Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Opis programu

drukuj
A A A
Głównym celem Programu Sektorowego InnoNeuroPharm jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego, w tym neuromedycyny, w perspektywie roku 2026.
 
Formalnym Wnioskodawcą Programu Sektorowego InnoNeuroPharm jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF).  W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania studiów wykonalności programów sektorowych, PZPPF złożył do NCBR studium wykonalności, będące jednocześnie wnioskiem o ustanowienie Programu Sektorowego InnoNeuroPharm.

 

Cele szczegółowe programu to:

 
  1. Zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów sektora farmaceutycznego w tym neuromedycyny
  2. Wzrost innowacji w sektorze farmaceutycznym
 

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu Sektorowego InnoNeuroPharm to:

 
  • innowacyjne produkty lecznicze,
  • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
  • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
  • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
  • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu InnoNeuroPharm to 190 mln zł.
 
Beneficjentami Programu mogą być przedsiębiorcy lub konsorcja składające się z przedsiębiorców.
 

Osoby do kontaktu:

 
Monika Celuch
Sekcja Programów Sektorowych
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 240
e-mail:
 

Kontakt e-mail:

 
 

Pliki do pobrania:

 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito