Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat dotyczący publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

14-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020...
więcej

Interpretacje indywidualne przepisów Wytycznych – wzór wniosku

06-09-2017
NCBR przypomina, że zgodnie z rozdziałem 4 punkt 13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, każdy zainteresowany podmiot może zwrócić się na piśmie do NCBR...
więcej

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

24-08-2017
Od 23 sierpnia 2017 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

24-08-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 24 sierpnia do 15 września 2017 r., do godz. 16:30.
więcej

Komunikat w sprawie zmian dokumentacji konkursowej - Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR „Projekty aplikacyjne”

18-08-2017
związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmiany
więcej
1  2  3  4  5    16

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito