Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Interpretacje indywidualne przepisów Wytycznych – wzór wniosku

06-09-2017
NCBR przypomina, że zgodnie z rozdziałem 4 punkt 13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, każdy zainteresowany podmiot może zwrócić się na piśmie do NCBR z wnioskiem o dokonanie indywidualnej interpretacji postanowień Wytycznych dla konkretnego stanu faktycznego.
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, publikujemy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z którego możecie Państwo skorzystać. Korzystanie z załączonego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
 
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito