Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny projektów skierowanych w wyniku procedury odwoławczej do właściwego etapu oceny w związku z protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru (dot. protestów, które wpłynęły po 19.10.2016 r.)

20-03-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona ocena projektów złożonych w czerwcowym etapie naboru w zakresie projektów skierowanych w wyniku procedury odwoławczej do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu 1/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
W ramach tej procedury oceniony został 1 projekt. 
 
Oceniany projekt nie został rekomendowany do dofinansowania
 
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §13 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito