Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu „Projekty aplikacyjne” (konkurs 1/4.1.4/2017) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

21-08-2017
Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem realizowanym w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 
Spotkania informacyjne odbędą się w dniach:
 
  • 07 września 2017 r. w Warszawie - Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie - REJESTRACJA ZAMKNIĘTA
  • Agenda spotkania Warszawa
  • Formularz zgłoszeniowy Warszawa
 
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2017 r.
 
 
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2017 r.
 
W temacie wiadomości proszę wpisać „Spotkanie informacyjne „Projekty aplikacyjne”  wraz z podaniem nazwy miasta (Warszawa lub Katowice).
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji. O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną dot. zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w spotkaniu. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 
 
Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.
 
UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie z Warszawy (07.09.2017 r.) będzie transmitowane on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl. 
 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito