Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I konkursu INNOTABOR - konkurs nr 5/1.2/2016/POIR

11-01-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I konkursie w ramach Programu Sektorowego INNOTABOR (konkurs nr 5/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.
 
W ramach I konkursu INNOTABOR wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 160 339 067,62 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej. W trakcie indywidualnej oceny merytorycznej 1 wniosek został oceniony negatywnie, natomiast 13 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do kolejnego etapu oceny.
 
W wyniku panelowej oceny merytorycznej 13 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania. Sumaryczna kwota dofinansowania wniosków wybranych do dofinansowania to 156 701 522,62 zł, natomiast ich całkowita wartość (uwzględniająca wkład własny wnioskodawców) to 317 717 453,38 zł.
 
Wszystkie wnioski wybrane do dofinansowania osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. 
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito