Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs 1/4.1.4/2017_Projekty aplikacyjne

drukuj
A A A

Dokumentacja dla konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2017 r.:

ZASADY KONKURSU:
 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 
 
UMOWA O DOFINANSOWANIE: 
 
DOKUMENTY DODATKOWE:
 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wdrożeniowej oraz zgodnie z § 14. Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 
Wzór protestu:
 
 
KONTAKT:
Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować: 
  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail:
  2. w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach, innych niż finansowe) na adres e-mail: oraz pod numerami telefonów tel.  +48 22 39 07 122, + 48 22 39 07 290, + 48 22 39 07 142,  + 48 22 39 07 454.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito