Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO IR 2014-2020

05-04-2016

 
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „Szybka ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie, Congress Hall. 
 
Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r. W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne Szybka ścieżka”.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy nie zgłaszać więcej niż 2 osoby z instytucji
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Kod umożliwiający śledzenie spotkania dostępny będzie na stronie internetowej NCBR.gov.pl.
 
Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito