Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Komunikat dotyczący publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

14-09-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca PO IR przekazała NCBR interpretację podrozdziału 6.5.2. punktu 14 Wytycznych, dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców, którzy wszczynają postępowanie na udzielenie zamówienia jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowane.
 
Zgodnie z ww. interpretacją, nowe reguły publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r., kiedy to wskazana zostanie strona internetowa gwarantująca odpowiedni sposób upublicznienia zapytań ofertowych. Do końca 2017 r. z kolei dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców na ich własnych stronach internetowych, przy jednoczesnym rozesłaniu zapytania ofertowego do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców.
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito