Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat w sprawie zasad monitorowania dochodu w projektach realizowanych przez dużych przedsiębiorców w ramach I osi POIR

13-05-2016
Instytucja Pośrednicząca POIR uprzejmie informuje, że na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. dla wszystkich projektów...
więcej

Komunikat w sprawie aktualizacji Załącznika nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach PO IR dotyczący zasady konkurencyjności

20-05-2016
Zaktualizowany Załącznik nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotyczący zasady konkurencyjności.
więcej

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2016 r. - aktualizacja

29-04-2016
Minister właściwy do spraw rozwoju zatwierdził harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2016 r. (wersja nr V z 27 kwietnia 2016 r.) znajduje się pod adresem...
więcej

Komunikat w sprawie udzielania zamówień podmiotom powiązanym

27-04-2016
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO IR podjęła decyzję o dopuszczeniu możliwości zawarcia umowy przez beneficjenta z podmiotem powiązanym bez przeprowadzenia postępowania ofertowego w projektach POIR wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po spełnieniu poniższych warunków
więcej

Komunikat w sprawie wyłączenia zasady konkurencyjności w trybie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP

27-04-2016
Uprzejmie informujemy, że w przypadku zamówień zwolnionych z zasady konkurencyjności na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy PZP, zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej PO IR zniesiono obowiązek publikacji przez beneficjentów ogłoszeń o tych zamówieniach.
więcej
1  2  3  4  5    

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito