Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

InnoNeuroPharm Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 2/1.2/2017/PIOR – aktualizacja Listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

14-11-2017
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach naboru konkursu  2/1.2/2017/PIOR, zorganizowanego przez NCBR dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, została zaktualizowana lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinasowania. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej do listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dołączyły projekty o numerach:
 
  • POIR.01.02.00-00-0005/17
  • POIR.01.02.00-00-0008/17
  • POIR.01.02.00-00-0011/17
 
Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  każdy z Wnioskodawców otrzyma pismo zawierające rozstrzygnięcie złożonego przez niego protestu wraz z uzasadnieniem. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito