Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny wniosków złożonych w drugim etapie naboru, trwającym od 18 października 2017 do 16 listopada 2017 r. w ramach konkursu 1/4.1.4/2017 „Projekty aplikacyjne”

14-02-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w drugim etapie naboru w ramach konkursu 1/4.1.4/2017 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.
 
W ramach drugiego etapu konkursu wpłynęło 20 wniosków, z czego dla 19 dokonano oceny merytorycznej, żaden wniosek nie został ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej, a 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia.
 
Do dofinansowania zostało rekomendowanych 6 projektów w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych.
 
Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi  26 880 797,93 PLN.  
 
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito