Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zakończenie oceny wniosków w ramach majowego etapu naboru konkursu 1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka”

03-08-2015

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach majowego etapu naboru konkursu 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 179 wniosków, które wpłynęły w ramach pierwszego etapu konkursu, 175 zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej.

Do dofinansowania zostały rekomendowane 34 projekty, z których:

 

  • 8 to projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim,
  • 26 to projekty zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie.


Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 177 729 912,63 PLN, z czego:

 

 

  • 58 438 833,50 PLN to łączna kwota dofinansowania dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim;
  • 119 291 079,13 PLN to łączna kwota dofinansowania dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.


Na podstawie ogłoszenia o konkursie kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi: 1 600 000 000 PLN w tym:

 

  1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 PLN;
  2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN.


Instytucja Pośrednicząca  informuje, iż  zgodnie z §11 ust. 5 Regulaminu przeprowadzania konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito