Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs_6/1.2/2016_INNOMOTO

drukuj
A A A
Dokumentacja dla Konkursu nr 6 w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:
 
ZASADY KONKURSU:
1.   Ogłoszenie o konkursie - zaktualizowany dokument
2.   Regulamin Przeprowadzania Konkursu - zaktualizowany dokument
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie - aktualizacja
 2. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie
 3. Sytuacja finansowa
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji
 7. Instrukcja składania wniosku w systemie informatycznym IP

 

 
DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTA:
 1. Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
 2. Oświadczenie Konsorcjanta
 3. Informacje na potrzeby ewaluacji
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE:
 1. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego samodzielnie (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.03.2017 r.).
 2. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu – dla Projektu realizowanego w ramach konsorcjum (Uwaga: Aktualizacja dokumentu od 10.03.2017 r.).
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.
 5.  
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy:
 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: ,
 • w zakresie zasady konkurencyjności pod numerem telefonu: + 48 22 39 07 126 ,
 • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: oraz pod numerami telefonów:  + 48 22 39 07 282 , + 48 22 39 07 171, + 48 22 39 07 178
 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito