Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Aktualizacja kryteriów wyboru projektów dla I i IV osi POIR

19-04-2017
Komitet Monitorujący PO IR na posiedzeniu 30 marca br. zatwierdził zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań I oraz IV osi priorytetowej PO IR.
więcej

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" - GameINN

03-04-2017
Uprzejmie informujemy, że 3 kwietnia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „GameINN” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

24-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
więcej

Komunikat w sprawie stosowania zmienionych postanowień Wytycznych horyzontalnych na korzyść beneficjentów POIR

21-03-2017
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju w dniu 6 marca 2017 r. wydało stanowisko dotyczące zasad stosowania na korzyść beneficjentów PO IR nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego...
więcej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.

28-02-2017
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
więcej
1  2  3  4  5    12

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito