The National Centre for Research and Development

search

Recommended

Electronic inbox

print
A A A

Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCBR
 

UWAGA:
W celu złożenia pisma w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego.


Przekazanie dokumentu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie dokumentu na platformie ePUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCBR: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/opisId=3676&NoTheme=false&kartaId=38854.

 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą NCBR można także odnaleźć na platformie ePUAP w katalogu usług: według podziału terytorialnego – w dziale "POLSKA" oraz według kategorii - w dziale „Pisma ogólne”. W przypadku przekazywania pisma do NCBR tą drogą, konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do NCBR:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) PDF
b) ODF (.odt, .ods, .odg)
c) DOC, DOCX, RTF
d) XLS, XLSX
e) CSV
f) TIFF, JPG, PNG, GIF
g) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3,5 MB.
4. Dokumenty zawierające wirusy lub oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Change log:

Created by: dziubek
Created: 2011-12-06
Visits: See change log
# Date User Action
1 dziubek dodanie

The National Centre for Research and Development
47a Nowogrodzka Str.,  00-695 Warszawa  office: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

realizacja: Ideo powered by CMS Edito