Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018 oraz 2/1.1.1/2018)

23-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018 oraz 2/1.1.1/2018)
więcej

Komunikat ws. udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR

15-02-2018
Zgodnie z podrozdziałem 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym...
więcej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 r.

05-02-2018
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zmiany harmonogramu polegają na uzupełnieniu informacji dotyczącej alokacji konkursu w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w kwocie 200 mln zł.
więcej

Aktualizacja kryteriów wyboru projektów dla I i IV osi POIR

23-01-2018
Komitet Monitorujący PO IR na posiedzeniu 10 stycznia br. zatwierdził zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań I oraz IV osi priorytetowej PO IR.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

12-01-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
więcej
1  2  3  4  5    20

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito