Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.2/2018 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” POIR 2014-2020

19-03-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1/4.1.2/2018 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
 
Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych Wnioskodawców z podstawowymi warunkami realizacji projektów w ramach ww. konkursu.
 
Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Warszawie (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, sala Baltic 1).
 
 
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.04.2018 r.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Wszystkie osoby, które przesłały swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
 
UWAGA!
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie  możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.
 
Transmisja spotkania rozpocznie się o godzinie 10.15
 
Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla  celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito