Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

BRIdge VC

drukuj
A A A

BRIdge VC 2.0 (Poddziałanie 1.3.2)

Innowacyjność rozumiana jako transfer wyników badań do gospodarki, wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z prywatnym biznesem, w Polsce dotychczas najbardziej odczuwalne byłe zbyt niskie zaangażowanie prywatnego kapitału w sektor Badań i Rozwoju. BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację NCBR oraz prywatnych podmiotów z polski i zagranicy. W ramach BRIdge VC, NCBR utworzy Fundusz Funduszy zarządzany przez profesjonalnego Menadżera Funduszu Funduszy, który zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną dokona wyboru kilku zespołów zarządzających Funduszami VC (każdy o indykatywnej kapitalizacji 50 – 200 mln EUR), specjalizujących się w inwestycjach w spółki rozwijające zaawansowane technologie, będące na różnym etapie rozwoju i działające w różnych branżach. Zespoły zarządzające Funduszami VC, kierując się motywacją wypracowania zysku na kapitale wniesionym przez Fundusz Funduszy oraz Inwestorów, będą tworzyć nowe przedsiębiorstwa lub inwestować w już istniejące firmy z sektora zaawansowanych technologii oraz dbać o  utrzymywaniu przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzięki  powiązaniom zespołów zarządzających  (osobowe, kapitałowe, instytucjonalne) z globalnymi uczestnikami branży venture capital zostanie stworzony w Polsce stabilny ekosystem finansowania kapitałowego innowacyjnych przedsiębiorstw. Taki system komercjalizacji badań naukowych wysokiego ryzyka nie był wcześniej dostępny w naszym kraju i wciąż nie jest w wielu krajach Europy. W świetle doświadczeń amerykańskich, koreańskich i izraelskich, nowy program zapewni skuteczniejszy rozwój polskich innowacyjnych technologii.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito