja_istotnych_przedmiotow_zamowienia_-_siwz_76_12_pn.pdf]
11 2012-12-13 11:17:15.336128 Anna Zalewska dodanie pliku [oglosznie_76_12_pn.pdf]

75/12/PN Świadczenie usług telefonii komórkowej

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-01-03 10:36:58.408058 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik_uczestnicy.pdf]
2 2013-01-03 10:36:58.269743 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-12-21 14:33:00.412408 Anna Zalewska dodanie pliku [modyfikacja_siwz_21122012.pdf]
4 2012-12-21 14:33:00.309781 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-12-19 16:11:22.485644 Anna Zalewska dodanie pliku [modyfikacja_siwz_19122012.pdf]
6 2012-12-19 16:11:22.387633 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-12-17 14:03:09.31557 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_oraz_wyjasnienie_tresci_siwz.pdf]
8 2012-12-17 14:03:09.215864 Anna Zalewska modyfikacja
9 2012-12-12 13:19:48.78192 Anna Zalewska modyfikacja
10 2012-12-12 10:36:58 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
11 2012-12-12 13:19:19.844378 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_7512pn.pdf]
12 2012-12-12 13:19:19.810858 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_75_12_pn.pdf]

74/12/WR Publikacja 24 artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych przez Zamawiającego

Publikacja 24 artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych przez Zamawiającego oraz o działalności Zamawiającego

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2013-01-03
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-09 11:42:21.736223 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-01-03 11:42:21 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
3 2013-01-03 17:15:21.993571 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_dobrowolnej_przejrzystosci_ex_ante_1.pdf]

73/12/NZO Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt studyjno-szkoleniowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-12-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-09-06 12:22:01.412319 Anna Zalewska modyfikacja
2 2013-09-06 12:08:33.454626 Anna Zalewska dodanie pliku [73_12_nzo_wybor.pdf]
3 2013-09-06 12:08:33.412926 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-12-11 12:22:01 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2012-12-11 14:13:53.321633 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
6 2012-12-11 14:13:53.273523 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie.pdf]

72/12/PN Zamówienie publiczne na świadczenie obsługi serwisowej kopiarek eksploatowanych w NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-12-11 15:20:20.476498 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_72_12_pn.pdf]
2 2012-12-11 15:20:20.382302 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-11-30 15:20:20 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-11-30 11:59:52.687204 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
5 2012-11-30 11:59:52.638697 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_72_12_pn.pdf]

71/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-11-26 15:33:10.08739 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2012-11-26 15:33:09.928109 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-11-15 15:33:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-11-15 19:38:36.572174 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_71_12_pn.pdf]
5 2012-11-15 19:38:36.535434 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_71_12_pn.pdf]

70/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-12-04 11:33:34.945128 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_70_12_pn.pdf]
2 2012-12-04 11:33:34.852067 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-11-22 15:18:42.898401 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_70_12_pn.pdf]
4 2012-11-22 15:18:42.785707 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-11-16 11:33:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2012-11-16 15:13:00.456547 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_70_12_pn.pdf]
7 2012-11-16 15:13:00.407658 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_70_12_pn.pdf]

69/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego ex post pt. „Ocena skuteczności i użyteczności projektów badawczych zamawianych”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-11-23 15:35:25.86049 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik_69_12_pn.pdf]
2 2012-11-23 15:35:25.794557 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-11-09 15:35:25 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-11-09 14:38:42.670936 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz.pdf]
5 2012-11-09 14:38:42.622662 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_69_12_pn.pdf]

68/12/PN Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-11-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-11-16 12:45:01.148285 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik.pdf]
2 2012-11-16 12:45:01.004775 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-11-14 16:48:14.50913 Anna Zalewska dodanie pliku [modyfikacja_speyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia_.pdf]
4 2012-11-14 16:48:14.407116 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-11-07 12:45:00 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2012-11-07 16:22:20.440832 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_68_12_pn.pdf]
7 2012-11-07 16:22:20.404365 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie6812pn.pdf]

66/12/PN Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu serwerowego i oprogramowania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-22
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-11-22 11:04:46.400201 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
2 2012-11-22 11:04:46.273018 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-10-22 11:04:46 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-10-22 14:34:00.817023 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
5 2012-10-22 14:34:00.754407 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_66_12_pn.pdf]

65/12/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu POKL

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-12-03 14:09:40.174003 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-11-09 09:00:02.432756 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-10-19 10:08:16.842014 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-10-15 14:09:40 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

64/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term programu „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-11-23 15:24:51.928613 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik_64_12_pn.pdf]
2 2012-11-23 15:24:51.841543 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-11-23 15:23:11.823128 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-10-23 15:24:51 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2012-10-23 15:57:25.832199 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_64_12_pn.pdf]
6 2012-10-23 15:57:25.795445 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_64_12_pn.pdf]

63/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-10-25 11:46:16.613498 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-10-25 11:46:16.465112 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-10-05 16:14:58.256053 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_05_10_2012.pdf]
4 2012-10-05 16:14:58.182048 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-10-04 15:36:26.970707 Anna Zalewska dodanie pliku [modyfikacja_speyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
6 2012-10-04 15:36:26.861983 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-10-02 11:46:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2012-10-02 16:15:57.013158 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_bilety_lotnicze.pdf]
9 2012-10-02 16:15:56.958731 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_63_12_pn.pdf]

62/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego mid-term projektu „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-09-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-10-16 12:34:52.705589 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania_62_12_pn.pdf]
2 2012-10-16 12:34:52.569468 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-09-27 14:57:07.48813 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_26_09_2012.pdf]
4 2012-09-27 14:57:07.369193 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-09-24 12:34:52 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2012-09-24 13:54:09.725392 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_badanie_ewaluacyjne_mid-term_projektu_poprawa_bezpieczenstwa_pracy_w_kopalniach.pdf]
7 2012-09-24 13:54:09.692832 Anna Zalewska dodanie pliku [62_12_pn.pdf]

61/12/DK Zakup, dostosowanie do potrzeb NCBR poprzez parametryzację i wykonanie dodatkowych komponentów...

Zakup, dostosowanie do potrzeb NCBR poprzez parametryzację i wykonanie dodatkowych komponentów oraz hosting i wsparcie serwisowe Systemu Wspomagającego Pracę (SWP)
 
Pliki:

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-09-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2013-06-24 16:43:16.936317 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-10-05 13:16:41.519643 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_na_pytania_05.10.pdf]
3 2012-10-05 13:16:41.434014 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-09-19 09:53:33.554919 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-09-14 15:26:15.032261 Anna Zalewska modyfikacja
6 2012-09-14 14:49:48.977695 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-09-14 16:43:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

59/12/PN Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania

Nazwa niniejszego postępowania została błędnie przypisana do postępowania 63/12/PN Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-09-28
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-10-16 15:29:56.559024 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_59_12_pn.pdf]
2 2012-10-16 15:29:56.415873 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-10-16 15:21:59.413706 Anna Zalewska usunięcie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_59_12_pn.pdf]
4 2012-10-16 15:21:59.274843 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-10-16 15:20:09.023956 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_59_12_pn.pdf]
6 2012-10-16 15:20:08.809391 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-10-12 15:04:09.910389 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_iii.pdf]
8 2012-10-12 15:04:09.755679 Anna Zalewska modyfikacja
9 2012-10-12 11:18:31.839319 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_ii.pdf]
10 2012-10-12 11:18:31.708664 Anna Zalewska modyfikacja
11 2012-10-09 15:36:42.085319 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_i_modyfikacje_tresci_siwz_59_12_pn.pdf]
12 2012-10-09 15:36:41.938319 Anna Zalewska modyfikacja
13 2012-10-02 16:13:33.004595 Anna Zalewska modyfikacja
14 2012-10-02 15:58:41.658556 Anna Zalewska modyfikacja
15 2012-10-02 15:57:38.244549 Anna Zalewska dodanie pliku [sprostowanie_do_ogloszenia.pdf]
16 2012-10-02 15:57:38.202324 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz.pdf]
17 2012-10-02 15:57:38.136308 Anna Zalewska modyfikacja
18 2012-10-02 15:55:03.084369 Anna Zalewska modyfikacja
19 2012-10-02 15:53:57.145285 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
20 2012-10-02 15:53:57.080385 Anna Zalewska modyfikacja
21 2012-10-02 15:49:33.584796 Anna Zalewska usunięcie pliku [siwz_63_12_pn.pdf]
22 2012-10-02 15:49:33.538863 Anna Zalewska modyfikacja
23 2012-10-02 15:49:08.601414 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie.pdf]
24 2012-10-02 15:49:08.535511 Anna Zalewska usunięcie pliku [63_12_pn.pdf]
25 2012-10-02 15:49:08.483464 Anna Zalewska modyfikacja
26 2012-09-28 15:29:56 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
27 2012-09-28 15:12:55.601638 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_63_12_pn.pdf]
28 2012-09-28 15:12:55.570597 Anna Zalewska dodanie pliku [63_12_pn.pdf]

58/12/PN Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla NCBR

Numer ogłoszenia: 322422 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012

 

Kontakt:

Bartosz Dziadecki

Sekcja Zamówień Publicznych

tel.: +48 22 39 07 222

e-mail:

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 58/12/PN

siwz_komputery.pdf siwz_komputery.pdf

siwz 58/12/PN

druki_dla_wykonawcow.docx druki_dla_wykonawcow.docx

Druki dla wykonawców 58/12/PN

odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_04_09_2012.pdf odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_04_09_2012.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ 58/12/PN

odpowiedzi_2_do_wszystkich_z_dnia_05_09_2012.pdf odpowiedzi_2_do_wszystkich_z_dnia_05_09_2012.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ 58/12/PN

odpowiedzi_3_do_wszystkich_z_dnia_06_09_2012.pdf odpowiedzi_3_do_wszystkich_z_dnia_06_09_2012.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ 58/12/PN

informacja_o_wyniku_postepowania.pdf informacja_o_wyniku_postepowania.pdf

Informacja o wyniku postępowania 58/12/PN

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2012-08-30
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-10-01 17:11:50.928614 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania.pdf]
2 2012-10-01 17:11:50.770327 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-09-07 17:33:51.772014 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_3_do_wszystkich_z_dnia_06_09_2012.pdf]
4 2012-09-07 17:33:51.735885 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_2_do_wszystkich_z_dnia_05_09_2012.pdf]
5 2012-09-07 17:33:51.652243 Anna Zalewska modyfikacja
6 2012-09-05 16:25:16.391734 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-09-05 16:22:45.979084 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_04_09_2012.pdf]
8 2012-09-05 16:22:45.865123 Anna Zalewska modyfikacja
9 2012-08-30 11:31:07.263673 Anna Grabowska modyfikacja
10 2012-08-30 17:11:50 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
11 2012-08-30 11:29:03.623826 Anna Grabowska dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow.docx]
12 2012-08-30 11:29:03.580612 Anna Grabowska dodanie pliku [siwz_komputery.pdf]
13 2012-08-30 11:29:03.418224 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

56/NO/12 Organizacja dwóch wizyt studyjnych

Postępowanie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Pliki do pobrania

ogloszenie_56_no_12.pdf ogloszenie_56_no_12.pdf

Ogłoszenie 56/NO/12

zalaczniki_do_ogloszenia.pdf zalaczniki_do_ogloszenia.pdf

Załączniki do ogłoszenia

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-11-20 14:14:50.466253 Anna Zalewska dodanie pliku [uniewznienie_56_12.pdf]
2 2012-11-20 14:14:50.336719 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-10-11 14:14:50 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-10-11 16:10:00.012197 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_do_ogloszenia.pdf]
5 2012-10-11 16:09:59.970441 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_56_no_12.pdf]

55/12/WR Dostarczenie, wdrożenie i świadczenie usług utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Quorum

Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-10-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-10-10 10:28:58.145602 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
2 2012-10-10 10:28:58.108016 Anna Zalewska dodanie pliku [55_12_wr.pdf]

53/12/PN Świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR

Numer ogłoszenia: 254010 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-07-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-08-09 09:30:44.228287 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_53_12_pn.pdf]
2 2012-08-09 09:30:44.088862 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-07-24 13:37:04.086185 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_3_z_dnia_23_07_2012.pdf]
4 2012-07-24 13:37:03.967114 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-07-23 14:25:58.497209 Anna Zalewska dodanie pliku [odpowiedzi_do_wszystkich_z_dnia_20_07_2012.pdf]
6 2012-07-23 14:25:58.402275 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-07-20 14:28:33.022725 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_i_modyfikacje_tresci_siwz.pdf]
8 2012-07-20 14:28:32.935935 Anna Zalewska modyfikacja
9 2012-07-16 09:30:44 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2012-07-16 15:31:59.670431 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_53_12_pn.pdf]
11 2012-07-16 15:31:59.635436 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_53_12_pn.pdf]

52/12/PN Koordynacja i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach IV Priorytetu PO KL

  1. Informacja o przekazaniu do publikacji UOPWE ogłoszenia o zamówieniu Nr 2012-090636
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Druki dla Wykonawców
  4. Ogłoszenie o zamówieniu
  5. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia w odpowiedzi na pytanie

 

Michał Potyralski

Dział Realizacji Projektów na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa

e-mail: michal.potyralski@ncbr.gov.pl

tel. +48 22 39 07 118

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-06-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-08-07 08:59:08.476223 Anna Zalewska modyfikacja
2 2012-07-18 09:40:11.187833 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-07-13 09:38:09.515548 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-07-04 12:27:24.314044 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-06-29 16:55:49.471081 Anna Zalewska modyfikacja
6 2012-06-29 08:59:08 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

51/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych o wadze pow. 50g.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-06-13
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-06-22 11:17:08.862348 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-06-22 11:17:08.779956 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-06-13 09:56:07.696136 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-06-13 11:17:08 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2012-06-13 09:55:30.370048 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_51_12_pn.pdf]
6 2012-06-13 09:55:30.334446 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_51_12_pn.pdf]

50/12/PN Wykonanie badania ewaluacyjnego

Pliki do pobrania

informacja_o_wyborze.pdf informacja_o_wyborze.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-06-12
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-07-17 12:18:28.990941 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze.pdf]
2 2012-07-17 12:18:28.907016 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-06-12 15:27:23.969777 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-06-12 12:18:28 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2012-06-12 15:25:32.704625 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_50_12_pn.pdf]
6 2012-06-12 15:25:32.649113 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_50_12_pn.pdf]

49/12/PN Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2012-05-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-05-30 09:41:14.926959 Anna Grabowska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-05-30 09:41:14.769348 Anna Grabowska modyfikacja
3 2012-05-23 09:39:28.147389 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz_49_12_pn.pdf]
4 2012-05-23 09:39:28.021385 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-05-17 13:21:27.993012 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert_49_12_pn.pdf]
6 2012-05-17 13:21:27.9681 Anna Zalewska usunięcie pliku [informacja_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert_49_12_pu.pdf]
7 2012-05-17 13:21:27.910119 Anna Zalewska modyfikacja
8 2012-05-17 13:19:07.747957 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert_49_12_pu.pdf]
9 2012-05-17 13:19:07.667676 Anna Zalewska modyfikacja
10 2012-05-11 09:41:14 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
11 2012-05-11 10:34:53.711618 Anna Grabowska dodanie pliku [siwz_dla_wykonawcow.pdf]
12 2012-05-11 10:34:53.670423 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

47/12/WR Postępowanie przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2012-05-11
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-05-11 14:22:30.520659 Anna Grabowska modyfikacja
2 2012-05-11 14:22:30 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
3 2012-05-11 12:15:45.947543 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]

RZP/46/12/PN Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych

Numer ogłoszenia: 79917 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-04-06
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-05-02 09:54:38.145949 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2012-05-02 09:54:38.032385 Anna Grabowska modyfikacja
3 2012-04-20 09:06:10.92012 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_46_12_pn.pdf]
4 2012-04-20 09:06:10.804166 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-04-12 11:05:38.92307 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_46_12_pn.pdf]
6 2012-04-12 11:05:38.862522 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-04-10 15:11:01.454591 Anna Grabowska dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz.pdf]
8 2012-04-10 15:11:01.26884 Anna Grabowska modyfikacja
9 2012-04-06 11:48:20.387237 Anna Zalewska modyfikacja
10 2012-04-06 11:48:09.033183 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz.pdf]
11 2012-04-06 11:48:09.016923 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_1.pdf]
12 2012-04-06 11:48:08.975056 Anna Zalewska modyfikacja
13 2012-04-06 09:54:37 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

45/U/12 Świadczenie usług prawnych o złożonym charakterze

Numer ogłoszenia: 82474 - 2012; data zamieszczenia 16.03.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-04-16 14:55:33.041909 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania45_u_12.pdf]
2 2012-04-16 14:55:32.932716 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-03-16 14:55:32 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-03-16 12:04:19.850353 Anna Zalewska dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow.docx]
5 2012-03-16 12:04:19.8005 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_prawny.pdf]
6 2012-03-16 12:04:19.744243 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_82474-2012.pdf]

40/U/12 Postępowanie przeprowadzone w trybie zamowienia z wolnej ręki

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-16 10:59:17.111885 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2012-03-16 10:59:16.925995 Anna Zalewska usunięcie pliku [postepowanie_przeprowadzone_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki_40_u_12.pdf]
3 2012-03-16 10:59:16.462648 Anna Zalewska modyfikacja
4 2012-03-16 10:59:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2012-03-16 10:35:10.697478 Anna Zalewska dodanie pliku [postepowanie_przeprowadzone_w_trybie_zamowienia_z_wolnej_reki_40_u_12.pdf]

38/U/12 Zaprojektowanie i organizacja stoisk Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 69840 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-04-12 09:04:03.09136 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_38_u_12.pdf]
2 2012-04-12 09:04:03.003701 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-03-29 15:21:23.642129 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej38_u-12.pdf]
4 2012-03-29 15:21:23.567465 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-03-14 11:10:25.333283 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz_38_u_12.pdf]
6 2012-03-14 11:10:25.256171 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-03-12 15:10:27.160007 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_38_u_12.pdf]
8 2012-03-12 15:10:27.037143 Anna Zalewska modyfikacja
9 2012-03-07 12:14:28.21113 Anna Zalewska modyfikacja
10 2012-03-07 12:13:39.011985 Anna Zalewska modyfikacja
11 2012-03-07 09:04:02 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
12 2012-03-07 12:10:54.048489 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_38_u_12.pdf]
13 2012-03-07 12:10:54.025848 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_38_u_12.pdf]

37/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych

Numer ogłoszenia: 70418 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-22 10:15:29.721785 Anna Grabowska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf]
2 2012-03-22 10:15:29.636845 Anna Grabowska modyfikacja
3 2012-03-07 10:15:29 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-03-07 14:07:03.09811 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_dla_wykonawcow_37_u_12.docx]
5 2012-03-07 14:07:03.048131 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_37_u_12.pdf]
6 2012-03-07 14:07:02.992127 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_37_u_12.pdf]

36/U/12 dostawa i montaż mebli biurowych

Numer ogłoszenia: 61788 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-02-29
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-04-19 10:08:23.529189 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_udzieleniu_zamowienia_36_u_12.pdf]
2 2012-04-19 10:08:23.428995 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-04-17 10:14:36.76475 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_36_u_12.pdf]
4 2012-04-17 10:14:36.622957 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-04-11 10:07:15.654611 Anna Zalewska dodanie pliku [zawiadomienie36_u_12.pdf]
6 2012-04-11 10:07:15.575278 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-03-29 11:20:31.737581 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej36_u_12.pdf]
8 2012-03-29 11:20:31.677163 Anna Zalewska modyfikacja
9 2012-03-14 14:46:57.256614 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci__siwz_36_u_12.pdf]
10 2012-03-14 14:46:57.231229 Anna Zalewska usunięcie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_36_u_12.pdf]
11 2012-03-14 14:46:57.171993 Anna Zalewska modyfikacja
12 2012-03-06 13:38:40.991633 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_36_u_12.pdf]
13 2012-03-06 13:38:40.87123 Anna Zalewska modyfikacja
14 2012-02-29 10:08:23 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
15 2012-02-29 15:28:21.387989 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_36_u_12.pdf]
16 2012-02-29 15:28:21.361901 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_36_u_12.pdf]

34/U/12 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Zamówienie realizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest publikacja, w języku angielskim artykułów promujących i rozpowszechniających informacje o projektach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i o działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na łamach miesięcznika The Polish Science Voice, przez okres 1 roku.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-21 09:51:36.069792 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2012-03-21 09:51:36.007929 Anna Grabowska modyfikacja
3 2012-03-07 09:51:35 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
4 2012-03-07 14:27:19.568803 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_dobrowolnej_przejrzystosci_ex_ante.pdf]

32/U/12 Zamówienie publiczne na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów dla NCBR

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-03-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-04-11 09:09:34.228451 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty32_u_12.pdf]
2 2012-04-11 09:09:34.059495 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-03-26 14:50:22.392233 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz.pdf]
4 2012-03-26 14:50:22.314049 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-03-09 09:09:34 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2012-03-09 19:40:10.803927 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_dla_wykonawcow_32_u_12.docx]
7 2012-03-09 19:40:10.78701 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_32_u_12.pdf]
8 2012-03-09 19:40:10.761518 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_32_u_12.pdf]

30/U/12 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla NCBR

Numer ogłoszenia: 85792 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Grabowska
Informację wprowadził/a: Anna Grabowska
Data wytworzenia: 2012-03-20
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-04-13 13:28:13.661244 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_30_u_12.pdf]
2 2012-04-13 13:28:13.550858 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-03-29 15:26:59.669869 Anna Grabowska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_ii.pdf]
4 2012-03-29 15:26:59.560459 Anna Grabowska modyfikacja
5 2012-03-28 11:29:41.144138 Anna Grabowska dodanie pliku [wyjasnienie_i_zmiana_tresci_siwz.pdf]
6 2012-03-28 11:29:41.100387 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
7 2012-03-28 11:29:41.017978 Anna Grabowska modyfikacja
8 2012-03-20 14:36:56.301661 Anna Grabowska modyfikacja
9 2012-03-20 13:28:13 Anna Grabowska utworzenie dokumentu
10 2012-03-20 14:35:50.43456 Anna Grabowska dodanie pliku [zalacznik_nr_3-_formularz_cenowy_dla_wykonawcow.xlsx]
11 2012-03-20 14:35:50.414273 Anna Grabowska dodanie pliku [zalaczniki_dla_wykonawcow.docx]
12 2012-03-20 14:35:50.390237 Anna Grabowska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
13 2012-03-20 14:35:50.337335 Anna Grabowska dodanie pliku [ogloszenie_85792_-_2012.pdf]

25/U/12 Najem 2 samochodów osobowych dla NCBR

Numer ogłoszenia: 41092 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2012-02-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-13 12:07:19.118956 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_25_u_12.pdf]
2 2012-03-13 12:07:19.000282 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-02-27 09:04:46.728146 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_25_u_12.pdf]
4 2012-02-27 09:04:46.592875 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-02-16 14:18:34.883668 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_oraz_zmiana_tresci_siwz_3_25_u_12.pdf]
6 2012-02-16 14:18:34.867093 Anna Zalewska usunięcie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_3_25_u_12.pdf]
7 2012-02-16 14:18:34.776999 Anna Zalewska modyfikacja
8 2012-02-16 14:09:23.504526 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_25_u_12.pdf]
9 2012-02-16 14:09:23.487219 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_3_25_u_12.pdf]
10 2012-02-16 14:09:23.402642 Anna Zalewska modyfikacja
11 2012-02-14 11:10:35.95601 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_2_25_u_12.pdf]
12 2012-02-14 11:10:35.904369 Anna Zalewska modyfikacja
13 2012-02-14 11:08:30.386909 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_25_u_12.pdf]
14 2012-02-14 11:08:30.173985 Anna Zalewska modyfikacja
15 2012-02-10 13:51:08.386953 klipka dodanie pliku [siwz_25_u_12.pdf]
16 2012-02-10 13:51:08.370326 klipka dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_25_u_12.pdf]
17 2012-02-10 13:51:08.353601 klipka usunięcie pliku [siwz_25_u_12.doc]
18 2012-02-10 13:51:08.336997 klipka usunięcie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_25_u_12.docx]
19 2012-02-10 13:51:08.304418 klipka modyfikacja
20 2012-02-10 12:07:18 klipka utworzenie dokumentu
21 2012-02-10 13:46:59.559538 klipka dodanie pliku [siwz_25_u_12.doc]
22 2012-02-10 13:46:59.536679 klipka dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_25_u_12.docx]

24/U/12 Przeprowadzenie w roku 2012 finansowych kontroli projektów obejmujących realizację badań naukowych i prac rozwojowych

Numer ogłoszenia: 39754 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-02-09
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-02-29 14:46:50.161489 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_24_u_12.pdf]
2 2012-02-29 14:46:50.081723 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-02-14 11:16:08.926771 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_24_u_12.pdf]
4 2012-02-14 11:16:08.874978 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-02-09 15:37:23.999145 Anna Zalewska modyfikacja
6 2012-02-09 14:46:50 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
7 2012-02-09 15:35:33.622688 Anna Zalewska dodanie pliku [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia-_siwz_24_u_12.pdf]
8 2012-02-09 15:35:33.591973 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_24_u_12.pdf]

17/U/12 Sukcesywna dostawa tonerów dla NCBR

Numer ogłoszenia: 40706 - 2012; data zamieszczenia: 10.02.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-02-10
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-06 13:29:55.504502 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_dostawy_17_u_12.pdf]
2 2012-03-06 13:29:55.394246 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-02-29 08:58:42.09649 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_17_u_12.pdf]
4 2012-02-29 08:58:41.908722 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-02-17 20:01:18.62635 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_17_u_12.pdf]
6 2012-02-17 20:01:18.532817 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-02-17 19:47:44.47797 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert_17_u_12.pdf]
8 2012-02-17 19:47:44.461302 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_ii_17_u_12.pdf]
9 2012-02-17 19:47:44.417745 Anna Zalewska modyfikacja
10 2012-02-17 12:45:48.174253 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz.pdf]
11 2012-02-17 12:45:48.038462 Anna Zalewska modyfikacja
12 2012-02-10 13:29:55 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
13 2012-02-10 11:30:31.1507 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_17_u_12.pdf]
14 2012-02-10 11:30:31.053388 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_17_u_12.pdf]

5/U/12 Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki w 2012 r

Numer ogłoszenia: 51712 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-02-21
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-04-05 16:12:48.407909 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_5_u_12.pdf]
2 2012-04-05 16:12:48.313998 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-03-26 10:32:24.654995 Anna Zalewska dodanie pliku [wynik_postepowania.pdf]
4 2012-03-26 10:32:24.516239 Anna Zalewska modyfikacja
5 2012-02-28 12:26:32.673407 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_5_u_12.pdf]
6 2012-02-28 12:26:32.53825 Anna Zalewska modyfikacja
7 2012-02-21 16:12:48 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
8 2012-02-21 13:31:04.479057 Anna Zalewska dodanie pliku [druki_dla_wykonawcow.doc]
9 2012-02-21 13:31:04.420689 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_5_u_12.pdf]
10 2012-02-21 13:31:04.349545 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_5_u_12.pdf]

9/R/12 - Przeprowadzenie procedury testu prywatnego inwestora

Numer ogłoszenia: 17146 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012

Pliki do pobrania

9_r_12_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 9_r_12_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

zalaczniki_do_ogloszenia_9_r_12.pdf zalaczniki_do_ogloszenia_9_r_12.pdf

Załącznik do ogłoszenia

informacja_o_wyniku_postepowania.pdf informacja_o_wyniku_postepowania.pdf

Informacja o wyniku postępowania

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_9_r_12.pdf ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_9_r_12.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2012-01-18
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-03-14 12:55:16.458512 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_9_r_12.pdf]
2 2012-03-14 12:55:16.364711 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-02-28 16:01:43.219236 Anna Grabowska dodanie pliku [informacja_o_wyniku_postepowania.pdf]
4 2012-02-28 16:01:43.134001 Anna Grabowska modyfikacja
5 2012-01-18 12:55:16 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2012-01-18 15:32:28.140982 Anna Zalewska dodanie pliku [zalaczniki_do_ogloszenia_9_r_12.pdf]
7 2012-01-18 15:32:28.118537 Anna Zalewska dodanie pliku [9_r_12_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

124/U/11 Najem samochodu dla NCBR

Numer ogłoszenia: 426892 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_zamowieniu_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf ogloszenie_o_zamowieniu_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf

ogłoszenie o zamówieniu - najem samochodu dla NCBR

siwz_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf siwz_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf

siwz - najem samochodu dla NCBR

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_124_u_11.pdf ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_124_u_11.pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 124/U/11

zmiana_tresci_siwz_124_u_11.pdf zmiana_tresci_siwz_124_u_11.pdf

zmiana treści SIWZ 124/U/11

wyjasnienie_tresci_siwz_124_u_11.pdf wyjasnienie_tresci_siwz_124_u_11.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 124/U/11

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_124_u_11.pdf informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_124_u_11.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania 124/U/11

Rejestr zmian:

Autor informacji: klipka
Informację wprowadził/a: klipka
Data wytworzenia: 2011-12-14
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-12-22 15:27:42.476919 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_124_u_11.pdf]
2 2011-12-22 15:27:42.184117 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-20 10:27:42.737435 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_124_u_11.pdf]
4 2011-12-20 10:27:42.652202 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-12-16 19:39:17.940488 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_124_u_11.pdf]
6 2011-12-16 19:39:17.923875 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_124_u_11.pdf]
7 2011-12-16 19:39:17.883244 Anna Zalewska modyfikacja
8 2011-12-14 19:43:28.239124 Anna Zalewska modyfikacja
9 2011-12-14 19:43:04.70573 Anna Zalewska modyfikacja
10 2011-12-14 15:27:42 klipka utworzenie dokumentu
11 2011-12-14 16:02:37.745609 klipka dodanie pliku [siwz_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf]
12 2011-12-14 16:02:37.723249 klipka dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_najem_samochodu_dla_ncbr.pdf]

114/U/11 Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie

Numer ogłoszenia: 322851 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-12-07
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2012-01-24 13:16:30.39154 Anna Zalewska dodanie pliku [114_u_11.pdf]
2 2012-01-24 13:16:30.206513 Anna Zalewska modyfikacja
3 2012-01-05 11:43:05.162347 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_114_u_11.pdf]
4 2012-01-05 11:43:05.08632 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-12-12 12:21:26.357353 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz_114_u_11.pdf]
6 2011-12-12 12:21:26.288822 Anna Zalewska modyfikacja
7 2011-12-08 12:17:28.525846 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_114_u_11.pdf]
8 2011-12-08 12:17:28.493458 Anna Zalewska modyfikacja
9 2011-12-07 13:16:30 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
10 2011-12-07 14:13:21.038514 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_114_u_11.pdf]
11 2011-12-07 14:13:21.016028 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_114_u_11.pdf]

112/U/11 Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem


Numer ogłoszenia: 412628 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-12-05
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-12-22 15:43:19.306213 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_112_u_11.pdf]
2 2011-12-22 15:43:19.254966 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-16 19:48:14.826625 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_112_u_11.pdf]
4 2011-12-16 19:48:14.775791 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-12-05 15:43:19 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
6 2011-12-05 16:13:38.099928 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_112_u_11.pdf]
7 2011-12-05 16:13:38.067945 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_112_u_11.pdf]

110/U/11 Najem samochodu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 408452 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

Pliki do pobrania

og_oszenie_o_zamowieniu_110_u_11.pdf og_oszenie_o_zamowieniu_110_u_11.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 110/U/11

siwz_110_u_11.pdf siwz_110_u_11.pdf

SIWZ 110/U/11

informacja_o_uniewaznieniu_110_u_11.pdf informacja_o_uniewaznieniu_110_u_11.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-12-02
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-12-13 13:57:38.211482 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_110_u_11.pdf]
2 2011-12-13 13:57:38.145245 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-02 13:52:09.423289 Anna Zalewska modyfikacja
4 2011-12-02 13:57:38 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
5 2011-12-02 13:51:42.07516 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_110_u_11.pdf]
6 2011-12-02 13:51:42.044526 Anna Zalewska dodanie pliku [og_oszenie_o_zamowieniu_110_u_11.pdf]

106/U/11 Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących

Numer ogłoszenia: 393444 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011

Pliki do pobrania

106_u_11.pdf 106_u_11.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

wyjasnienia_do_tresci_siwz_106_u_11.pdf wyjasnienia_do_tresci_siwz_106_u_11.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ 106/U/11

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_106_u_11.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_106_u_11.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 106/U/11

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_106_u_11.pdf ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_106_u_11.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 106/U/11

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-11-23
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-12-19 10:29:28.916447 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_106_u_11.pdf]
2 2011-12-19 10:29:28.807413 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-07 16:23:47.327574 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_106_u_11.pdf]
4 2011-12-07 16:23:47.276217 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-11-25 14:38:58.812881 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_106_u_11.pdf]
6 2011-11-25 14:38:58.766133 Anna Zalewska modyfikacja
7 2011-11-23 16:01:43.517333 Anna Zalewska modyfikacja
8 2011-11-23 10:29:28 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
9 2011-11-23 16:00:17.064447 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
10 2011-11-23 16:00:17.042498 Anna Zalewska dodanie pliku [106_u_11.pdf]

91/U/11 Dostawa sprzętu komputerowego

Numer ogłoszenia: 352566 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
 

Pliki do pobrania

91_u_11.pdf 91_u_11.pdf

ogłoszenie o zamówieniu

siwz_91_u_11.pdf siwz_91_u_11.pdf

SIWZ- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_czesci_1_przedmiotu_zamowienia.pdf informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_czesci_1_przedmiotu_zamowienia.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania części 1 przedmiotu zamówienia

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dla_czesci_2_postepowania.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dla_czesci_2_postepowania.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 postępowania

informacja_o_wyborze_oferty_w_czesci_2_przedmiotu_zamowienia_91_u_11.pdf informacja_o_wyborze_oferty_w_czesci_2_przedmiotu_zamowienia_91_u_11.pdf

Informacja o wyborze oferty w części 2 postępowania

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_91_u_11.pdf ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_91_u_11.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.zalewska
Informację wprowadził/a: a.zalewska
Data wytworzenia: 2011-10-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-12-20 19:44:53.683406 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_91_u_11.pdf]
2 2011-12-20 19:44:53.459552 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-13 18:16:48.729622 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_w_czesci_2_przedmiotu_zamowienia_91_u_11.pdf]
4 2011-12-13 18:16:48.489565 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-11-21 08:34:43.65062 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dla_czesci_2_postepowania.pdf]
6 2011-11-21 08:34:43.619181 Anna Zalewska usunięcie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
7 2011-11-21 08:34:43.497613 Anna Zalewska modyfikacja
8 2011-11-18 12:51:05.43653 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
9 2011-11-18 12:51:05.341387 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_czesci_1_przedmiotu_zamowienia.pdf]
10 2011-11-18 12:51:05.252183 Anna Zalewska modyfikacja
11 2011-10-26 12:16:49.896486 a.zalewska modyfikacja
12 2011-10-26 12:16:10.265899 a.zalewska dodanie pliku [siwz_91_u_11.pdf]
13 2011-10-26 12:16:10.240844 a.zalewska dodanie pliku [91_u_11.pdf]
14 2011-10-26 12:16:10.208453 a.zalewska modyfikacja
15 2011-10-26 19:44:53 a.zalewska utworzenie dokumentu

90/U/11 Dostawa artykułów promocyjnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Numer ogłoszenia: 368886 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011

 

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-11-08
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-11-30 14:20:09.475254 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2011-11-30 14:20:09.349529 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-11-24 09:38:09.569121 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_90_u_11.pdf]
4 2011-11-24 09:38:09.469522 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-11-17 10:34:34.65794 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert1.pdf]
6 2011-11-17 10:34:34.565079 Anna Zalewska modyfikacja
7 2011-11-17 09:46:36.071459 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2.pdf]
8 2011-11-17 09:46:36.054789 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
9 2011-11-17 09:46:35.987307 Anna Zalewska modyfikacja
10 2011-11-17 09:44:54.858062 Anna Zalewska usunięcie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert1.pdf]
11 2011-11-17 09:44:54.80047 Anna Zalewska modyfikacja
12 2011-11-16 14:39:19.127764 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert1.pdf]
13 2011-11-16 14:39:19.102642 Anna Zalewska usunięcie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
14 2011-11-16 14:39:19.051424 Anna Zalewska modyfikacja
15 2011-11-15 10:02:18.388728 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
16 2011-11-15 10:02:18.356238 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
17 2011-11-15 10:02:18.197691 Anna Zalewska modyfikacja
18 2011-11-08 10:36:04.388315 Anna Zalewska modyfikacja
19 2011-11-08 14:20:09 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
20 2011-11-08 10:34:29.226988 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz.pdf]
21 2011-11-08 10:34:29.139117 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

88/U/11 - Dostawa licencji

Numer ogłoszenia: 348312 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011

 

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wyjasnienia_do_tresci_siwz.pdf wyjasnienia_do_tresci_siwz.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ

wyjasnienia_do_tresci_siwz_2.pdf wyjasnienia_do_tresci_siwz_2.pdf

Wyjaśnienia do treści SIWZ 2

informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II

dostawa_licencji.pdf dostawa_licencji.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Rejestr zmian:

Autor informacji: a.zalewska
Informację wprowadził/a: a.zalewska
Data wytworzenia: 2011-10-24
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2014-05-19 09:25:39.072306 Anna Zalewska modyfikacja
2 2011-12-02 20:58:49.565627 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-02 20:57:12.956443 Anna Zalewska dodanie pliku [dostawa_licencji.pdf]
4 2011-12-02 20:57:12.838724 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-11-16 11:01:11.022058 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf]
6 2011-11-16 11:01:10.862418 Anna Zalewska modyfikacja
7 2011-10-28 15:58:30.744008 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz_2.pdf]
8 2011-10-28 15:58:30.670962 Anna Zalewska modyfikacja
9 2011-10-26 14:13:04.450765 Anna Zalewska modyfikacja
10 2011-10-26 14:12:14.459286 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_do_tresci_siwz.pdf]
11 2011-10-26 14:12:14.418438 Anna Zalewska modyfikacja
12 2011-10-24 12:31:48.508398 a.zalewska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
13 2011-10-24 12:31:48.491915 a.zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
14 2011-10-24 12:31:48.459564 a.zalewska modyfikacja
15 2011-10-24 12:31:05.956669 a.zalewska modyfikacja
16 2011-10-24 12:30:57.411481 a.zalewska modyfikacja
17 2011-10-24 12:30:33.26926 a.zalewska usunięcie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
18 2011-10-24 12:30:33.203966 a.zalewska modyfikacja
19 2011-10-24 12:29:27.870516 a.zalewska usunięcie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
20 2011-10-24 12:29:27.848466 a.zalewska modyfikacja
21 2011-10-24 12:27:45.219111 a.zalewska modyfikacja
22 2011-10-24 09:25:39 a.zalewska utworzenie dokumentu
23 2011-10-24 12:26:51.062792 a.zalewska dodanie pliku [siwz-specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf]
24 2011-10-24 12:26:51.040391 a.zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]

81/U/11 Usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów PO IG i PO KL

"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi hotelarskie w zakresie organizacji szkoleń i seminariów dla beneficjentów programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki"

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_zamowieniu_81_u_11.pdf ogloszenie_o_zamowieniu_81_u_11.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 81/U/11

siwz_81_u_11.pdf siwz_81_u_11.pdf

SIWZ 81/U/11

wyjasnienie_tresci_siwz.pdf wyjasnienie_tresci_siwz.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 81/U/11

ogloszenie_o_zmianie__ogloszenia_81_u_11.pdf ogloszenie_o_zmianie__ogloszenia_81_u_11.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 81/U/11

zmiana_tresci_siwz_81_u_11.pdf zmiana_tresci_siwz_81_u_11.pdf

Zmiana treści SIWZ 81/U/11

og_oszenie_o_zmianie_og_oszenia_2.pdf og_oszenie_o_zmianie_og_oszenia_2.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_81_u_11.pdf informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_81_u_11.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 81/U/11

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_81_u_11.pdf ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_81_u_11.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 81/U/11

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-11-15
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-12-23 09:12:17.755275 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_81_u_11.pdf]
2 2011-12-23 09:12:17.361704 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-12-09 15:30:56.232713 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_81_u_11.pdf]
4 2011-12-09 15:30:56.05806 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-11-30 14:11:14.927293 Anna Zalewska dodanie pliku [og_oszenie_o_zmianie_og_oszenia_2.pdf]
6 2011-11-30 14:11:14.843834 Anna Zalewska modyfikacja
7 2011-11-25 12:16:08.496447 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_81_u_11.pdf]
8 2011-11-25 12:16:08.479715 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie__ogloszenia_81_u_11.pdf]
9 2011-11-25 12:16:08.409893 Anna Zalewska modyfikacja
10 2011-11-18 09:30:12.620773 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz.pdf]
11 2011-11-18 09:30:12.536312 Anna Zalewska modyfikacja
12 2011-11-15 10:38:31.791111 Anna Zalewska modyfikacja
13 2011-11-15 10:38:11.193231 Anna Zalewska modyfikacja
14 2011-11-15 09:12:17 Anna Zalewska utworzenie dokumentu
15 2011-11-15 10:37:04.404146 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz_81_u_11.pdf]
16 2011-11-15 10:37:04.381507 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu_81_u_11.pdf]

80/U/11 Dostawa i montaż mebli biurowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż mebli biurowych (nr sprawy: 80/U/11)

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_zamowieniu.pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz.pdf siwz.pdf

SIWZ

wyjasnienie_tresci_siwz.pdf wyjasnienie_tresci_siwz.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf

Zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

zmiana_tresci_siwz202.pdf zmiana_tresci_siwz202.pdf

Modyfikacja treści SIWZ 2

wyjasnienia_tresci_siwz_2.pdf wyjasnienia_tresci_siwz_2.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-10-26
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-11-04 10:20:01.490956 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf]
2 2011-11-04 10:20:01.398634 Anna Zalewska modyfikacja
3 2011-11-04 10:17:32.129486 Anna Zalewska modyfikacja
4 2011-10-26 15:41:09.131668 Anna Zalewska modyfikacja
5 2011-10-26 15:40:32.499957 Anna Zalewska dodanie pliku [informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf]
6 2011-10-26 15:40:32.416685 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienia_tresci_siwz_2.pdf]
7 2011-10-26 15:40:32.258498 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz202.pdf]
8 2011-10-26 15:40:32.200236 Anna Zalewska dodanie pliku [zmiana_tresci_siwz_oraz_przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf]
9 2011-10-26 15:40:32.158452 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf]
10 2011-10-26 15:40:32.076688 Anna Zalewska dodanie pliku [wyjasnienie_tresci_siwz.pdf]
11 2011-10-26 15:40:31.983551 Anna Zalewska dodanie pliku [siwz.pdf]
12 2011-10-26 15:40:31.938627 Anna Zalewska dodanie pliku [ogloszenie_o_zamowieniu.pdf]
13 2011-10-26 15:40:31.867683 Anna Zalewska modyfikacja
14 2011-10-26 10:20:01 Anna Zalewska utworzenie dokumentu

archiwum BIP NCBiR do dnia 17.10.2011

http://bip.ncbir.pl/index.php?id=180

Rejestr zmian:

Autor informacji: Anna Zalewska
Informację wprowadził/a: Anna Zalewska
Data wytworzenia: 2011-10-16
Liczba wyświetleń: sprawdź historię zmian
# Data Użytkownik Akcja
1 2011-10-24 12:18:15.401919 a.zalewska modyfikacja
2 2011-10-17 09:15:00 Anna Zalewska utworzenie wpisu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito