Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zaproszenie na szkolenie z pisania wniosków do działania 1.1.1 POIR

18-04-2018
Zamierzasz aplikować o środki w programie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”? Chcesz się dowiedzieć jak przygotować projekt B+R i wniosek o dofinansowanie?
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

18-04-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

01-03-2018
Ogłoszenie dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie/protestów m. in. w następujących konkursach...
więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018 oraz 2/1.1.1/2018)

23-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Szybkiej Ścieżki w 2018 r. (konkurs 1/1.1.1/2018 oraz 2/1.1.1/2018)
więcej

Komunikat ws. udzielania zamówień podmiotom powiązanym w projektach PO IR

15-02-2018
Zgodnie z podrozdziałem 6.5.2. pkt 2 lit. a) tiret i. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, „w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym...
więcej
1  2  3  4  5    20

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito