Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Bezemisyjny transport publiczny

drukuj
A A A

Główne założenia nowego modelu

 
Program na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego to pierwszy program uruchamiany przez NCBR w nowym modelu finansowania programów badawczych. Polega on na finansowaniu portfolio projektów badawczych, które dążą do odpowiedzi na postawione wyzwanie poprzez realizację jasno określonego celu, stawiając państwo w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów. Model oparty zostanie o partnerstwo innowacyjne, będące zupełnie nowym trybem w ustawie PZP.
 
Model ten zakłada, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, zawierane są umowy z kilkoma wykonawcami, którzy następnie równolegle realizują projekty badawcze, jednak po każdym z etapów (kamieni milowych), zamawiający ogranicza ich liczbę, doprowadzając do końca procesu badawczego (etapu prototypu) jedynie jednego, bądź dwóch. Ten etap finansowany jest ze środków NCBR. Kolejnym etapem jest wdrożenie, czyli zakup przez Partnera – miasto, określonej liczby produktów – do współfinansowania tego etapu zostanie pozyskany NFOŚiGW.
 
 
Realizacja programu nie będzie możliwa bez partnerów publicznych, będących ostatecznymi odbiorcami produktów powstałych w wyniki zamówienia. W tym celu NCBR pozyska do współpracy miasta zainteresowane współpracą w zdefiniowaniu programu i wspólnym ogłoszeniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego. W odpowiedzi na publiczne zaproszenie NCBR, opublikowane na stronie internetowej swoją wstępną deklarację uczestnictwa w programie zgłosiło 21 miast oraz GOP. Następnym krokiem – po uzyskaniu ostatecznej deklaracji ze strony miast – będzie podpisanie Porozumień o współpracy.
 

Cel programu 

 
Celem programu jest zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego. Stanie się tak dzięki publicznemu wsparciu na opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego, a także kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz modeli biznesowych, które pozwolą na całościową minimalizację kosztów aplikacyjnych i eksploatacyjnych infrastruktury transportu miejskiego.
 

Budżet programu 

 
Budżet programu w obszarze Bezemisyjnego transportu publicznego wstępnie oszacowano na 100 mln PLN (część badawcza). Kwota na część wdrożeniową jest silnie uzależniona od ilości zamówionych autobusów i z tego względu oszacowana może zostać na późniejszym etapie. 
 

Wstępny harmonogram

 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito