Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o skutkach prawnych związanych z utratą mocy obowiązującej wytycznych programowych PO IR oraz z nowym brzmieniem art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

06-12-2017

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września br. nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w konsekwencji utratą mocy obowiązującej wytycznych programowych POIR, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Informacją o skutkach prawnych związanych z utratą mocy obowiązującej wytycznych programowych PO IR oraz z nowym brzmieniem art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito