Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.

09-08-2017
Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 
Zmiany harmonogramu obejmują: 
- uzupełnienie daty ogłoszenia nowego konkursu w ramach programu sektorowego IUSER 28 grudnia br. (nabór zostanie przeprowadzony w I i II kwartale 2018 r.);
- określenie dat dziennych ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu w poddziałaniu 4.1.1. dla Wspólnego przedsięwzięcia z PKP PLK;
- informacja nt. nowego Wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Lubelskim (także w poddziałniu 4.1.1.), który zostanie ogłoszony w IV kwartale br. (budżet przedsięwzięcia po stronie NCBR to 20 mln PLN)
- informacja nt. nowego konkursu w działaniu 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki organizowanego przez Instytucję Wdrażającą: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (nowy nabór zostanie ogłoszony 2 października br., budżet konkursu to 550 mln zł).
Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2017 r. (wersja V z 4 czerwca br.) znajduje się pod adresem: https://www.poir.gov.pl/media/42104/Harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_sierpien_2017.docx  oraz na stronach NCBR w zakładce: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/harmonogram-konkursow/ (w zakresie konkursów I i IV osi POIR).
Informacja nt. aktualizacji harmonogramu jest również dostępna na stronach Programu POIR: https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/aktualizacja-harmonogramu-naboru-wnioskow-w-programie-inteligentny-rozwoj/ 
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito