Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 „Sektorowe Programu B+R” - aktualizacja wzorów dokumentów

06-06-2018
Uprzejmie informujemy, że aktualizacji uległy wzory dokumentów przydatnych w trakcie realizacji projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R”...
więcej

Premia za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych

28-05-2018
W myśl zapisów dokumentacji konkursowej w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza skorzystać z premii, czyli podwyższyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe o 15 p.p., należy zaznaczyć we wniosku właściwe pole wyboru.
więcej

Ważna informacje dla konsorcjów startujących w konkursie Szybka ścieżka

07-05-2018
Jak prawidłowo wskazać miejsce realizacji projektu?
więcej

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

04-05-2018
Uprzejmie informujemy, że 11 kwietnia br. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
więcej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 r.

30-04-2018
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2018 r. w ramach PO IR. Zmiany harmonogramu polegają na uzupełnieniu informacji dotyczącej terminu i alokacji konkursu w ramach Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki...
więcej
1  2  3  4  5    21

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito