Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.

14-11-2017
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 r. w ramach PO IR. Zmiany harmonogramu polegają na doprecyzowaniu, wcześniej określonych kwartałami, dat dziennych konkursu planowanego do realizacji w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.
więcej

Indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim

31-10-2017
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca sygnalizuje możliwość wystąpienia zmniejszenia indykatywnej kwoty środków przeznaczonych na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) w trwających do 29 grudnia 2017 r. konkursach „szybkiej ścieżki”
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

31-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 31 października do 8 grudnia 2017 r., do godz. 16:30.
więcej

Komunikat w sprawie zasad realizacji zamówień w projektach POIR

26-10-2017
Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO IR w sprawie amortyzacji środków trwałych w projekcie, kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych nie jest związana z udzielaniem zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu i może dotyczyć środków trwałych...
więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Programów sektorowych PBSE, INNOSTAL i INNOSBZ w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO IR 2014-2020

18-10-2017
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami w ramach w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).
więcej
1  2  3  4  5    17

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito