Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Zbiorcza lista projektów złożonych w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”, trwającego od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

14-11-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończony został konkurs 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
więcej

Zakończenie oceny wniosków złożonych w czwartym etapie naboru, trwającym od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”

20-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w czwartym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017...
więcej

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania konkursu - Konkurs 1/1.1.1/2017 PO IR – dla przedsiębiorców mikro-, małych i średnich

20-10-2017
Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, że w celu sfinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu, została zwiększona alokacja dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim o 87 416 412,35 PLN
więcej

Zakończenie drugiej tury procedury odwoławczej w związku z wniesionymi protestami od wyników ocen merytorycznych projektów złożonych w kwietniowym etapie naboru konkursu 1/1.1.1/2017 Szybka ścieżka (dot. protestów, które wpłynęły do IP od 27 do 31.07.17)

13-10-2017
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że została zakończona procedura odwoławcza dotycząca projektów złożonych w kwietniowym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw"...
więcej

Informacja o planowanym terminie opublikowania listy rankingowej z czerwcowego etapu konkursu 1/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

10-10-2017
W związku z koniecznością akceptacji alokacji dla ww. konkursu czas oczekiwania na publikację listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania z naboru czerwcowego został wydłużony. Po uzyskaniu akceptacji IP niezwłocznie opublikuje listę.
więcej
1  2  3  4  5    6

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito