Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

INNOMOTO Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 6/1.2/2016/POIR – aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

05-09-2017
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu  6/1.2/2016/POIR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, została zaktualizowana lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinasowania. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej do listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dołączyły projekty o numerach:  POIR.01.02.00-00-0315/16, POIR.01.02.00-00-0272/16 oraz POIR.01.02.00-00-0301/16.
 
W związku z powyższym informujemy o zwiększeniu alokacji w I konkursie INNOMOTO do 254 mln zł.
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, że  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito